May 142012
 

 

In Ter Apel is een ontstaan op het terrein van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Het kamp is ontstaan nadat uitgeprocedeerde Irakezen uit hun tent hebben opgeslagen voor het asielzoekers centrum. Ondertussen verblijven er op het kamp al meer dan 200 mensen. Onder hen zijn zwangere vrouwen en kinderen.

De asielzoekers die op het kamp verblijven kunnen niet meer terug naar hun land van herkomst, alhoewel ze volgens het Nederlandse rechtssysteem uitgeprocedeerd zijn en terug moeten. Vele van hen zijn hun leven niet meer zeker zouden ze teruggaan naar eigen land. Zo zijn er enkele bekeerd naar het Christendom, een zeker doodvonnis zouden zij terugkeren naar hun land van herkomst.

 

 

 

Onveilig, Irak blijft een van de onveiligste plaatsen ter wereld, volgens een rapport uit 2011 van de “Special Inspector General for Iraq Reconstruction”. Het is dan ook niet vreemd dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog in 2010  verbood om uit te zetten naar Irak, het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies uitgeeft en meerdere vluchtelingen organisaties zich uitspreken tegen uitzetting naar Irak. Het is onbegrijpelijk dat minister Gerd Leers zijn inhumane beleid blijft doorzetten, geheel tegen de Christelijke grondvesten en wensen van de partij waaraan hij verbonden is.

 

 

Wij dachten te leven in een maatschappij die gebaseerd is op een recht op en veiligheid voor iedereen. Dat zou een wereld moeten zijn waar er rechtvaardig wordt gekeken naar de situatie en mensen nooit en te nimmer onschuldig ter dood veroordeeld worden. Onze realiteit laat ons echter een totaal ander beeld zien. In plaats  het recht op vrijheid van geloof en seksualiteit ten alle tijden te verdedigen worden vluchtelingen uitgezet die op deze gronden in hun land vermoord worden. Er zijn talloze voorbeelden van uitgezette vluchtelingen die na aankomst in land van herkomst onthoofd zijn of erger.

Het uitzetten van vluchtelingen in deze situaties is een regelrechte ter dood veroordeling, terwijl wij jaren geleden de doodstraf voor de ernstigste misdadigers hebben afgeschaft passen wij haar nu indirect toe op onschuldige mensen, waaronder zwangere vrouwen en kinderen. Laten wij dit langer zo doorgaan ? Het is tijd dat Gerd Leers van zijn kille bureaucratische stoel afstapt en de humanitaire grondvesten van zijn partij en geloof terug omarmt.

De Nood is hoog!
De mensen die verblijven op het kamp zijn “illegaal” verklaard. Dat betekend dat ze niet meer mogen werken. Ze mogen dus niet meer in hun eigen onderhoud voorzien. Hun recht op onderdak is ondergeschoven geraakt, terwijl dit volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens nooit mag gebeuren, ze hebben slechts recht op onderdak als ze vrijwillig hun doodvonnis tekenen en instemmen met terugkeer naar hun land van herkomst.

Dit betekend dat er een schrijnend te kort is aan voedsel, tenten, dekbedden, veldbedden en, vreemd genoeg, water.

 

Het COA heeft namelijk besloten dat de mensen die op het kamp verblijven geen recht hebben op water, een eerste levensbehoefte, medewerkers van het COA zijn tot nu toe niet in staat gebleken uit hun bureaucratische rol te stappen en toe te geven aan hun menselijkheid. Ze zijn zelfs zo ver gegaan de bewoners van het asielzoekers centrum te verbieden water te leveren aan de bewoners van het kamp, doen ze dit toch dan zullen ze gestraft worden.
Mensen die in zo’n kwetsbare positie zitten en in zulk grote onzekerheid over hun verbieden mensen te helpen die nog geen 50 meter van hun staan terwijl ze lijdzaam moeten toekijken hoe kinderen en zwangere vrouwen toegang tot water ontzegd worden is een daad van ongekende wreedheid.

Wat kan jij doen ?
Organiseer onder je vrienden en netwerk een inzamelings actie, deze mensen hebben alle hulp nodig! Denk bijvoorbeeld aan voedselpaketten (er wordt vanavond een keuken opgezet!), medische supplementen , tenten, veldbedden, dekens. Er wordt gewerkt aan een post adres in voor het sturen van steunpaketten, maar je kan natuurlijk ook zelf alles komen brengen!
Stuur je politieke vertegenwoordigers (tweede kamerleden, politici) een mail en leg ze uit waarom jij vind dat dit niet kan in Nederland, dat wij vluchtelingen ter dood veroordelen door ze terug te sturen. Dat wij vluchtelingen kansloos op straat zetten.
Dat wij medemensen in kille bureaucratie laten vallen.
Kom langs op het kamp, maak foto’s praat met mensen en geef ze de mentale steun die ze verdienen! Veel vluchtelingen maken ongelovelijke dingen mee in hun leven en verdienen een schouder die hen laat zien dat er nog wel degelijk menselijkheid bestaat in deze wereld!
Maak een bedrag over op rekening  10.91.25.452 ten name van SHUV te Emmen, dit zal besteed worden om deze mensen te helpen op iedere manier die noodzakelijk is!
Als je in je netwerk artsen hebt, of zelf een arts bent, wordt je hulp ongelovelijk op prijs gesteld, deze mensen zijn namelijk nu ook alle medische hulp ontzegd, er is dus een tekort aan medicijnen en medische kennis!

Meer informatie:

Vluchtelingen op Straat Facebook

Vluchtelingen op straat website

Faceboek event met discussie en hulp initiatieven

Post op de website van Occupy Utrecht

Post op de website Mathijsfietst,nl

 UPDATE
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft via twitter aangegeven dat de berichten over de weigering van waterverstrekking onjuist waren. Na telefonisch contact met het kamp bleek dat er inderdaad zojuist een lading water geleverd was. Vanmiddag gaf het COA in een telefoongesprek echter nog aan dat er inderdaad het officiele beleid was aangenomen geen water te verstrekken.

TwitterFacebookShare

  4 Responses to “Vluchtelingen kamp Ter Apel heeft jou nodig! -update 20:00”

Comments (3) Pingbacks (1)
  1. Het is natuurlijk mooi dat jullie er aandacht aan besteden, maar zou een (tijdelijke) wijziging van de strategie niet zinvol zijn?

    Met z’n allen naar Ter Apel!!

  2. Is there a possibility to get the article translated? I used google translate which -as you probably know- is not very helpful. I understood there was a problem with the water, but I didn’t really get what. I’d like to spread the news to Greece, where I come from and it would be really helpful if there was a translation available. Thank you.

  3. Ook vluchtelingen hebben recht op menselijkheid. Als zij zeggen dat zij niet terug kunnen is het zinvol dit nog een grondig te onderzoeken. En als inderdaad blijkt dat zij hun leven niet zeker zijn ben ik ervoor ze te laten blijven.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


− two = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>