Apr 112012
 

07-04-2012

Agendapunten

1. Infostand
2. Tactiek
3. Financiën
4. Verplaatsen van de

1. Infostand
Er is een werkgroep die zich bezighoudt met het wel en wee van de infostand. Vanuit die werkgroep is een voorstel het ding te verplaatsen naar de Valreep en het daar volledig op te knappen. Na de opknapbeurt gaat de infostand de stad door op demodagen.

Stephan is naar de Valreep geweest en heeft bovenstaand voorstel gedaan. De Valreep gaat hiermee akkoord. Ook het vervoer is opgelost. Overnachten om de stand op te knappen is bij de Valreep niet mogelijk, dus geen tentjes. Het is bij de Valreep alleen een stallingsplek.

De infostand blijft op het Beursplein staan tot en met 15-04-2012, de dag dat een half jaar bestaat. Daarna zal hij verplaatst worden naar de Valreep voor de opknapbeurt.

Hier is tijdens deze GA consensus voor bereikt. In de werkgroep wordt hier verder aan gewerkt

2. Tactiek Beursplein
Wat gaan we doen met het Beursplein als de infostand verplaatst is? Thomas heeft als voorstel een beeld te plaatsen als symbool van en de 6 maanden dat het plein bezet is geweest.

Er moet op het Beursplein iets terugkomen in de vorm van kunst dat laat zien dat we niet weg zijn, dat Beursplein een symbolische plek is en dat we verder gaan met het protest.

Hier is tijdens deze GA consensus voor bereikt. In een werkgroep wordt hier verder aan gewerkt.

3. Financiën
a.            Haitze zal zich niet meer actief bezighouden met de financiën. Hij gaat zich op andere Occupy
zaken richten. Bij deze: Haitze, bedankt! Stephan zal het van Haitze overnemen.

b.            mededeling kas:
eetgeld: 44,59
energie: 40,75
container: 26, 36
acties: 113,38                    totaal: 224,89

c.            Sorah heeft namens het financiele team het voorstel:

de bestaande potjes anders in te delen, te weten: infostand, actie, spaarpot. Het dat nu in kas zit, zal door drie gedeeld worden en in de nieuwe potjes gestopt worden.

Hier is tijdens deze GA consensus voor bereikt.

d.            Voorstel:

Een donatie uit de kas voor de kosten die gemaakt zijn om de Lente Demonstraatzie. De donatie bedraagt 100,-

Hier is tijdens deze GA consensus voor bereikt. De 100,- donatie zal van het totaalbedrag genoemd onder b. afgetrokken worden.

4. Verplaatsen van de GA
Deirdre heeft het voorstel de General Assembly, die weekelijks op zaterdags van 18.30-20.30 gehouden wordt, te verplaatsen naar iedere zondag van 15.00 tot 16.00. Aansluitend is dan de . Hierover is tijdens deze GA afgesproken:

De General Assembly zal aanstaande zondag (15-04) zijn, in plaats van zaterdags. Het voorstel kan dan opnieuw ingediend worden, omdat er dan meer mensen kunnen beslissen.

Discussie
Tijdens de discussieronde is er gebrainstormd over het kunstwerk dat op 15-05 geplaatst zou moeten worden. We zijn met z’n allen tot het idee gekomen dat iedereen die op zondag komt een steen kan/mag/moet meebrengen om te verwerken in een kunstobject. Zo draagt iedereen zijn steentje bij. Over de uiteindelijke vorm zal in de werkgroep gesproken worden.

UPDATE 11/4
De General Assembly zal a.s. zaterdag toch gewoon doorgaan. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat we de G.A. naar zondag zouden verplaatsen. Ivm. met het half-jarige bestaan van Occupy Amsterdam en het van de SundaysIdee is daar vanaf gezien.

Omdat we het belangrijk vinden de continuiteit van de G.A. op het Beursplein toch te handhaven is er a.s. zaterdag om 18.30 uur een algemene van Occupy Amsterdam, waarop iedereen welkom is !
TwitterFacebookShare

  2 Responses to “Notulen General Assembly 07-04-2012”

Comments (1) Pingbacks (1)
  1. N.B.:
    G.A. gaat zaterdag 14 april gewoon door, dus niet op zondag !!
    Dit ivm vol feestelijk programma met halfhjarig bestaan op zondag 15 april Beursplein.
    Nou daaag, tot dan!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× 5 = thirty

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>