Apr 152012
 

Econoom Ad Broere heeft op 10 april de petitie tegen het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) overhandigd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.  De petitie tegen ratificatie van het controversiële verdrag, dat op 1 juli in zou moeten gaan, werd door meer dan 8000 bezorgde Nederlanders ondertekend. Tijdens de overhandiging werd Ad Broere in de gelegenheid gesteld de ernstige bezwaren op het verdrag toe te lichten.

Het rampzalige ontwerp van het nieuwe permanente mega-fonds, dat zowel banken als landen zou moeten redden en wat de Nederlandse bijdrage van minstens 40 miljard grotendeels buiten zowel democratische als juridische controle zal plaatsen, leidde de afgelopen tijd tot toenemend door burgers in Nederland en elders in . Naast het opstarten van de petitie werd er op 17 maart 2012 een nationale ESM demonstratie georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. Daarvoor en daarna werden er door groepen in verschillende Nederlandse steden informatieve bijeenkomsten georganiseerd. In Duitsland werden vorige maand al 500.000 handtekeningen tegen het ESM verzameld.

Ondanks het feit dat zelfs de Algemene Rekenkamer het ESM verdrag heeft bekritiseerd zijn de controversiële aspecten er van in onze nationale media nagenoeg doodgezwegen. Hoewel het ESM al over twee maanden in zou moeten gaan blijft de discussie die bij een uitgave van 40 miljard euro zou passen totaal achterwege. Dit gebrek aan publiek debat is helaas kenmerkend voor de Nederlandse benadering van Financieel en Europees beleid. EenVandaag weidde er eind februari wel een kort filmpje aan getiteld “Controle Europees noodfonds slecht geregeld“. Verder wordt er in Nederland echter zo goed als geen aandacht besteed aan deze nieuwe ondemocratische overname van gemeenschapsgeld door Europa en de banken.

Voor meer informatie zie:

EU: Treaty of debt (ESM) – stop it now! (Youtube)

Landelijke protestdag tegen het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) (OccupyAmsterdam.nl)

Aanbieding van de ESM petitie (AdBroere.nl)

Weerstand tegen het ESM neemt toe (Joop.nl)

Weerstand tegen het ESM neemt toe (AdBroere.nl)

Twee vragen over het ESM (AdBroere.nl)

Duitsland maakt haast met het ESM (AdBroere.nl)

TwitterFacebookShare

  3 Responses to “Petitie tegen het ESM ingediend bij Tweede Kamer”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    9 + six =

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>