Mar 062012
 

Met dan aan J. Schot voor de tekst. 

Het is een crisis van het beheer van geld, en het resultaat van het toestaan door overheden en dus door ons dat meedogenloze particuliere bankiers de controle hebben over “ONS” geld.  Jawel, want geld is een soeverein recht dat voortvloeit uit het recht van een individu tot het aangaan van onderlinge contracten. Door toe te staan dat private banken tussenbeide komen als de wettige verschaffer van deze contracten (geld) in een anders eerlijke transactie tussen partijen hebben we het meest wezenlijke verloren, nl;  de economische macht die vrije en democratische mensen  hebben.  Mensen zijn verward  over geld. Over wat het nu is, waar het vandaan komt, maar nog belangrijker, wat het zou moeten zijn, en waar het vandaan moet komen.

Geld kan bijna elke vorm aannemen, van goud tot runderen, van graan tot zout,  en van water tot land. Dit zijn allemaal vormen van rijkdom. Geld is geintroduceerd als contract of eigenlijk een overdrachtsbewijs voor b.v. handel in  graan, metalen, edelstenen of andere zaken van waarde en dient al heel lang als een veiliger, handiger middel van overdracht van betaling tussen twee handelende partijen.  Hierdoor is de reputatie en integriteit van de uitgevende instelling de belangrijkste factor in de aanvaarding en vertrouwen  van ons geld.

Het punt is dat “geld”,  of ruilmiddel niet de plaats inneemt van de items die worden uitgewisseld. Als posten van waarde worden uitgewisseld, heet dat “ruilhandel”. Geld wordt gebruikt in plaats van ruilhandel. Geld is niet de dingen zelf.

Voor het bewaren van de integriteit van geld moet het vrij zij van externe corruptie en manipulatie zoals met name ¨¨dat doet in combinatie met de uitgifte door private instellingen met als enige doelstelling winstbejag.

We dienen daarom ons soevereine recht terug op te eisen tot het uitgeven en beheren van ONS geld en dat beheer uit te voeren aan de hand van rekenkundig geperfectioneerde modellen. Dat is wat Mathematically Perfected Economy (MPE) doet, MPE herstelt niet alleen ons soevereine recht om onze eigen universele betaalbeloftes onderling uit te wisselen, maar biedt ook het money management dat noodzakelijk is om de integriteit van die betaalbeloftes te bewaken en te waarborgen.

Voor een oplossing zul je eerst de banken uit ONS geld moeten halen.
Hoe komt ons geld initieel in circulatie? Via de ECB (Centrale Banken), en hun netwerk van aangesloten commerciele banken. Als schuld en tegen rente. Anders zou er niet eens geld zijn om u en mij te betalen voor ons werk. Dus, geld = schuld.

Nu is het zo dat deze banken de hoofdsom in circulatie brengen MAAR NIET DE RENTE. Hoofdsom + Rente is SCHULD

Echter de schuld kan NIET terugbetaald worden uit alleen de hoofdsom.

Om een dergelijk systeem in stand te kunnen houden moet er steeds opnieuw geld als schuld in circulatie worden gebracht. Gevolg is onoplosbare schuldenbergen omdat de hoofdsommen zich voortdurend blijven vermenigvuldigen DOOR RENTE.

Dit systeem van exploitatie kan decennia lang werken maar we zitten nu aan de expiratie datum. En gedurende de achter ons liggende decennia hebben de banken via de rente onze productie opgeslokt.

In mijn onderzoek ben ik maar 1 oplossing tegengekomen die afrekent met alle corruptie binnen het bestaande systeem: Mathematically Perfected Economy


WISKUNDIG GEPERFECTIONEERDE
Wiskundig Geperfectioneerde Economie is een valuta die niet onderworpen is aan rente, bestaande uit een schuldfinanciering van alle toegestane ondernemingen, betaald door elke debiteur zoals ze verbruiken van de bijbehorende productie.

Er is geen of deflatie, omdat de valuta in omloop altijd gelijk is aan de actuele waarde van de bestaande productie over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van valuta.

Noch de waarde van de valuta of activa worden veranderd door aanpassingen in de verhoudingen van circulatie ten opzichte van verschuldigde goederen of diensten. De waarde van de valuta is altijd consistent in kwantiteit – zowel aan de inkomens kant als aan de uitgave kant- met de resterende waarde van de verschuldigde activa die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht  en dat hierdoor een onveranderlijke waarde van de valuta  vertegenwoordigt.

Het resterende geld in omloop is altijd voldoende om de schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geld circulatie doordat zoals nu het geval is er meer moet worden terugbetaald dan er in circulatie is gebracht (door de factor rente) om de productie te financieren. In Winskundig Geperfectioneerde Economie worden schulden niet vermenigvuldigd ten opzichte van de circulatie van de resterende waarde van de schuld/activa.

Om schuld te kunnen betalen in het huidige monetaire systeem (schuld = hoofdsom + rente) die dus groter is dan de resterende circulatie veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden. Om een vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men dus minstens opnieuw zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke omloop. Dit terminale process veroorzaakt onoplosbare schulden problematiek.

In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie. Van belang is dat we een valuta circulatie bechikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide en efficiente valuta.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie.

Te ingewikkeld? Hieronder een simpel voorbeeld.

MPE financiert een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.- en een levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer.

MPE Kort samengevat:

1)       Geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.

2)       Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (ik noem dat de Gemeenschappelijke Monetaire Stichting)

3)      De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld (krediet), b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom middels lineaire of non-lineaire afschrijving.

Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkeheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie
Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande schulden. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit vastleggen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt.

Een global mandate voor MPE en algehele naleving daarvan wordt binnenkort online gezet ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie door de ¨money powers¨.

Voor meer informatie:
http://www.youtube.com/watch?v=FtwMkIssuUQ
www.perfecteconomy.com
http://www.youtube.com/watch?v=menOXvoKw7U
http://www.occupysydney.org/?p=245
http://thepiratebay.se/torrent/7019756/Mike_Montagne_-_TNS_Radio_Programs_1-44
http://www.youtube.com/watch?v=Twq6DrFchbw

TwitterFacebookShare

  88 Responses to “Haal de banken uit ons geld!”

Comments (86) Pingbacks (2)
 1. Geachte heer / mevrouw,

  Wij bieden particuliere, commerciële en persoonlijke leningen met een zeer minimale jaarlijkse rente zo laag als 3% binnen 1 jaar tot 30 jaar Terugbetaling looptijd een deel van de wereld.

  We geven leningen binnen het bereik van $ 10.000 tot $ 200,000,000.00 USD.Our leningen zijn goed verzekerd en maximale veiligheid is onze prioriteit; Geïnteresseerde personen kunnen contact met ons op via e-mail: morganjane04@gmail.com er rekening mee dat als je u jonger dan 18 jaar u niet om al uw gegevens goed gecontroleerd met uw landen hoge commissie toe te passen, dus zorg ervoor dat je echt bent op u van toepassing.

  Leners INFORMATIE

  {. 1} {Naam. 2} Land [3} Adres: .. [4} Leeftijd: 5.Fax nummer:
  {6} Persoonlijk nummer:. {. 7} Beroep: 8.Sex: {. 9} Maandelijks Inkomen:
  . Vereiste {10} {11.} Lening duur:

  met vriendelijke groet

  Met vriendelijke groet,

  Mevrouw Morgan jane

 2. (uit de tekst)
  MPE financiert een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.- en een levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer.

  - Dit is gewoon een lineaire hypotheek maar dan zonder rente.
  - Ik ben nu 45 jaar oud. Ik heb dus de mogelijkheid om 100 jaar lang mijn huis af te betalen.
  Dus tegen de tijd dat ik m’n schuld heb afbetaald ben ik 145 jaar oud.

  (Uit de tekst)
  3) De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld (krediet), b)
  Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom middels lineaire of
  non-lineaire afschrijving.

  Dat is niet waar. Simpelweg omdat huizen en producten ook in prijs stijgen of dalen. Dit heeft onder andere te maken met vraag en aanbod. Als de huizenprijzen dalen ten opzichte van de lening, hou je dus gewoon een restschuld over.
  Bij een lening voor een auto wordt het direct duidelijk. De auto daalt in waarde gedurende de tijd, hoe ouder de auto wordt hoe minder waard deze auto wordt. Bij een lening van een auto vertegenwoordigt het krediet nooit de (rest-)waarde.

  Overigens is inflatie en deflatie (= waarde vermeerdering of vermindering van geld) onderhevig aan meerdere invloeden. Met rente kan je deze wat beïnvloeden, maar het is niet zo dat als rente niet meer bestaat inflatie en deflatie ook ophouden te bestaan.

  Omdat MPE een door de mens bedacht systeem is, is ook MPE systematisch te manipuleren. Net zoals alles wat door de mens bedacht is te manipuleren valt.

  • @Risp

   Iemand is 45 jaar en koopt een nieuw huis met een verwachte levensduur van 100 jaar en de verplichting om gedurende 100 jaar 1000 per jaar af te lossen. Op 95 jarige leeftijd komt deze persoon te overlijden. Er is 50% afbetaald/afgeschreven, en de woning wordt doorverkocht op de vrije markt. Wat is het probleem?

   Vraag en aanbod kunnen prijzen inderdaad beinvloeden maar als jij besluit 100,000 voor die bepaalde woning te betalen ben jij verantwoordelijk voor de schuld. Stijgt je huis in waarde omdat er weinig aanbod is heb je dus een overwaarde in je woning zitten. Gebeurt het tegenovergestelde heb je een restschuld bij eventuele verkoop.

   Bij een lening voor een auto gaan we uiteraard anders te werk en lossen we non-lineair af. Auto van 20,000. 1e jaar 7500, 2e jaar 5000, enzovoorts.

   Rente veroorzaakt prijsinflatie. Waarom? Omdat schulden onomkeerbaar blijven vermenigvuldigen door diezelfde rente waardoor de financieringskosten alsmaar blijven stijgen en dit wordt doorberekend in producten. Monetaire inflatie kan niet bestaan in een rente systeem omdat de totale schuld altijd groter is dan het geld in circulatie.

   MPE is de uitkomst van wiskundige berekeningen en kan als zodanig met software geprogammeerd worden en uitgevoerd vrij van manipulatie. Het MPE Global Amendment als aanvulling op de grondwet verzekert de bewaking en uitvoering hiervan.

   • “Iemand is 45 jaar en koopt een nieuw huis met een verwachte levensduur van 100 jaar en de verplichting om gedurende 100 jaar 1000 per jaar af te lossen. Op 95 jarige leeftijd komt deze persoon te overlijden. Er is 50% afbetaald/afgeschreven, en de woning wordt doorverkocht op de vrije markt. Wat is het probleem?”

    Welja… waarom maar in 100 jaar afbetalen en niet in duizend jaar ? Dan hoef je nog maar 8,34 Euro per maand te betalen. Dat zou pas leuk zijn. Dan kan ik een huis van een paar miljoen kopen.

    Het probleem is dat in de 50 jaar afbetaling (begin op 45 jaar tot aan overlijden op 95 jaar) helemaal geen 50 % wordt afgeschreven. Dat komt simpelweg omdat huizenprijzen voortdurend stijgen of dalen.
    Als je kijkt naar de “herengrachtindex”zal je zien dat huizenprijzen voortdurend aan (sterke) prijsstijgingen en prijsdalingen onderhevig zijn. http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/index.php?s=herengracht .
    In de afgelopen 100 jaar zijn huizenprijzen meerdere malen gekelderd en gestegen.

    Je leent 100.000 euro voor een huis. Je zou verwachten dat bij een aflossing van 1000 Euro per maand na 50 jaar 50 % afgeschreven wordt. Dus als het huis na 50 jaar verkocht wordt hou je een restschuld van 50.000 Euro over.
    Zou je denken…
    Maar als de huizenprijzen met 30 % in waarde kelderen (wat in de jaren 80 gebeurd is en nu weer staat te gebeuren) dan neem je 30.000 Euro verlies op je huis. Dus bij verkoop van het huis speel je helemaal niet kiet, je houd een restschuld van 30.000 Euro over.

    Het probleem is dus dat de kans groot is dat de geldschieter (bank) bij overlijden van de geldlener met een restschuld blijft zitten, omdat de huizenprijzen gedaald zijn. Probleem is dat de geldschieter (bank) op een gegeven moment failliet gaat.

    Dat is dus ook de reden waarom hypotheken berekend worden over 30 jaar en niet over 100 jaar. Bovendien vind ik het doodnormaal dat als je geld leent, je het geleende bedrag gewoon terugbetaald.

    Omdat bij een lening er altijd kosten aan verbonden zijn (administratiekosten, personeelskosten, huur gebouw, belasting, notariskosten, etc) zal je zien dat de lening altijd hoger is dan de waarde van het huis. De lening vertegenwoordigd dus helemaal niet de waarde van het huis.

    Uit jouw schrijven:
    “Vraag en aanbod kunnen prijzen inderdaad beinvloeden maar als jij besluit 100,000 voor die bepaalde woning te betalen ben jij verantwoordelijk voor de schuld. Stijgt je huis in waarde omdat er weinig aanbod is heb je dus een overwaarde in je woning zitten. Gebeurt het tegenovergestelde heb je een restschuld bij eventuele verkoop.”

    Ik ben het er volledig mee eens dat degene die de lening neemt ook verantwoordelijk is voor de schuld. Hoewel de geldschieter ook verantwoordelijkheden heeft aan wie hij zijn geld leent. Maar ik vind het toch wel heel eigenaardig dat volledige terugbetaling blijkbaar niet hoeft. Nogmaals ik ben van mening dat je een lening gewoon terug moet betalen.

    Uit jouw tekst:
    “Bij een lening voor een auto gaan we uiteraard anders te werk en lossen we non-lineair af. Auto van 20,000. 1e jaar 7500, 2e jaar 5000, enzovoorts.”

    Dat is nu al zo. Zie de reclames: Koop nu een auto, betaal de helft nu en de andere helft volgend jaar.

    Uit jouw tekst:
    “Rente veroorzaakt prijsinflatie. Waarom? Omdat schulden onomkeerbaar blijven vermenigvuldigen door diezelfde rente waardoor de financieringskosten alsmaar blijven stijgen en dit wordt doorberekend in producten. Monetaire inflatie kan niet bestaan in een rente systeem omdat de totale schuld altijd groter is dan het geld in circulatie.”

    Nee dus.
    Het is helemaal niet zo dat schulden zich onomkeerbaar blijven vermenigvuldigen tgv rente. Schulden worden namelijk ook afbetaald !!!

    Neem het kopen van een huis. Twee mogelijkheden:
    1) Je lost je huis af. Je betaald dus aflossing + rente.
    2) Je neemt een aflossingsvrije hypotheek. Je betaald geen aflossing maar
    alleen de rente.
    In geen van beide gevallen zal de schuld toenemen tgv rente. De schuld gaat zich niet onomkeerbaar vermenigvuldigen.
    In voorbeeld 1 betaal je je huis na 30 jaar af en wordt het huis dus jouw eigendom. In voorbeeld 2 blijft de schuld gelijk en vermenigvuldigd zich dus niet, omdat de rente afbetaald word.

    Wat producten betreft. Het is dus echt niet zo dat er op ieder product rente kleeft. En grote bedrijven, multinationals als Philips, Unilever, Albert Hein, etc maken veel winst. Die bedrijven hoeven helemaal niet te lenen voor nieuwe producten, dat financieren ze helemaal zelf. Ook onderzoek van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie wordt met name betaald met eigen middelen en niet dmv leningen.
    Het is dus helemaal niet zo dat er aan ieder product een lening hangt. En nogmaals, leningen worden ook afbetaald. Een lening is niet van onbeperkte duur. Ook hebben grote bedrijven meerdere middelen om aan financiën te komen, denk aan de uitgifte van aandelen.

    Ook is het niet zo dat financieringskosten telkens maar blijven stijgen (tgv rente). Dat zou betekenen dat producten alleen maar duurder worden. Dat is niet waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar elektronische producten, zal je zien dat de prijzen afgelopen jaren juist zijn gedaald. Mensen kunnen zich tegenwoordig producten veroorloven die men zich 30 jaar geleden niet konden veroorloven. Dat komt door stijgende lonen, maar ook omdat veel producten in prijs zijn gedaald. Een tv kostte 20 jaar geleden relatief veel duurder dan een tv tegenwoordig.

    Je hebt het alleen maar over schulden. Maar tegenover schulden staan ook spaargeld, pensioenen, inkomsten door loon of grondstoffen, belastingen, etc. En nogmaals… schulden worden ook afbetaald.

    Monetaire inflatie betekend dat het geld in waarde daalt. Geld daalt in waarde ten opzichte van producten en/of ten opzichte van ander (buitenlands) geld. Inflatie is aan meerdere factoren onderhevig, bijvoorbeeld de economische activiteit in een land, vraag en aanbod van de munt en/of producten, etc. Zolang er meerdere muntsoorten op de wereld bestaan, zal je altijd inflatie of deflatie hebben.

    Jouw schrijven:
    “MPE is de uitkomst van wiskundige berekeningen en kan als zodanig met software geprogammeerd worden en uitgevoerd vrij van manipulatie. Het MPE Global Amendment als aanvulling op de grondwet verzekert de bewaking en uitvoering hiervan.”

    Degene die de software beheerd kan het manipuleren. Nogmaals, alles wat de mens maakt kan de mens ook manipuleren. Dat is het probleem van tegenwoordig, één van de basis van onze economische crisis is juist dat financiële controlemechanismen zijn afgebroken waardoor men op grote schaal financiële roofbouw kon plegen.
    En op zich is het hele principe van geld gebaseerd op wiskundige berekeningen, nu ook.

    • Heb je jezelf afgevraagd waarom huizenprijzen de laatste 50 jaar (scherp) stijgen en dalen? Dat is het gevolg van dit monetaire systeem. Een van de categorische fouten van het huidige systeem is de manipulatie van ons geld en eigendommen. Als we weten dat een vitale geld circulatie alleen in stand kan worden gehouden door het introduceren van nieuwe schulden onderwerp van rente is b.v. de huizenmarkt bij uitstek geschikt voor dit process. Dus het her-inflateren van de geld circulatie.

     Al het geld in circulatie is een schuld met rente. Natuurlijk kunnen veel partijen de schuld aflossen, maar niet iedereen. Daarom noem ik het ook de totale schuld. In het begin van dergelijke systemen kunnen meer mensen aflossen maar naarmate de decennia´s verstrijken worden dat er steeds minder totdat we een kantelpunt bereiken waarbij een kritische massa zijn kredietwaardigheid verliest. Je zie thet overal om je heen. Gevolg is dat we de nodige vitale ciculatie niet meer kunnen her-inflateren. En dat is waar we nu zijn.
     Als je wilt kun je jezelf aanmelden om verder te discussieren. Stuurn een Skype invite naar Skype ID: m_montagne

     • Geld is geen grondstof. Een grondstof is er niet in onbeperkte mate en een grondstof kan je niet zomaar bijdrukken zoals met geld wel het geval is. Men heeft geld willen behandelen alsof het een grondstof is. Met rente kan men de prijs van geld bepalen alsof het een grondstof is.
      Op zich is rente niet verkeerd, het is een systeem. Maar geld en rente kan alleen goed functioneren als het aan zeer strenge regelgeving voldoet.
      Wat wel heel heel erg fout is, is de manipulatie van de rente en woekerrentes. Men heeft de regelgeving van geld en rente nogal losgelaten. Zeker 30 jaar geleden, met de invoering van de zeer agressieve kapitalistisch “model” oftewel het neoliberalisme heeft men eigenlijk alle regelgeving losgelaten.

      Huizenprijzen stijgen en dalen al eeuwenlang. Zie de Herengrachtindex. Je zal zien dat de huizenprijzen (van de Herengracht in Amsterdam) van nu even hoog staan als in het jaar 1740. (Als je op het grafiek klikt wordt ie groter en duidelijker.)
      Er zijn meerdere redenen waarom huizenprijzen stijgen of dalen. Oplopende rentestanden kan er één van zijn, met name als deze gepaard gaat met oplopende werkeloosheid. Maar ook oorlog, de oliecrisis. Het feit dat mensen gedurende de tijd rijker zijn geworden in Nederland heeft ook prijsopdrijvend gewerkt (men kon hogere prijzen vragen omdat men meer geld had). Denk ook aan het fenomeen tweeverdieners (en als er één verdiener wegvalt, bijvoorbeeld door scheiding, begint de ellende).

      Vergeet niet het fenomeen bubble of zeepbel. Bekend zijn de tulpenbollenzeepbel, de internetzeepbel en de huizenzeepbel. Zeepbellen worden met name veroorzaakt door een zwaar verhoogde vraag ten opzichte van het aanbod. Een hype.
      De stijging van de huizenprijzen van de afgelopen 20-30 jaar is met name vanwege een ontstane huizenbubbel. Voor een groot deel veroorzaakt doordat de regering aan de ene kant huizenkoop ging stimuleren en aan de andere kant de bouw van huurhuizen bewust laag hield. Gemeenten zijn voor een groot deel van hun inkomen afhankelijk van grondverkoop en samen met grootgrondhandelaren hebben zij de grond veel te duur verkocht.
      Ook de hypotheekrenteaftrek en de Nationale hypotheekgarantie hebben een gigantische stijging van de huizenprijzen veroorzaakt. Iedereen wilde een huis kopen en een bubble ontstond.
      Huizenprijzen gaan nu dalen simpelweg omdat de huizenprijzen nu veel te duur zijn. Huizenprijzen zijn nu zeker 20-30 % overgewaardeerd. En in tijden van financiële crisis daalt de vraag ten opzichte van het aanbod en hierom zullen huizenprijzen dalen.

      En probleem is niet alleen de rente. Groot probleem is dat vele mensen zich tot over hun oren in de schulden hebben gestoken. Om maar een huis te kopen en de nieuwste hypes. Mensen lenen tegenwoordig wel heel heel erg gemakkelijk. En men houdt financiële buffers, lees reserves, heel erg laag. Dus bij problemen heeft men geen buffer. Vroeger spaarde men meer dan tegenwoordig.

      Onderschat niet hoe een bubbel of zeepbel werkt. Hier de grafiek/levenscyclus van een zeepbel: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-02-2009/levenscyclus-van-een-zeepbel/
      Deze is heel belangrijk wil je hypes en extreme prijsstijgingen begrijpen.

      Maar ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat we tegen een creditcrunch aan zitten.

      Ik heb geen Skype. Ik wil best een keer in Amsterdam afspreken om te discussiëren. Ik weet niet of dat mogelijk is voor jou ?

     • Jouw quote: men kon hogere prijzen vragen omdat men meer geld had

      Waarom had men meer geld? Geld is schuld. Schuld is hoofdom + rente.

      We zijn VERPLICHT om geld te lenen tegen rente hetzij op persoonlijk niveau hetzij op overheids of bedrijfs niveau.

      Tweeverdieners geeft meer kredietwaardigheid = mogelijkheid tot meer schuld. Vroeger kon mijn werkende vader ons hele gezin onderhouden en een koopwoning afbetalen- Een zelfde woning die toen Fl 12,000 was kost nu Euro 250k.

      Regelgeving (van o.a. rente) kan alleen een onomkeerbaar terminaal process vertragen. Als je MPE niet promoot veroordeel je ons tot monetair falen.

      Ik ben veel op reis maar als ik in Amsterdam ben laat ik het weten

 3. Majapahit,bedankt voor de uitleg.In Teletekst las ik dat een auteur meende dat je niemand moet vertrouwen.Zo ver wil ik echter niet gaan.Ik ken ook het spreekwoord Zoals de waard is zo vertrouwd hij zijn gasten.Ook dat gaat niet altijd op.Een bescheiden vraag,die ik al een tijdje heb:Als alle mensen goede,partijloze en intelligente mensen zouden zijn,zouden dan de religies en dingen als monarchie niet allang verleden tijd moeten zijn? Behalve het zinloze walgelijke gemoord voor religies en staten natuurlijk.In een wetenschappelijk boek staat bijvoorbeeld dat de zon,volgens sommigen Gods eeuwige licht,een beperkte levens duur heeft en stopt met branden.Volgens mij wordt het tijd dat de staten onze kinderen op school leren dat de grote wereldreligies waardeloos zijn.Ik denk nu ook wel eens terug aan wat op de gulden stond:God zij met ons.En dan maar roofmoorden.Andere volken hun land stelen,met slaven handelen et cetera:walgelijk.

 4. @H.L.Collé

  “noem eens de staten die niet op bloed zijn gebouwd:”
  in bepaalde feministische kringen heerst de idee dat ‘vroeger’, voor het paternalistische mannetjes gedrag, er maternalistische samenlevingen waren, ‘en leefden in vrede met hun buren’.

  Je moet dan wel de theoretische antropologie induiken, ik meen me te herinneren dat het onder andere ging om oer oude stammen in Zuid-Amerika (en dat de wens hier de moeder van de gedachte is .. ?)

  Grosso Modo, werd in de traditie van de westers centrische wetenschap (m.n. Anglo-Saxen/Duitsland/Hegel/Darwin enzo), ‘geen geld, geen beschaving’ gebezigd, althans, met als topper de waanzin van het nazi tijdperk vanaf 1880 tot 1945, waarna deze gehele school flink uit de gratie raakte (niet helemaal raar), maar je wilt niet weten wat er zoal nog in de gangen van academia rondscharrelt, overigens, en daarna uiteraard, de opkomst van de ‘wollen sokken’ met in hun kielzog de ‘bevrijdde vrouwen’ wat tevens het huidige amalgaan van babbelende chaos kenmerkt ..

  We leven in een tijdsgewicht van veel academisch gezwets, echter, in economische zin, hebben de laatste decaden m.n. de rechts reactionaire krachten gewonnen, onder aanvoering van Thatcher, Reagan, de Bush’en & de reactionaire Milton Friedman, deze laatste de huiseconoom, en feitelijke de stiefvader van het huidige bancaire debacle, ‘de markt heeft objectief gelijk’ (met name als je dan kunt bedekken dat deze ‘markt’ voornamelijk uit pedofiele dieven bestaat).

  Jake, (en meer hier op Occupy) brengt steeds ‘Mathematically Perfected Economy’ ter sprake, feitelijk slecht een miniem onderdeeltje van een monetaire theorie, echter, helaas, mag ik aannemen, een cruciaal onderdeel, welke echter door het bancaire establishment om opportune redenen ($$$) volslagen genegeerd wordt, dat komt ze beter uit, en geeft de stand van zaken weer, de totale degeneratie van de heersende krachten in het huidige Academia, waar bedriegers & genocidale waanzinnigen naar de toppen van dat systeem rijzen, ik noem maar wat namen, Bos, de Jager, Zalm.

  Probleempje met ‘Mathematically Perfected Economy’ is, dat het in zijn eenvoud haast niet te vatten is voor niet wiskundig/economisch onderlegden (en dat zijn er nogal wat).

  Het zal een stuk beter gaan als we de huidige bancaire maffia kliek gewoon wegjagen, op de klassieke wijze, met rieken, zeisen en een hoop bloedvergieten ..

  .. beginnen we gewoon opnieuw, met verse economen, van de niet diefachtige soort.

 5. Jake,sorry had ik al.Dit was eigenlijk een vervolg op de vraag waarom communisten geld in hun systeem hebben.Jaren geleden had ik al het verdacht dat het (staten)geld iets is om beter op het volk te kunnen parasiteren.Ik dacht:waarom doet niet iedereen gewoon zijn werk,produceert wat nodig is? Overigens waren er in de middeleeuwen plaatselijk geldloze tijden.Alles draaide om land,voedsel.Dat las ik een paar maanden geleden.
  Majapahit,betreffende primus inter pares:ik moet maar eens wat boeken hierover kopen.
  Betreffende historie:deze vraag heb ik al jaren:noem eens de staten die niet op bloed zijn gebouwd.Betreffende de historie leert:misschien leert de historie ook wel eens iets wat niet klopt,of wat we niet direct zien.
  Dat de geleerden van mening verschillen maakt het voor een leek overigens nog moeilijker.

  • Nu live op TNS Radio. Mike Montagne/Mathematically Perfected Economy. Iedere Zaterdagavond om 22:00. Enjoy!

   http://www.tnsradio.ning.com

   Klik op Play button van TNSRadio High Quality player

  • Dat zal nooit werken omdat we nu eenmaal onze productie dienen de monetariseren. Je kunt het monetaire systeem veranderen naar een houdbaar systeem en niet terminaal zoals nu het geval is maar het is een droom om te denken dat de mens uit liefdadigheid om 5 uur uit bed komt om dat extra stapje te doen voor nop en wetende dat zijn buurman tot 9 uur op bed ligt voor dezelfde productie. Een mooie gedachte maar dat is het dan ook.

   Alleen MPE biedt ons de enige vrije economie omdat productie en voortgang niet belemmerd worden door een corrupte valuta.

   • Jake,of zonder geld nog iemand iets doet,daar had ik al eens over nagedacht.
    Geld lijkt ook een drijfveer te zijn.Zouden we zonder geld(systeem) dingen die ons leven veraangenamen,als wasmachines,geneesmiddelen etc.etc.hebben?

 6. FYI: Hier het laatste artikel van Anthony Michgels over inflatie, deflatie, stag deflatie etc. Hij refereert hierbij aan Mathematically Perfected Economy.

 7. Betreffende communisme nog dit:Na eindeloze discussies stuurde ik de volgende stelling naar de Rijksuniversiteit Limburg:Communisme,is gelijkheid,kán niet werken,want op hetzelfde moment dat je een staat opricht is geen gelijkheid meer mogelijk.En dat ik in NL
  ook wel wat meer gelijkheid op prijs zou stellen.Dit gebeurde meer dan 20 jaar geleden.
  De stelling werd nooit weerlegd.Er kwam zelfs geen reactie.

  • in de leer van o.a. de republiek en bestuur bestaat het begrip ‘primus inter pares’,
   en dat kan (!) betekenen bestuur ‘der gelijken’

   de historie leert dat gelijkwaardigheid een ideologisch begrip is, en wordt dus – evenzozeer – door het zwaard opgelegd,

   helaas pindakaas

  • Het onderwerp is geen communisme. Aub on topic blijven. Dank

 8. Sorry,dit is mijn eerste laptop,met 61.Ik moet nog 2 cursussen doen.Ik zie dat hier mensen schrijven die veel verstand van geldzaken schijnen te hebben.De vraag over communisme stelde ik op een camping en was eigenlijk ook wel sarcastisch bedoeld.Ik had over misstanden in de Sovjet Unie gelezen.Ook dat er mensen,stammen,zijn die geen geld in hun stam willen o.d. heb ik ooit ergens gelezen.

 9. // @allemaal: er wordt hier gebanned! schande //

  nee, in principe gaat het niet zonder geld :) (fijn he)

  het communisme is gepromoot, gesponsord & betaald door ‘links’ (?) denkende Bankiers die zich bevonden in Wallstreet, i.c. “Jacob Schiff, the head of Kuhn, Loeb and Co., heavily bankrolled the [Communist] revolution”

  het monetaire communisme zoals we dat kennen van het NOS journaal is een verzameling geconditioneerde schlemielen, zoals dat zonneklaar blijkt uit beelden van de Noord Koreaanse Massa presentaties/hysterie

  Kan het beter? Een communisme met een autonoom, onafhankelijke & utilitaire munt?

  .. uiteraard (ik kan het je uitleggen voor een flinke som geld)

  (de teloorgang rijmt op: Occult Satanisch Pedofiele Criminelen die de boel bederven, ook hier, overigens heb ik persoonlijk de voorkeur voor een geordende Burger Samenleving, want daar is de muziek & zijn de restaurants beter)

 10. // @webmaster: deze comment is een copie van een een reply op H.L.Collé says: 09/03/2012 at 01:00, maar verdween weer ?? //

  nee, in principe gaat het niet zonder geld :) (fijn he)

  het communisme is gepromoot, gesponsord & betaald door ‘links’ (?) denkende Bankiers die zich bevonden in Wallstreet, i.c. “Jacob Schiff, the head of Kuhn, Loeb and Co., heavily bankrolled the [Communist] revolution”

  het monetaire communisme zoals we dat kennen van het NOS journaal is een verzameling geconditioneerde schlemielen, zoals dat zonneklaar blijkt uit beelden van de Noord Koreaanse Massa presentaties/hysterie

  Kan het beter? Een communisme met een autonoom, onafhankelijke & utilitaire munt?

  .. uiteraard (ik kan het je uitleggen voor een flinke som geld)

  (de teloorgang rijmt op: Occult Satanisch Pedofiele Criminelen die de boel bederven, ook hier, overigens heb ik persoonlijk de voorkeur voor een geordende Burger Samenleving, want daar is de muziek & zijn de restaurants beter)

 11. Gaat het niet zónder geld? Ironische vraag.Met betrekking tot het communisme stelde ik ze eens.Als iedereen gelijk is,en alles is van iedereen,waarom hebben communistische staten dan geld in hun systeem.Ik ben overigens maar een leek.
  Toen ik het boek occupy De Nieuwe WereldOrde van Han Peeters uit had ben ik meteen lid geworden van het OgenOOtschap.Ook mij hangen veel dingen in deze wereld de keel uit.

  • nee, in principe gaat het niet zonder geld :) (fijn he)

   het communisme is gepromoot, gesponsord & betaald door ‘links’ (?) denkende Bankiers die zich bevonden in Wallstreet, i.c. “Jacob Schiff, the head of Kuhn, Loeb and Co., heavily bankrolled the [Communist] revolution”

   het monetaire communisme zoals we dat kennen van het NOS journaal is een verzameling geconditioneerde schlemielen, zoals dat zonneklaar blijkt uit beelden van de Noord Koreaanse Massa presentaties/hysterie

   Kan het beter? Een communisme met een autonoom, onafhankelijke & utilitaire munt?

   .. uiteraard (ik kan het je uitleggen voor een flinke som geld)

   (de teloorgang rijmt op: Occult Satanisch Pedofiele Criminelen die de boel bederven, ook hier, overigens heb ik persoonlijk de voorkeur voor een geordende Burger Samenleving, want daar is de muziek & zijn de restaurants beter)

 12. Centrale bankiers en hun misleidende Monetair Systeem Exposed door MSNBC

  Msnbc report:

  The lies behind the fake banking system which has enslaved mankind to a rigged monetary system, where the bankers steal all of the fake money for themselves and enslave the rest of humanity to cover all of there well planned and engineered debts so as to control humanity in their plans for a One World Bank owned by TPTB and a micro-chipped slave population of mind controlled worked drones to do their work and pay their taxes.

  Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/centrale-bankiers-en-hun-misleidende-monetair.16041130.lynkx#ixzz1oTanVYFF

  Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/centrale-bankiers-en-hun-misleidende-monetair.16041130.lynkx#ixzz1oTakHceI

 13. @Jac
  wat ik MM. niet hoor zeggen, en wat ik nog liever zou zien dat hij erop hamert, en er ook de harde confrontatie mee opzoekt zoals in de rest van zijn werk, is dat het huidige monetaire een ‘hidden’ dogma omvat, dat de geldomloop permanent moet groeien,

  overigens dit mede, zonder dit te noemen, door het effect waar MM nu het merkrecht op wenst te hebben ..

  dit dogma laat zich kennen, omvat, en doel ik op, het geheel van pseudo ‘guru’ gewauwel van reactionaire (amerikaanse) managers betreft ‘growth’, ‘necessity’, ‘the way of capitalism’ ..
  .. het gewauwel van dieven

  MM zegt (en zijn modellen zeggen dat) dat bij een gegeven monetaire omvang, de rente op dat monetaire, dus niet een eventuele rente binnen dat monetaire (die rente die zich intra de populatie bevindt), zulk (gehele) monetaire uiteindelijk ‘opvreet’, en wel periodiek, en onafwendbaar.

  Mijn opmerking is nu, dat deze, MM’s, onafwendbare degeneratie, ‘maakbaar’ is, door involvering van malafide personen, een slechtheid van karakter verbergend (ik noem maar iemand: Zalm bijv.), door bediening van korte stoplappen tot ‘eindeloze uitstelbaarheid’,

  en is waar het huidige geldstelsel, met haar economen geboefte, zich momenteel achter – kunnen – verschuilen, het ongeletterde volk mee voor de gek houdt, en wat nog veel erger is, waar deze quatitative easing (geld drukken), daadwerkelijk aanwent betreft omkooppraktijken, chantage, oorlogsmachinaties & “economic warfare” tegen het gehele economische, het klassieke brood & spelen tevens moord & doodslag,

  en dat constitueert een RICO, en hier te lande vallend onder WvS Art. 140

  Dat Obama stelt; ‘it is all legal’, maakt het probleem dermate omvangrijk, dat ons nog slechts rest, het aanzwengelen van de slijpsteen, betreffende de Finale Contractbreuk ..

  .. en dit alles hoor ik MM graag mede uitdragen, vanachter zijn spreadsheet, momenteel schijnbaar zich bevindend ten burele, het ministerie van financiën, te IJsland.

  • Stel ik voor een conference call op te zetten tussen jouw, Mike en mijzelf zodat deze punten aan de orde kunnen komen. Meld je op skype id: m_montagne. Ik zal Mike informeren.

   • ai, uitnodigend idee, ben helaas jaren geleden van Skype afgestapt (wel weer geinstalleerd op pc van zus .. )

    zal eens kijken wat ik hier kan doen
    kan geen m_montagne vinden
    ben jij Guus J.? (endtheecb)
    ik kan daar contact maken?
    (als dit me gaat lukken)

    mvrgr. mt

 14. As the world of the capitalist untouchables crushes ours, it is vital to understand that it is not the collapse of a thousand Enrons which brought us down. It is the very adversity to understanding which has allowed the destruction of our commerce, for if the people of the world merely endeavored to understand true economy, no usurer could prevail for a moment; no political pretender could deploy their office to serve usury; and no media would be owned by the very system of exploitation itself, that you may never understand usury.

  It is the nature of their adverse system which your usurers would never have you understand. Your very understanding is their greatest fear, for they spend a great portion of their stealings from you to generate and to perpetuate a great, expensive facade that no problem exists.

  Knowing even this, many say mathematically perfected economy™ ‘will never be allowed.’ No, mathematically perfected economy™ is inevitable, because usury can only fail; because usury only sows injustice; and because there is only one solution to usury. When soldiers return from foreign wars raised under guises so that even the victims of usurers will fight to establish yet another compliant central bank, and when those unwitting victims lose their own home to bankruptcy, they shall wish with all their constitution they had listened sooner and acted together to dissolve usury forever.

  And when that day comes, under every rock you will find hiding usurers, advocates of usury, phony “economists”… all the seekers of unearned profit who knew not even how to limit their great crime against us.

 15. Word from Mike:

  You know, there are literally millions of these eleventh hour propositions in the wake of my work. As I have explained countless times, they don’t solve our issues, because *an altenate currency* isn’t arresting multiplication of debt, nor solving inflation and deflation, because the factual existence of *any other currency* relinquishes control of the overall volume (and dispostion) of a circulation. Many of these eleventh hour propositions asked me for my blessings 20 years ago. I explained to each of them why they won’t solve our problems. The fact is, they’re not going to solve our problems; and they haven’t solved our problems. But taxation isn’t why “BarterCard” can’t save us — and any reasonable person would have expected taxation to be levied upon BarterCard. Moreover, further deficiencies exist. You have limited members and limited input; therefore you cannot provide universal interchangeability. So this is just DREAMING. It can’t solve our problems. Nothing like it, not BitCoin, none of these other preposterous Love, or “Resource,” or “Time,” or “Energy-based” “currencies” can save us, not only because they can’t arrest the consequences of the currency they will otherwise have to co-exist with, but because the eleventh-hour pretenders who author one after another such propositions NEVER THEMSELVES identifed the problems we have to resolve. How can I say that? Because if they HAD, they’d have realized we can only solve them with THE ONE currency which preserves the nature, disposition, and life cycle of our promissory obligations. So that’s wasted time here. My incessant disproofs of all these eleventh-hour propositions of alternate currencies are all over the internet. They date back almost 20 years to the formal internet, and to 1983-4 — ten years prior to the formal internet, in the computer models and documentation I provided the Reagan Administration (which was posted to public bulletin boards way back then). These people are imposters, Wyt. What do you think we should do? Bow out? Or answer forever to every new proposition? There isn’t a proof out there that these things could save us. And everyone promoting them has only stood up in the wake of my work, to divide us further. What a waste. We couldn’t have worse enemies than ourselves then.

 16. Ook een interessante link waarin wetenschappelijk wordt bewezen wat er mis is en hoe het wel zou kunnen. In lijn met MPE en waarschijnlijk weer een late monetaire hervormer die van het werk van Mike Montagne gestolen heeft zoals Ellen Brown, Margrit Kennedy, Bill Stills, Zeitgeist en ga zo maar door

  http://www.bibocurrency.org/English/BOOK%20DOWNLOAD.htm

  • Inderdaad, eer aan de – blijkbaar excentrieke – Mike Montagne van MPE(tm)

   een Economische Theory daarna voorzien van een merkenrecht (TM – TradeMark)
   .. is wellicht een beetje te

   .. tevens kan ik enige – voor de hand liggende – kanttekeningen plaatsen bij zijn model vorming
   .. zoals de noodzaak tot expansie van de geldomvang
   .. wat hij geheel en al niet noemt (kwestie van smaak?)
   .. maar toch een voor de hand liggend (en bepaaldelijk verstrekkend) uitvloeisel is van zijn overwegingen

   .. een tikkeltje wereldvreemd, dus (maar wel zo handig)

   • MPE biedt zowel expansie als ontrekking van geld in omloop zonder beperkingen. Het is niet zozeer een economische theory als wel een monetaire. De naam is voor veel mensen al vaak reden om het aan de kant te schuiven wat jammer is. Nu wordt middels het huidige monetaire model onze economie verkracht door een corrupt ruilmiddel. Dus laten we ons niet vergissen en ja shit happens, maar daar kunnen wij als democratsiche mensen altijd een oplossing voor vinden en implementeren. Zoals gezegd, Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige (monetair) recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie. peas

    • You know.. you want to trade Ivan so much sacred tobacco for Ivan’s sacred silk. I come in from the side, intervene upon your transaction, and without giving up anything commensurable myself, I insist you give me half the tobacco and half the silk. You don’t have barter then. You have exploitation. MPE is solving just that

 17. @Marc
  “Dus, hoeveel NIEUWE Euro’s heb je ooit geschept? NIET Euro’s die uit de hand/bankrekening van een andere komen. Gewoon, aan hoeveel NIEUWE EURO’S heb je gedaante gegeven?”

  Volgens bartjens (en de berichten over de huidige geaccepteerde Methoden & Technieken van het nu bestaande (of kort geleden vigerende) bankwezen (en op de keper beschouwd, bepaaldelijk verwerpelijk, want volstrekte oplichting)),

  schep je nieuw geld als je een hypotheek aangaat, of rood gaat staan op je creditcard .. en wel (minimaal) tien maal de waarde van bijvoorbeeld dat huis, en naar de laatste berichten, en via bepaalde (too big to fail) banken, nog vele malen meer (100x in het ‘derivaten’/hedgefunds circuit, ‘ongelimiteerd’ volgens Max Keiser, zoals hij hoorde in de lobby’s van de 5 sterren Hotels, waar hij oude Wallstreet Makkers tegenkwam zoals dhr. Forbes, je weet wel van die Lijsten).

  (Jouw) Creditcard ‘debt’ schijnt tevens te worden gebundeld, zoals ook die hypotheek ‘mortgage bundles’, en komt dan terecht in dat speculatieve CDS circuit en wordt dus ook gebruikt, met enige trucks & omwegen, voor het scheppen van geld, vele vele miljarden, en daarbij altijd een procentje of anderhalf, afgeroomd, door degene die de handtekening zet.

  Overigens, voor de USA is bekend (& dus ook Europa, mag ik aannemen, maar er zijn hierover gewoon geen documenten bekend, hier te lande, maar dit zou de seksueel gemankeerde sodomiet Melkert wellicht kunnen weten, op kantoor bij de Wereldbank, & zijn Lucifer Vrindjes daar in die Burcht),

  dat geldomloop tevens mede gebaseerd is, niet op bijv. alleen Belastinginkomsten Prognoses (de Primaire Geld Creatie) alleen, maar daarbij dat het Geboortebewijs van de Onderdanen (in het belastinggebied), als kwantiteit mede meegenomen wordt ter berekening van de Toegestane Hoeveelheid Dollar Omloop (daar in de USA dus).

  Met dat je ingeschreven staat in het geboorte register, heb je geld geschept .. boffert.

  Althans, ben je meegerekend op de Activa (zoals bijgehouden door de Wereldbank, het IMF & de BIS, met slecht leesbare kopie hiervan aan de DNB), waarop geld wordt gegenereerd, klaar om uitgeleend te worden aan de eerste de beste langskomende Sukkel (of Oplichter, het is maar wie je vrienden zijn) tegen een afgeleide van LIBOR ..

  .. je merkt er nauwelijks wat van, zelfs je UWV uitkering wordt ermee gefinancierd
  .. opdat een slimmerd van Perfected Economy het eens nader bekijkt, en mathematisch tot de nachtmerrie geraakt dat e.e.a. onherroepelijk fout gaat
  .. onherroepelijk leidt naar die bepaalde donkere steeg ..
  .. daar waar de New World Order Boys, je staan op te wachten (want die weten dit al vele vele generaties)

  .. tof he

 18. @Jake

  do. 22.03.2012 19:30 op Beursplein, Occupy Amsterdam.

  • @Mario Ik bevind me niet in NL. Skype, anytime. Kunnen we meteen de discussie opnemen en hier plaatsen.

  • For your edification…

   Secret of Oz debunked: http://www.youtube.com/watch?v=QQWgu0jcmcI

   Money as debt undressed for zombies: http://www.youtube.com/watch?v=B5Ri50W-MFI

   • @Jac,

    Bedankt voor je input.
    Ben stellig niet eens met de maker van de aanbevolen clips voor mijn “edification”.
    Een van de stellingen daar is: “BANKS DON’T CREATE MONEY, WE DO.”
    Vraagje: hoeveel geld heb jij gemaakt? NIET verdiend, of gewonnen of iets anders. Dus, hoeveel NIEUWE Euro’s heb je ooit geschept? NIET Euro’s die uit de hand/bankrekening van een andere komen. Gewoon, aan hoeveel NIEUWE EURO’S heb je gedaante gegeven?
    M. Montagne heeft geen idee over hoe het geldcreatie/geldvernietiging proces werkt. BIll Still (Secret of Oz) daarentegen blijkt alles van af te weten.

    • Middels een hypotheek ontvreemd een bank uw arbeid en indien nodig uw onderpand zonder daar iets tegenover te stellen. De bank creeert een krediet extensie gebaseerd op uw handtekening middels een hypotheekakte met het onderpand en uw arbeid als borg. De bank stelt daar NIETS tegenover maar is slechts de gelegaliseerde verstrekker van de betalingsbelofte (geld) van koper aan verkoper. Hierdoor betaalt u uw woning twee to drie keer afhankelijk van de gemiddelde rente stand over de looptijd. En indien u niet op tijd betaald eist de bank het onderpand op zonder daar ook maar iets voor gedaan te hebben. Er schijnt hierover toch nog veel onduidelijkheid en naiviteit te zijn.

     Als private instellingen krediet creëeren en uitgeven met heffing van rente, met uw arbeid en fysieke goederen als onderpand, dan is dat in werkelijkheid een model van exploitatie, en wanner het fout gaat van onteigening zonder dat zij daar iets van gelijke waarde tegenover stellen.

     • Bij een hypotheek creëert de bank het geld en niet jij. Mike Montagne (MPE) stelt “BANKS DON’T CREATE MONEY, WE DO” en dat klopt niet. Hij luistert niet goed naar Bill Still, knipt losse stukken zonder het uitleg erbij en meent dat Secret of Oz niet klopt. Ik verzeker je: Secret of Oz KLOPT en niet MPE.

 19. @Mario Jouw quote: ¨Een economie waarin de hoeveelheid geld eindeloos constant blijft is gedoemd te veranderen in een bioentiteit, dus met een beperkte levensduur.¨

  Waar haal je het gegeven vandaan dat de geldhoeveelheid in MPE eindeloos constant blijft?

  In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie. Van belang is dat we een valuta circulatie bechikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide en efficiente valuta.

  Join or die

  • MPE: “Er is geen inflatie of deflatie, omdat de valuta in omloop altijd gelijk is aan de actuele waarde van de bestaande productie over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van valuta.”

   • “de valuta in omloop altijd gelijk is aan de actuele waarde van de bestaande productie”

    .. & (als de aanhaling correct is) fluctieert dus met de omvang van die ‘actuele waarde’

    overigens zou ik deze excentrieke theoreticus van MPE – inderdaad – niet geheel en al letterlijk nemen ..

    .. zoals wij allen geleerd moeten hebben van de resultaten van M Friedman, Lenin, Trotski, Thatcher, Lubbers, Hitler & de Dalai Lama

    .. er gaat altijd wel iets fout
    .. zoals het hoort
    .. dan moet je dat gaat fixen
    .. zo is dat/het/ons/wij/ding de bedoeling (blijkbaar)

 20. @Mario
  “Jammer, het klopt gewoon zeer weinig in dit artikel ..”

  .. Mario, helaas ben ik van mening dat het artikel wel zal kloppen, m.n. de theorie van ‘perfected economy’, en is een excentriek stukje theorievorming betreffende het gedrag en het beslag van rente op de Geld Omloop, en wel de Rente op deze Omloop zelve, dus niet de rente die een, bijv. zakelijke of bancaire, partij vraagt voor de uitleen van geld aan een andere partij, betreft investering of goederen etc etc, en ..

  dat dit gegeven helaas niet in de – mij bekende – Economieboeken voorkomt, maar ik heb daarbij tegelijk tevens wel degelijk het idee, dat postdoctorale bancaire thinktanks (Bancaire opleiding INSEAD o.i.d.) wel degelijk hier weet van hebben, en deze kennis zal daarbij direct vallen onder ‘National Security’ (als je de consequenties hiervan overziet),
  .. uiteraard.

  Het zou een idee zijn dat bijvoorbeeld de auteur J. Schot deze idee ergens (bij een politieke partij?) aankaart, of een – welgemeend – Instituut, of aardige Professor (van de niet gecorrumpeerde soort), of het CBS?, dat dat dit eens grondig wordt ondergezocht/doorgerekend.

  Het is op een niveau van hogere macro-econometrie, en dat zijn er maar een handje vol van in nederland, en is daarbij tevens vragen om – politieke – problemen, als je begrijpt wat ik bedoel, zoals een CBS vergeven is van de politieke Agenda’s.

  Ikzelf heb het idee dat het gestelde in ‘perfected economy’ klopt, mijn – overleden – broer was wiskundige, en die had ik het nog eens kunnen vragen, maar helaas.

  Vragen aan een standaard Econoom is een grote gok, een wiskundige die eens in de econometrie duikt maakt een betere kans van slagen.
  Ik ken(de) ooit wat economen van de Universiteit van Amsterdam .. en dat is niet best (hoho).

  De auteur van Perfected Economy is naar ik meen te weten een wiskundige, de grafieken op zijn website zijn datgene waar eens licht op dient geworpen te worden ..

  .. we zijn op zoek naar een Einstein moment(um).

  Het laatste mij bekend is, dat deze persoon de regering van IJsland adviseerde met betrekking tot het bank debacle daar ..
  en dat is alleraardigst aan het verlopen op die IJsschots, met het laatste nieuws dat de ex-premier van IJsland een onderzoek tot strafvervolging aan zijn broek heeft.

  Dat geeft een goed gevoel, … toch.

  P.S. feitelijk zijn huidige – medeplichtige – regeringen, ‘perpetual rollover’ leningen aangegaan waarbij niet de regering zelf als mede-geldscheppende partij de rente vangt (als ‘garant staande’, van belasting inkomsten wel te verstaan),

  maar waar de participerende belanghebbende partijen, in een – corrupt – onderonsje met de diezelfde overheids-’dienaren’, gerekruteerd ‘uit eigen kring’, de geldschepping gecontroleerd in omloop brengt .. en met het fascinerend & fascistoïde voorbeeld, het onderonsje tussen de Goldman Sachs Boys, de FED & de Treasury.

  De ruil is deze; betreffende de Overheid, eindeloos ‘op de pof’ regeren, 1. sinds 1945 het Marshall Plan, 2. sinds circa 1960, de constructie van de ‘Welvaartsstaat’, en wel volledig op de Pof te creëren, en wel totdat dit dermate uit de hand loopt, nu, dat de rente boven de 55-70% van de belasting inkomsten komt, nu, dan wordt er kolossaal gecrashed, nu, en koopt het fascistisch blok (de partijen met een nog functionerende Kredietlijn, en met toffe banen in het Directoraat) de failliete boedel op, .. tot de volgende ronde

  .. dit heet op Wallstreet: Pump & Bust
  .. doen ze nu in Griekenland
  .. deden ze in 1929 in ‘het Westen’
  .. deden ze in Argentinie nog niet zo lang geleden
  .. deden ze in Mexico, iets langer geleden
  .. deden ze in Zuid-Oost Azie, daarvoor
  etc etc etc etc

  .. en dit in ruil voor parachutering in de private sector, na gehoereerd te hebben in Den Haag
  .. Bos, Kok, Zalm etc etc etc ..
  .. zo werkt dat

  • @Mahapahit

   Zoals je zelf aangeeft is het model mathematisch bepaald. Maar de economie blijft meer psychologie en vooral CREATIVITEIT dan wiskunde.
   Een kunstmatig constant gehouden economie is per definitie utopisch. De natuur van de mens dicteert evolutie. Gefixeerde, statische existentie is voor de mummies.
   De echte economie is als een fiets: moet bewegen.

   • Onvoorspelbaar gedrag van mensen is het stokpaardje van o.a. Oostenrijkse School speudo economen om mathematische modellen af te wijzen. Alsof onvoorspelbaar gedrag de math zou beinvloeden. Hoe kom je erbij dat MPE de economie kunstmatig constant houdt? MPE biedt een money management systeem waarbij de hoeveel geld gelijke tred houdt met een expanderende/krimpende industrie. Beweging van de economie in MPE wordt NIET belemmerd.

    MPE is a free market concept (the only actual free market, because it’s the only market free of exploitation [involuntary servitude]). A country/people *could* fix prices (perhaps as a means of protection from exploitation), and …they *could* do that and comply still with the remainder of the principles of MPE. But MPE is really the necessary companion to free enterprise (which cannot exist otherwise) is MPE. There’s an article Mike wrote about which explains how the value of money or property are determined under MPE (here’s the URL: http://perfecteconomy.com/pg-determining-the-value-of-money-propert…). The gist of this article is this (on the contrary), that it is not the responsibility of a monetary system to impose prices; on the contrary, it is the system’s responsibility to sustain the integrity of the currency, promissory obligations, and so forth, *whatever* the value of production determined by the parties concerned. How do we determine the value of our production then? In truth we attempt to do so now. But what we attempt to charge and to collect is siphoned away from us by the obfuscation of the currency. All the while ever escalated sums of falsified, artificial debt are imposed upon us. What we have to charge under the present system is largely predicated by unearned takings from us, while at the same time, what we need to charge (to maintain margins of solubility) is denied to us by the same multiplication of debt, which dedicates ever more of the circulation to servicing falsified indebtedness. Thus we cannot determine price under the present obfuscation as we need to. Another thing to think about then, is that we cannot really know how well competition and truly free markets will prove to determine price until those propositions have the only environment in which they can truly be exercised. Still, if a person charges excessively for their work, this opens the way for competition to take over their market.

    • “Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (ik noem dat de Gemeenschappelijke Monetaire Stichting) ” … ik zie geen Free Market hier. Het concept kan niet “Free Market” zijn simpel omdat de auteur het zo stelt. Het moet ook inhoudelijke vrijheid hebben.
     Maar zo kom ik overal inconsistenties en praktisch onuitvoerbare concepten in MPE tegen, te veel te noemen.

     • Omdat geld geen product is en kan zijn Mario. Competing currencies is bs. Competen om wat?

      Most people can’t give you a good definition of money —
      a definition which holds; and a definition which serves them.

      Yet if we ask the questions which develop a fully accountable answer,
      we readily arrive at a fact that the only definition of money which can
      inflict no offense whatever, is a currency which comprises immutable
      tokens of value.

      In fact likewise, most people do intuit that money IS a relatively immu-
      table token of value — not understanding how the exceptions are eng-
      endered, or how the exceptions offend them. In other words, they
      recognize that immutability is a vital object; they likewise recognize
      that immutability of a promissory note is even vital to its facts of
      contractual obligation; but they do not recognize that one and one only
      monetary prescription makes good on this indispensable object of
      immutable tokenization of value.

      Both to tokenize value and to immutably tokenize value nonetheless
      are only TO REPRESENT not only however many different products,
      but necessarily, to likewise represent the volumes of such products,
      or we fail to keep the ostensible 1:1 relationship between circulatory
      volume and remaining value of all products, which is necessary to
      immutable value.

      The only way to immutably tokenize value therefore is if the units of
      value of the circulation are immutably linked to the remaining value
      of ALL represented property (not just to one or several of MANY
      products);
      and thus likewise, the remaining volume of units of circulation must
      atall times equal the volume of remaining value of the ALL the products
      which the circulation is intended to represent, or we fail to keep these
      principles. In fact then, the only way to maintain these equal volumes
      is to pay the value of the represented property out of circulation as
      the value of the property is perceived to be consumed, or to depreciate.
      The only way you can do this of course, is if we pay monetary
      obligations comprised only of principal, at the rate of depreciation or
      consumption of all represented properties.

      Volume of circulation must likewise equal remaining volume of all
      represented property. Franklin observed in his “Modest Inquiry into the
      Nature and Necessity of a Paper Currency,” that the colonists prospered
      substantially more when they supplemented their circulation of precious
      metal with paper currency (certain implementations of which were
      debatably subject to interest). He postulated that some prospective
      extent of such supplementation might be excessive; and that it might
      have negative consequences. But nonetheless he noted (evidently then
      because they never reached such a limit) that the additional circulation
      of paper currency sustained substantially greater prosperity.

      Why?
      They must therefore have suffered previously from an effectively deflated
      circulation. But simple questions thus resolve Franklin’s curiosity:
      If the circulation is to represent (tokenize) value, then if the circulation
      were ever to exceed the volume of the remaining value of all property,
      then someone would have received circulation for nothing.
      Such an excessive, “inflated” circulation however would be impossible,
      if in fact all promissory notes (of principal only) are legitimately
      collateralized.
      Likewise however, if the effective volume of circulation is ever less than
      the volume of represented property, then it is impossible to trade all
      property all at once; and someone will not have received and
      persisted in just reward for their production.
      So, an “effective,” just circulation must at all times equal the remaining
      value of ALL production (“products”).

      A further malady exists in the present disposition of currencies subject
      to interest. That is, ever more of a circulation is perpetually dedicated
      to sustaining ever greater sums of artificial debt, leaving
      ever less of the same circulation to represent/tokenize the value of
      property. Thus interest makes abiding by our necessary principles of
      immutable tokenization impossible.

      1. The only circulation which sustains all these necessary objects
      therefore is a volume of circulation which is at all times equal to the
      remaining value of all property.

      2. The only way to maintain such a circulation is to pay principal out
      of circulation at the rate of consumption or depreciation of related property.

      3. Thus as a circulation comprised of promissory notes only represents
      FINANCED property (subject to promissory obligations), the only way to
      sustain a circulation which necessarily represents the remaining value of
      all property is to further accommodate immediate conversion of equity
      into currency.

      These in fact then are the principles of mathematically perfected economy™;
      and this is a vital path of the logic of overall solution.

      But our question asks if money is a product? Essentially, this is to ask if it
      MUST be a product in order to serve these vital purposes of a just currency,
      which of course must eradicate all potential for systemic
      offense.

      We can see however, even on an abstract level, that the concept of tokeni-
      zationcan only go awry if the need for tokenization must account for all
      products, and the concept of tokenization requires A product or a few
      products to do so. Yet even according to the concept of tokenization itself,
      the token is distinct from the product itself — unless to be an immutable
      token of value, “money” must actually exist in the physical form or instances
      of some such “product.”

      In other words, if just/”honest” money IS a product; how then and why would
      argue this restrictive concept of A product or products? How can either case
      serve the objects of volume equaling the volume of ALL products, if money
      “must” be A product or products; and if the volume of THE product or products
      must yet equate to the volume of ALL products?

      In fact, given the aforesaid observations, we readily recognize that nothing
      but ALL products CAN so represent all products; and the only reason folks
      like the Austrian “economists” are trying to insist on A product (or products)
      for their obfuscated claim to tokenization, is they refuse to acknowledge
      the very principles they pretend their ONE or few products somehow uphold
      — and yet are proven not to uphold.

      As Franklin likewise observes, never did their precious metal monetary
      standards result in actual consistent values of money; and the reasons
      are evident in these principles: There is no perpetual 1:1:1
      relationship between remaining circulation: remaining value of
      represented property: and obligation, because the Austrians refuse to
      recognize that the only mathematic course to this perpetual relationship
      is to pay off promissory notes comprising obligations of principal
      only, at the rate of consumption or depreciation of the related property
      — with the payments thus retiring the circulation as the value of the
      property itself is consumed. In fact, only promissory notes of
      principal, paid at this obligatory schedule of payment CAN accomplish
      these purposes; and do so even without regulation.

      Thus we readily understand the problems of gold, which itself in fact
      perpetually violates our necessarily perpetual 1:1:1 relationship; and
      which further violates these principles when it coexists with interest,
      which perpetually disposes ever more of the circulation to servicing a
      perpetually multiplying sum of artificial debt — leaving ever less of
      the same circulation to sustain commerce.

      Thus the answer to the original question is that money CANNOT
      BE A product, if it is to be an immutable token of value, because
      A product, in which the resultant circulation would ostensibly be
      redeemable, ITSELF cannot represent All products! Thus it cannot
      provide a perpetual1:1 relationship between volume of circulation
      and redeemability which purportedly eliminates subversion of value.
      Effectively, the Austrians (and others) claim virtues of gold which do
      not exist, while the principles they exalt instead would endorse only
      mathematicallyperfected economy™, because the only currency
      which CAN accomplish thispurpose of making the circulation effectively
      not A product, but in factat all times ACTUALLY REDEEMABLE in ALL
      products, is mathematicallyperfected economy™ — which alone
      therefore, immutably tokenizes all products represented by the
      circulation, and in such a way that the circulation is always redeemable
      in the very scope and volume of products it was from the beginning,
      intended to represent.

     • Nogal een flink stuk Copy&Paste. Hoop niet dat je verwacht dat ik het stelling voor stelling zal beantwoorden.

      Vertel je me wat geld NIET is?

      Voor de fysieke economie geld is : RUILCAPACITEIT.
      Voor de consument geld is: BETAALMIDDEL.
      Voor de banken geld is: PRODUCT (jawel: “product” en zo is je eerste stelling beantwoord).
      Voor de pensioenfondsen geld is: RESERVE.
      Voor de speculant geld is: BESTAANSMIDDEL.
      etc.
      Voor IEDEREEN geld is een AFSPRAAK.

   • “We don’t see things as they are, we see things as we are.”

 21. Jammer, het klopt gewoon zeer weinig in dit artikel, anders misschien goed bedoeld.

  Het correct uitleggen van een lineaire aflossing van een hypotheek is geen bewijs dat de rest klopt.

  Het geld komt NIET van de centrale banken, komt alleen van de Federal Reserve.
  ATTENTIE: de ECB schept geen geld !!! De ECB is fungeert als filiaal van de Federal Reserve. In het Westen bestaat een uitzondering: Bank of England die schept wel geld.
  Verder is de “base money” geleveraged door de commerciële baken. Dit is ook geldcreatie.

  Weet niet wat de auteur met zo’n concept in de praktijk zou kunnen doen. Voor een nieuwe keuken gaat de consument naar de ECB voor geldschepping of zo iets. De nutsbanken blijven essentiëel in de economie. Ze zijn in de regel privaat en ze scheppen geld door leveraging. Niets mis mee. De auteur bepleit om dit te verbieden!

  “Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld” – hier zijn 2 losse zaken door elkaar gehaald:
  1. Geldmassa beheer is een kwestie van ruilcapaciteit correct afgestemmen op de behoefte van de fysieke economie.
  2. Speculaties beteugelen: google Glass-Steagall Act en Securities Exchange Act.

  Geld zonder rente of een andere vorm van vergoeding zal geen levensvatbaar systeem opleveren.

  Een economie waarin de hoeveelheid geld eindeloos constant blijft is gedoemd te veranderen in een bioentiteit, dus met een beperkte levensduur.

  De auteur vergeet iets belangrijker dan geld: de fysieke economie. Deze moet door een optimale hoeveelheid ruilcapaciteit (geld) voorzien worden om te blijven groeien. De fysieke economie is hoofdzaak en geld bijzaak.

  Als referentie, zal ik hieronder 2 stukken (op deze site bij herhaling) toevoegen:

  = = =

  SOEVEREINE MUNT ALS OPLOSSING VOOR MONETARISME
  De bestaande schulden zullen nooit volledig afbetaald kunnen worden zolang het monetarisme aan blijft.
  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.
  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.

  HET PROBLEEM IS HET SYSTEEM.

  Dit geldsysteem wurgt de fysieke economie tot de dood zoals een tumor een levende lichaam doodt. De economie stort in en daarmee ook het geldsysteem. Als er niets aan gedaan wordt, dan zal net als met een terminale kankerpatiënt gaan: economie dood, monetarisme dood. De oplossing wordt op deze manier een begrafenis van lichaam en ziekte.
  Een andere oplossing is: SOEVEREINE MUNT.
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:

  · De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.

  · Vaste wisselkoersen ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.
  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.

  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.

  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”, etc.

  = = =

  It’s Glass-Steagall or Die

  Glass-Steagall met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008, onmisbaar voor het vermijden van het financiële cataclysme

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:1. Glass-Steagall – 1933 en 2. Securities Exchange Act – 1934. De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Na 1999 mochten de speculanten verzekeraars, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst zonder daarbij maar iets goeds te doen voor de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagal wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten). maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”; youtube “ESM dictator”.

  It’s Glass-Steagall or die!

  = = =

  • Volledige onzin wat je zegt en aan je reactie te zien heb je nog geen 2 minuten MPE bestudeerd. Het is geen constante geldhoeveelheid. Maar ik weet het goed gemaakt, ik nodig je uit voor een live debat. Geef maar aan wanneer het uitkomt. We kunnen het daarna posten op de site en het aan de luisteraars overlaten wat wel kan werken en wat niet. Ik hoor van je.

   • Mijn hele reactie “onzin”?

    • Ja, omat je geen oplossing biedt tegen inflatie, deflatie, en de systematische manipulatie van ons geld en eigendommen.

     Contracts are always set in nominal terms, not in real terms. So when real prices change, there are winners and losers. When prices go up, sellers are winners as are debtors. Buyers are losers, as are creditors. When prices go down, the sellers and the debtors turn into losers. So beyond any real economy effects inflation has on business through accounting, inflation and deflation act as transfers of income, creating winners and losers. Do we want either one of them??

     Contracten worden altijd afgesloten in nominale termen, en niet in actuele termen. Dus wanneer actuele prijzen veranderen zijn er winnaars en verliezers. Wanneer prijzen omhoog gaan, de verkopers zijn winnaars als ook schuldenaren. Kopers zijn verliezers, als ook schuldeisers. Wanneer prijzen omlaag gaan worden de schuldenaren en verkopers verliezers. Dus inflatie en deflatie acteren als transfer van inkomen met als gevolg winnaars en verliezers. Willen we een van beiden een economie laten verstoren?

     Regelgeving kan een onomkeerbaar terminaal process alleen maar vertragen.

     Glass steagal save us?? Laat me niet lachen man.

     Join, or die

     • @Jac
      Wees beleefd a.u.b. We lachen hier elkaar niet uit.
      Als je Glass-Steagall niet begrijpt dan is dit je recht en zal gerespecteerd worden. Je stemt dus voor de Gramm-Leach-Bliley Act van 1999.
      Maar eeh,… wat vindt je van het vervangen van monetarisme door soevereine munt? Ook “Volledige onzin”?

      En vind je ook goed dat de Federal Reserve de Euro’s schept?

      En moeten alle banken genationaliseerd worden?

     • Nee, geen banken meer. Geen enkele. Banken zijn het probleem. MPE is de enige sovereine munt omdat MPE currency alle eerder genoemde fouten wegneemt. Tenzij jij een andere oplossing hebt tegen inflatie, deflatie, manipulatie van geld en eigendommen, en dispositie van ons ruilmiddel.

     • @Jac

      Je schrijft: “Nee, geen banken meer. Geen enkele. Banken zijn het probleem.”

      Je stuurt zo de mensheid in een tijdperk van voor de banken.
      Wat als je toch probeert je te verdiepen in het verschil tussen de commercial banking (nutsbanken) en investment banking (zaken banken)? Misschien isoleer je het probleem dichter bij zijn wortel. Er zijn mensen die een wereld zonder geld willen. Er zijn mensen die een wereld zonder elektriciteit willen of zonder auto’s. Anderen willen alleen eten uit eigen tuin en alles wat ze gebruiken uitsluitend (laten) maken op de boerderij waar ze leven (Amish). Er zijn mensen die een wereld zonder rente willen. Er zijn ook mensen die een wereld zonder banken willen of zonder overheid.
      Het eerst identificeren van het probleem en dan weten wat we willen zou de volgorde moeten zijn.

      Toch ben ik blij dat je de nood van soevereine munt in ziet.

     • @Mario Ik heb je (proberen) uit te leggen waarom banken het probleem zijn. Vervang banken voor lokale MPE kantoren of noem ze ABN-AMRO als je je daar meer vertrouwt mee voelt :-) zolang ze maar beheerd worden aan de hand van de MPE basis voorwaarden. Wie dat betaalt? Dat doen wij via belastingen. Overigens zal die belasting vele vele malen lager zijn dan nu het geval.

      Alles wat banken doen is onze betaalbeloftes aan elkaar op hun papier/PC uitgeven tegen verwaarloosbare kosten maar tegen rente (usury) waardoor een 100k hypotheek ons misschien 300k kost afhankelijk van rente stand en looptijd. Het verhaal over het terminale effect van rente is je bekend.

      Als er mensen zijn die toch naar een reguliere bank willen zijn ze daar vrij in. Be my guest

     • @Jac,

      Commerciëel krediet in de handen van de overheid is SOVJET UNIE 2.0: lang leve de corruptie en de zwarte economie!

      Probeer het geldcircuit beter te doorgronden. Met de botte bijl door dit systeem gaan we terug naar de stenen tijdperk.

     • Nee Mario, het zijn mensen als uwzelf die ons in het steenen tijdperk willen houden, Kapitalisme is communisme met de banken als dictators. Je kunt ons niet in een hokje plaatsen. Geen kapitalisme, geen socialisme, en geen communisme, en dat knaagt aan je. We moeten verder in een maatschappij die niet meer gecontroleerd wordt door de ¨love for money¨. En nee ¨money is not the root of all evil¨. We zullen onze productie moeten monetariseren.

     • @Jac
      Zonder de oligarchische pest was onze zonnestelsel volledig geïntegreerd in een mega-economie met een stabiel en duurzaam op de groei gericht bestek. En een voor ons niet voor te stellen welzijn-, wetenschappelijk- en technologisch niveau.
      Maar een economie zonder banken (zoals je wil) is een economie zonder efficiënte ruil. Zal een fiasco worden.
      Of zal ik het zo stellen? Laat me een voorbeeld zien van een succesvol systeem zonder banken.

     • Je haalt een aantal zaken door elkaar. Als wij zeggen ¨geen banken meer¨ bedoelen we niet dat er geen ruilmiddel meer moet zijn. Een papieren ruilmiddel is wellicht een van de grootste uitvindingen geweest om onze handel te bevorderen en ja dat is zelfs noodzaak. (The necessasity of a paper currency, B. Franklin). MPE zorgt er voor dat ons ruilmiddel vrij van corruptie en exploitatie wordt gecirculeerd. Bestudeer a.u.b. wat MPE is voordat je nog meer onzin uit gaat kramen want je snapt er geen jota van.En ik kan je verzekeren dat MM een authoriteit is op dit gebied. En nee we lenen GEEN geld van banken. Wake up dude

     • @Jake
      Ik heb immers je respectvol beantwoord. Laten we aub beleefd blijven. Ik blijf bij mijn standpunt omdat ik meen het probleem beter te begrijpen. Mijn voorafgaande stukken over monetarisme en Glass-Steagall beschrijven 2 cruciale problemen en de oplossingen hiervoor. Je moet accepteren dat ik mijn mening behoud en we blijven beleefd. Iedereen heeft recht op eigen mening en je hoeft je daarvoor niet te ergeren. We willen allemaal een beter systeem hebben en daarom steken we ook op deze site onze energie in, toch!

     • Ik heb je gevraagd hoe jouw voorstellen inflatie/deflatie, systematische manipulatie van geld en eigendommen, en dispositie van ons ruilmiddel oplossen. Ik heb daar tot op heden nog geen antwoord op gekregen. Zijn daar meerdere oplossingen voor, en zo ja hoe worden ze in jouw voorstel opgelost?

      Reguleringen kunnen een onomkeerbaar terminaal process alleen vertragen.

     • @Jake
      Je vraagt naar de oplossing voor inflatie/deflatie. Ergens op deze blog staat een stuk van mij over soevereine munt. Dit is een systeem waarin de staat de geldmassa beheert. In een soevereine munt systeem dient de geldmassa dekking te hebben in de fysieke economie en zijn de wisselkoersen met vreemde valuta’s vast. Zo bereikt men prijsstabiliteit. Probeer het concept van soevereine munt te doorgronden. Dit systeem is de enige oplossing.

     • Ben jij dit met je presentatie over soevereigne munt? Wat een slecht onderbouwd verhaal wat alleen maar ervoor zorgt dat men wordt afgeleid van de werkelijke oorzaak.
      Nogmaals, waar is je oplossing voor alle dingen die ik aanhaal. Je bent nog niet eens in staat om de problemen te articuleren laat staan de oplossing. Je moest jezelf schamen om met dit soort ¨snake oil salesmen¨ verhalen verdeeldheid te zaaien. Voor mij is de discussie hiermee afgedaan. Iedere weldenkend mens zal het met me eens zijn. Lieden zoals jij zijn de ergste vijand en niet alleen van jezelf maar ook van de gemeenschap. Nuff said.

     • @Jake
      Bedankt voor je begrip en waardering.
      Ik heb liefst precieze vragen in plaats van commentaar als “Je moest jezelf schamen”. Met zulke onderbouwing, afgezien van het niveau van uitdrukken, kun je een debat niet aan. Kom met, in plaats van scheldwoorden, reële argumenten of kom langs bij een presentatie en debatteer het. Voor je info wil ik toevoegen dat soevereine munt is niet mijn uitvinding. Ik ben na degelijk onderzoek tot de conclusie gekomen dat soevereine munt is het antwoord op alle problemen die die aan het monetarisme te danken zijn. Rome voor Julius Caesar had ook soevereine munt en het werkte prima. Er zijn veel voorbeelden van goed werkende soevereine munt systemen in de geschiedenis. Doe meer onderzoek voor jezelf en vooral QUESTION MORE!

      PS Je bent van harte welkom te debatteren, maar als je onder de norm blijft van fatsoenlijk communiceren, zal ik het dialoog met je moeten stoppen.

     • @Jake,
      Weer vraag ik je beleefd te reageren.
      De clip die je hier geplaatst hebt gaat niet over het soevereine munt systeem. Zo kun je dit niet aanvoeren als argument dat het soevereine munt systeem niet klopt. Ook schelden helpt niet in een debat want met inhoud als “je moest jezelf schamen” bestrijd je de aangevoerde logica niet voor het soevereine munt systeem.

      Dit systeem is niet door mij bedacht. Ik ben alleen een voorstander van. Ik meen dat ik kan aantonen dat dit systeem het antwoord is op de problemen die door het monetarisme ontstaan zijn. Kom op een presentatie, neem goed kennis van de inhoud eerst en na afloop debatteer de inhoud. Doe je research en vooral QUESTION MORE!

      PS. Als je je taal en omgangsvorm niet op een minimum fatsoensniveau kunt houden, zal ik het dialoog met je moeten stoppen. Ik moet dit doen ook in het belang van de kwaliteit van deze blog.

  • Hier alvast Secret of Oz debunked: http://www.youtube.com/watch?v=QQWgu0jcmcI

   en Money as Debt undressed for zombies: http://www.youtube.com/watch?v=B5Ri50W-MFI

   • @Jake
    Hmm. op deze links is meer iets in de trant dat de “debunker” debunkt zijn eigen chaotische visie en gebrek aan inzicht. Secret of Oz, Money as Debt zijn allebei OK. De “debunker” begrijpt het huidige geldcircuit niet, laat staan dat hij het probleem correct identificeert en een oplossing kan bedenken. MPE is wishful fantasy.

    • Vertel ons waarom “MPE utopisch is,” als “banken” al deze onterechte en destructieve krachten worden toegekend en MPE onze vrijheid terug geeft om onze eigen betaalbeloftes aan elkaar te produceren zonder tussenkomst van corrupte tussenpersonen via ons eigen administratie kantoor. Vertel ons waarom dat utopisch is Mario,

     Jij bent het probleem met dat MPE een utopie is. U vertegenwoordigt de geringste, meest belachelijke, meest destructieve, en meest gruwelijke zaak op deze aarde.

     • @Jake
      Wat zeer weinig mensen op sites zoals deze toe geven is dat het geldcircuit van vandaag aardig solide in elkaar steekt. Het probleem is in de kern: geldschepping door een private entiteit voor de hele planeet; hierdoor is het geld beheerd in het belang van een klein aantal lieden ipv de mensheid in zijn geheel. MPE wil de bank als institutie opheffen en dat is utopisch. MPE wil krediet creatie voor de consument in de handen van de overheid geven. Dit is utopisch want dan zal dat geldloket de ideale broeikas worden voor corruptie.
      Kun je je voorstellen om naar een zelfde ambtenaar voor je hele leven langs te moeten gaan om een krediet aan te vragen voor een dakkapel, nieuwe keuken, auto, etc.? Geen concurrerende offertes? En als er een NEEN komt, dan heb je geen alternatief? Nou dat is het MPE model, wat mijn betreft utopisch.
      Iedereen die de functie begrijpt van de commerciële banken in het bedienen van de fysieke economie zal met me eens zijn.

      Omdat je over de “meest gruwelijke zaak op aarde” hebt, ik heb zo mijn eigen visie hierover. En simpel uitgelegd dit is als volgt:
      - fysieke economie hoofdzaak
      - geldbeheer/financiën bijzaak
      - wij, de 99% zijn volledig afhankelijk van de fysieke economie voor ons materieel welzijn
      - wat goed (of slecht) is voor de fysieke economie is per definitie goed (of respectievelijk slecht) voor ons, de 99%.

      De fysieke economie wordt vandaag tot aan de dood toe gewurgd door 3 oligarchische tools:
      1. MONETARISME (zie elders op deze pagina hierover)
      2. GROENE AGENDA
      3. GLOBALISME.
      Na onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat, bijzonder goed in harmonie met elkaar, deze 3 kwalen ons, de 99%, drastisch (zal) doen afnemen in aantallen.

      Bedankt voor je reactie.

      PS
      En we blijven bij een beleefde taalgebruik hier, toch?

     • @Jake

      Bedankt voor deze zeer leerzame link.

      ( ” http://www.youtube.com/watch?v=O2KeBfy34mQ ” )

      Nog nooit zo veel info bij elkaar gevonden op internet.

     • Kun je je voorstellen om naar een zelfde ambtenaar voor je hele leven langs te moeten gaan om een krediet aan te vragen voor een dakkapel, nieuwe keuken, auto, etc.? Geen concurrerende offertes? En als er een NEEN komt, dan heb je geen alternatief? Nou dat is het MPE model, wat mijn betreft utopisch.

      Dit kan allemaal geautomatiseerd worden. Je kunt je krediet aanvraag online indienen. Als er een neen komt ben je niet kredietwaardig. Is gewoon optelsom inkomen/lasten zoals ook nu het geval is. Dan ga je op een andere manier proberen geld te lenen. Daar ben je vrij in. Je opmerking over cocurrerende offertes geeft aan dat je er niets van begrijpt. Wat is er concurrenrend t.o.v. 0% rente????????

 22. Majapahit,ik meen in een boek van Karin Armstrong gelezen te hebben dat men ongeveer in het huidige Rusland,ex Sovjet Unie,in de eerste tijden waar men iets van weet ook in vrede leefde.Tot mensen van stelen gingen leven.Stelen in andere dorpen.
  Verder wil ik nog de volgende opmerking maken:wie moet je als leek geloven,wie moet je om opheldering vragen.De geleerden op de universiteiten,die vaak van de staat zijn?
  En die dus misschien wel heel erg op hun carrière (moeten) letten? Of wie?

 23. @H.L.Collé
  “wie moet je als leek geloven”

  a. je vertrouwt uitiendelijk op de inschatting van de eigen moeite waarmee je erachter wenst te komen wat van belang is

  b. betreft andermans stellingnames, hoeveel moeite, waarom, wat is het belang, wat is het karakter van degene, de afkomst, de historische achtergrond, de verbintenissen met anderen, door wie wordt wat betaald, etc etc etc altijd even door de mangel halen

  en niet te vergeten
  welke blinde vlekken zitten er in je eigen persoon, en dan nu terug naar a.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


2 × nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>