Apr 222012
 
mei1


Het volgende is een verklaring van solidariteit met alle 1 mei bewegingen en de - beweging die tot een internationale algemene en de massale consumentenboycot heeft opgeroepen voor die dag.

Deze verklaring is in consensus aangenomen tijdens de van op zondag 22/4.


1 mei

1 mei is van oudsher een ‘Dag van de Arbeid’ – een dag van de solidariteit en een feestdag. De Occupy-beweging heeft internationaal opgeroepen tot een algemene staking,‘The May First General Strike (#M1GS), en is er een dag van en solidariteit gepland, ter ondersteuning van het tegen de onrechtvaardige verdeling van de welvaart en tegen de corruptie van de wereldwijde markt. Occupy steunt deze oproep.

De huidige is veroorzaakt door egoïsme en hebzucht. Oneerlijke handel en ondoorzichtige financiële transacties zijn de regel. De bonuscultuur is volledig uit de hand gelopen. De omzetten rijzen de pan uit in de luxe-industrie, terwijl ondertussen een miljard mensen verhongeren en miljoenen niet eens toegang hebben tot drinkbaar water.

De financiële instellingen domineren met de lobby voor hun eigen belangen de politiek. Drastische hebben enkel tot doel om de banken overeind te houden. Het snijden in de sociale rechten en de privatisering van essentiële behoeften, zoals gezondheidszorg en het onderwijs gaan ten kosten van kwetsbare mensen. De oorzaken van de crisis worden volstrekt niet aangepakt. We zijn op een punt gekomen om Basta te zeggen!

Onrechtvaardigheid kan enkel blijven bestaan zolang wij dit toelaten. Toon je onvrede met het huidige systeem door op 1 mei weg te blijven van school of werkplek of besluit tot een consumptie boycot, door op die dag elke financiële transactie te weigeren en geen enkele aankoop te doen. Iedereen kan zo op zijn eigen manier een protest laten horen.

Occupy Amsterdam toont zich met deze oproep solidair met de stakingen wereldwijd en met allen die strijden voor een rechtvaardige en een leefbare wereld. Het is de hoogste tijd voor verandering. Wij zijn van mening dat een andere wereld mogelijk is en staken daarom op 1 mei.
Doe met ons mee!

Occupy Amsterdam

TwitterFacebookShare

  13 Responses to “1 mei Solidariteitsverklaring Occupy Amsterdam”

Comments (8) Pingbacks (5)
 1. Ik heb Mathematically Perfected Economy van mike montagne ooit eens doorgenomen & kwam te concluderen dat hij, haast helaas, wel eens gelijk kon hebben,

  elke rente heffing op de ‘primaire’ geldomloop (de omloop die ‘geschept’ wordt) leidt – mathematisch – onherroepelijk tot een economische depressie, over een tijdspanne & cyclus van 20, zo niet dertig jaar, afhankelijk van de premisse.

  Ik sprak later nog eens met iemand, die ditzelfde weer had besproken met een bankier, en zijn conclusie was dezelfde wat ik zelf reeds vermoedde, namelijk ‘dat de geldomloop continu uitgebreid dient’ opdat zulk een depressie uitgesteld wordt & ingevolge – een klaarblijkelijk geheim gehouden – beleid, ook feitelijk wordt uitgerold door het – door private belangen ingegeven – Stelsel van Centrale Banken, en is bijvoorbeeld te zien in de grafieken betreffende historische data vanaf na de Tweede Wereld Oorlog bijvoorbeeld, na de ‘reparatie’ van de Grote Depressie.

  Dat de geldomloop doelbewust wordt uitgebreid, dit is een toevoeging op het gegeven van wat MPE stelt,

  dat de uitbreiding van de geldomvang, en zoals feitelijk gedirigeerd door het Stelsel van Centrale Banken, noodzakelijk is, althans met name in die bepaalde fase van een “Pump & Dump” strategie, zoals gebezigd in het geostrategische monetaire beleid,

  als economisch wapen tegen o.a. nationale & ongewenste belangen, waarbij een bevolking, als doelwit, verleid wordt door lage rente (de ‘Pump’ fase’) tot het nemen van volstrekt onverantwoorde risico’s, dit onder ‘begeleiding’ van lokale top bank managers, de handlangers in deze, en was in nederland bijvoorbeeld minister Zalm, nu AbnAmro.

  De ‘Dump’ fase is, uiteraard, in het huidige gearriveerd, waar nederland nu de – voorspelde & bedoelde – rekening krijgt gepresenteerd.

  En ‘dient te bezuinigen’ om ‘de begroting op orde te krijgen’, en daarbij deze maatregelen, overigens, in nog geen verhouding staat met wat Griekenland voor de kiezen heeft gekregen, dat land dat als afschrikwekkend voorbeeld dient voor enige europese burgerij die niet mee wenst te werken aan een ‘financiële coup d’etat’, welke de ‘zachte landing’ in de Neue World Order mogelijke maakt, en dit zou wensen tegen te werken, althans zo dreigt het management van Goldman Sachs, Morgan Stanley etc. c.s., met Zalm erachteraan piepend, en Bos de linker flank afdekkend, met zijn voltrekt gestoorde geneuzel, tevens de oorverdovende stilste betreffende, bij de nieuwkomer Samson.

  Om wat licht in de duisternis te brengen het volgende

  Ik kwam enige tijd geleden te concluderen dat, vermocht het zo zijn dat enige regering of beweging in staat is, het huidige door private belangen ingegeven Stelsel van Centrale Banken te ‘verslaan’

  in de race , de wedloop naar die staat van volkomen financiële, monetaire & economische globale hegemonie, uw Anti-These op die Neue Ordnung, als het ware,

  en daarbij de theoretische pijlers bezigt van bijvoorbeeld een Resource Based Economy en zich daarbij op de correcte nul procent (0%) rente op de primaire geld omloop baseert ten dienste van zulk een beleid,

  dat vele, zeer vele extra Miljarden & Triljaren, onnoembare hoeveelheden Miljarden vrijgemaakt kunnen worden voor economisch beleid & de Sanering van het huidige Monetaire Stelsel

  dat

  - geformuleerd kan worden een financieel model voor bijv. een inflatie gecorrigeerde AOW en de basis pensioenvoorziening

  - geformuleerd kan worden een financieel model betreffende bijv. infrastructurele werken, o.a. en bijvoorbeeld betreffende een werkend & betaalbaar openbaar vervoer

  - gesaneerd kan worden het huidige volstrekte irrationele oerwoud dat zich een belasting stelsel wenst te noemen

  - geformuleerd kan worden een financieel model betreffende de injectie van monumentale hoeveelheden geld in de ziekenzorg, ter demping van de kosten, tevens bijvoorbeeld de initiëring van gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek naar veilige ziekenzorg, vaccinaties & en al datgene dat momenteel wordt nagelaten in die sector, een sector dermate kapitaal behoevend, dat nog slecht roofbaronnen zich daarmee schijnen in te laten, en met alle – uiterst bedroevende – gevolgen & resultaten van dien

  - nog een voorbeeld is, overigens een privé stokpaardje mijnerzijds & een extreem voorbeeld ter lering ende vermaak, dat geïnitieerd kan worden door een kapitaal heffing vanuit dit financieel model, het schonen van met name de Stille Oceaan, van dit ontdekte ‘continent van plastic’ (afval) waarvoor benodigd bijvoorbeeld & onder ander de aanschaf van enige harde waren van het drijvende soort & van redelijk kolossale omvang, denk daarbij aan formaat mammoettankers, welke dat onderhavige probleem uit de wereld helpt,

  en welke bovenstaande oplossing momenteel onmogelijk is, vanwege de ratio levend & beleden in de groepering der fossielen, de managers en ideologen (en aandeelhouders) van het huidige Centrale Banken Stelsel, met hun belevings vermogen & empathie, overorven uit de diepste krochten van het donkerste gedeelte van de Middeleeuwen.

  tevens wil ik communiceren mijn conclusie dat de huidige bestaande economische bedrijvigheid lijdt aan een desastreuse onbalans van productiviteit,

  & dat daarbij grosso modo de huidige, op massa productie concurrerende bedrijvigheid, lijdt aan over-productiviteit, om precies te zijn, dat in het huidige, degenen met een baan, teveel & te lang & te hard werken,

  jawel, meneer den uil, & dit alles tot mijn eigen stomme verbazing,

  en dat zulk een onbalans kan worden gecorrigeerd met een correct economisch & financieel model

  de variatie aan mogelijkheden is eindeloos & slechts ingegeven door het eigen organisatievermogen & talent van betrokkenen in de economische bedrijvigheid

  tevens & daarbij is bovenstaande een vrijwel ideologie-vrij model, een technocratisch econometrische analyse als het ware, althans, zo wordt het u gegeven, en het aan betrokkenen is dit gaarne niet te corrumperen (duh)

  bovenstaande is geïnspireerd door het werk van Mathematically Perfected Economy, en ter ere van dat werk, zou ik naar bovenstaande willen verwijzen onder de noemer Mathematically Perfected Correction, oftewel MPC,

  en dat het hier betreft een ‘work in progress’ (WIP),
  gaarne dat deze & gene op- aan aanmerkingen richten aan mijn adres ,

  mtjoeng AT gmail DOT com

  dan, wie weet, kan dat bijdragen aan een in de stijgers staand vervolg

  Maja, nieuw vennep, dinsdag 1 mei 2012

 2. Nog even een citaat!!! Wereldwijd zijn de rijke 5% rijker geworden hebben het hier over heeeel veeeel geld.

  Maar ze zijn allemaal zo egoïstisch en jaloers op mekaar dat ze alleen maar aan zichtzelf denken. Ze willen allemaal baas zijn over de maatschapij.

  Wees blij zeg ik altijd :D Geniet van het leven jullie hebben de helft van de kopzorgen niet die andere wel hebben.

  Als wij een auto willen hebben liggen we ons hele leven krom en jullie maken je druk over meer dan miljoen auto’s waar van uit je kan kiezen gewoon omdat de buurman een duurdere auto heeft. Ik vind jullie heel dom en eerder egoïstisch gemeen.

  Occupy Amsterdam kunnen we niet op een mannier online staken???

  We lopen tegen zoveel problemen op??
  Mensen moeten naar een locatie zou betekenen dat het voor sommige niet haalbaar is of onmogelijk.

  Verder vind ik dat voor alle grote beslissingen het volk moet stemmen d.m.v. een reverendem en dan niet weer zo oneerlijk zijn dat als de Nederlander tegen is (brussel voorbeeld) toch lekker doorzetten.

  WIJ MOETEN VECHTEN VOOR ONZE RECHTEN!!!

 3. Ik zie het vandaag pas op Niburu. Een beetje laat.
  Ik hoop dat veel mensen het wel wisten en gehoor geven aan deze oproep.

 4. Geachte! Mooi Artikel!!!

  Ik deel deze gedachten 1000% vooral de rijke die egoïstisch zijn 24 Porche en 12 Ferrari’s hebben en gewoon mensen laten verhongeren voor hun op de stoep. Ze verdienen het niet eerlijk.

  Verder vroeg ik mij af waar is die staking Amsterdam???
  Al is het voor ons Amsterdammers een K. U. T. dag na Koninginnedag :D

  Zie dat nergens staan verder vind ik dat er heel weinig aandacht aan is besteed aan pr (kan me vergissen want bijna niemand weet het)

  Ook vroeg ik me af of ik dit bericht mag zetten op mijn website.
  Kan zelf het verhaal tikken maar daar komt bijna hetzelfde in te staan.

  Er moet meer aandacht besteed worden aan de vieze spelletjes die de rijke met ons spelen.

  Maar ze zijn niet dom…..!! Want tenslotte leggen ze steeds meer druk op ons met boetes, problemen en dingen die we moeten regelen. Waardoor we niet meer kunnen staken!!!

  1 dag vrij nemen, 1 dag meer problemen! Ziekmelden maar 70% Hebben ze heel vies slim gedaan.

  Ze beroven ons steeds meer van onze vrijheid en leef mogelijkheden. De stress is onderin zo verschrikkelijk groot om te overleven en het systeem waar niet onderuit te komen is dat vele 1 uitweg kennen zelfmoord. (niet gecontroleerd op statistieken, gewoon pure logica en rekenen.)

 5. De Dag van de Arbeid c.q. de 1 Mei viering is bedoeld als en niet meer dan een FOPSPEEN !

 6. En, heeft het geholpen die stakingen. Zijn de enorme winsten die gemaakt worden gestopt of zijn ze nog enormer geworden? Ik wil niet cynisch doen, ik ben het (geworden).
  Het zou natuurlijk mooi, heel mooi en hoopvol zijn als heel werkend/niet werkend Nederland, maar dan ook heel Nederland massaal zou staken, maar helaas er wordt teveel geblaat, dan wordt er nageblaat en vervolgens kauwen we nog wat na en kijken dan schaapachtig verder als we (uit)gemolken worden. Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit schapen: “born to sheep” jaja. Over subluminale boodschappen gesproken. Beeeh.
  We worden door “beesten” overheerst. Als we nou maar eens als MENSEN opstonden en ons recht gaan opeisen en alle mensen met beestachtig gedrag klem zetten. Maar zie wat er met Occupy is gebeurd! Door beesten is de beweging verscheurd! We zijn te schaapachtig (geworden). We zijn ons hachje* kwijtgeraakt of eigenlijk hebben wij het af laten pakken en we eisen het nog steeds niet terug. *Uit: Olivier B. Bommel, welk pocketboek weet ik niet meer.

 7. wat een onzin maja2. de dag van de arbeid is een internationale viering van de strijd die werkende mensen voeren voor zeggenschap over eigen werkplek en een rechtvaardige wereld. banken zijn bedrijven en alleen werkende mensen kunnen aan dit systeem een einde maken door het werk neer te leggen. daarom vieren we dag van de arbeid, niet omdat een stel bankiers dat graag wil, maar omdat we een einde willen maken aan alle winsten die over onze ruggen worden behaald.

 8. wie de werkelijke achtergrond van de ’1 Mei’ notie kent
  wordt daar een stuk minder vrolijk van

  vergeet alles wat u geleerd is over enige historie
  het is allemaal nep

  het is allemaal (zwaar gesubsidieerde) indoctrinatie betaald door de zelfde bankierskringen die u momenteel besteelt
  en wordt op scholen en universiteiten buiten de boeken gehouden
  u wordt op school niets geleerd
  u wordt daar getraind tot knecht en huisslaaf
  al vele vele generaties

  e.e.a. is gedocumenteerd tot William the Conqueror oftewel William the Bastard
  & William of Orange, de laatste de oprichter van de Bank of England, de 1ste Centrale Bank ooit,
  naar het voorbeeld van de Amsterdamsche Wisselbank

  ga eens kijken waar die zelf bankierden (als u dat al kunt vinden), u zult verbaast staan (not)

  de gehele regering, de gehele 2e kamer houdt zijn bek (of liegt dat het gedrukt staat: Bos, Wellink)
  betreft de grootste bankiers diefstal ooit

  maak eens een grove schatting hoeveel geld / carrière worsten hiermee gemoeid zijn

  we beginnen overnieuw
  en de enige optie daartoe is de afbraak, c.q. confiscatie, van het (privé) centrale banken stelsel

  u dient Die Grosse Wende, of u nu wilt of niet

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


3 + = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>