May 142012
 

Dinsdag ,19.00uur: in solidariteit met de Spaanse Indignado’s

Een jaar geleden werd in Spanje, verslagenheid omgezet in verontwaardiging en gingen mensen de straat op, op een manier zoals niemand het had verwacht. De boodschap was duidelijk: “We zijn niet in goede handen bij politici en bankiers”.

Het ongekende succes van deze democratische demonstratie zonder enige steun van politieke partijen, vakbonden en de media inspireerde een groep dappere mensen om een plein in het centrum van Madrid te blijven bezetten en om te beslissen wat te doen.

Vanuit dit uitgangspunt verzamelden we op pleinen in het hele land en in het buitenland om te praten over wat we weten en wat we niet doen, over wat we voelen, over de , over wat onze kracht is en dat we ontdekten dat, dag na dag, na assemblee we een vermogen hadden om kritisch en constructief te zijn, waarvan we dachten dat we het niet hadden. Maar we hebben het en we zijn wakker.

Dit jaar is een enorme leerervaring voor miljoenen mensen, vanuit de Arabische lente tot aan Wall Street. We hebben geleerd hoe we onze kennis kunnen verkrijgen en anderen informeren. We stopten huis uitzettingen en marcheerden van Madrid naar Brussel om onze druk te verhogen. We hebben onze eigen media en netwerken. We hebben niet alleen ervaren dat het werkt en dat het nodig is om ​consensus te bereiken in horizontale zonder leiders, waar iedereen op democratische wijze kan participeren, maar ook hoe krachtig en wijs deze consensus beslissingen waren.

We voelden de kracht in ons omdat we braken met de ketenen van de angst dat het systeem constant in onze wil probeert op te dringen. We braken met deze ketens en niets is meer hetzelfde sindsdien.

Langs de weg die we zijn gegaan hebben we fantastische mensen ontmoet en ervaringen, wensen en angsten gedeeld. We weten nu dat we niet alleen zijn in deze oneerlijke wereld en dat er veel mensen bereid zijn om te vechten voor veranderingen.

Na een jaar willen we elkaar weer ontmoeten en onze steun aan de idealen van deze beweging tonen en onze tijd op het plein nog een keer delen. Er is nog veel te doen.

15 is er een oproep om mee te doen aan de demonstratie in solidariteit met de Spaanse Indignado’s:

Kom en doe mee! Dam, 15 mei 2012 om 19.00 uur
Facebook event: https://www.facebook.com/events/355214194536766/

- Translation -

One year ago in Spain, resignation was transformed into indignation and we took to the streets when nobody expected it. The message was clear, “We are not goods in the hands of politicians and bankers”.

The unprecedented success of a democratic demonstration without any support from political parties, unions and the media inspired a group of brave people to sit at a square in the center of Madrid to decide what to do.

From this starting point we gathered at the squares all over the country and abroad to talk about what we know and what we don´t, about what we feel, about how the crisis is a scam, about what the power is  hiding from us and we discovered, day after day, assembly after assembly, a capability to think critically and constructively that we thought we didn´t have. But we have it, and we have woken up.

 This year has been a massive learning experience for millions of people, from the Arab Spring to Occupy Wall Street. We learnt how to get informed and inform others. We stopped evictions and marched from Madrid to Brussels to raise our claims. We created our own media and networks. We experienced the work that is necessary to reach a consensus in horizontal assemblies without leaders where everybody could participate democratically, but also how powerful and wise these consensus were.

 We felt the power inside us once we broke the chains of fear that the system constantly tries to introduce in our will. We broke the chains and nothing has been the same since then.

Along the way we have met incredible people; shared experiences, wishes and fears. Now we know we are not alone in this unfair world and there are many people willing to fight for a change. 

After one year we want to meet again, show our support to the ideals of the movement and share our time in the square one more time. There is still a lot to do.

Come and join us! DAM Square, May 15th 2012 at 19.00

TwitterFacebookShare

  One Response to “Tuesday May 15th,19.00h: Manifestation for Solidarity with Spanish Indignados on Dam Square”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    4 + seven =

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>