Feb 232012
 

Bent u bekend met uw 30 mensenrechten?

Met de wetgeving in de Verenigde Staten die -kuch nobelprijs voor de vrede winnaar kuch- Obama recent heeft ondertekend is het voor de overheid daar mogelijk geworden om mensen die verdacht worden van terrorisme preventief op te pakken en voorgoed in detentie te houden zonder enige vorm van proces.  Dit doen ze overigens al 10 jaar in Guantanomo Bay met buitenlanders maar met deze wetgeving is het nu ook mogelijk geworden om dit met Amerikaanse staatsburgers te doen.

Deze wetgeving in combinatie met de plaatsing van de Movement op de terroristenlijst in Engeland zorgt ervoor dat veel mensen zich grote zorgen beginnen te maken. Deze ontwikkelingen zijn in strijd zijn met een flink aantal van de 30 mensenrechten, die nota bene door de vrouw van een Amerikaanse president, mevrouw Eleanor Roosevelt,  na de 2de wereld oorlog zijn opgesteld.
Jammer genoeg blijken mensen in Nederland ook amper bekend te zijn met de 30 mensenrechten. Sterker nog in Nederland werden mensenrechten door de overheid als excuus gebruikt om de Verenigde Staten mee te helpen een aantal buitenlandse regiems in het Midden Oosten omver te werpen.

Wellicht is een stukje educatie in de geschiedenis van de mensenrechten en wat deze 30 mensenrechten precies inhouden dan ook geen overbodige luxe. Als eerste een Nederlands ondertitelde korte film over de geschiedenis van mensenrechten. Wat was er voor nodig om tot de mensenrechten te komen, hoe staat het er vandaag de dag mee en hoe ziet de toekomst van mensenrechten eruit?


Er zijn 30 verschillende mensenrechten die in principe van kracht zouden moeten zijn in alle 192 staten die de declaratie van mensenrechten hebben ondertekend. Dit zijn alle leden van de VN. Helaas zijn mensenrechten slechts een afspraak en niet juridisch afdwingbaar. Desalniettemin helpt het enorm als burgers van een land bekend zijn met hun 30 mensenrechten zodat ze hun overheid en elkaar erop kunnen wijzen als deze rechten (on)bewust worden geschonden. In onderstaande videospeler 30 korte filmpjes over de 30 mensenrechten.


Ter afsluiting het antwoord wat Eleanor Roosevelt gaf op de vraag waar mensenrechten volgens haar eigenlijk beginnen: ”Op elke hoek van de straat, in elk gehucht dat te klein is voor een landkaart. Het is een zaak van het individu, of het bedrijf waar het individu werkt. Dat zijn de plaatsen waar iedere man, iedere vrouw en ieder kind gelijk behandeld wil worden, gelijk berecht wil worden, gelijke kansen wil hebben. Als deze rechten op deze plaatsen geen betekenis hebben, hebben ze dat nergens. Als mensen deze rechten op kleine schaal niet in acht nemen, kunnen we ook geen verbetering verwachten op grote schaal.”

Meer informatie:
www.mensenrechten.org - Nederlandse website over mensenrechten
nl.humanrights.com - Makers van bovenstaande films, en ze bieden ook een gratis lespakket voor docenten aan via hun site
www.jvmr.nl – Steun de petitie van Jongeren voor Mensenrechten om de 30 mensenrechten opgenomen te krijgen in het onderwijs
www.udhr.org/history/question.htm - Veelgestelde vragen met antwoorden over mensenrechten

TwitterFacebookShare

  3 Responses to “De 30 mensenrechten”

Comments (2) Pingbacks (1)
  1. Dat art 1 wordt samen met art 3 der Grondwet en art 60 van het Verdrag van Parijs (1953) door de NL rechters geminacht. Zie http://www.janjitso.blogspot.com voor overzicht..

  2. Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens vormt basis van het door Den Haag ondertekende Internationale Verdrag op Burgerrechten. Zie voor schending genoemde homepage.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× six = 30

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>