Occupy Beweging

 
582054_230367493734778_101307409974121_368442_1437628646_n

.
De is volledig onafhankelijk.

De Occupy beweging bestaat uit mensen met uiteenlopende meningen. 

De Occupy beweging is van het volk, van de 99%. 

De Occupy beweging is niet van vakbonden of partijen.

.

ONTSTAAN

We zagen de # demonstraties ontstaan op 17 September 2011. Zij demonstreren voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen en kijken daarbij naar Wall Street. Iedereen dient niet alleen een eerlijke toegang te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben. Niet slechts enkelen!

Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN . Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

Wij willen door vreedzame actie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een beweging namens en voor iedereen.

Occupy Amsterdam is sinds 15 oktober 2011 solidair met http://occupywallst.org/ 


STATEMENT 15 OKTOBER 2011

We zijn gewone mensen. We zijn, zoals jij, individuen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of werk zoeken, mensen met familie en vrienden.

Sommigen zien zichzelf als progressief, anderen als conservatief, als gelovig -of niet-, als ideologisch of juist zonder duidelijk omlijnde politieke opvattingen.

We zijn echter allemaal bezorgd vanwege de politieke, economische en sociale toestand om ons heen. We zijn gevangen in het spel van politici, zakenlui en bankiers waarin het gros wordt achtergelaten; achtergelaten zonder stem of uitzicht op fundamentele verbetering.

Gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, ontwikkeling en welvaart en welzijn voor de bevolking hoort het streven van elke ontwikkelde maatschappij te zijn.

Ons monetair, economisch en politiek systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen eerder een obstakel in de realisatie er van.

Ons monetaire systeem geeft de bank de mogelijkheid geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente. De opbouwende rente voor het individu, het midden en kleinbedrijf of de samenleving -in de vorm van overheidsschulden- laat een samenleving achter in exponentiële schuld en concentreert macht op een schaal ongekend in onze geschiedenis. Het maakt de weg vrij voor een onethische graaicultuur van immense proporties.

De werking van ons huidige economische systeem versterkt vervolgens de ongelijkheid en schaarste. Waar onze kennis in techniek en automatisering ons overvloed en vrijheid kan bieden, laat het ons na in noodzaak en arbeid. Deze kennis bracht ons eerder de vrijheid van handmatig werk, de Industriële Revolutie. De vrijheid in arbeid maakte zo plaats voor de dienstensector. Technologische werkloosheid maakt nu zelfs de banen in de dienstensector in snel tempo overbodig; ze komen niet meer terug. De vruchten van onze kennis en vooruitgang dienen nu slechts enkelen en laat een steeds grotere groep, de 99%, in noodzaak.

De macht van de politiek ligt vervolgens in de verdeelsleutel van deze schaarste. Onderhevig aan groeiende schuld bij de banken via het monetaire systeem én onderhevig aan de noodzaak voor economische groei om de uitgaven -na renteaflossing- gelijk te houden. De schuld van de overheid mag immers niet meer dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BNP) zijn. Fictieve schulden, reële bezuinigingen. De politiek speelt het spel der bezuinigen in volle onwetendheid. De democratie, gevangen in verdelingsvraagstukken, representeert niet de belangen van ons, de 99%.

We bevinden ons in een systeem gefocust op de accumulatie van geld. Het is een in stand gehouden schaarstemiddel om ons toegang te geven tot de grondstoffen en goederen. Zoals het World Food Programme evenals de Verenigde Naties (middels FPA) erkent is er genoeg voedsel om ons allen te voorzien. Armoede lijkt zo meer te zeggen over de mogelijkheid goederen uit een systeem te onttrekken met behulp van het schaarstegoed geld. In deze zoektocht naar geld creëren we naast armoede een verspilling van grondstoffen en vernietigen een bewoonbare planeet.

In waarneming van een wereld vol mogelijkheden lijkt de keuze van de consument steeds beperkter. In een wereld vol rijkdommen weegt de noodzaak tot arbeid om aan geld te komen steeds minder op tegen de mogelijkheden die het biedt. We dragen allen bij aan de versterking van dit systeem.

De schaamteloze toe-eigening van zowel grondstoffen als menselijk kapitaal houdt echter op, hier en nu!

We hebben een revolutie nodig die het welzijn van mens, maatschappij en aarde weer bovenaan zet.

We vragen om verdieping en bewustwording. Een begrip dat enkel kan vragen om verandering. Dat begint bij het individu, maar samen vinden we elkaar en maken het verschil. Laten we ons verzamelen en invulling geven aan ideeën voor de dag van morgen.

Het is tijd om samen te komen en onze krachten te bundelen. Het is tijd voor verandering! Het is tijd om samen toe te werken naar een betere samenleving voor allen. Ik weet dat wat ik doe het verschil maakt.

Ik bén de verandering en ik “Occupy” Amsterdam.

En jij?

TwitterFacebookShare

  4 Responses to “Occupy Beweging”

Comments (4)
 1. Monique
  I spent 3 months at Occupy Amsterdam and am presently in Germany, Kassel. I observed many Occupiers recreate the environment they were fighting against. I am originally from the UK and I have spent the last 10 years in Costa Rica…there I have learnt that the laws of nature rule us all and when we ignor it’s rhythm we create our own destruction. I am interested to witness the next phase of Occupy and world events. Hope all is well with you
  Billy

 2. I am sorry, but I don’t know what to do with these words???

 3. hallo voor degene die dit leest….
  ik zou heel graag in contact willen komen met occupyers
  om mijn ideeen te delen en te bespreken,
  ik ben van mening dat mijn ideeen namelijk zullen bijdragen
  aan nog meer bekendheid en een nog grotere occupuy beweging
  en dit is natuurlijk wat wij allemaal willen.
  mijn naam is Monique, ik ben 48 en woon in Haarlem
  moos1964@hotmail.com

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


five − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>