Jun 252012
 

Verklaring aangenomen door de van , 24 juni 2012, uitgaande van het Statement of Autonomy van Occupy Wall Street, 10 November 2011.

Occupy is een volksbeweging die partijloos is, zonder leiders, voor en door het volk. Het is geen onderneming, geen politieke partij, niet een reclamecampagne en ook geen merk. Occupy is niet te koop.

Wij verwelkomen allen die in goed vertrouwen zaken aankaarten zonder het gebruik van geweld. Wij bieden een forum voor vreedzame vereniging van individuen om deel te nemen in participatieve democratie. Wij moedigen verschillende meningen aan. 

Iedere verklaring die niet door de van gepubliceerd is op www.occupyamsterdam.nl moet gezien worden als onafhankelijk van Occupy Amsterdam.

We willen benadrukken dat Occupy Amsterdam niet verbonden is met een bestaande politieke partij, kandidaat of , noch dat dat ooit zo is geweest. Onze enige verbintenis is met het volk.

De mensen die samenwerken binnen deze beweging zijn haar enige en gezamenlijk bewaarders. Als jij gekozen hebt om door je inzet bij te dragen aan het opbouwen van deze beweging, dan is deze beweging van jou.

Iedere organisatie die Occupy Amsterdam wil ondersteunen is hartelijk welkom, mits, de betreffende organisatie daardoor ook instemt met deze verklaring omtrent werk en hierarchie en onze principes en werkwijze onderschrijft. 

PRAAT MET ONS, NIET NAMENS ONS

Occupy Amsterdam waardeert collectieve bronnen, waardigheid en autonomie boven geld. Alle donaties worden anoniem geaccepteerd en worden transparant en in consensus besteed door de vergadering van Occupy Amsterdam.

Wij ontkennen niet het bestaan van professionele activisten die werken om de wereld tot een betere plek te maken. Als je een organisatie vertegenwoordigt of daarvan compensatie ontvangt, vragen we je dit vanaf het begin kenbaar te maken. Degenen die willen profiteren van Occupy of zich aansluiten bij deze beweging uit eigen gewin of om de beweging te ondermijnen door de uitspraken en beeldvorming te misbruiken, of door het of integreren van eigen boodschappen of symbolen, zijn geen deel van Occupy Amsterdam.

Wij zijn solidair, wij zijn Occupy Amsterdam.

Translation*

Passed by the General Assembly at Occupy Wall Street. November 10, 2011
and passed revision by the General Assembly at Occupy Wall Street, March 3, 2012

Occupy Wall Street is a people’s movement. It is party-less, leaderless, by the people and for the people. It is not a business, a political party, an advertising campaign or a brand. It is not for sale.

We welcome all, who, in good faith, petition for a redress of grievances through non-violence. We provide a forum for peaceful assembly of individuals to engage in participatory democracy. We welcome dissent.

Any statement or declaration not released through the General Assembly and made public online at www.nycga.net should be considered independent of Occupy Wall Street.

We wish to clarify that Occupy Wall Street is not and never has been affiliated with any established political party, candidate or organization. Our only affiliation is with the people.

The people who are working together to create this movement are its sole and mutual caretakers. If you have chosen to devote resources to building this movement, especially your time and labor, then it is yours.

Any organization is welcome to support us with the knowledge that doing so will mean questioning your own institutional frameworks of work and hierarchy and integrating our principles into your modes of action.

SPEAK WITH US, NOT FOR US.

Occupy Wall Street values collective resources, dignity, integrity and autonomy above money. We have not made endorsements. All donations are accepted anonymously and are transparently allocated via consensus by the General Assembly or the Operational Spokes Council.

We acknowledge the existence of professional activists who work to make our world a better place. If you are representing, or being compensated by an independent source while participating in our process, please disclose your affiliation at the outset. Those seeking to capitalize on this movement or undermine it by appropriating its message or symbols are not a part of Occupy Wall Street.

We stand in solidarity. We are Occupy Wall Street

* Deze verklaring is tevens geaccepteerd in veel andere landen en in verschillende talen te lezen op de website van ‘The New York General Assembly’ – OWS Translations:
http://translation.nycga.net/languages/statement-of-autonomy-2/

TwitterFacebookShare

  6 Responses to “Verklaring van autonomie, Occupy Amsterdam”

Comments (5) Pingbacks (1)
 1. vaag. In Den Haag [ODH] was er ook één individu die zogenaamd namens ODH sprak, puur omdat hem het beheer over de website en het forum van ODH gegeven was. Dat zal wel historisch gewoon zo gegroeid zijn omdat hij die domeinnaam gekocht had, maar de fout was in het begin gemaakt: je gaat mensen vertrouwen. Dat is kinderlijk, onprofessioneel, en ronduit dwaas. Dat gaat een keer fout. De schuld dan bij die persoon leggen wanneer het fout gaat, is je eigen verantwoordelijkheid ontkennen. Dat heet de kat op het spek binden of in het Engels an accident waiting to happen.
  Wie spreek hier namens wie?
  Bij ODH was het ook populair om stellingen te poneren over waar ODH voor stond, terwijl dat in de praktijk helemaal niet duidelijk was. Iedereen die aan ‘t woord kwam, kwam met z’n eigen waarheid en naar derden was er hoegenaamd geen duidelijkheid hoe de vork in de steel stak, laat staan wat voor alternatieven voor handen zijn.
  Ook hier zie ik een houding alsof een en ander duidelijk, onmiskenbaar, begrensd is. Als insider kan ik die houding niet serieus nemen en ik betwijfel ook of je mensen buiten Occupy wijs kunt maken dat een anarchie de inhoud geeft die ‘t belooft.

  Als een initiatief als Occupy het treehouse niveau wil ontstijgen, zullen ze toch hun “hierarchie en onze principes en werkwijze” hard moeten maken. “Hiërarchie”? Ow. Dat klonk al behoorlijk fout.
  Ik nodig je uit mijn presentatie over een menselijke niet-hiërarchische organisatievorm te overwegen: http://www.youtube.com/watch?v=yBikrxzoO3o

 2. Thank you all so much for this work! A bug hug of solidarity from New York!

  http://translation.nycga.net/languages/nederlands/

  • Thanks Owen,

   Great it’s accepted in the translation project!
   I’m glad it’s clear out there in the world.

   Big hug back to y’all in New york!

 3. Mooi. Maar waarom bemoeien ze zich dan wel massaal met een andere eenheden, zoals deze, en bellen ze massaal de Kiesraad?

  Philippe

  • Philippe,

   Om mogelijke kaping door politieke partijen tegen te gaan, is het nodig dat we ter verduidelijking de uitgangspunten van Occupy in deze verklaring van autonomie publiceren.

   Elke assembly ter wereld, staat het vrij, om met dit statement van Occupy Wallstreet, solidair te zijn.

   Hoewel elke algemene vergadering van de Occupy-bewegingen zijn eigen beslissingen neemt, staan (inter)nationaal alle assembly’s met elkaar in verbinding, zijn we solidair en overleggen en stimmuleren elkaar tot actie. Dat kun je moeilijk ´bemoeien´ noemen.

   De Kiesraad heeft na grondig onderzoek, o.a. door schriftelijk te informeren bij Occupy Amsterdam, het registratieverzoek voor de politieke partij met de naam Occupy erin afgewezen.

   ‘Het is naar het oordeel van de Kiesraad waarschijnlijk dat met deze aanduiding ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze politieke groepering gelieerd is aan de beweging ‘Occupy’’, ‘Hierdoor is sprake van een aanduiding die ‘anderszins’ misleidend is’, aldus de Kiesraad.

   Iedere burger heeft het recht om de Kiesraad te bellen, hoewel dit zeker niet massaal is gebeurt vanuit Amsterdam. Dit was niet nodig mede omdat de kiesraad zelf het initiatief heeft genomen om de Occupy beweging te benaderen. Het bewijs hiervan heb ook jij ontvangen.

   Ik hoop je beschuldigde vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


8 + three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>