Jun 272012
 

Interessant nieuws, een gezin in Nederland die actief voert tegen de banken door de hypotheek niet meer te betalen. Dit gezin claimt dat de hypotheekovereenkomst niet geldig is aangezien de bank nooit het heeft gehad wat ze in de overeenkomst hebben ingebracht maar dat ze dit uit het niets heeft gecreëerd en dus nooit van de bank was.
Eerder hebben ook in Spanje en de VS mensen zich lokaal georganiseerd om zo te voorkomen dat de banken mensen eventueel met geweld uit het huis laten zetten. Misschien dat dit de eerste vonk is in Nederland die anderen kan inspireren want Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa. Nederlanders zijn in die mate dus het meeste “genaaid” door de banken en de politiek wanneer het op dit vlak aankomt.

Daarnaast zou het interessant zijn als bedrijven maar ook overheden hetzelfde protest zouden aantekenen tegen de bankensector want het principe van geldcreatie is voor hun precies hetzelfde. Het zou daarbij een boel terug kunnen draaien als Nederland net als IJsland gewoon ophoudt dit bizarre spel van de private bankenkartels mee te spelen.

Hieronder de open brief van deze dappere Nederlanders.

Bron: www.klokkenluideronline.nl/artikel/13851/moedig-gezin-weigert-bank-te-betalen

——

Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

Komende week komt het huis wat wij bewonen in de verkoop. De reden daarvoor is dat wij al 8 maanden lang géén hypotheek meer betaald hebben. Het waarom kun je nalezen in deze ‘brief aan de bank’. Zij is tevens verzonden naar alle banken, (regionale)radio, televisie en kranten en de politiek in Nederland en België.

Waarom delen wij dat met jou? Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar mededogen, erkenning, verwijten of goedkeuring. Je mag er van vinden wat jij wilt. Wat wij willen is dat je er kennis van neemt. Daarnaast willen we deze kans benutten om een stuk bewustwording neer te leggen. Wat wij vragen is dat je leest wat we te vertellen hebben, de brief deelt met jouw naaste familie, vrienden, werkgever, collegae? Kijk naar wat er in je resoneert, waar je op reageert. Dan hebben wij gedaan wat we wilden doen.

Dit – wat we vertellen – is nog maar het topje van de ijsberg. Het laat zich raden wat onze visie is op de gezondheidszorg, het onderwijs en religie, maar vooral wat het antwoord volgens ons is op ‘wie ben ik’. Er is veel meer te vertellen over de dissonante manier van leven, met alle arrogantie van dien, die wij mensen erop nahouden. Een manier van leven die ons gevangen houdt, de illusie van enige vooruitgang creëert en ons afhankelijk maakt van anderen. We hoeven alleen in alle eerlijkheid onze ogen te openen, in plaats van ze te sluiten wanneer het ons niet uitkomt.

Brief naar de bank, 11 juni 2012:

Inleiding

Wij zijn een jong gezin met drie kleine kinderen die een situatie hebben gecreëerd omdat we niet anders konden. Er diende zich informatie aan waaraan we gehoor moesten geven. Waar we op doelen is de nieuwsgierigheid naar de waarheid achter geld, waarom het leven zo is zoals we dat ervaren en met name het moeten werken om een onderdak, voeding en kleding te hebben. Wij zijn niet de enigen die twijfels en vragen hebben en zijn voor de antwoorden gegaan.

Voor alle duidelijkheid; u heeft ons tot op heden uitstekend behandeld, dus wat wij hier verkondigen heeft niets met u persoonlijk of uw uit te staan. Ongeacht welke gevolgtrekkingen u uit deze brief haalt of acties die u onderneemt zullen wij op deze manier naar u blijven kijken.

Status Quo

U schrijft ons in uw voornoemde brief drie ‘keuzes’ voor:

1. vóór 15 juni € 5.984,26 betalen,

2. U een betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen,

3. wij ‘onze’ woning zelf in de verkoop moeten zetten.

(voordat deze, zoals u zegt, ’door een veiling door ons verkocht zal worden’)

Wat u ons voorlegt ervaren wij als ‘kiezen uit de minst kwade’, in plaats van het beste. Welke keus wij ook nemen, het is een keuze in uw belang, niet in die van ons. Onze rechten lijken te zijn vervallen doordat we niet langer betalen. Dat tonen wij u aan. Het systeem waarin ook u opereert blijft in gebreke en discrimineert, niet wij.

Draagvlak

Deze brief is aan zeer veel instanties verstuurd w.o. de buurtbewoners, (regionale) kranten, televisie, radio, de politiek en collega banken. Het briefhoofd is aangepast omdat wij nogmaals met nadruk willen stellen dat dit niet bedoeld is om ù in verlegenheid te brengen, dan wel het systeem bloot te leggen dat ook uw organisatie co-creëert en volgt. Het is bedoeld te delen en misschien zelfs een publiekelijke discussie op gang te brengen.

Overeenkomst ‘X’

Wanneer u zich wilt beroepen op de door ons afgesloten overeenkomst, per 30 maart 2007, inzake het onroerend goed ‘Stedegroen 16, Assen’, zullen wij dat bestrijden en wel om de volgende reden:

Essentie

“Tenzij u in staat bent om aan te tonen dat de hypothecaire lening “X”, groot, één-honderd-zeven-en-negentig-duizend-vijfhonderd (197.500) , volledig gedekt is door uw eigen middelen, verklaren wij de overeenkomst tussen ons ongeldig”.

Een geldige overeenkomst veronderstelt dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inbreng van zaken moet leveren. U levert geld, voor een huis wat wij willen bewonen. Wanneer dat geld niet uw eigendom is en zelfs niet fysiek bestaat, is er dus ook geen sprake van een overeenkomst.

Wij vragen u ons aan te tonen, middels een officieel schrijven, wat de waarheid is.

Claim

Wij stellen dat het geld wat u moeten terugbetalen, nooit bestaan heeft. U creëert geld op het moment dat u daarvoor akkoord geeft. Wij claimen voorts ook dat als u ons geld ‘leent’ het niet uw eigendom is. De katalysator achter dit systeem? Winst maken (door fractionele geldcreatie).

Frauduleus?

Dit systeem wordt beschermd met allerlei financieel jargon, om nieuwsgierigen af te schrikken. Banken pogen zo onhelder mogelijk te zijn, is onze ervaring. Toch wanneer je daar doorheen breekt, blijft er iets simpels over. De Nederlandse (centrale) Bank, heeft haar taken bij de introductie van de Euro overgedragen aan de ECB. De ECB is in handen van de Rothschilds. Het is zorgwekkend dat het beheer van het geld in de EU volledig en alleen in handen van deze privé-onderneming ligt.

Zij – de ECB – creëert geld letterlijk uit lucht. ‘Stortingen’ vinden digitaal plaats. Tot dusverre is er geen vuiltje aan de lucht, afgezien van het gegeven dat waarde nergens op is gebaseerd en het meeste geld fysiek niet bestaat. ‘Niks’ vormt de kern en de waarde van het digitale geld wordt gederiveerd – het ‘leent’ waarde – van het fysieke geld wat in omloop is. Maar het wordt nog erger.

Er moet over het geleende bedrag betaald worden. Hier gaat het pas goed mis.

Want hoe kun je in de eerste plaats nu geld moeten/willen lenen wat er feitelijk niet is?

Hoe en wat kun/moet je in de tweede plaats dan terugbetalen? Er is niks.

En hoe kun je in de derde plaats over dat niet bestaande geleende geldrente moeten betalen?

Het geld waarmee je ‘betaalt’ is ook besmet met dezelfde last. Je kunt nooit uit de schulden komen en hoe meer geld er ingepompt wordt, hoe groter de wordt. Om over de idioterie van herfinancieringen van oude leningen of minder of geen rente betalen bij veel vertrouwen maar te zwijgen. Het is zinloos en volgens Artikel 1 van de Grondwet ook nog eens discriminerend?

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Banken zijn ‘geld creërende instanties’. In van het creëren van geld is De Centrale Bank zonder beperkingen. Terwijl valsmunters strafbaar zijn! Deze hele (banken)crisis is een grote poppenkast. Het bestaat niet. Het enige wat naast die rente nog een probleem vormt is de inflatie. Méér geld betekent een hogere inflatie. Wie betaalt dat? Juist: de burger. Als verborgen ‘belasting’.

Dit systeem voeden, in stand houden en er winst uit claimen, mag je dat fraude noemen?

Voeding, onderdak en kledingbehoren tot het geboorterecht van ieder mens. De waarheid is dat de aarde ons allen daarin uitstekend kan voorzien. Wat centraal staat is het consumptiegedrag: wat hebben we werkelijk nodig? Deze samenleving werkt echter verindividualisering in de hand. ‘Bling-bling’ heeft economische schijnbelangen gecreëerd, waardoor we de afgelopen jaren verder zijn afgedreven van waar-heid dan ooit. Onze consumptie houdt dit financiële systeem in stand en blokkeert elke wezenlijke vooruitgang.

Het leven nu is dan ook een kermis, een illusie. Net als bezit. Steeds meer mensen hebben financiële en (mede daardoor ook) grote geestelijke problemen. De gezondheidszorg in hetzelfde financiële systeem als alle instellingen waarmee we als maatschappij te maken hebben. Het maakt winst terwijl onze kosten alleen maar stijgen. Zeker nu het eigen risico naar 350 euro stijgt en nog verder bezuinigd wordt … We blijven maar ’ja’ knikken en gaan in september weer stemmen op de grootste mooiprater, terwijl de ‘verder bezuinigen’ is. Is dat een goede en passende oplossing voor iedereen? Of voor het economische bestel?

In het systeem is ingebouwd (en daar is geen ontkomen aan), dat je (steeds langer) moet blijven uitgeven, om te leven, omdat de circulatie van geld draaiende moet blijven. Dit systeem misbruikt. Je kunt nooit schuldenvrij zijn zolang geld bestaat. Iedere euro is wel verschuldigd aan iemand. Geen circulatie, geen winst, geen macht. In wie zijn belang is dit (sociaal) verlammende systeem? Maar we leven wel in vrijheid…

Onze ‘Vrijheid’ Is dan ook het best te vergelijken met slavernij. Ook al werd deze in 1863 beëindigd, de toenmalige slaven waren verplicht een arbeidsovereenkomst van 10 jaar af te sluiten omdat anders de plantage- zou instorten. Toen is met het ‘recht op arbeid’ gaan noemen.

Deze slavernij is nog steeds van toepassing en wordt gebracht door toepassing van omgekeerde psychologie. Geef mensen de illusie van ‘vrijheid’, door hen werk, de mogelijkheid tot geld verdienen, vrije vestiging, onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden. Maar zorg wel dat ze ervoor moeten blijven werken, het liefst tot in het graf. Dat noemen we ‘recht op arbeid’… Vrijheid?

De prijs van deze ‘vrijheid’ is hoog…

Om de economie draaiende en de geldcirculatie op gang te houden moet er over-geconsumeerd worden. Dat gebeurt automatisch, omdat ons steeds sterker wordende behoefte naar het afkopen van dissonante gevoelens verder toeneemt. Dat zijn gevoelens die we hebben omdat we weten dat wat we doen niet goed is voor ons. Vergelijk het met het moment dat je liegt, dat weet je. Maar ons lichaam reageert wel overal op, als een grote antenne, maar dat komt ons niet uit, dus ook dat onderdrukken we. Met medicijnen en ‘bling-bling’. Daar is o.a. de farmaceutische industrie weer blij mee, want ook zij zijn alleen op winst gericht. Is het in hun belang de bevolking gezond te krijgen of te houden? Als klachten hebben geld oplevert? Kan het stoppen wanneer ontevredenheid geld oplevert? Ontevredenheid kan en mag maar één ding opleveren: niets. Waarom sluiten we onze ogen daarvoor en doen we alsof we ‘rijk’ zijn en alles kunnen?

En dus is er een economie ontstaan die alles behalve ECOnomisch is. Het is een gelegaliseerde aanslag op mens, dier en boom en alle bronnen die misbruikt worden. En 50% van de bevolking letterlijk sterft van de honger. Daaraan zijn wij allemaal schuldig, zolang dit systeem word gevoed.

Bestaat er een uitweg? Dat is moeilijk te zeggen. Vast staat wel dat we door onze conditioneringen, geen actie kunnen (omdat er letterlijk in ons hoofd geen ruimte voor is) én durven (door angst) ondernemen. Dát houdt ons gevangen. Zolang we zeker weten dat geld-leven is, is het niets meer dan een geïndoctrineerd geloof. In selecte groep mensen heeft daar belang in gezien en dit blijft bestaan door ons eigen stupide, afhankelijke, egoïstische, aangeleerde en kinderlijke gedrag.

Terwijl de kooi openstaat naar vrijheid, vieren we in plaats daarvan de middelmatigheid.

Als het waar is dat IJsland onlangs alle hypotheekschulden heeft kwijtgescholden en de politiek en banken voor de rechter heeft gedaagd, wat zou dat dan voor Nederland kunnen betekenen? Wat als de macht van de ECB verder toeneemt door één centraal financieel ministerie? In commerciële termen betekent dat een monopolie. Staat u in voor die gevolgen? Zou je dat een dictatuur kunnen noemen? De landen die dit systeem openlijk niet steunen zijn o.a. Libië, Irak, Iran en Noord-Korea zijn. Zou je de ontwikkelingen daaromtrent toevallig kunnen noemen?

Vrijheid!

Dat IS er gewoon. Vrijheid is een ingegraveerd Kosmisch recht. Wij willen gewoon Zijn, zonder ook maar iets te moeten. Wij gebruiken wat nodig is om te kunnen leven. Als echte vrijheid er nu mag zijn, hoeveel mensen, denkt u, zullen dan vandaag stoppen met werken?

Keus!

Voor ons staat het als een paal boven water: ieder systeem waarin een (winst)belang zit, zal instorten. Wij willen daarvan geen deel uitmaken. Geen enkelsysteem kennen wij waarde toe, er is altijd iets of iemand waarvan het ten koste gaat.

Wij maken ons ook geen illusies: een gevecht tegen u of tegen het systeem gaan wij niet (alleen) winnen. Dat zou namelijk ten koste gaan van u en dat recht hebben wij niet. U heeft het recht te doen en geloven wat u wilt. Maar hebben wij dat ook? Artikel 1 van de Grondwet, hier eerder genoemd, zegt van wel. Maar is het ook écht zo? U heeft ons opgedragen uit drie keuzen te kiezen. Het maken van een keus veronderstelt dat je weet wat die keuzes zijn en inhouden. Dat weten wij.

Wij betalen geen hypotheek meer. Dat was een bewuste keus. Nu handelen we ook door direct de verkoopopdracht te verstrekken aan makelaardij Assen. Wat morgen brengen zal? Dat is de vraag. En precies zo willen we het.

Met een warme en welgemeende groet,

Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

06 – 10 38 25 01 | 0592 – 31 47 97

Tevens verzonden aan:

Kranten:

FD Mediagroep |Telegraaf Media Nederland |de Persgroep Nederland BV | NRC Handelsblad | Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | NRC Next | Metro Holland BV | Dagblad van het Noorden| De Gelderlander | BN de Stem | Brabants Dagblad | Haarlems Dagblad| Turbantia | De Grouster | Eindhovens Dagblad | Friesch Dagblad | Ede Stad | Gooi en Eemlander | Groninger Internet Courant | Leeuwarder Courant | De Limburger | Liwwadders | WâldNet | Zwartewaterkrant | Hallo Leeuwarden

‘Alternatief’ Nieuws:

Niburu Hoofdkantoor | Endandit.nl | Andernieuws.net| Nieuw.nl

Radio & Televisie:

Q-music Nederland B.V. | Radio538 | 3FM | NOS |VPRO | VARA| NCRV | KRO | AVRO | NPS |EO | TROS | RVU | IKON | RKK | BNN | LliNK | Radio 1 | NTR| PowNed |Radio 2 | BNR NIEUWSRADIO | Radio Veronica | RTL Nederland | SBS Broadcasting B.V. |Hart van Nederland | NPO | RTV Drenthe | RTV N-H | RTV Utrecht | Omrop Fryslan | RTV Noord | RTV Flevoland | RTV Rijnmond | RTV TV West | RTV Brabant | RTV Gelderland | RTV Oost | RTV Zeeland | L1

Politieke Partijen:

VVD | PvdA | PVV | CDA |SP |D66 | Groen Links | Christen Unie | SGP | PvdD |SOPN

(Leider | Algemeen |Eerste, Tweede Kamer |Eurofractie)

Banken:

ABN AMRO Bank N.V. | Aegon | Alex Vermogensbank | Trade Bank N.V. | Anadolubank Nederland N.V. | Argenta Spaarbank NV | ASN Bank | ASR Bank | Insinger de Beaufort | BNG | Bank ten Cate en Cie N.V. | BLG Wonen | BNP Paribas Nederland | Van Lanschot Bankiers N.V. | Centraal Beheer Achmea | Crediam | Credit Europe Bank N.V. | Delta Lloyd | DHB Bank | FGH Bank | Florius | Friesland Bank | GarantiBank International N.V. | GE Artesia Bank | Hypotrust | ING Bank | Nines B.V. | NIBC Direct | Ned. Ver van Banken | Obvion N.V. | Robeco | Santander | Saxo Bank Nederland | Schretlen & Co | SNS Bank | Staalbankiers | Westland Utrecht Bank | Triodos Bank Nederland

 

Aanverwante artikelen:
-) IJsland scheldt hypotheken burgers gedeeltelijk kwijt
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd 
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Wanneer gaat een bank nou failliet?

TwitterFacebookShare

  11 Responses to “Nederlands gezin daagt bankensysteem uit”

Comments (7) Pingbacks (4)
 1. A CEO, a Tea Party member and public employee sit at a table, with 12 cookies on a plate. The CEO grabs 11 cookies and tells the Tea Party member: “You better watch him. He wants your cookie.”

 2. Waar is de Vereniging Eigen huis eigenlijk???
  En evt. de consumentenbond??

 3. 10 mrt 2010
  Veranderde versie 13-8-2011 vermorzeld tussen regels en geld

  al enkele jaren probeer ik mijn kinderen op te voeden
  ik merk dat ik door mijn financiele situatie toch wel heel moeilijk kom te zitten
  ik begrijp eigenlijk dat de overheid van je verwacht dat je of opgeeft of crimineel wordt of op straat gaat leven
  ik heb een eigen huis volgens de gemeente zonder woonvergunning .
  Wij wonen hier al sinds 1983, althans mijn ouders ik vanaf 1991
  van de belastingdienst mag ik 3 jaar geen bedrijf hebben ivm een belastingschuld dus kan ik geen schulden afbetalen
  de schuld kreeg ik nadat ik een pand in aanbouw had verkocht om na de geweldadige dood van eerst mijn broer en later het overreden worden van mijn vader en het feit dat ik daardoor in de financiele problemen kwam.
  Ik probeerde de ontstane schulden op te lossen door die verkoop
  enkele jaren later vertrok mijn boekhouder plotseling zonder adres achter te laten naar zuid amerika
  waarom van de ene op de andere dag dat weet ik ook niet maar wel bleek ik daarna een belastingschuld te hebben want in 1996 had ik naar mijn idee de grond van het verkochtte huis prive laten zetten maar doordat de papieren bij de boekhouder niet klopte en verdwenen waren ging de belasting ervan uit dat het bij de bedrijfswinst hoorde en had ik ineens een ton belastingschuld volgens hen
  toen ik dan maar het huis waar ik nog in woonde wilde verkopen bleek dat daar volgens de gemeente geen vergunning op zat, zodoende zag de belasting na overleg van de schuld af als ik 3 jaar geen bedrijf zou voeren
  inmiddels zit de 3 jaar er bijna op en juist nu gaat de abnamro veilen zodat ik alsnog na 3 jaar gewacht te hebben de belastingschuld moet betalen want dan vervalt de regeling
  als ik een woonvergunning op dit pand had maakte dat niets uit maar er zit op geen van de 3 huizen hier op de heerevelde een woonvergunning dus verkopen met winst gaat zo ook niet
  ook mijn buren zitten in problemen
  buiten dat ik 5 kinderen moet opvoeden en dat goed wil doen moet ik dan een baan zoeken
  maar niemand wil een persoon hebben die 20 jaar een eigen bedrijf in waterplanten heeft gehad
  buiten dat ik er nauwelijks tijd voor heb
  ik leef met mijn kinderen al jaren onder het bestaansminimum en leef regelmatig van de voedselbank
  mijn ex is gelukkig vertrokken dus in ieder geval is het rustig thuis
  geen ruzie meer
  maar alles bij elkaar laat dit nog wel een diep financieel gat achter
  de plaatselijke wethouder verkampen heeft me een woonvergunning geweigerd destijds
  nu zit ik daardoor in de financiele trubbels die niet maar zo op te lossen zijn
  dezelfde wethouder onthield mij ook een uitkering
  als er een woonkostentoeslag was betaald dan had ik nu geen problemen met de abn
  waarom vraag ik me af is dat geweigerd
  mijn buurman zei al dat de wethouder verkampen me als een crimineel zag
  nu verdenken ze hem van criminele activiteiten
  waarom hij mij als crimineel zag is mij een raadsel
  omdat ik door enkele bedrijven ben opgelicht
  omdat mijn broertje is vermoord door een van zijn dealers
  omdat mijn vader voor mijn ogen is overreden op ons eigen pad door de srv-man
  omdat ik in de financiele problemen ben gekomen
  omdat ik mijn moeder 2 jaar verpleegd heb
  omdat ik 7 kinderen probeerde op te voeden die met een trauma zitten
  ik weet het niet maar eens hoop ik dat het beter gaat
  als je in nederland tegenwoordig om hulp vraagt zeggen ze het is je eigen schuld
  mensen maken je zelfs voor oplichter uit en beginnen je te bedreigen
  het sociale en/of christelijke medeleven is allang weg
  wat hebben mijn kinderen gedaan om dit te verdienen
  ik ben portier geweest in amsterdam
  ik ben coffeeshophouder geweest
  ik ben kraker geweest
  ik ben jongerenwerker geweest
  ik ben opbouwwerker geweest
  ik ben barman geweest
  ik ben bestuurslid geweest
  maar vooral al meer als 20 jaar opvoeder van 7 kinderen en zelfstandig waterplantenkweker
  nooit had ik verwacht zo’n ellende en onrust mee te maken als hier in handel op de plek die mij rust had moeten brengen
  nu wordt ik dan op straat gezet terwijl ik nog meerdere kinderen thuis heb die juist opknappen van een hele moeilijke tijd en niemand die helpt
  geld is belangrijker als mensen
  banken moeten gered en vervolgens zet de geredde multinationale abn overal mensen op straat zodat hun bonussen uitbetaald kunnen blijven worden
  ik wil gewoon op de plek blijven wonen waar ik en mijn kinderen altijd al wonen
  de abnamro heeft zelf de fout gemaakt om niet te kijken of er een vergunning of bestemming op zat
  het is dus ook hun eigen fout , ik wist het toen net zo min maar waarom moeten mijn kinderen daarvoor opdraaien
  de abnamro moet naar mijn idee verplicht worden echt te onderhandelen want in al die jaren hebben zij nog nooit een keer om tafel gezeten om tot een redelijke oplossing te komen voor alle partijen
  aan de ene kant krijg ik geen woonkosten vergoeding , waar je in die tijd in ieder geval recht op had
  geen woonvergunning zodat het door mij verkocht kan worden en ik van alle schulden af ben
  en een bedrijf uitvoeren mocht weer niet van de belastingdienst
  hoe meer vastgezet wil je worden met de opvoeding van 5 kinderen die het al zwaar hebben gehad
  het is een wonder dat ik het zolang gered heb
  ik zal nooit opgeven zonder strijd en heb niets meer te verliezen

 4. 2010

  Heb je wel eens gehad dat je keer op keer spullen moest terugleggen bij de kassa van de supermarkt
  Heb je wel eens gehad dat je kinderen niet met hun vrienden mee op vakantie kunnen
  Heb je wel eens gehad dat je geld leende terwijl je wist dat je het niet kom terugbetalen
  Heb je wel eens gehad dat je aan zelfmoord dacht ivm je financiele situatie
  Heb je wel eens gehad dat je weer is geen geld had bij de supermarktkassa door de afschrijvingen
  Heb je wel eens gehad dat mensen je vooral met de nek aankeken
  Heb je wel eens gehad dat je niet gelooft er ooit nog uit te komen
  Heb je wel eens gehad dat intelligente kinderen door jouw financien niet verder kunnen leren
  Heb je wel eens gehad dat je je energierekening niet kon betalen omdat je dan geen eten hebt
  Heb je wel eens gehad dat je een paar jaar lang onder het bestaansminimum moet leven
  Heb je wel eens gehad dat je kinderen daarmee gepest worden
  Heb je wel eens gehad dat mensen je van alles proberen te laten doen onder financiele druk
  Heb je wel eens gehad dat mensen menen jaloers op je te moeten zijn
  Heb je wel eens gehad dat je vader voor je ogen kapot gereden werd door de melkboer
  Heb je wel eens gehad dat je elke keer weer daar aan moet denken als je de srv wagen ziet
  Heb je wel eens gehad dat een surinaams dealertje van je broertje hem vermoord nadat eerst op je eigen terrein te hebben gezegd hoe dat hij dat zou doen
  Heb je wel eens gehad dat een zogenaamd vriendelijke shoarma zaak eigenaar naast het gemeentehuis je een pistool op je hoofd zet waar je kleine kinderen bijstaan
  Heb je wel eens gehad dat wonen in het centrum van amsterdam je als rustiger als de heereveldeseweg in handel ervaart
  Heb je wel eens gehad dat je je onheus bejegent voelt
  Heb je wel eens gehad dat mensen je opgelicht hebben (ik ben voor meer als 500.000 opgelicht’)
  Heb je wel eens gehad dat je het gevoel krijgt dat hier handjeklap is
  Heb je wel eens gehad dat je dacht dat je hier vooral goede contacten moet hebben
  Heb je wel eens gehad dat je geen geld krijgt nadat je uitspraken gewonnen hebt
  Heb je wel eens gehad dat je na 2 jaar nog steeds niet krijgt waar je recht op hebt
  Heb je wel eens gehad dat je kinderen geen kleren kunnen kopen
  Heb je wel eens gehad dat je incassos terug liet boeken om eten te kopen
  Heb je wel eens gehad dat ze je aan het uithongeren zijn
  Heb je wel eens gehad dat ze je aan het uitroken zijn
  ik geef nooit op
  maar op deze manier moet ik iets anders
  2 jaar van wachten
  ik moet asociaal worden stelen en gaan roven
  hoeveel dagen van uitstel komt er nu weer aan
  het is de bedoeling ons kapot te maken te breken

  waarom vraag ik mij af
  wat schuilt hierachter

  vrgr kees koot

  ik ben teleurgesteld

 5. 2009

  Geachte mevrouw Jansen-Gajadhar van de SOLVEON,

  De toekomstige inkomenssituatie blijft al met al dus nog wat onduidelijk.
  gelet op de algehele sociale en financiele situatie van de familie Koot , doe ik hierbij namens de familie Koot een beroep op u om de rente te bevriezen of stop te zetten van de nog openstaande schuld.
  Ik vind het niet terecht dat u wilt gaan verkopen de waarde die ik dacht dat het heeft heeft het niet het lijkt mij reeel om van de werkelijke waarde uit te gaan en uw verlies te nemen
  waarom wilt u extra kosten maken als u weet dat dit niet de hypotheek waard is of op kan brengen
  waarom wilt u met mijn gezin niet tot een reeel akkoord komen en dreigt u met op straat zetten
  mijn vader is op dit terrein voor mijn ogen overreden het is hier een familie bezit en ik hecht hier emotionele waarde aan
  kunt u ipv de koele onbereikbare zakenvrouw uit te hangen ook met mij tot een akkoord komen
  waarom kan je met jullie nooit een afspraak makenen elkaar is recht in de ogen kijken
  Ik zou graag een gesprek hebben met u en met een juridisch adviseur erbij over de te betalen aflossing
  Nav de brief die u mij stuurde wil ik wel een voorstel doen

  u weet dat er geen woonvergunning op dit pand zit
  het heeft een familie die gedoogd wordt erin wonen
  het pand heeft een asbest dak
  het terrein bevat op diverse plekken puin in de grond
  ik heb een beperkte aflossingscapaciteit

  ik zou graag voorstellen het hypotheek bedrag te verlagen naar een bedrag tussen de 40 en 50.000 euro
  hierover wil ik dan de rente en/of aflossingsverplichtingen nakomen
  in eerste instantie zal dat alleen de rente zijn natuurlijk
  Ivm deze zaak kan er met de heer Kees Koot ook direct contact worden opgenomen op 0626750250
  in afwachting van uw reactie

  Hoogachtend, Kees Koot

 6. ik voer al jaren strijd vanaf 2006-2007 is deze brief

  Geachte heer/ mevrouw,

  Enige tijd geleden heeft de heer C.A. Koot, Heereveldseweg 26, 5423 VM Handel, zich tot de ZLTO gewend voor begeleiding in verband met financiële problemen. Ivm hiermee kan er contact op worden genomen tot de heer A.H. van Erp 013-5836579
  Door diverse omstandigheden is er betalingsachterstand ontstaan bij crediteuren.
  Na analyse van de financiële positie van de heer Koot is duidelijk geworden dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om schulden te voldoen.
  Een en ander zal ook afhangen van uw medewerking en van de overige schuldeisers.
  De toekomstige inkomenssituatie blijft al met al dus nog wat onduidelijk. Er is een bbz aangevraagd en / of een bijstandsuitkering
  Rekening houdend met de algehele sociale situatie van de familie Koot , doe ik hierbij namens de familie Koot een beroep op u om kwijtschelding te verlenen van de nog openstaande schuld.
  Er dient nog rekening gehouden te worden met de fiscale claim over het bedrijfsresultaat over het jaar 2002 en 2003
  Rekening moet worden gehouden met een bedrag van ca. € 85.000,- voor belastingen van 2001.
  Verder kan meneer Koot niet aan de hypotheekverplichtingen voldoen van > € 150.000,-
  En blijkt bovendien dat de bewoning van Heereveldseweg 26 gedoogd wordt maar dat op dit pand geen woonvergunning zit.
  De schulden zijn dermate hoog dat er niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. U vraagt om een oplossing die kan ik u niet bieden U mij wel
  Verder dient ook te worden vermeld dat de vader en moeder in dit gezin gaan scheiden het gezin bestaat uit 7 kinderen waarvan er nog 5 thuis wonen. Van de rechter hebben de kinderen het huis toegewezen gekregen en om de week verblijft een ouder daar en de andere in een woonunit op het terrein.
  Het bevreemdt mij dat u gesprekken hierover alleen telefonisch wil hebben .
  Ik zou graag een gesprek hebben met u en met de adviseur van de ZLTO erbij
  Ivm deze zaak kan er met de heer Kees Koot ook direct contact worden opgenomen op 0626750250

  Hoogachtend, Kees Koot

 7. ik heb precies dezelfde problemen met de bank ABNamro .
  is er een plek of stichting waar we ons gezamelijk kunnen organiseren en verzetten .
  of is het een idee om deze op te gaan richten om iedereen die dat wil hier mee te ondersteunen
  ik heb met mijn 4 kinderen overigens kans over enkele maanden zelf ontruimt te worden .
  waarom worden banken gesteund en mensen ontruimd .
  het zou beter zijn om de banken te ontruimen en de mensen te steunen
  wie kan er helpen ?

  vriendelijke groeten kees

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× four = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>