Apr 192012
 
Don't complain just Occupy

Wat is…en waarom structuur

We constateren dat een beweging is en geen . Het is ook niet wenselijk dat (ooit) een organisatie wordt. Want zou (ooit) een organisatie worden, dan institutionaliseert . We kunnen namelijk stellen, dat een organisatie een logge “machine” is. Deze heeft met een vastomlijnde struktuur de levensvatbaarheid als “non-persoon” bevestigd. Een organisatie vergt duidelijkheid wie waar staat (anders is het niet georganiseerd).

Dit terwijl nu (het begrip zegt het al) occupy in -constante- beweging is. Die beweging is noodzakelijk zelfs, want zonder beweging verstart niet alleen occupy als beweging, maar ook occupy’s gedachtegoed zal dan ook verstarren. Het gedachtegoed, dat juist moet bewegen, groeien, naar een “nieuw / anders” soort denken (en handelen tenslotte), dat een voorwaarde is om -ooit- een beweging van betekenis te kunnen worden.

Er zijn nog 2 andere facetten die van belang zijn om -ooit- een beweging van betekenis te worden. Dat is ten eerste de leidersloosheid en ten tweede het op- en uitbouwen van structuren. Beiden zijn een voorwaarde om een collectief (gedragen) gedachtegoed te ontwikkelen. De leidersloosheid waarborgt dat we allen onze (unieke) identiteit kunnen bewaren en de structuren gaan ervoor zorgen dat elk van ons een gelijkwaardige positie binnen het geheel kunnen gaan vervullen. Een gelijkwaardigheid, die er zorg voor gaat dragen, dat ons “mens-zijn” optimaal tot zijn / haar recht kan komen.

Let wel, een voorwaarde om die structuren vorm te geven, is transparantie. Dit op een manier, dat elk van ons minstens kan meelezen (en mogelijkerwijs kan meedenken en -handelen ook) in alle mogelijke vormen van structuur die zich aandienen. Gesloten groepen (niet-transparante groepen dus) moeten dan ook tot een absoluut minimum beperkt gaan worden. Maar wel dient beseft te worden, dat er -ook- gesloten groepen nodig zijn. Want soms is het noodzakelijk dat een bepaald denk- en handelsproces eerst ontwikkeld wordt, alvorens het aan het “daglicht” gepresenteerd kan worden.

We kunnen dus stellen, dat de bedoelde structuren een samenwerkingsverband tussen verschillende individuen gaat zijn. Dit op een manier, dat elk van ons bijdraagt aan -en bij kan dragen aan- een puzzel. Een puzzel, die nooit af is en ook nooit af gaat zijn. Een puzzel, die altijd de mogelijkheid in zich draagt anders gelegd te worden, zodat er een totaal ander beeld gaat ontstaan, als wat verwacht werd. Dat is beweging.

Om (die) strukturen vorm te geven, is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, werkgroepen op te zetten, waarin eenieder -die wil- in kan participeren. Noodzakelijk is het zelfs, iedereen “toe te laten” om te participeren, want alleen dan kan er sprake zijn van een uitwisseling van ideeën enerzijds en een “elkaars kennis en ervaring delen” anderzijds. Ook is in dit proces noodzakelijk, toe te werken naar gezamenlijk gedragen in- output van een betreffende werking. Om zo, al “doende” te ervaren wat het is, die zoektocht naar wat we samen kunnen en willen dragen. Want dit draag bij, aan het ontwikkelen van het denken (en handelen tenslotte ook, want er wordt een gezamenlijke praktijk opgebouwd) in een groep, voor een groep en door een groep.

Daarbij is het zaak, dat ieder zich concentreert op de eigen talenten, in plaats van zich te richten op dat, wat eventuele knelpunten zijn. Want zo een instelling waarborgt een “geven naar vermogen”, waarin de eigen verantwoordelijkheid bepalend is voor de bijdrage. En ook waar uitgegaan wordt van ieders eigen identiteit. Er vanuit gaan dus, dat als jij iets ziet wat je “werk” oplevert, je jezelf tegelijkertijd “werk” gegeven hebt (je je eigen werkgever en werknemer tegelijkertijd bent).

Belangrijk daarbij is, dat jezelf omschrijft wat je bijdrage is, zodat doordat het omschreven staat er enerzijds bekendheid gegeven wordt aan die bijdrage en anderzijds dat zo ook mogelijk gemaakt wordt dat je er op aangesproken kan worden, die zelf omschreven bijdrage. Alsook, uiteraard, dat er meegedacht, op- en aangevuld kan worden, doordat je bijdrage omschreven staat.

Let wel, er moet wel constant gekeken worden of er collectief draagvlak is, voor hetgeen ondernomen wordt. Wat “bewaakt” wordt, dat draagvlak, want men maakt deel uit van een werkgroep. Met andere woorden, de mede-groepsleden zijn ook tevens -al- de personen die als feedback (kunnen) dienen.

komt niet, maak je.

Tekst: Fon
Bron: www.onl.nu

TwitterFacebookShare

  One Response to “Wat is… en waarom structuur”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    9 + = twelve

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>