May 162012
 

Op 31 zullen de burgers van Ierland stemmen over het nieuwe radicale Europese verdrag dat de regels over begrotingstekorten extreem streng zal maken. Ierland is het enige land in waar door burgers gestemd kan worden over dit zogenaamde ‘begrotingspact’, dat eigenlijk beter ‘bezuinigingspact’ genoemd kan worden. Daarom zal er op 23 mei in verschillende Europese landen gedemonstreerd worden bij de Ierse ambassades, met het doel de Ierse bevolking te vragen voor heel duidelijk ‘NEE’ te stemmen tegen het bezuinigingspact.

De van het in ligt in handen van het in gevestigde Transnational Institute (TNI):
http://www.tni.org/NO

Waar gaat het om? Het bezuinigingspact is het meest recente voorbeeld van een reeks initiatieven uit Europa die de bewegingsvrijheid van landen op economisch gebied in de verder in zullen perken door het beleid van regeringen aan strenge regels te binden. In het geval van het bezuinigingspact is de belangrijkste bepaling dat begrotingstekorten aan een maximum van 0.5% van het Bruto Nationaal Product gebonden worden. De voorspelbare gevolgen zijn dramatisch: voortzetting en verdieping van de economische crisis, met meer drastische en afbraak van sociale voorzieningen in heel Europa. De Europese Commissie krijgt daarbij vergaande bevoegdheden om met boetes van velen miljarden euros regeringen in de te dwingen dit beleid uit te voeren. Groot Brittannië en Tsjechië hebben daarom al geweigerd hun handtekening te zetten onder het verdrag, dat in zal gaan wanneer het door de parlementen van twaalf landen is geratificeerd.

In Nederland bestaat de kans dat ratificatie door de Tweede Kamer uitgesteld zal worden tot ná de verkiezingen van 12 september, indien de Kamer het onderwerp als ‘controversieel’ bestempelt. Dit is echter alles behalve gegarandeerd; een inhoudelijk publiek debat over het bezuinigingspact is zo goed als volledig afwezig in Nederland. Het risico is dan ook groot dat het verdrag in relatieve stilte aangenomen zal worden. Daarom ook reden te meer om op 23 mei naar Den Haag te reizen om met een van solidariteit voor Ierland tegelijk ook in in Nederland broodnodige aandacht op het bezuinigingspact te vestigen!

Om meer te weten te komen over de bizarre bepalingen in het verdrag is de volgende uitstekende analyse van Corporate Europe Observatory sterk aan te raden: 10 things you need to know about the ‘Fiscal Compact’

Ierland: stem voor ons op 31 mei!

Laat je stem horen op 23 mei:

10 uur bij de Ierse Ambassade
Scheveningseweg 112
2584 AE Den Haag

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/366691726723275/

Contact TNI: hildevanderpas@tni.org
Link 1: http://www.tni.org/NO
Link 2: https://www.facebook.com/events/142967295836195/

TwitterFacebookShare

  One Response to “Europese Betoging Solidariteit met Ierse ‘Nee’”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    7 × = seven

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>