Mar 102012
 

Deze brief is aan Eberhard verstuurd naar aanleiding van een door van der Laan belegd waarbij van der Laan specifieke Occupyers persoonlijk benaderd heeft om deel te nemen. Dit in tegenstelling tot de gangbare vorm waarbij van der Laan uitnodigd om deel te nemen aan een en tijd gunt dit algemeen binnen de beweging aan te kondigen .

 

Geachte heer van der Laan,

 

 

Naar aanleiding van het gesprek tussen u en een aantal aan Occupy verbonden personen afgelopen donderdag 8 maart wil de van graag nog enkele mededelingen aan u overdragen middels deze brief.

 

Wij willen u hierbij vriendelijk bedanken voor de doorgaande dialoog tussen de gemeente en Occupy Amsterdam. Met het oog op een doorgaand overleg willen wij graag nog enkele punten over de vorm van communicatie naar voren brengen.

 

Zoals u bekend hebben wij een democratische organisatiestructuur waarin alle besluitvorming plaats vindt middels het orgaan van de General Assembly die elke zaterdag vanaf 18.30 uur plaats vindt. Met het oog hierop willen wij benadrukken dat het contact met Occupy Amsterdam niet via woordvoerders kan plaastvinden die niet vooraf door de General Assembly specifiek hiervoor zijn aangewezen.

 

Wij doen u bij deze het verzoek de structuur van onze besluitvorming te respecteren door uitnodigingen tot gesprek schriftelijk via het infopunt te communiceren en het gesprek zelf steeds na het weekend in te plannen, zodat wij tijdens de onze standpunten in consensus kunnen formuleren en ook daar het besluit kunnen nemen welke personen afgevaardigd worden.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en zien uit naar een positieve voortzetting van het contact tussen Occupy Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

 

Hoogachtend,

 

 

Occupy Amsterdam

TwitterFacebookShare

  One Response to “Brief aan burgemeester van der Laan – 9 maart 2012”

Comments (1)
 1. Oh, en meneer van der Laan

  vertelt u ook eens,
  legt u eens uit,
  hoe precies uw vriendschap in elkaar steekt met Albert Drent,

  de voormalige directeur van het Hofnarretje,
  u weet wel, met die vele verkrachte kleuters & babietjes,

  en die bij hem thuis slaapfeestjes voor deze kinderen heeft georganiseerd

  het incident Hofnarretje waar gepoogd is de ouders hun smoel te laten houden

  “Justitie ziet Drent niet als verdachte in de grote zedenzaak”

  “maar hij raakte afgelopen week wel in opspraak.
  Hij zou thuis namelijk slaapfeestjes voor kinderen hebben georganiseerd.”

  “Toen ik hoorde dat Albert Drent directeur was van een kinderdagverblijf
  kon ik mijn oren niet geloven.
  Die man is namelijk begin jaren ’90 ontslagen door Stichting AKROS
  omdat hij op een kinderdagverblijf van AKROS twee kinderen heeft misbruikt.
  Die stichting heeft hem toen meteen ontslagen.
  Drent is een onberekenbare man.”

  AT5:
  http://www.at5.nl/artikelen/54365/drent-jaren-geleden-aangeklaagd-wegens-kindermisbruik

  meneer van der Laan
  u schijnt tevens korpsbeheerder der politie Amsterdam te zijn

  het schijnt dat het korps Amsterdam volstrekt corrupte types herbergt,

  wij denken daarbij aan de ultra rechtse Gladio soort
  u weet wel, die in verre landen Premiers vermoordt
  die samenzwering waar ook de harde kern van de Goldman Sachs,
  Morgan Stanley, de Bush familie, Baring Bank, Rothschild Bank, indirect ook de dochterbank ABNAMRO,
  de Zwarte Hand van de CIA

  geld verdienend vanaf de achterbank met Drugs, Prostitutie, Kinder Porno &
  Pedofilie Chantage,
  zoals te doen gebruikelijk sinds de Opium Oorlogen

  meneer van der Laan legt u eens uit

  hoe u Burgemeester van Amsterdam bent geworden
  met uw Kennis betreft de pedofilie schandaaltjes op het Ministerie van Justitie

  helpt dat?

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


+ 6 = eleven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>