Mar 222012
 

Mogelijk genoemde nieuwe locaties om te -en
*Fredeiksplein
*Weteringscircuit
*Beatrixpark
*Vondelpark
*Naast Paradiso
*NDSM-terrein

Agendapunt 1: Brainstorm
- voorstel om minstens twee plannen uitwerken
- Bij het overwegen van een nieuwe locatie, van tevoren eisen stellen.
- met het oog op het belang van een bereikbare locatie is als ‘dagkamp’ het stukje terrein naast Paradiso ideaal, omdat het afsluitbaar is.
- Een aantal Occupy-ers kondigen aan de verschillende locaties te gaan onderzoeken.

Agendapunt 2: Wat gaan we met de infostand doen?

Mogelijkheden:

- Terugzetten na zondag het Beursplein
- ander locatie
- een mobile infostand
Reacties:
- laten we proberen 24/7 open te zijn op het Beursplein!
- Zonder kamp is het belangrijk dat we goed communiceren en rouleren.
- We hebben een gestructureerd plan nodig
- 6 á 7 mensen geven aan zich in te willen zetten om de infostand te bezetten.
- sommige tijden kunnen we net zo goed dicht zijn
- reactie: zo goed ‘rijdt’ de Infostand niet
- morgen gaan 4 personen naar de wielen onder de infostand kijken.

Moeder en zoon bij de G.A.

Agendapunt 3: Hoe gaan we de tenten opruimen?
- we steken alles in brand (geen consensus over ;-) )
- grofvuil bellen
- weggeef winkel starten
- we hebben opslag nodig voor de spullen die we opnieuw willen gebruiken
- we kunnen het hout goed gebruiken in het dierenasiel
op zondag tijdens de LenteDemo op de Dam kunnen we oude spullen gebruiken om een kunstwerk te maken.
- laten we de weggeefwinkel morgen vroeg al opzetten zodat we de gehele dag de tijd hebben om de rommel op te ruimen.

Laten we deze brainstorm G.A. nu beëindigen want het Occupy gaat beginnen. De voorstellen voor een andere locatie zullen in de G.A. morgen verder besproken worden.

TwitterFacebookShare

  11 Responses to “Notulen Brainstorm Nieuw Kamp”

Comments (11)
 1. Mensen,
  Alsjeblieft, stop met deze onzin. Ga echt wat nuttigs doen met jullie leven. Het enige wat jullie doen is de overheid leegzuigen. Ga echt werk zoeken misschien?

  Dat is beter dan het maken van kunst wat alleen maar door kan gaan door die achterlijke subsidies die de overheid aan jullie geeft. Muziek maken? Verdien je ook geen drol mee. Zo goed is 99% van jullie niet. Ga ergens solliciteren waarmee je iets bijdraagt ipv de overheid leegzuigen door uitkeringen te trekken en door te leven van overheidssubsidies.

  En was het bijna zo ver. Alles is ontruimd. Hebben jullie het lef om op meer plekken te gaan staan. Waarom zien jullie niet in dat jullie hier alleen maar meer kwaad mee doen dan goed?

  • ik denk dat het echte kwaad waar ik mij zorgen over maak van een hele andere orde is mr of mv onzin ..

  • Onzinnetje je komt over als iemand die alles wat hij over Occupy zegt baseert op vooroordelen.
   Ik heb 5 maanden lang full-time geoccupied met daarnaast nog een full time baan in de IT, overdag gewoon naar mijn werk, ‘s avonds buffelen op de bezetting, media team regelen vergaderingen modereren en heel veel meer.

   Weet je wel wat de waarde is van kunst ? Ik raad je aan een aantal boeken te lezen die een filosofisch/sociologische beschouwing geven op kunst en cultuur en hoe kunst het maatschappelijk denken beinvloed. Je zou kunst kunnen zien als de spiegel en daarmee het geweten van de maatschappij. Zonder kunst geen cultuur. En met een einde aan cultuur komt er een moreel verval, juist dat wat wij in de hedendaagse samenleving zien gebeuren. Waarom denk je dat de politiek het heeft over normen en waarden ?
   Wat denk je dat de lange termijn gevolgen zijn van een dominantie van TV en film binnejn het culturele spectrum ?

   • @Gijs,
    Vind niet dat alles gebaseerd is op vooroordelen… Veel erover gelezen en gezien in de media en daarbij een aantal keren in Amsterdam geweest en tevens in Londen op het plein bij St Paul.
    Kunst wordt door iedereen anders gezien. Zelf ben ik enorm blij dat ze zulke grote bezuinigingen doen in de kunst/theater sector. Kunst en cultuur zijn inderdaad aardig met elkaar verwezen maar om bijvoorbeeld 150.000 euro uit te geven in een stad om een paar standbeelden neer te zetten gaat in mijn ogen veel te ver. Dat heeft niks met cultuur te maken. Tevens leeft een grote groep kunstenaars/schilders van de overheidssubsidie die er voor zulke “beroepen” is aan te vragen.
    Kunst is geen levensbehoefte. Zeker in tijden van crisis waarin we het allemaal enorm zwaar hebben en waar vele mensen die eens aan de eerste 2 stappen van Maslow komen, moeten er prioriteiten worden gesteld.

  • Onzinnetje je schrijft inderdaad onzin.

   Interessant dat we als Occupy sterk worden bekritiseerd, terwijl we juist die zaken ter discussies stellen die direct te maken hebben met het leven van iedereen. We praten over wat niet werkt en wat nodig is om verandering te creëren.

   Occupy is veel groter dan de bezetting op een plein! En of er nu wel of niet een plein bezet is, misschien zijn de veranderingen in de wereld waar Occupy voor staat zo onzinnig nog niet…

   Laat het ook eens duidelijk zijn dat de meeste mensen die Occupy Amsterdam al 160 dagen ‘dragen’, gewoon hardwerkende mensen zijn! Deze mensen staan met beide benen in de maatschappij, werken zelfstandig of hebben bedrijven of banen en Occupyen daarnaast ook nog eens met hart en ziel. En niet voor niets!

   De fundamenten van ons economisch systeem, variëteiten van het kapitalisme en de alternatieven zijn eindelijk bespreekbaar. Op het Beursplein hebben we mensen weer een stem gegeven door het openstellen van ruimte voor een gesprek op een manier die decennia lang niet is voorgekomen!

   • @Mjon,
    Onzin in jouw ogen misschien. Het is mijn visie en mijn mening.

    Wat niet werkt en wat nodig is. Teruggaan naar ruilhandel? Occupy wordt inderdaad zwaar bekritiseerd. Maar vraag eens af waarom dat zou zijn. Is dat door jullie mening? Is dat door het soort mensen dat er staat? Is dat op de manier waarop jullie protesteren?

    160 dagen het plein bezet houden. Hardwerkende mensen vind ik ook wel meevallen. Ik zeg niet dat ik het helemaal juist heb maar mijn ervaringen: 2x in Amsterdam en 1x in Londen zag het er niet echt uit als hardwerkende mensen.
    Beetje pingelen op een gitaar met een joint in de handen en zeggen dat “het” anders moet dat de grote banken/concerns de schuld zijn van alles en wij moeten betalen. Waar ik het overigens mee eens ben. Maar als jullie met zn alle 160 dagen hadden gewerkt had je al een handje kunnen helpen.
    Ook zonder jullie aandacht zou het systeem veranderd zijn en zijn de controles verscherpt en is er een andere werkwijze ingevoerd voor het opereren van de banken.

 2. Bij de notulen ontbreekt het feit dat ik aan het begin van de brainstormsessie kort mondeling mijn drie voorstellen onder de titel “Goodbye Occupy – Hello Liberate” heb ingediend die ik gisteren op deze website en op mijn blog (http://willehalminstituut.blogspot.com) had geplaatst en voor het begin van de sessie op een A-4tje aan alle deelnemers had uitgedeeld. Het ontbreken van een melding daarvan in de notulen van die voorstellen kan dus nauwelijks toeval zijn… Na mijn spreekbeurt, zei een deelnemer dat hij een gebrek aan visie bij Occupy constateerde, iets wat ik juist wilde corrigeren met mijn door Occupy College blogtekts, workshops en eigen uitgegeven publicaties breed onderbouwd voorstel voor het opzetten van een Wereldeconomisch Bevrijdingsfront op een nieuwe locatie. De discussie daarover werd naar het einde van de brainstormsessie verplaatst, waarna die helemaal in het water viel wegens tijdgebrek en naar de AG van vanavond werd verschoven. Ook bij Occupy College later die avond blijk geen plaats te zijn en ging men, ondaks de noodsituatie, gewoon door met het weken vn te voren vastgesteld programma.Weer dus een voorbeeld van een niet (kunnen en willen) ingaan op en consensus bereiken over een aangeboden doel van de Occupy-oefening, zoals de vorige schrijver Anita boven dat in haar blogtekst opmerkt. Dit is een verder voorbeeld van de scheve verhouding die ook bij Occupy heerst tussen beheer en vormgeving, management en design, materie en geest. De creatieve vormgevers, de sociale kunstenaars zijn in principe degenen die een visie hebben, een doel en middelen daartoe kunnen scheppen, terwijl de beheerders dat zouden moeten faciliteren. Maar bij de boze wereld en ook by Occupy is dat andersom. Het ging gisteren bijna geheel om alternatieve locaties om daar zogenaamde alternatieven op te zetten, maar wat die alternatieven dan inhielden werd, afgezien van het uitdelen van informatie of het bedrijven van permacultuur, nauwelijks iets gezegd. Verder dan zich afzetten tegen die 1% onder de naam Occupyers dwz. Bezetters, die dezelfde mentaliteit bezigen als die 1%, namelijk het burgerlijke bezitsdenken dat een van de hoofdoorzaken van de economische crisis is, is Occupy in Amsterdam en ook m.i. elders in het land (nog) niet gekomen.
  Het idee voor een World Economic Liberation Front (WELF) om de wereldeconomie uit de handen van de politici en de bankiers te bevrijden door het nieuwe beschavingsprincipe, de sociale organica, in oasen der menselijkheid (niet van rust, maar juist verhoogde activiteit en bewustwording) uit te dragen als voorwaarde voor een nieuw financieel stelsel sluit echter naadloos aan bij de oorspronkelijke doelstelling die de Occupyers van het eerste uur op Wall Street in New York voor ogen hadden, al was het meer een gevoel van onrechtvaardigeheid dat hen dreef dan een uitgewerkte visie hoe dat doel te bereiken is. Het WELF dient er hoe dan ook te komen. Wat zou het een wereldprimeur zijn als Occupy Amsterdam zou besluiten een eerste stap op weg daartoe te nemen met een manifest! Maar dit idee is niet afhankelijk van Occupy, ik ga niet eeuwig hiermee doorhameren (om een term van Nietzsche, de filosoof met de hamer te gebruiken), het kan een eigen andere weg gaan en ik ben daar ook mee bezig. Daarom heb ik me (ex)-docent van Occupy College Amsterdam genoemd. Time will tell.

  • In de Brainstorm G.A. is er pas na het melden van bovenstaande gestart met het maken van de notulen, vandaar dat deze mededeling inderdaad ontbreekt.

   Verder is de structuur van de G.A. zo dat het aan de meerderheid van de groep en de moderators is, en niet aan één persoon om te bepalen wat de verdere onderwerpen van zijn die wel of niet behandeld worden.

   • Oké, er was te laat begonnen, kan gebeuren. Wat de structuur van de A,G. betreft: Toen door de gespreksleider gisterenavond gezegd werd dat er geen tijd meer was om mijn voorstellen te bespreken, heb ik mij daarbij neergelegd, hoewel ik een punt van orde aan de groep had kunnen stellen om die dat te laten beslissen, daar immers de groep en niet de moderator het laatste woord heeft. Ik hoef er echt niet aan herinnerd worden dat het niet aan één persoon ligt om te bepalen wat er wel of niet behandeld moet worden, alsof ik die ene persoon zou zijn, maar bedankt voor de moeite.

 3. Het lijkt mij belangrijk eerst te bedenken wat je wilt bereiken, voordat je bedenkt waar je dat het beste kan bereiken. Als de doelstelling is een keurig vlag en wimpel op een gesponserde tent te zetten in een oase van rust (reactie Kelder elders) dan is de Zuid-as een prima locatie; dat deel van Amsterdam is een steenwoestijn waar geen toevallige voorbijgangers zijn en alleen in ochtend- en avondspits mensen op straat lopen (naar- en van hun werk).
  Wil je dagelijks mensen kunnen aanspreken, en ludieke acties vanuit je basis organiseren dan is een locatie in de buurt van flanerende dagjesmensen (A’dam Centrum) veel logischer; die kun je aanspreken zonder dat ze de trein moeten halen.
  De tent, de infostand, de bezetting – dat zijn middelen tot een doel. Belangrijk is eerst het doel te formuleren en daarover consensus te hebben en dan te gaan kijken welke middelen daarvoor het beste zijn (en ook de locatie is dan een middel tot het doel).
  Wat is het doel van de actie, en wie wil Occupy bereiken? Als de locatie alleen bedoeld is als verzamelpunt voor mensen die het vooropgezette plan hebben naar Occupy toe te gaan, dan is iedere locatie goed. Wil je mensen verleiden om Occupy te bezoeken of door je aanwezigheid laten nadenken over de maatschappij, dan is zeker niet iedere locatie geschikt.
  En zeker wanneer overwogen wordt te gaan onderhandelen met de burgemeester is een consensus van de GA heel belangrijk. Onderhandelingen in het verleden hebben nog wel eens geleid tot verrassende voorwaarden van de burgemeester waar onderhandelaars mee hadden ingestemd zonder dat daarover consensus was.
  Voor alsnog zie ik reacties van mensen die een Oase van rust op de Zuid-as willen plaatsen, mensen die een actiepunt op het Beursplein willen houden en (zie hierboven) een aantal mensen die daar iets tussen in willen, maar ik zie geen discussie over het doel. En Occupy is geen doel op zich maar een middel tot een doel.
  Blijkbaar heeft Occupy nog geen consensus over het doel van de actie kunnen formuleren in de afgelopen maanden, en dan wordt een consensus over alle andere zaken die Occupy betreft heel erg lastig.

  • Wanneer je nog nog naar één doel vraagt van Occupy, heb je het niet echt begrepen!
   Dit staat al sinds 15 Oktober op de website:

   “Wanneer sympathisanten wereldwijd wordt gevraagd naar een enkele, simpele doelstelling weigeren ze meestal te antwoorden want; ’Onze dromen en verwachtingen zijn te veel om in één ‘soundbite’ te passen…”

   We zijn mede dankzij de bezetting van het plein en het internet, een wereldwijd gesprek gestart. Dat alleen al is een zeer krachtig begin van wereldwijde sociale, economische en politieke verandering.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


two + = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>