Mar 202012
 

, 14 maart, 2012

Geachte heer van der Laan,

De heeft verslag ontvangen op 10 maart jl van het gesprek dat heeft plaatsgevonden op 8 maart 2012 tussen u en een aantal individuen die aan verbonden zijn. Uit het verslag is naar voren gekomen dat u verzoekt haar doelstellingen te verduidelijken alsmede een naar de toekomst gericht plan te presenteren.

Wij hebben 23 februari bij de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad ingesproken ter verduidelijking van onze doelstellingen en verslag gelegd van de activiteiten van Occupy Amsterdam vanaf januari tot op dat moment. Voor meer duidelijkheid voegen wij de onverkorte versie van het verslag, waarvan wij een samenvatting in de commissie hebben voorgelezen, als bijlage toe.

Na 15 oktober 2011 zien wij het systeem dat wij aankaarten niet structureel veranderen, integendeel. Daarom zien wij een hoge noodzaak ons voort te zetten. In het kader daarvan dient het als locatie blijvend zijn symbolische waarde als focus in Amsterdam van de wereldwijde protestbeweging Occupy.

Het kamp vervult nog steeds een belangrijke rol als platform waarin en van waaruit de publieke dialoog gevoerd wordt over de misstanden in onze samenleving die zijn oorsprong vinden in het financiële systeem. In die zin zijn wij dan ook van mening dat zowel de structurele aanleiding tot het protest als de functie van het kamp actueel, relevant en noodzakelijk blijft.

Dit overwegende zal Occupy Amsterdam de aankomende tijd de dialoog en de confrontatie zowel op het Beursplein als op andere plaatsen in de stad voortzetten. De Occupy Campaign actie, die onlangs in de Jan van Gaalenbuurt is gestart en die zich de komende tijd over de stad zal verspreiden, is hier een voorbeeld van. Daarnaast groeit Occupy College, ontkiemd op het Beursplein, op dit moment verder in de Vondelbunker. Ook heeft Occupy Amsterdam vanaf het Beursplein op 4 maart het maandelijks terugkerende landelijke Occupy platform georganiseerd in het voormalig dierenasiel “op de Valreep” in Amsterdam Oost.

Ook op het Beursplein zelf blijven wij activiteiten realiseren. 11 maart is de manifestatie gestart, wat een wekelijks terugkerend politiek podium biedt op het Beursplein. Voor aanstaande 24 maart organiseren wij een creatieve lenteactie, ‘de demoSTRAATie’ waarbij naast debat, het publiek gestimuleerd zal worden tot creatieve bijdragen en waar inspirerende alternatieven worden aangedragen zoals het Occupy Perma cultuur project. In het kader van de geplande internationale Occupy mei manifestaties wordt er op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van de Amsterdamse bijdrage.

Zoals uit het voorgaande blijkt vervult “het kamp” op het Beursplein naast een belangrijke symbolische waarde nog steeds een essentiële rol als bron van inspiratie, organisatie en coördinatie van een veelheid aan activiteiten en publieke politieke uitingen die op dit moment en in de toekomst plaats zullen vinden op het Beursplein en elders in Amsterdam.

Hoogachtend, 

 

Occupy Amsterdam

 

Bijlage:

Inspreek tekst commissie vergadering Algemene Zaken

Goedemiddag commissieleden, , andere aanwezigen. Ik spreek namens Occupy Amsterdam, met een boodschap waar de algemene vergadering Occupy Amsterdam op 11 februari in consensus over heeft beslist.

De reden dat ik hier ben is om u te informeren over wat Occupy Amsterdam de afgelopen periode heeft gedaan, ook gezien het feit dat misschien niet iedereen in de gelegenheid is geweest om zich over alle aspecten daarvan te informeren.

In Occupy Amsterdam ontmoeten allerlei individuen elkaar die op een vreedzame manier willen bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving en een wereld waar onze kleinkinderen ook nog van kunnen genieten. We voeren veel activiteiten uit, die allemaal  openbaar toegankelijk zijn. Iedereen die wil bijdragen of zich wil informeren is welkom. Het voert te ver om u een overzicht te geven van alles wat er is gebeurd; daarom zal ik alleen een aantal zaken aanstippen die dit kalenderjaar hebben plaatsgevonden.

 

 • Het jaar 2012 is begonnen met een nieuwjaarsviering, waarna we niet alleen ons afval hebben schoongeveegd maar ook dat van alle toeristen die het Beursplein die dag bezocht hebben.
 • Er hebben 5 netwerkbijeenkomsten voor actie en analyse plaatsgevonden. Dit is de Amsterdam Action Assembly, triple A rated!
 • Er zijn wekelijkse Algemene Vergaderingen; 7 tot nu toe vanaf januari.
 • 4 brainstormbijeenkomsten.
 • 3 film- en debatavonden van Occupy College.
 • Een actie waarbij we in groepjes in het Amsterdamse openbaar vervoer flyers uitdeelden en individueel in gesprek gingen met reizigers in trams en metro’s met als onderwerp de in het OV .
 • Een protestactie tegen wapenhandel gevolgd door een in Den Haag.
 • 8 internationale uitwisselingen met Engeland, België, verschillende steden in de VS, Zwitserland, Spanje, en andere plaatsen waarbij zij en wij elkaar hebben opgezocht en wij informatie uitwisselen.
 • Circa 1500 gesprekken met geïnteresseerden in de infostand op het Beursplein over onderwerpen als de crisis en welke veranderingen nodig zijn.
 • 1 ludieke protestmars met als thema ‘Occupy heeft het verkeerd’ .
 • 25 Informatieve- en ludieke filmpjes van Occupy TV, te zien op internet.
 • Ook daarnaast veel werk op internet: uitwisseling van informatie en ideeën, het bijhouden van onze website, posten van berichten en beschouwingen etc.
 • We hebben stappen ondernomen voor de opzet van een duurzaamheidsproject binnen de regio waar permacultuur, groene energie en zelfvoorzienend wonen en werken centraal staan.
 • Vele gesprekken overdag en vooral ’s nachts om op een positieve en de-escalerende manier om te gaan met mensen die alcohol hebben gebruikt of in de war zijn en ons dan benaderen in en rond de tenten op het Beursplein.
 • Een portocabin op het plein geplaatst om uit te vinden of dit een verbetering met betrekking tot het kamp en onder andere de veiligheid zou kunnen inhouden.
 • Ondersteuning van de demonstratie tegen het ACTA verdrag, op zaterdag 11 februari op de Dam.

Kortom, wij geven het protest en onze bijdrage aan verbetering op allerlei manieren vorm. Veel mensen zetten zich hiervoor in omdat ze zich verbonden voelen met Occupy. Het kamp op het Beursplein is essentieel onderdeel van ons protest. Met onze aanwezigheid op het Beursplein maken wij dus gebruik van ons recht om te demonstreren. Dat dit eindig zou moeten zijn, een uitspraak die recent is gedaan door de burgemeester, is geen inhoudelijk argument. Zoals ook kort geleden is bevestigd in het kort geding dat Occupy Den Haag heeft gewonnen, is een tentenkamp een legitieme vorm van protest. Aan het protest en ons recht daarop is geen houdbaarheidsdatum gekoppeld. Ons bestaansrecht hangt samen met onze overtuiging dat ons protest echt noodzakelijk is.

Want de problemen zijn diep geworteld en urgent: we zijn bezorgd over de verwevenheid tussen financiële instituties en de politiek, over de manier waarop verdragen als ACTA en het ESM tot stand komen, en over de inhoud van die verdragen. We zijn bezorgd over de manier waarop de economische crisis de meest kwetsbare mensen het hardste raakt terwijl banken worden gered. Het maakt ons kwaad dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt voor het doorbetalen van bonussen van bankdirecteuren, terwijl rondom ons wordt bezuinigd op belangrijke sociale voorzieningen waaronder buurthuizen en het jongerenwerk. Het maakt ons bezorgd dat de nog steeds is gebaseerd op een model van oneindige groei op een eindige planeet. Dit kan en moet in onze ogen anders.

Verandering is onvermijdelijk: het is duidelijk dat we niet op deze voet door kunnen gaan. Het uur van de waarheid is nu. Het is aan ons om te bepalen welke richting de verandering op zal gaan. Het is nodig dat er in het publieke debat fundamentele vragen gesteld worden over de manier waarop we samen prioriteiten stellen, over de rol van financiële belangen in de politiek, over de ongelijke verdeling van macht en middelen. Het is belangrijk dat wij iedereen in de samenleving daarbij betrekken, met elkaar in gesprek gaan, oplossingen formuleren en die ook in de praktijk brengen. Het is belangrijk dat de samenleving zich dit, veel meer dan nu het geval is, bewust wordt. Omdat wij geloven dat we samen met elkaar op een verstandige manier met onze aarde om kunnen gaan. Omdat een economisch systeem zonder graaien mogelijk is. Omdat wij willen dat uw en onze kinderen nog kunnen studeren zonder torenhoge schulden.

 

Daarvoor en meer komen wij op en daarom staan wij al sinds 15 Oktober door weer en wind op het Beursplein.

 

TwitterFacebookShare

  8 Responses to “Brief naar Burgemeester van der Laan 14 Maart”

Comments (7) Pingbacks (1)
 1. Er zouden vele alternatieven op occupy en/of op de bezettingsactie bedacht kunnen worden. Echter de bezetting van het beursplein is een idee die ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Er is altijd een verschil tussen woorden en daden. In de afgelopen maanden zijn er duizenden ideen geweest, echter maar tientallen uitvoerders. En dat is ook typerend voor Occupy, veel grote denkers, weinig doeners en zolang de grote denkers zelf niet organiseren of uitvoeren blijf ik achter uitvoerders staan ongeacht mijn oordeel over de plan van aanpak.

  Zodra iemand een beter plan uitvoert (dus niet alleen bedenkt en dan achterover leunt) ga ik dat (ook) steunen. Ook als in het 1 hoeft het ander niet uit te sluiten, uitsluiten is immers inherent aan het winst denken (als in welke actie levert mij meer winst op?) en daar ben ik nou juist op tegen. Voordeel moet namelijk niet de drijfveer zijn tot al ons menselijk handelen.

 2. Ik zou het zeer jammer vinden als het kamp van Occupy Amsterdam wordt opgeruimd. Het is nog niet de tijd om op te breken. Robert Jan we staan inm dit voorjaar voor een doorstart. Vooral ook daar de authoriteiten zich zo storen aan onze kampen, maar er niet toe komen om tot een betere verdeling te komen. Alstjeblieft Robert Jan zie je eigen stokpaardje als niet meer dan een van de vele visies. Ik heb er vele opgemerkt. Laat de kampen deze doornen in de ogen van de authoriteiten bestaan.

  • Beste Teun,
   Lees svp.mijn genuanceerd voorstel voor een nieuwe doorstart en aanpak. Ik ben dus niet tegen de kampen, maar wel in hun, in ieder geval wat Amsterdam betreft, onfrisse en onaantrekkelijke verschijningsvorm, gebrek aan organisatie (bij de Info Desk krijg ik vaak geen info en zitten er broeders met hun blik op oneindig, etc.) Het is naïef te denken dat we daar zouden kunnen blijven totdat de crisis over is, daarom pleit ik voor een vrijwillig opbreken op de voorwaarde dat er een andere locatie, die in de Zuid-As, ter beschikking wordt gesteld en daar iets representatiefs gaan opbouwen, Zo niet, staan we na de onherroepelijk vroeg of laat aan te komen ontruiming met totaal lege handen en een ervaring rijker. Mijn visie een persoonlijk stokpaarde je te noemen van wie er vele zijn is geen immanente kritiek. Ik heb in mijn nu zo’n 50-jarige lange zoektocht naar een doortastend alternatief, waarbij ik het marxisme, socialisme, kapitalisme etc. doorzocht en afgewezen heb, de sociale organica ontdekt die al bijna 100 jaar, na een opleving aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een soort ondergronds bestaan heeft gevoerd. Het is nu aan de tijd, de kritieke wereldsituatie vereist dat, om dat alomvattend beschavingsprincipe tenminste in gesprek te brengen. Van andere soortgelijk visies waar je het over heb, heb ik tot nu toe niets gemerkt. Als je echter iets beter weet dan het onderbouwde streven om een wereldeconomisch bevrijdingsfront op te zetten en via oasen der menselijkheid een voorwaarde te scheppen voor een nieuw financieel stelsel, houd ik me aanbevolen.
   Groet,
   Robert Jan

 3. Als mensen niet met alternatieven komen kraak dan de ander niet af . Bij mij is het en en…. dan hoef je niet te kiezen en kan iedereen dat doen wat hij of zij wil.Ik hoef me niet aan te sluiten als ik dat niet wil ,maar neem ook n ander de wind niet uit de zeilen.MENSEN geef elkaar toch eens de ruimte ,en beslis niet wat de ander wel of niet kan doen.Laat hem dat zelf bepalen.En wie of wat is occupy .Occupy is iets wat ergens begonnen is met gedachten erachter .Dat was het begin nu is het tijd om te laten zien wat we allemaal in huis hebben.Dus geef ieder idee steun of niet .maar gooi niet iedere keer roet in het eten.

  Liefs Paulus

 4. Ik stel voor om in te gaan op het recente verzoek van de Burgemeester tot ontruiming van het Beursplein op donderdag as.om 10.00uur , en wel vanwege de volgende redenen en onder de volgende voorwaarden: (voor de links naar de genoemde titels en artikelen zie deze bijdrage onder de titel “Goodbye Occupy! Hello World Economic Liberation Front op mijn blog http://willehalminstituut.blogspot.com)

  Zoals ik al stelde in mijn beschouwing “Oasen der menselijkheid” over de toekomst van de Occupy-beweging, die ik onder de naam willehalm ook op website van OccupyThe Netherlands heb geschreven en waarover ik een aantal workshops in Occupy College Amsterdam heb gegeven is op den duur een bezetting van het plein niet vol te houden. Daarom heb ik voorgesteld om “Oasen der menselijkheid” op te richten, startblokken van een nieuwe sameleving, op basis van het nieuwe beschavingsprincipe, de sociale organica, dat van toepassing is op zowel het begrijpen en besturen van de wereldeconomie als een de hele aarde omvattend sociaal organisme en het oprichten en in stand houden van menselijke samenwerkingsverbanden. Het is weliswaar niet mogelijk om van buitenaf een nieuw financieel stelsel in te richten – het economische leven kan alleen maar van binnenuit hervormd worden – maar omdat de huidige geldordening een afspiegeling is van het heersende beschavingsprincipe en dit op zijn beurt weer het geldsysteem beïnvloedt, zouden dus zulke oasen der menselijkheid dit nieuwe beschavingsprincipe kunnen uitoefenen en verspreiden (zie de bovengenoemde beschouwing die gebaseerd is op het studiemateriaal “Geldordening als bewustzijnskwestie – Een nieuw financieel systeem vereist een nieuw beschavingsprincipe”.) Dit was dan ook het thema van mijn eerste workshop in de tent vlak voor de stoep van het Beurspleun café “Crisis en alternatief – De sociale organica als kandidaat voor de hervorming van de economie”, een tot nu toe vergeefse poging om de misvatting te corrigeren dat Occupy aan ideënarmoede lijdt, dus dat zij alleen maar protesteert, ludieke acties uitvoert maar geen doordacht alternatief voor het heersende economische en financiele systeem in huis heeft.

  Intussen ben ik na enige bezinning tot de volgende conclusie gekomen: de morele verontwaardiging by de Occupyers is volkomen terecht, ja ik deel die al sinds ik deel heb genomen aan het Woodstock Festival in 1969 en naar doortastende alternatieven heb gezocht en die ook heb gevonden in de uit de antroposofie afgeleide sociale organica), de naam- en vormgeving waaronder en waarmee zij dit tracht te doen is dat echter niet, zelfs in tegenspraak met het beoogde doel. Occupyers betekent immers in goed Nederlands bezetters en wij hebben in ons land en ook in Europa een eeuwenoude traditie om ons te verzetten tegen welke bezetters dan ook, ook die vanuit Amerika plotseling overgewaaide “verzetsbeweging”, die zich nota bene als bezetters manifesteren door publieke pleinen in bezit te nemen en veelal door gebrek aan organisatie en middelen die laten verloederen (ook mijn voorstel om een op maat gesneden, fraaie tent op het Beursplein neer te zetten, aardde niet). Dit is een soort bezitsdenken dat in principe gelijk staat aan het burgelijke bezitsdenken van degenen tegen wie Occupy zegt zich te verzetten. Occupy is dus eigenlijk qua naam- en vormgeving een false flag operatie, de vlag dekt de lading niet (zie meer daarover in mijn blog bijdrage “Afscheid van Occupy – Willehalm Stichting zoekt ruimte voor Oase der menselijkeid”, daarin ben ik niet ingegaan op vermoedens dat grootgraaier en beurspeculant George Soros – een Rothschild man – achter de financiering van Occupy zou zitten, iets wat hij weliswaar ontkent heeft, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de Hegeliaanse dialektik van these, antithese en synthese door duivelse krachten misbruikt is door in het geheim je tegenstander te financieren, daarmee een confrontatie bewerkstelligen en als winnende derde uit de strijd naar voren te komen, zoals dat bv. gebeurt is in de Tweede Wereldoorlog, doordat zowel de Nazi’s als de Communisten door Anglo-Amerikaanse financiers in het zadel werden geholpen, daarna elkaar te lijf gingen en Amerika uiteindelijk als nieuwe wereldmacht overheersde. Tevens zou met die naamgeving Occupy op een onderhuidse manier het begrip bezetting, waaraan America zich realiter schuldig heeft maakt in Iraq en Afghanistan met duizenden onschuldige sclachtoffers, een zekere rechtvaardiging moeten krijgen, bezetting als het ware salonfähig maken).

  Daarom stel ik voor om in te gaan op het bod van de Burgermeester – voor zo ver dat nog geldt – voor een alternatieve locatie en tegelijk met die plaatsverandering een passende naam- en vormgeving door te voeren: Goodbye Occupy – Hello World Liberation Front, dus niet meer bezetten maar bevrijden en wel de economie bevrijden uit de handen van de politici en bankiers die gevangen zitten in een materialistische, fysikalistische denkwijze die nooit en nimmer in staat is een wereldeconomie als levend, sociale organisme te begrijpen, vorm te geven en te besturen (zie hierover mijn aankondiging van een Occupy College workshop “Op naar een Wereldeconomisch bevrijdingsfront” en het studiemateriaal “De rechtvaardige prijs – wereldeconomie als sociale organisme”). Op die nieuwe locatie op de Zuid-As, naar verluidt dicht bij het World Trade Center, zou dan in een op maat gesneden, fraaie tent met flag en wimpel zich de zetel van het nieuwe Wereld Economic Liberation Front – Wereldeconomisch Bevrijdingsfront met de nodige organisatie en middelen kunnen vestigen en met het doel om Oasen der menselijkheid op te bouwen, idealiter rondom biologisch-dynamisch bewerkte grond, waar de bewoners een drievoudige vrede kunnen stichten: met zichzelf, met elkaar en met de aarde (voor dat laatste, vooral wat betreft een nieuwe zingeving aan de aarde zie “Sociale Organica – Ideeën voor de hervorming van de economie”) en als zodanig de voorwaarden kunnen scheppen voor een nieuw financieel stelsel. Het zou dus een zekere praktische aanvulling kunnen worden op het World Economic Forum in Davos, dat eigenlijk niet meer dan een jaarlijkse praatclub voor de groten der aarde is, van waaruit tot nu toe geen enkele doortastende impulse voor de broodnodige hervorming van de economie en het financiële stelsel zijn voortgekomen.

  Wel ingaan dus op het verzoek tot ontruiming onder de voorwaarde om een uitstel van de ontruiming van enkele weken om de nodige voorbereidingen te treffen. Gaan we er niet op in, lopen we de kans dat na dure juridische schermutselingen we uiteindelijk toch daartoe gedwongen zullen worden en datgene wat met “bloed, zweet en tranen” bereikt is te grabbel gooien. Want vergis je niet, een lap grond zomaar aangeboden krijgen op de Zuid-As, komt niet elke dag voor en zou wat mij betreft dus met beide handen moeten worden aangenomen.

  Ik zal dit voorstel uitprinten en morgen 22 maart bij de Occupy College avond in het Vondelpark uitdelen en, indien daarvoor belangstelling en ruimte is, ter sprake brengen en om commentaar vragen. Afhankelijk van de reacties, kan het dan op een volgende GA worden ingediend en na voldoende discussie in stemming worden gebracht.

  • Hallo Robert Jan Kelder,

   Ik had jouw stuk nog niet gelezen, toen ik mijn commentaar hier neerschreef.
   Ik vind jouw voorstel wel goed klinken….op deze manier neem je B& W A’dam “de wind uit de zeilen” + Occupy (mits de groep daar natuurlijk ook voor is) kan opnieuw beginnen .Weliswaar op een andere plek (nog net zo gek eigenlijk, ben je ook van zwervers en alcoholisten af?)onder een andere naam (wat ik zelf geen beletsel zou vinden), maar zelfs een nieuwe frisse start op meer professionele basis, inclusief een beter onderkomen ( Mooie tent, wellicht wat kasteel-achtig? met trots wapperende wimpels met Logo en Nieuwe Naam..World Economic Liberation Front !
   Als dit goed aangepakt wordt, en er goede publiciteit aan gegeven wordt, dan zou dit kunnen uitgroeien tot een zeer goed bezochte plek voor heel veel mensen! Misschien zou dit zelfs het alternatief kunnen worden voor Het Nieuwe Centrum van Amsterdam! (Misschien zelfs Internationale bekendheid kunnen krijgen en bezocht kunnen gaan worden door symphatisanten en nieuwsgierigen van over de hele wereld!
   Ja, ik zie dat wel voor me……!
   Ik weet niet hoe groot het terrein op de Zuid-As is, maar wellicht kan daar ook een stukje Perma-cultuur bedreven worden als voorbeeld maar ook als voedselvoorziening van de vaste Occupyers aldaar…?

   Majella Blijdenstijn
   (Oud Actievoerder (zat o.a in het Democratiesering Kern-commitee van Academie Artibus (Nu Hoge School voor De Kunsten Utrecht HKU) bij de oprichting van de Blijf van m’n Lijfhuizen regio A’dam & Utrecht + Hippie en Woodsctock Adept ..;-)

   • Hallo Majella,
    Ja, je hebt mijn voorstel cq.visie voor een beter en mooi buiten en binnen onder een nieuwe, passende naam goed gezien! Ik dacht inderdaad aan een soort kasteel-achtige tent, een soort moderne versie van de fraaie met eigen wapen (logo) en wimpels opgesmukte tenten waarmee bv. Koning Arthur, zijn gemalin en ridders in de “Parzival” vertoefde op hun reizen.Deze verwijzing naar het Graalverhaal brengt niet alleen de nodige romantiek, maar ook de juiste thematiek, want de graalimpuls van de huidige tijd ligt in de omvorming van de huidige op egoïsme gebaseerde wereldeconomie naar een die op altruïsme, broederschap is gebaseerd, één van de drie nobele, maar ver van gerealiseerde idealen van de Franse revolutie. Dit is precies het mogelijk oogmerk van dit nieuwe centrum in de oude Keizerstad Amsterdam, het Wereldeconomische Bevrijdingsfront, door het helpen ontwerpen en opzetten van oases der menselijkheid (Oases of Humanity) waar het nieuwe beschavingsprincipe, de sociale organica (social organics) in de praktijk kan worden gebracht als voorwaarde voor een nieuw financieel stelsel, zoals nader uitgelegd in mijn uitgave van “Geldordening als bewustzijnskwestie – Een nieuw financieel stelsel vereist een nieuw beschavingsprincipe” van Herbert Witzenmann. Dit universele beschavingsprincipe kan ook een inspirerende richtlijn zijn voor de interne organisatie van het centrum bestaande uit een driegeleding van een naar buiten treden (imago, presentatie), naar binnen treden (kwaliteit en identiteit bepalend onderzoek en ontwikkeling) en het dubbele midden verbindende daartussen, dwz. een goede relatie tussen beheer en vormgeving, waar de laatste het bepalende is en niet zoals het nu is waar de sociale kunstenaars en creatieve vormgevers het onderspit delven tegenover de managers, beheerders. Uit deze omkering bestaat de revolutie die volgens mij Occupy beoogt en de boel op orde kan stellen, een nieuwe samenleving waarin niet meer de geest de materie dient, maar omgekeerd het materiële in dienst wordt gesteld van de spirituele ontwikkeling van de mens en de aarde een nieuw zingeving krijgt.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× six = 18

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>