Jan 192012
 

Notulen Occupy Amsterdam General Assembly 14 januari 2012 Mededelingen • Elf mensen hebben een gesprek gehad met de burgemeester. De burgemeester was positief over de verhouding tussen Occupy Amsterdam en de gemeente. De burgemeester heeft gevraagd tot wanneer Occupy Amsterdam bleef. Hierop is geantwoord: “Zolang wij het nodig achten.” Er is gevraagd of de gemeente [lees meer...]

Jan 192012
 

Notulen van de Algemene Vergadering Occupy Amsterdam vergadering 07 januari 2012 Aankondigingen: Zaterdag 14 januari zaler een ironische actie worden georganiseerd: ‘blijf winkelen / Occupy heeft het allemaal fout’ enzovoorts. Een organisatorische vergadering voor deze actie zal worden gehouden 08 januari om 18.00 uur op het plein. 08 januari een nationale GA zal worden gehouden [lees meer...]

Dec 072011
 

Mededelingen : Hugo Beunder (van Groenfront) kondigt aan : Een 2 daags durende “Occupy The Climate”  komende zaterdag en zondag. Bij de NUON kolencentrale op de Hemweg in de buurt van Station Sloterdijk. Kamperen is mogelijk er zal discussie en info zijn. Verzoek om steun!   Zondag aanstaande is er een “assembly van assemblies” van [lees meer...]

Dec 072011
 

Mededelingen: De werkgroep financiën is gisteren bij elkaar gekomen om tot een andere structuur binnen de werkgroep te komen. De coördinator heeft bepaalde taken aan iemand anders overgedragen. Ze zijn erachter gekomen dat een kostenpost van €500 dubbel was geteld, dus de donatiepot staat weer in de plus. Verder zijn ze van plan om te [lees meer...]

Dec 072011
 

Mededelingen: Er zijn in de G.A. een aantal reacties gegeven op de G.A. van vanmiddag, waar burgemeester E. van der Laan aanwezig was: Er is in de media de indruk gewekt dat in de G.A. vanmiddag de burgemeester het had over het inkrimpen van het kamp en dat de G.A. het daarmee eens was. Maar [lees meer...]

Dec 072011
 

Mededelingen: Er is in de G.A. opnieuw van iemand het verzoek gedaan dat iemand anders excuses aanbied, en zijn functie bij de werkgroep financiën per direct neerlegt. Er is in de G.A. het voorstel gedaan om het bij de oude groep te laten, maar met aanvulling van mediator Rik. Nellie en Fabiola mogen zich erbij [lees meer...]

Dec 072011
 

Mededelingen: Het infopunt vraagt waarom hun coördinator en die van financiën per direct zouden moeten rouleren en heeft verder aangegeven dat dit binnen de werkgroep veder geregeld zal worden. Er is de mededeling gedaan dat een aantal dagen er niemand bij donaties stond, Christina en Joachim hebben zich opgegeven om donaties over te nemen. Er [lees meer...]

Dec 032011
 

  – Translation  below- Dit is grofweg wat de burgemeester zou willen krijgen namens het stadsbestuur en wat ze Occupy Amsterdam bieden: 1. Een goede tent op 1/4 van het terrein. 2. Niet meer slapen, behalve mensen voor de bewaking. 3. Strakke afspraken maken over zwerfvuil. 4. Maatregelen nemen om het brandgevaar te beperken. 5. [lees meer...]

Nov 282011
 

Mededelingen: Er is in de G.A. het voorstel gedaan dat 1x per week de kas en het kasboek van betreffende beheerder van de financien laat controleren door 2 participanten van andere werkgroepen, om de boekhouding daarna online te zetten i.v.m. transparantie. Hier is CONSENSUS over bereikt. Er is in de G.A. het voorstel gedaan om [lees meer...]

Nov 272011
 

GA notulen zondag 27-11 mededelingen Er moet altijd een GA bijeenkomen. Zaterdag waren er te weinig mensen en de moderator heeft toen besloten geen GA bijeen te roepen. Omdat er niemand van de werkgroep Financiën bereikbaar was is er een verzoek ingediend om de werkgroep uit te breiden en met een nieuw voorstel te komen [lees meer...]