Jun 202012
 
2012-06-17_5746

.
Afgelopen zondag is er in het Vondelpark in een picknick georganiseerd met -ers uit Amsterdam. Het was een middag die naast gezellig ook erg inspirerend en productief was. De hele middag is er gediscussieerd over de huidige situatie in de wereld en de politiek. De uitkomst was de -beweging nog steeds leeft in de harten van de -ers en dat veranderingen in het huidige bestel meer dan noodzakelijk zijn, ook nu nog.

Belangrijke hoogtepunten zijn in ieder geval de wens van enkele Occupy-ers om samen te komen en te gaan brainstormen over het organiseren van brede acties rondom de komende verkiezingen. Moet de Occupy-beweging zich bezit houden met de verkiezingen? Is het nodig om punten te presenteren aan de Nederlandse politiek? Acties te organiseren? Aankomende donderdag 28 juni vindt er een brainstormsessie plaats in het Westerpark in Amsterdam om over deze zaken te praten en te vinden!

Een ander hoogtepunt is de wens een landelijke Occupy bijeenkomst te organiseren. Dit idee groeide snel uit tot het willen organiseren van een lang weekend of week met een internationale focus, deze week zou niet alleen bestaan uit het samenkomen van Occupyers maar zou ook gericht kunnen zij op directe acties rondom themas die voor alle Occupy-ers belangrijk zijn. Zo huist Amsterdam natuurlijk de beurs, de allereerste beurs van de wereld en  ondertussen gefuseerd met de beurs op Wallstreet! Vanuit Amsterdam wordt er dus flinke (economische) invloed uitgeoefend op de landen om ons heen en in de rest van de wereld. Om hier verder over na te denken en te brainstormen komen we bij elkaar, dit zal de zelfde meeting zijn in het Westerpark op 28 juni om 19:00 uur.

Een belangrijk besluit van de is de wens om minstens een keer per maand bij elkaar te komen om de vergadering te houden. Dit willen we iedere laatste zondag van de maand doen in het Vondelpark bij het standbeeld, rond 18:30 uur beginnen we dan met de .

Kom dus iedere laatste zondag van de maand naar het Vondelpark om te praten over , de wereld, de en acties! De volgende General Assembly zal komende zondag de 24e juni plaats vinden!

Notulen GA Occupy Amsterdam, 17-6-2012

Mededelingen

Topic 1: Beeld

Het beeld op het is in samenspraak met de gemeente weggehaald. Het beeld staat bij een Occupy-er, thuis. Er word gesproken over het verplaatsten van het beeld naar het gemeentehuis, ter inspiratie voor de medewerkers al daar, later zouden ervaringen van het gedeeld kunnen worden door gesprek. Het is de bedoeling dat een nieuw beeld op het terug komt, als document van heden en toekomst. Er komt als het even kan een website over het beeld, gelieerd aan Occupy Amsterdam en de gemeente Amsterdam, ter bevordering vermenging op het web.

Topic 2: Documentaire Occupy Amsterdam

Er is door Sara Blom gewerkt aan een documentaire over Occupy Amsterdam. De presentatie daarvan zal misschien op het Beursplein of op de Dam plaats kunnen vinden. Het event zou dan “het hek van de Dam” kunnen heten.

Topic 3:Bepalen GA data

Dit wordt één keer in de maand, op de laatste zondag, bij het grote beeld van Vondel, met mogelijkheid tot extra vergaderingen indien gewenst. Bij slecht weer, andere locatie, bv onder Vondelbrug of in Vondelbunker.

Topic 4: Denktank

Er was animo voor een denktank voor politieke hervormingen en akties. Een aantal mensen kunnen elkaar vinden voor een brainstormsessie, meer zijn uiteraard welkom. Hierna werd off topic ongenoegen geuit over het geldsysteem, maar weer eens. De details over de brainstorm worden zsm openbaar gemaakt, op internet.

Topic 5: Occupy en politiek

Het statement van Occupy aangaande politieke inmenging is in het Nederlands vertaald vanuit het Engels, bron: Occupy Wallstreet http://www.nycga.net/resources/statement-of-autonomy/

Over dit besluit kan gezegd worden dat het lang duurde. Mede door een discussie over de vorm van besluitvorming en het toe te passen consensus model.

Er werd nog geen consensus bereikt over de gehele tekst. Wel werd er in het kort een intentie uitgesproken waaruit blijkt dat Occupy Amsterdam niet aan een politieke-partij gelieerd wil zijn.

— “Occupy Amsterdam doet niet aan partij politiek. Occupy Amsterdam kan zich niet vinden in partijen die voor Occupy Amsterdam zeggen te spreken”—

Op de sociale media is veel gezegd over een eventueel op te richten politieke partij met de naam Occupy erin. De G.A. heeft uitgesproken dat we het daar niet mee eens zijn.

Topic 6: Internationale acties

Vorige week was er een wereldwijde online assemblee via mumble. In Brazilië word spoedig de Rio +20 meeting gehouden. http://www.earthsummit2012.org/
Daar wordt dan de sustainable ontwikkeling ongeveer verdeeld in banen en financiële belangen met onduidelijke structuren en doelen. De meeting begon vandaag. Het is kort gebleken hier iets groots voor te organiseren. Er is contact gesloten tussen een paar mensen die dit in de gaten gaan houden en berichtgeving zullen verzorgen, samenvattingen waarschijnlijk. Acties aan de hand hiervan organiseren zal indien relevant in overleg gebeuren.

Griekenland heeft aangegeven steun te kunnen gebruiken, wat er ook gebeurt, want het ziet er niet gemakkelijk uit. In de MKZ bij de Amstelveenseweg zit een groep die daar in ieder geval aan mee wil doen.

Verzocht word om bij internationale acties eerst te melden dat ze er aan zitten te komen en vervolgens met meerdere mensen zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Topic 7: Bijeenkomst Occupy

Waar gaan we een vergadering houden? Er is behoefte aan landelijke meetings. Er is waarschijnlijk een plek in het Westerpark. In de VS is nu een 10 daagse bijeenkomst gaande. In Nederland kunnen we een datum plannen, dat moet georganiseerd worden. Eventueel een lang weekeinde, donderdag tot en met zondag, met akties op zaterdag en zondag. Internationale oproep doen om support en inspiratie te vinden.

Laatste punt: volgende GA.

In Berlijn is een landelijke bijeenkomst in combinatie met een hackers ontmoeting en krakers akties. Begin juli is dit afgelopen. Het agenda punt is of en hoe we met de deelnemers willen communiceren over hun ervaringen. De volgende GA zal ook rond begin juli zijn.

Er gaan, bij voldoende animo workshops GA modereren en faciliteren gegeven worden. Drie aanwezigen zijn al geïnteresseerd.

De volgende GA zal zondag 24 juni om 18:30 uur ook weer in het Vondelpark zijn!

TwitterFacebookShare

  One Response to “Verslag van de Occu-Picnic en notulen van de GA”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    8 × six =

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>