Feb 242012
 

 

De Griekse is een puinhoop. De corruptie overheerst. Het overheidstekort is enorm. Velen denken: ‘Die luie, onbekwame en corrupte hebben het aan zichzelf te danken.’ Toch heeft de zwaar inleverende Griekse gepensioneerde nooit gevraagd om slecht bestuur, corruptie en wanbeheer. Ook de twintig procent werklozen of diegenen die moeten leven van een krimpend minimuminkomen, vroegen daar niet om. Net zomin als de werkenden die ondertussen al gemiddeld een derde van hun loon verloren, of de bijna één op de twee jongeren die zonder job of toekomstperspectief zitten.

We accepteren dat alleen de gewone Griekse burgers de lasten dragen van een die is gecreëerd door de internationale haute finance, het internationale bedrijfsleven en Europese politieke elites van conservatief-neoliberale strekking. Dat is niet nieuw. Decennia geleden stonden dezelfde elites toe dat de corruptie in Afrikaanse staten welig tierde, en dat er door ‘slecht bestuur’ gigantische schulden werden gemaakt. Toen dwongen de Wereldbank en het IMF draconische besparingen af in het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw. De gevolgen van dat beleid zijn pijnlijk zichtbaar. De geschiedenis herhaalt zich.

Wapenindustrie
Zij die zich nu hardvochtig opstellen, dragen evenzeer verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. De Franse en Duitse wapenindustrie bakten jarenlang zoete broodjes met de Griekse overheid. Ze wakkerden de schuldenspiraal genadeloos aan. Tussen 1998 en 2008 spendeerde bijna honderd miljard aan wapens uit Merkozyland. Zelfs in het crisisjaar 2009 spendeerde onevenredig veel aan oorlogstuig. Veel Griekse bestuurders zijn inderdaad corrupt. Maar wie spreekt er over de Duitse trots Siemens, dat de Griekse ambtenaren met vele miljoenen omkocht? It takes two to tango.

We wisten dat een deel van de Griekse politieke elite sjoemelde met cijfers en statistieken. Zelfs Didier Reynders, de voormalige minister van Financiën van België, erkende dat doodgemoedereerd. Al jaren vechten we als Europese Groenen voor goed bestuur en voor het degelijk uitgeven van belastinggeld. De Europese Rekenkamer stelde in 2004 vast dat de controle over de uitbetaling van landbouwsubsidies in Griekenland zo lek was als een zeef. Het kostte het Europees Parlement zes jaar politieke strijd en een enorme druk op de Europese Commissie om die praktijken een halt toe te roepen. Ook de trojka ECB, IMF en de Europese Commissie zijn dus medeverantwoordelijk voor het Griekse wanbeheer.

Ondertussen controleert men enkel Mikis Modaal. Niemand jaagt op diegenen die de jongste jaren miljarden euro’s aan belastingen ontdoken. Niemand stopt de Griekse miljardairs en reders die hun snel parkeren in de vastgoedwereld van Londen, Parijs of Berlijn. Niemand helpt Griekenland de actieve en passieve corruptie te bestrijden, goed voor jaarlijks twintig miljard euro. talmt. Er bestaat nog altijd geen Europese fiscaliteit om belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. treuzelt met een echte Europese strijd tegen de tweehonderdvijftig miljard euro fiscale fraude. treuzelt met een serieuze regulering van de financiële markten en belastingparadijzen. De Europese leiders van hoofdzakelijk christendemocratische en liberale strekking brengen geen hoopvolle uitweg uit de problemen. Burgers horen alleen maar dat er bespaard, bespaard en bespaard moet worden. Dit is mijn niet.

Vertrouwen
Europa heeft nood aan een ander verhaal. Europa moet het vertrouwen terugwinnen van de Europese burger. Straks redden we de euro en verliezen we tegelijk een heel (Grieken)land. Toestaan dat Griekenland uit de euro verdwijnt, zou de definitieve exit betekenen van de Europese droom. Want die is gebaseerd op wederzijdse solidariteit en afhankelijkheid.

Vorige week droeg Mario Monti, de Italiaanse premier, in een merkwaardige toespraak voor het Europarlement die boodschap ook uit: ‘In de eurozone zijn er geen goeden of slechten. We zijn allen verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.’ Daarmee erkende een regeringsleider van een belangrijk land publiekelijk dat we alleen uit het dal zullen kruipen door onderling solidair te zijn en samen verantwoordelijkheid te dragen. Monti uitte ook kritiek op Merkels evangelie, de heilige golden rule: ‘Soms moet je schulden durven maken, om te kunnen investeren.’ Ten slotte haalde hij ook uit naar het isolationisme van de Britten: ‘Een oppervlakkige eilandcultuur bemoeilijkt de democratie en de Europese integratie.’ Hij kreeg na zijn redevoering een staande ovatie.

De enige uitweg is een beleid van hoop, dat oog heeft voor armoede, bestaansonzekerheid en uitzichtloosheid. Een beleid dat verantwoordelijkheidsgevoel en beter bestuur centraal stelt bij alle bestuurlijke en zakelijke elites, in Griekenland maar ook daarbuiten. Elke duurzame en sociaal rechtvaardige uitweg uit de Europese crisis zal een gezonde mix aan maatregelen moeten bevatten die ruimer is dan alleen maar blinde besparingsdrift: een evenwicht tussen discipline, solidariteit, duurzaamheid en slimme investeringen in de reële economie.

Daarom is er nood aan een sterke regulering van de financiële markten, een coherent Europees belastingsysteem, een echt Europees Monetair Fonds, beter monetair toezicht en investeringen in de vorm van een echte Green Deal, met investeringen die soelaas bieden aan de financiële, de economische, de sociale en de klimaatcrisis.

Bart Staes en Bas Eickhout

 

Bron.

TwitterFacebookShare

  9 Responses to “‘In Griekenland controleert men nu alleen Mikis Modaal, niet de miljardairs’”

Comments (7) Pingbacks (2)
 1. Also note the following:

  ATHENIAN BREWERY = Heineken / Amstel / Paulaner / Erdinger / ALFA / Buckler =
  THE MONOPOLY OF THE DUTCH BEER IN GREECE

  Complaints are done.

  There are publications in the newspapers.

  But there is nothing done from the state to resolve the issue.
  We expect only the intervention of the European Union.

  The Dutch have 85% of the Greek beer market.

  For the last 10 years their EARNINGS IN GREECE are 9 billion euros.

  The Dutch with the Greek money they earn, buy more beer factories in Europe.
  Only crumbs from these profits are re-invested in Greece.

  Heineken is sold in Greek Supermarkets 60% overvalued in comparison to Holland!
  And all this with the tolerance of the Greek state.

  The Dutch beer is a MONOPOLY.

  Blackmail, pushing, rule making, blocked competition.

  In supermarkets, gas stations, liquor stores, wholesalers, restaurants, taverns, souvlaki, cafes, bars, convenience stores, fast food, pizzerias, etc. one does not find other beers except Dutch Beer.

  They ILLEGALLY sign private contracts for the exclusive use of their products.

  Filled the market with free refrigerators, that provide room only for their products.

 2. Goed stuk !

  En wat bij Griekenland nog meer meespeelt is import – export problemen. Oorzaak is, zeg maar, een structureel “constructiefout” van de Euro. Dit speelt niet alleen een grote rol in de Griekse tragedie, maar ook bij Italië, Spanje en Portugal.
  TGV de Euro is het niet meer mogelijk voor deze landen hun munt te devalueren om de export te versterken en import af te zwakken. Een constructiefout als deze kan je nooit en te nimmer verhelpen door hogere belastingen te gaan voeren. Bovendien zorgt de steeds dalende export voor stijging van de werkeloosheid.
  Bij Griekenland, Italië, Spanje en Portugal zie je sinds de invoering van de Euro in 1999 dalende exportcijfers en stijgende importcijfers. Daarentegen zie je bijvoorbeeld bij Duitsland een zeer sterk stijgend exportcijfer (in 1999 had Duitsland een bescheiden importoverschot en, zo uit m’n hoofd, een sterk exportcijfer van 5,3 in 2007)

  De Euro zorgde er ook voor dat landen als Griekenland niet meer konden concurreren met lage lonenlanden als China. Duitsland en Nederland begonnen hun inkopen steeds meer te verschuiven van de landen Griekenland, Italië, Spanje en Portugal naar China. In eerste instantie lijkt zoiets natuurlijk goedkoper, je kan in China goedkoper producten kopen, maar als je hiermee de productie in Griekenland ed kapot maakt krijg je natuurlijk de rekening omdat we dezelfde muntsoort hebben. Het feit dat Duitsland en Nederland in China begonnen te kopen ipv Griekenland getuigd van zeer korte termijn politiek. In Portugal bijvoorbeeld werd de kurkexport ongeveer gehalveerd. Met een hoop banenverlies als gevolg. Landen als Griekenland werden gevangen tussen de lage lonenlanden als China en zware industrielanden als Duitsland.
  Daarnaast hanteert Duitsland een behoorlijk agressieve exportstrategie die funest is voor landen Als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.

  En je hebt de rol van banken in het geheel. Banken hebben gewoonweg veel te veel geld aan de Grieken geleend. Dit heeft met name kunnen gebeuren omdat Duitsland en Nederland voor de Griekse leningen garant gingen staan. Hierdoor werden deze leningen voor banken risicoloze leningen. Als het fout ging met Griekenland dan stonden Nederland en Duitsland toch wel garant. Hierdoor is een gigantisch Grieks obligatiebubbel ontstaan en die is uit elkaar geklapt. Alleen wil men banken geen verlies laten lijden, dus dat wordt allemaal verhaald op het Griekse volk en uiteindelijk natuurlijk ook op de Duitse en Nederlandse burger. Het gaat veel te ver om de Grieken hier de schuld voor te geven. De schuld ligt veel meer bij EU politici en Duitse en Nederlandse politici die, door garant te staan, een enorme zeepbel hebben gecreëerd. Het komt politici en banken natuurlijk goed uit dat de Grieken volledig de zondebok toegespeeld krijgen, want dan kunnen ze hun eigen verantwoordelijkheden ontlopen. Overigens wil het Griekse volk deze leningen niet, ze moeten alleen meer terug betalen wat ze allang al niet kunnen.

  Deze drie punten spelen ook een erg grote rol in het Griekse drama. Hier is de gewone burgerGriek ook enorm het slachtoffer van geworden.

  • Oh ja… en een heel groot probleem bij de oplossing van de Griekse problemen, eigenlijk van de hele Euro, is dat onze politici een Europees probleem willen oplossen terwijl iedereen nationalistisch denkt. Franse politici zijn met name bezig in het belang van Franse banken, Duitse politicie zijn met name bezig met hun eigen economische belangen en Nederland… tja… die doen ook iets.

  • Wat cijfermateriaal:

   Omdat de Grieken hun munt niet meer konden devalueren Landen als Griekenland lieten hun Drachme regelmatig devalueren om import en export te beïnvloeden. Om zo hun tekorten aan te vullen en concurrerend te zijn met lage lonen landen. Dat ging dus niet meer na invoering van de Euro. Dit is het hoofdprobleem van de Euro en (EU) politici doen wel erg hun best dit probleem te verbergen.

   Tussen 1999 (het begin van de Euro) en 2007 ging het importoverschot in Griekenland omhoog van 5,4 % naar 9,7 %. De Spaanse importoverschotten stegen van 2,9 % naar 9,8 % . De importoverschotten van Portugal steeg van 8,5 % naar 9,2 %. Italië had in 1999 een exportoverschot en in 2007 een importoverschot van 2,3 %. Frankrijk gaat ook niet geweldig met een exportoverschot in 1999 en een importoverschot van 1,6 % in 2007.
   Duitsland, in schril contrast met de Zuid Europese landen, had in 1999 een klein importoverschot en een zeer groot exportoverschot in 2007 van 5,4 %.

   Omdat Zuid Europese landen hun munt niet meer konden devalueren, moesten zij steeds meer geld lenen om hun tekorten op te vullen. Dit was een tikkende financiële tijdbom.

   Bij oplopende importoverschotten stijgt de werkeloosheid (Zuid Europa) en bij stijgende exportoverschotten stijgt de werkgelegenheid (Duitsland).

   Omdat Zuid Europese landen de Euro hebben, hebben zij een relatief duren munteenheid. Hierom is het voor hen moeilijker te concurreren met lage lonenlanden. Het wordt helemaal lastig als Duitsland en Nederland hun inkopen verplaatsen van Zuid Europa naar China. In eerste instantie lijkt het natuurlijk goedkoper om in China in te kopen, maar als je van dezelfde munt afhankelijk bent en tgv deze verschuiving in Zuid Europese landen de productie daalt en de werkeloosheid stijgt, schiet je uiteindelijk in je eigen voet.

   Omdat de Chinezen goedkoper konden leveren begonnen Europese landen steeds meer producten te kopen van China ipv Zuid Europese landen. Zo importeerde Duitsland en Frankrijk in 1990, 4,4 % textiel uit Portugal en 5 % uit China. In 2011 importeerde Duitsland en Frankrijk 2,4 % textiel uit Portugal en 27 % uit China.
   De Portugese export van textiel en kurk daalde van 43 % in 1990 naar 18 % in 2008.
   De (zwaardere) industrie in Portugal werd wel groter, maar kon niet concurreren met de Duitse industrie.

 3. Schande!!! CHANGING MINDS – CHANGING MINDS – CHANGING MINDS!!!

 4. Goed artikel. Hoe kan aan de Grieken weer uitzicht worden geboden?
  Het mede door parmantig getrommel van minister de Jager bereikte akkoord is een voorbeeld van een vestzak-broekzakmethode. Het is geen reddingsplan maar een wurgcontract.

  Het terugbrengen van de staatsschuld van Griekenland van 160% naar 120% BBP helpt niet als de economie een puinhoop is. Het zou een tragische vergissing zijn als via die weg Griekenland uit Europa wordt gedrukt. Griekenland heeft nu een junkstatus, de éénjaarsrente vandaag is al 629% (!).
  Een failliet Griekenland zou nergens kunnen lenen. Dat kan jarenlang Argentijnse toestanden betekenen.

  Minister Venizelos zei onlangs dat (rijke) Grieken vanaf 2009 65 miljard euro van banken hebben opgenomen waarvan 16 miljard (legaal) naar het buitenland is weggesluisd.
  De ratten hebben het zinkende schip dus al eerder verlaten.

  Er zijn geen makkelijke oplossingen. Het zou goed zijn als de Grieken weten dat zij niet alleen staan. Ook met zijn kwetsende opmerkingen heeft minister de Jager geen goed voorbeeld gegeven.

  Zie verder reactie op “brief aan onze Geert” (wissel gedachten uit – http://www.Occupythenetherlands.nl

 5. een ‘rumor mill’ betreft een Vrijmetselaars samenzwering betreft een Grieks faillissement reeds gemeld in 2008
  wat wel zeker is, is dat Vrijmetselaars Loges dit soort praktijken bezigen (zoals de Franse Revolutie bijvoorbeeld, sla “Thomas Paine” erop na), echter, in dit geval, ik was hier niet bij ..

  (Henry Makov is van origine joods, overigens, om alvast maar de wind uit sommige zeilen te nemen, en met excuus van de Joodse verwijzing, maar daar staat het hele internet nu eenmaal bol van, er wordt altijd het extremistisch zionistische netwerk mee bedoelt):

  Freemason Revealed Greek Plot in 2008
  February 13, 2012

  Rothschild’s Secret “Solution” to Greek “Problem”
  First Posted May 18, 2008

  Greece was chosen to play the role of the European Union bankrupt member state in order to “create” the big problem to which the European Union is going to “find” the “solution” soon.

  by Jean D’Eau in Budapest (for Henrymakow.com)

  A friend of mine who is a now a disillusioned high ranking member of the Jewish Freemasonry in Budapest has told me what is coming regarding the Greek crisis.

  Greece was chosen to play the role of the European Union bankrupt member state in order to “create” the big problem to which the European Union is going to “find” the “solution” soon.

  ..

  As you already know, the international bankers are indeed mainly European bankers (Rothschild and co.) and these are the real brains behind the man-made global recession (just as they are behind the “global warming” scam.)

  Thus the European “elites” are now on the way to becoming more powerful than the traditional US “elites”. All they need is to make the European Union a real superstate (centralized taxation and budgetary policy) with a real super army (the coming European Army.) Then, the US “elites” will be forced to merge the US into the EU and not the opposite as they would like.

  The resulting “UNION” (this is the projected label) would be an empire ruled by the money powers whose ancestor ruled the Khazar empire at that time. If anybody still believes that the “Protocols of the Learned Elders of Zion” is a fake, wait until the plan above is fulfilled and they will wake up in an “Elders of Zion” world. Unless of course America, China or Russia can stop the rise of the new Khazar empire.

  http://www.henrymakow.com/the_secret_solution_to_greece.html

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


3 + three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>