May 062012
 

Van de internationale werkgroep op www.globalmay.org.  Details over de in zijn te vinden op: www.devereniging.org.

We leven in een wereld die wordt gedomineerd door krachten die niet meer in staat zijn om de en de waardigheid te geven aan de basisbestaansrechten die nodig zijn om een leven in en waardigheid aan de wereldbevolking te verlenen. We leven in een wereld waarin ons wordt verteld dat er geen alternatief is voor het verlies van de rechten, die door voorgaande generaties met een harde en lange strijd werden veroverd.

We bevinden ons in een wereld waarin succes in tegenstelling staat tot essentiële waarden van de mensheid, zoals solidariteit en wederzijdse steun. Bovendien wordt alles wat niet het concurrentievermogen, egoïsme en de hebzucht bevorderen gezien als disfunctioneel en tegen de markt. Deze immorele ideologie wordt versterkt door het monopolie van de mainstream media, die met zijn instrumenten de noodzakelijke samenspanning rond dit oneerlijke en niet werkende systeem creëren.

Maar we zwijgen niet langer. We zijn bewust en we zijn wakker en we hebben ons aangesloten bij een golf van collectief bewustzijn die zich uitspreidt tot in alle uithoeken van de wereld. Van Tunesië tot het Tahrir Square, van Madrid tot Reykjavik) van New York tot Brussel, zijn mensen opgestaan ​​tijdens de Arabische lente, in de waardigheid van IJsland, in de toorn van de 15M-beweging of de van Wall Street. Samen hebben we de huidige situatie van de wereld aan de kaak gesteld. Onze inzet heeft er tot gediend om te stellen dat genoeg, genoeg is en dat er over de hele wereld begonnen is met het doorvoeren van veranderingen.

Dit is waarom wij, mannen en vrouwen, de bewoners van deze planeet, besloten hebben om op 12 over de hele wereld verenigd onze stem te laten horen. We verwerpen de huidige toestand van onze planeet en eisen de toepassing van andere beleidsmaatregelen, die bedoeld zijn om het algemeen welzijn te bevorderen.

Wij veroordelen de huidige verdeling van economische middelen waardoor slechts een zeer kleine minderheid kan ontsnappen aan armoede of onzekerheid. Toekomstige generaties zijn veroordeeld tot het ontvangen van een vergiftigde erfenis als gevolg van milieu-misdaden begaan door de rijken en machtigen tegen ons allemaal.

Democratische politieke systemen, voor zover die bestaan, zijn bijna geheel ontdaan van hun betekenis. Ze staan in dienst van ondernemingen en financiële instellingen, zonder rekening te houden met het lot van onze planeet of haar bewoners.

Wij verklaren dat de huidige niet een natuurlijk ongeval is. Het werd veroorzaakt door de hebzucht van hen die de wereld tot deze situatie hebben gebracht. Met de hulp van een economische die zijn oorspronkelijke betekenis heeft verloren, het beheer van het algemeen welzijn werd een ideologie ten dienste van de financiële macht, wat tot het opleggen van maatregelen heeft geleid die miljarden mensen onderdrukken, zonder naar hun mening te vragen, simpelweg door te vertellen dat er geen andere oplossing is. Ze zeggen dat we onze in de handen moeten leggen van dezelfde deskundigen die hem nu vernietigen.

Hier en nu, we zijn terug. We hebben mensen gewekt en niet alleen om te klagen. Nu zijn we zover om ons te richten op de echte oorzaken van de crisis. Hun beleid en hun leugens worden niet langer vermomd in holle retoriek. Wij bieden alternatieven voor dat beleid, uitgaande van de huidige situatie en door ons te verplaatsen in een meer democratische wereld. Wij willen een wereld geregeerd door de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap – de oude droom die onze voorouders hadden toen ze in opstand kwamen tegen onderdrukking tijdens de vorige generaties, over de hele planeet. Wij willen een wereld waarin iedere vrouw of man gegarandeerd het recht heeft om vrij te streven naar persoonlijk en collectief geluk.

Ga op de straat op! Voor de wereldwijde en sociale rechtvaardigheid!

TwitterFacebookShare

  4 Responses to “#M12, International Day of Unity”

Comments (3) Pingbacks (1)
 1. on a personal note ..

  by a close trusted person
  I was informed quite a while ago (decades)

  he had talked to an ‘illuminati’ insider
  (or whatever you want to call these people),
  a major doctor in a major hospital

  this doctor explained the future under ‘new order’ rule
  and described a non-society of a massive underclass in constant mayhem

  subdued by drugs, informants, no rights whatsoever etc etc
  a regular 1984 (1984) or Soylent Green (1973) movie classic,
  and the ideas resurrected in the recent The Hunger Games (2012)

  that is, without the ‘hero’ protagonists of these Hollywood versions, you understand,
  just an endless underclass of dumbed down slaves, living in horrible ghetto’s,

  managed & run, like a herd of cattle,
  locked in pens,
  until the number of their RFID,
  their chip number comes up,
  for further processing

  at that time
  I was a lot younger, unaware,
  and unable the grasp the meaning of this information

  and did not take this information seriously.
  now I do
  & so should you

  there will be no ‘soft landing’ into a ‘new world’ ‘economic’ ‘solution’
  when the intended Euro financial ‘crisis’ sh*t will hit the fan

  there is no alternative to live lobotomy
  there is only, you die, or we will die trying

  as, always, be careful who your friends are

  maja, mtjoeng at gmail dot com

 2. the ‘sovereign’ of these post-modern times
  in most countries that are referred to as ‘democracies’

  are these democracies themselves

  as would & should & is taught by Dutch ‘staatsrecht’ (the law of – the – state)
  and in democracies under Anglo-Saxon Law would be part of Constitutional Law

  historically the prerogative & privilege & monopoly of

  Minting & Circulating of coin & moneys lies with the State

  on the subject of monies, this State is referred to as the ‘Sovereign’

  and, as mentioned here
  in our modern times

  the democracy itself is the sovereign

  and this sovereign can take back at any time, without reason or explanation
  her monopoly on coin & moneys
  when she expresses such
  and by merely doing so

  minting & circulating of coin & moneys has been farmed out at present,
  to this cabal & gild of privateer Central Bankers

  these are the backbone
  of the 1 percent

  and has been achieved
  through bribery & blackmail
  of most individuals of the present legislature & law enforcement,
  starting way back with the establishment of their Bank of England,
  who supposedly should be representing the Interest & Care
  of the populace
  and who, obviously, are not
  and, when one is aware of their complicacy
  their erratic behavior
  it becomes transparent
  as to the reason why

  with the Cabal’s Central Banking ‘system’
  they can raise money at will
  & distribute these moneys to Friends & Crony’s

  this is called the monetary ‘crisis’
  when, since 2008, by taking huge profits in interest & – crooked – money bets

  they brought the base of this present monetary ‘system’,
  the taxable industriousness of a population,

  to its very knees
  through a factual bankruptcy

  by swapping their own debts
  to the Tax debt of the populace

  the solution to this problem is as colossal as it is simple & straightforward

  the democracy
  as rightful sovereign

  must take back its privilege & monopoly
  of the minting & circulating of coin & moneys

  et voila

  the whole problem ‘crisis’ will go away
  by simple bookkeeping & through accounting

  the care & regulation of the sovereign
  of its populace

  Maja,
  mtjoeng at gmail dot com

  p.s.
  installing a ‘truth commission’
  concerning unjust enrichment ,
  unlawfulness & illegality,
  wrongfulness & racketeering

  will bring huge profits – back – to the ‘common wealth’,

  not to mention, pride & fun & games

 3. Het was mij ook reeds opgevallen dan MMontagne slechts een theoretisch raamwerk publiceert
  dat niet verklaart de daadwerkelijke historische cyclus.

  Zoals ik reeds eerder opmerkte, kan de cyclus verlengt door het monetaire te laten groeien,
  ‘er geld in pompen’ als het ware, & is wat bijvoorbeeld Bernanke publiekelijk doet met QE.

  Nog recenter ben ik bezig geweest met praktijk oplossingen, als antwoord op de huidige – ahum – ‘crisis’.

  Primair staat dat, ingevolge het staatrechtelijke, de soeverein,
  de creatie, het ‘munten’, & de omloop van geld, zich weer opeist.

  Zoals dit uit handen gegeven is aan het huidige stelsel van Centrale Bankiers,
  die onder de valse vlag van ‘Samenwerkende Overheid’,
  het munten en in omloop brengen van geld zich hebben toegeëigend,
  en dit systeem uitbaten voor de hun particuliere belangen,
  welke schaadt de belangen van de verdere betrokkenen, het punliek, de bevolking,
  & slechts dient hun machtspolitiek, & hun particuliere winstnemingen,
  ten koste van deze bevolking.

  Onderdeel van het particuliere belang van dit bank kartel,
  is de omkoop & de eventuele chantage
  van het politieke en politionele bedrijf, welke – zogenaamd –
  vertegenwoordigd de bevolking & hun regio.

  Wie op deze merites het gedrag van Regering, Tweede Kamer & Overheden – nogmaals -
  in ogenschouw neemt,
  zal niet meer van de ene verbazing in de andere vallen,
  e.e.a. wordt plots zo klaar als een klontje.

  De soeverein in een democratie is de bevolking zelf.
  De soeverein munt het geld en brengt deze in omloop.
  Dit volgt uit is de staatsrechtelijke abstractie.

  De soeverein geeft en neemt terug, en kan het monopolie op de munt op elk moment
  weer terugnemen, door zulks te verklaren.

  Het getuigt daarenboven van inzicht & karakter als de soeverein tevens de historie van
  handelen onderzoekt betreft de periode dat dit monopolie uit handen is gegeven, en
  doet recherche naar gevallen van Onrechtmatige Verrijking & Onrechtmatige Daad,
  waar de soeverein zorgt draagt voor de executie van de verevening,
  zoals de soeverein dit behaagt.

  Het munten & in omloop brengen van geld, dient in principe gebaseerd op technocratische principes.

  Anders dan het huidige stelsel van een overheidsstelsel gebaseerd op schuldpapier,
  verrekend op kasbasis (oh, de barbarij hiervan),
  dient de overheid te bouwen aan haar eigen vermogen zijnde de communale eigendom
  van de Democratie, zijnde de Soeverein.

  Voor haar eigen doeleinden munt de Soeverein middelen, waarvan het resultaat dan wordt
  bijgeschreven op haar Balans.

  Deze balans staat borg betreft de transparantie van haar eigendom, is ook borg
  betreft haar kredietwaardigheid, zoals we dat kennen in de algemeenheid van de moderne
  kunst der boekhouding & de bedrijfskunde.

  Op deze manier worden niet miljarden & nog vele meerdere miljarden afgeroomd
  op de bevolking,
  door de particuliere winstnemingen van een bancair kartel,

  maar kunnen deze middelen op eenvoudige wijze worden ingezet betreft de gezondheidszorg,
  de infrastructuur, de zorg, onderhoud & vrijwaring van de natuur, onderwijs
  etc etc etc

  & dit in flagrante regenstelling tot de huidige dwang & obsessie
  tot rente betalingen
  welke geheel Europa in een Nieuw Middeleeuwen
  zal storten
  omdat enige metselaar verenigingen dat zo wensen
  ten dienste van hun Lucifer.

  De bevolking dient zich te realiseren, dat in het moderne
  de democratie de soeverein is
  deze creëert en circuleert haar geld
  naar de behoefte & noodzaak van haarzelf.

  Kortom

  U neemt de macht terug
  Dan neemt u het monopolie op het munten van geld terug

  U betaald geen rente meer op uw geld,
  integendeel u kunt uw geld vrij aanwenden
  voor enig doel welke dient de belangen & zorg van de bevolking,

  zoals het betaamd de bevolking
  die staat op de idee van haar vrije & van niemand afhankelijke soevereiniteit.

  Maja, mtjoeng at gmail dot com

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


− 6 = two

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>