Feb 222012
 

zaterdag 18 februari 2012

Mededelingen

 • PODIUM :
  • Er wordt gewerkt aan het plaatsen van een podium op het beursplein, elke zondag van maart tot pinksteren,
  • Tijd: van 4 tot 6 ’s middags
  • Het zal een een gevarieerd worden met elke week een thema
  • Suggesties voor themas of aanbieden hulp welkom via occupyhilversum@gmail.com
 • OPROEP FOTOSHOOT
  • In het kader van een imago campagne voor worden vrijwilligers gezocht voor een fotoshoot van “je buurmeisje / buurjongen van ”. Meld je aan door contact op te nemen met Andre van der Meer, die te vinden is op facebook.
 • LANDELIJKE OCCUPY MEETING KOMENDE WEEK
  • Er staan nu twee presentaties op het programma: door Thomas en Griekenland door Gijs
  • De locatie volgt nog
  • Thema is Occupy Internationaal
  • Info komt op de website (Dirk levert Gijs een tekst)
 • OCCUPY DONDERDAG AANSTAANDE
  • Er zal donderdag weer een Occupy College plaatsvinden in de Vondelbunker, deur open 20.30, aanvang 21.00
  • Thema: ‘My cardboard can beat your billboard’. Wat zijn de beste, effectiefste en geestigste manieren om actie te voeren en je boodschap over te brengen? Een actieve doe- en overzichtsavond.
  • Er wordt aangekaart dat er in het infopunt behoefte is aan meer fysiek materiaal over occupy college
 • ACTA DEMO ZATERDAG 25 FEBRUARI
  • Niet georganiseerd vanuit Occupy Amsterdam, maar verschillende Occupiers doen wel mee
  • Teksten hierover voor de website kunnen worden aangeleverd bij gijsjeAPENSTAARTJEheteigenwijsje.nl
 • FINANCIEN
  • We staan in de plus, er wordt aan gewerkt dat de boel op het infopunt komt te liggen
 • WERELDWIJD SYNCHROON OCCUPY THEATER
  • Zijn bezig met een theaterproject om wereldwijd tegelijkertijd een theaterstuk op te voeren (op dit moment al 15 steden)
  • Op dit moment zijn er zo’n 10 a 15 vrijwilligers in Amsterdam
  • Er is nog ruimte voor dansers, musici, acteurs, zangers, technici of gewoon enthousiaste mensen om zich aan te sluiten
  • Vrijwilligers kunnen zich melden bij http://www.timelessspaces.tk/
   • Klik “All over the globe” en vervolgens “Netherlands”
  • Volgend weekend komen de vrijwilligers bij elkaar (meld je aan om daar meer info over te krijgen)
  • De opvoering zal zijn op global action day zaterdag 12 mei
 • KUNSTENAARS ENCYCLOPEDIE OCCUPY
 • OCCUPY KUNSTENAARSTENT
  • Heleen heeft contact gehad met een van de mensen van de kunstenaarstent
  • Er zal gekeken worden naar welke manier we in contact zullen blijven
  • Eventueel mogelijkheden via de podia op de zondagen
 • ABONNEMENT NRC NEXT
  • Iemand heeft een abonnement op de NRC Next gedoneerd, die zal vanaf nu dagelijks bezorgd worden
 • INSPREKEN GEMEENTE AMSTERDAM
  • Ramon wordt afgevaardigd een tekst voor te dragen bij de commissie algemene zaken van de gemeente
  • Dit stond voor afgelopen donderdag gepland, maar was geen die dag
  • Zal nu komende week donderdag plaatsvinden
  • Er staat een concepttekst voor de inbreng op N-1, open voor suggesties/commentaar
 • INRICHTING KAMP
  • Er wordt medegedeeld dat vorige besloten is tijdens de van 25 februari over de inrichting van het kamp (container etc) gesproken zal worden
 • OCCUPY HAARLEM
  • Zondag GA in café briljant in Haarlem, tot 20.00 uur
  • Zal oa gesproken worden over zoektoch naar eigen ruimte om initiatieven te ontplooien, zoals permacultuur (kamp is weg uit Haarlem)
 • OCCUPY LEEUWARDEN
  • Er wordt vrijdag as een actie “bezet de banken” georganiseerd
  • Het belooft een leuke actie te worden, iedereen is welkom deel te nemen
 • OCCUPY UTRECHT
  • Duurzame ondernemingen
   • Wordt medegedeeld dat ze bezig zijn om in kaart te brengen welke winkels/cafés etc in Utrecht duurzaam/sociaal verantwoord zijn (fair trade producten verkopen ed)
   • Nav een voorbeeld over fairtrade snijbloemen uit Colombia wordt er gesuggereerd om op FNV mondiaal te kijken voor kanttekeningen bij de duurzaamheidslabels
  • Bezoek scholen
   • Er is bezoek geweest van een aantal klassen, er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om een scholen werkgroep op te starten
    • Er wordt genoemd dat dit landelijk ook ter sprake is gekomen

Discussie

 • BEZETTERS
  • Er wordt gesignaleerd dat er nog steeds problemen zijn met alcoholgebruik en ongewenst gedrag op occupy
  • Dit raakt vooral sommige van de vaste bezetters direct op een negatieve manier en dreigt hun motivatie aan te tasten
  • Er wordt genoemd dat het ook een risico is dat mensen onder invloed gewelddadig kunnen worden, wat naast de gevolgen voor de daarbij betrokken personen ook zware gevolgen voor Occupy zou kunnen hebben
  • Er wordt voorgesteld om een kleine groep vaste bezetters te hebben die om een bepaalde tijd, bv 10 of 11 uur ’s avonds, anderen weg kunnen sturen zodat deze bezetters rust kunnen pakken.
  • Binnen dit voorstel wordt ook geopperd het kamp eventueel kleiner te maken en de voortent weg te halen
  • Er wordt gezegd dat het non-alcoholbeleid al lang van kracht is en dat dit in diverse GA’s is bevestigd  handhaving is een probleem
  • Er wordt gezegd dat het nodig is om als groep aan de structurele gebruikers van alcohol duidelijk grenzen te stellen
  • Chantal doet het voorstel om de infostand als waak te gebruiken, zodat er in de tent geslapen kan worden
  • Er wordt gezegd dat het goed zou zijn om personen aan te spreken wanneer hier aanleiding voor is, en de incidenten vervolgens in de groep (GA) te evalueren/bespreken
  • Heitze doet het voorstel om een dag per week af te spreken, bv woensdag, om gezellig samen te eten op het beursplein en dan ook door de weeks dingen te kunnen bespreken en evalueren
  • Iemand oppert om eventueel aan de wijkagent te vragen ’s iedere avond even langs te lopen
  • Willem stelt voor om in meerdere GA’s het ‘geen alcohol en drugs beleid’ te laten bevestigen, omdat iedere GA een andere samenstelling heeft en het beleid zo meer legitimiteit zou kunnen verwerven. Er wordt hem gewezen dat het hem vrij staat het punt iedere GA in te brengen, voor volgende week staat het nu op de .
  • Er wordt gesproken over een vervelend incident deze week van een occupier die een andere occupier op alcoholconsumptie aansprak, en vervolgens de wind van voren kreeg.
  • Er wordt voorgesteld om een “tentploeg” te maken, een boekje dat in de infostand komt waar namen en telefoonnumers van vrijwilligers in komen te staan zodat die gebeld kunnen worden wanneer dat nodig is. Het huidige rooster is te vrijblijvend. Hier komt in:
   • Wie wil tot 3 a 4 uur ’s nachts slapen
   • Wie wil overdag af een toe een paar uurtjes aflossen
   • Wie wil af en toe overdag wat koffie en wat (bij voorkeur gezond) eten langs brengen
   • Thomas gaat dit boekje voor maandag maken
   • Dit zal over een week geevalueerd worden
   • Er wordt opgeroepen om je gegevens achter te laten in het boekje
  • CONSENSUS
   • De GA spreekt de consensus uit dat we niet willen dat er mensen in de tent alcohol of drugs gebruiken, of hiervan onder invloed zijn, overdag én ’s nachts.
  • Gijs stelt opnieuw voor om een “zero tolerance” beleid te voeren, bij overtreding van de consensus zal de persoon in kwestie verzocht worden het kamp te verlaten, waarna deze de volgende dag weer terug kan komen
  • Er wordt voorgesteld om aan de politie tips te vragen hoe we hier mee om moeten gaan
  • Er wordt gesuggereerd dat het nodig is om “het taboe op organiseren” bespreekbaar te maken. Dit zal komende GA ook aan bod komen.
TwitterFacebookShare

  4 Responses to “Notulen General Assembly zaterdag 18 februari 2012”

Comments (4)
 1. dit is het deel van de den-haag uitspraak wat er toe doet.
  het limiteert het slapen ivm kou maar vind de aanwijzing van de BM van denhaag het hele kamt snachts af te breken disprporioneel.

  aanwijzing, zoals thans geformuleerd, disproportioneel is ten aanzien van het gebod om het kampement dagelijks op te breken. Nu het kampement echter niet onbeheerd kan worden achtergelaten, zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd, zal een beperkte bewaking van twee personen worden toegestaan die daar in de nachtelijke uren aanwezig mogen zijn. Dit heeft tot gevolg dat het karakter van de manifestatie gehandhaafd blijft. Ook de opgelegde beperking in tijd van de manifestatie – het verbod om tussen 17.00 uur en 8.00 uur aldaar te zijn – acht de voorzieningenrechter niet in verhouding staan tot het te bereiken doel waarvoor de aanwijzing is gegeven. Het doel is immers niet ’s nachts buiten slapen en dat kan ook op een minder vergaande manier worden bereikt. De nachtrust begint over het algemeen niet al 17.00 uur, zodat aansluiting zal worden gezocht bij het meer gangbare tijdstip van 22.00 uur. Hiermee wordt het doel van de aanwijzing bereikt en biedt het de manifestanten nog voldoende gelegenheid om daar eventueel na werktijd te verblijven.

  Aangezien de BM in amsterdam nooit deze aanwijzing heeft gegeven is het NVT voor hier geweest , de uitspraak van de 25ste gaat dat wel zijn , ik denk dat er dus snel een verbod gaat aan komen op tenten niet vanwege de tenten maar vanwege het niet te handhaven drink verbod , als het af ten to een weekje goed gaat omdat er bijna niemand komt is vrees ik niet voldoende.
  het hele plaatje telt immers , en niet de moment opname van een week.
  als den-haag geen overlast heeft zoals groningen dat bijvoorbeeld niet heeft , zal het idd zo zijn dat het kamp kan blijven staan tot men vind dat de demostratie over is.
  maw het uitoefnenen van het volle recht.
  Afsluitbare untits is hier ook het sleutel woord (portocabine), of het feit dat er een hek omheen zoals in groningen.
  dat is waar ze op zullen letten.

 2. Een zero tollerance beleid werkt bij dit sooort dingen het best. Ben je onder invloed van drank of ander drugs, direct verrtrekken. 1 waarschuwing en daarna permanent niet meer terugkomen. Je bent bezig met een bepaald doel, op je werk drink je ook niet want daar volgt ontslag op. Agressief gedrag ? Absoluut zero tollerence, direct niet meer terugkomen.
  Het geeft in het begin even strubbelingen, maar daarna heb je dit probleem getackeld. En als je dit beleid strak volhoudt ebt dit probleem vanzelf weg.
  Bij de politie om tips vragen… ze zien je aankomen. En als je dit probleem zelf al niet opgelost krijgt, hoe dan verder met Occupy ??

 3. Alcohol probleem nog niet opgelost?
  dat IS de reden dat men eens moet overwegen te stoppen met willen slapen op beursplein.
  Ik ben benieuwd naar de uitspraak van de rechter de 25ste op den-haag.
  want daar zal een afweging worden gemaakt tussen demonstratierecht en overlast.
  Als er op den-haag net als op beursplein problemen zijn met alcohol kun je verwachten dat de rechter de balans zal laten doorslaan naar overlast.
  en onruiming van occupy den-haag dus mogelijk maken.

  • Jow Frank, Alcohol is al een tijdje weer opgelost ;) Nadat de porto weg ging was het een tijdlang rustig en alcoholvrij waarna er even een opleving was van “midlife crisis parties”

   Dat is nu dus weer mooi de kop ingedrukt!

   Mensen mogen prima drinken: in de kroeg of in een andere niet demonstratie setting!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


7 − two =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>