Feb 092012
 

Do 7 Feb,

met het plaatsen van de portocabin kwam een vergunning. In deze vergunning stelde de gemeente een aantal eisen aan , waaronder het weghalen van alle tenten binnen een termijn van 48 uur na bekendmaking van deze eisen. Daarnaast had deze vergunning een einddatum van 4 maart. In de vergunning was geen duidelijkheid gegeven over een eventuele verlenging, onduidelijk was dus of Amsterdam na het verlopen van de vergunning nog door kon gaan in de dan bestaande vorm.

Consensus,

Binnen de algemene van was consensus ontstaan over het plaatsen van de portocabin onder specifieke voorwaarden. Een van de consensus voorwaarden was dat het lot van de tenten in een latere beslist zou worden. Op de voorlaatste Assembly is de wens ontstaan om de tenten te blijven gebruiken voor het houden van GA’s en eventuele andere activiteiten. Binnen die kwam naar voren dat er een vergunning verleend zou worden en dat er aan die vergunning eisen verbonden zouden zijn. Omdat de eisen van die vergunning toen nog niet bekend waren was besloten dat de GA op een later moment zou beslissen over het aanvaarden hiervan.

De dreiging, 

de dreiging ontstond toen duidelijk werd dat de gemeente de eis had om alle tenten verwijderd te zien worden door de Occupyers, binnen een spoed beraad van 10 Occupyers spraken zij een pertinent bezwaar uit tegen het verwijderen van de tenten zonder consensus beslissing van de GA. Omdat de volgende vergadering natuurlijk plaats zou vinden op de aankomende zaterdag en dit voorbij de deadline lag zagen zij een gevaar in de ontstane situatie.
Besloten werd om zowel contact te zoeken met een advocaat om advies in te winnen en om contact op te nemen met de gemeente amsterdam om verlenging van de deadline aan te vragen. De raadsman gaf als advies dat indien de gemeente geen verlenging kon verlenen het gevaar ook zou wijken met het verwijderen van de portocabin.
In het gesprek met woordvoerders van de gemeente kwam naar voren dat zij niet de intentie hadden de deadline te verleggen naar een later tijdstip. In het belang van de consensus beslissing heeft Frank toen besloten om de container weg te halen en contact op te nemen met de gemeente om de vergunning te parkeren. De vergunning bevat namelijk een clausule die toestaat de vergunning op een later moment binnen een periode van 3 maanden alsnog in te zetten indien deze daarvoor ongebruikt was.
Nadat met de gemeente gecommuniceerd was dat de portocabin verwijderd zou worden op Donderdag 9 Februarie gaf de gemeente tot grote verrassing van de Occupyers aan dat zij wel bereid was om verlenging van de deadline te verlenen, uiteraard een vreemde gang van zaken.

Heden,

vanochtend is om 7 uur de portocabin opgehaald door het verhuurbedrijf. Waarna er contact plaats heeft gevonden met de autoriteiten en zij bevestigden dat de dreiging is voorlopig geweken. In het geval van een ontruiming zal deze van de zelf af moeten komen, de buurt regisseur gaf aan dat hij dit niet verwachte aangezien er de laatste periode zich geen incidenten meer hebben plaats gevonden rond het Occupy Amsterdam kamp. Voorlopig kunnen de bezetters van het en alle part-timers hun focus ook weer terugbrengen op dat waar ze mee bezig zijn: Het organiseren van kennis verbreding, bewustzijns verdieping en Acties!!!

De oproep om vandaag langs te komen op het beursplein natuurlijk nog wel! Komt allen langs, om te discussiëren, te praten en samen vanavond naar de Occupy te gaan in de vondelbunker!!!

TwitterFacebookShare

  5 Responses to “Occupy Amsterdam – Ontruimings dreiging update!”

Comments (5)
 1. OCCUPY EN ZEITGEIST ZIJN OP WEG NAAR DE WEDERGEBOORTE

  De mens is als een vogel die twee keer geboren moet zijn: “als een vogel moet de mens twee fasen passeren om een goed (vrij) mens te kunnen zijn. De eerste fase is een ei en de tweede fase een vogel.” Met andere woorden: als eerste was de mens geboren uit de baarmoeder van de moeder in het oude bewustzijn of de oude beschaving.

  Naderhand krijgt de geborene respect en liefde voor de ouders; respect en liefde voor zichzelf (voor het eigenbelang gebaseerd op de beperkte geïntegreerde relatie-ontwikkeling; respect

  en liefde voor het gezin; respect en liefde voor de eigen cultuur, religie en ideologie; respect en liefde voor het eigen volk, eigen land en economie). En dit allen voor het eigenbelang. De eerste geboorte van elk individu blijkt zwaar geïndoctrineerd en veroordeeld te zijn door de maatschappij.

  En daarom moet de mens weer geboren worden, maar nu in de rechtstreekse levende vrijheid en waarheid, in het nieuwe bewustzijn of de nieuwe beschaving. En dit allen voor vrij van eigenbelang gebaseerd op de onbeperkte geïntegreerde relatie-ontwikkeling: respect en liefde voor de bron van het leven en kosmos, respect en liefde voor de wereld, voor de natuur en de mens.

  Deze wedergeboorte moet men helemaal zelf doen. Deze wedergeboorte is de overwinning, de revolutie in de geest of bevrijding van de inhoud van de geest. Deze wedergeboorte = het nieuwe bewustzijn = de vrije geest = zelfkennis. En deze zelfkennis kan alleen verkregen worden door zelfonderzoek.

  De hulp hetgeen de mens van de bankiers, autoriteiten met hun psychologische en medische deskundigen krijgt aangeboden is louter secundair.

  Primair heeft de mens zelfkennis nodig die gebaseerd is op diepgaand psychologisch en wetenschappelijk zelfonderzoek. Dat kan en moet zij zelf doen. Niemand kan het voor haar doen, ik herhaal, niemand behalve zij en haarzelf.

  Ieder mens komt in haar leven het moment of keerpunt dat zij praktisch gedwongen is dit te doen. De keus is altijd aan haar of zij dit geschenk benut of niet en al is dat aan het eind van haar leven. Zoals men weet heeft de mens het geschenk van de vrije wil(-skracht) ontvangen.

  Zo kan zelfs onrecht, leed en onheil zoals ongelijkheid, onderdrukking, uitbuiting, een verslaving of (ongeneeslijke) ziekte als een geschenk en als een motief voor vreugde ervaren worden, als men het verstand begrepen en overstegen heeft, en een bepaald bewustzijnsniveau heeft bereikt.

  Daarom behoort zelfkennis geruggensteund door de technologie de primaire inhoud van cultuur, religie, traditie en ideologie te zijn. Anders krijgen we weer een primitieve inferieure onhoudbare maatschappij zoals we die tot op de dag van vandaag kennen met de technologie die niet goed benut wordt, maar juist misbruikt en gebruikt wordt tegen het individu.

  De wedergeboorte is de objectieve mondiale geïntegreerde processen van het totaal denken. Dus, onze taak is dat men de mens moet behoeden voor volledige blindheid die we definiëren als intelligentie en het gezonde verstand.

  Peter van Langeslag

 2. Als manipulatie van feiten nodig is om gelijk te krijgen en het punt te bewijzen , is occupy verworden tot te machtsinstanties het het het meest veracht.
  De methoden zijn gelijk aan die van de regeringen waar men tegen strijd…
  En eigenlijk is er dus niets veranderd , dan weet je dat je weg moet wezen en naar een plek moet gaan waar deze idealen wel worden begrepen.
  Maar voor sommige is bezetten het doel gewoorden en zijn compromissen maken met de gene waar je tegen verzet ondenkbaar , ookal betekend dat je er zelf slechter van word , ze liever dat doen dan te praten met hun “vijand”.
  Precies het zelfde gedrag kom je tegen in situaties als sectaries geweld.
  en deze vormen van geweld hebben altijd de zelfde uitkomst en kennen geen winnars…
  slechts verliezers ,
  Occupy is het nieuwe bewustzijn , niet de spiegel zijn van het gene je het meest veracht.
  Occupy is gelijk gesemden zoeken , het is compromissen sluiten en werkbare situaties creeren , deze vergunning was een werkbare situatie waarvanuit we verder hedden kunnen bouwen , maar als de mensen blind zijn voor hun eigen fouten is de ondergang onvermijdelijk….
  dit is al zo oud als de weg naar rome.
  en de reden dat ik vandaag deze http://www.at5.nl/artikelen/75516/koude-occupy-ers-plaatsen-container container heb weg gehaald.
  Want de blinden zullen aleen geloven dat er sprake was van tegenwerking door de gemeente amsterdam als je al meer dan 3 maanden kan bivakeren in het centrum van amsterdam , aleen een blinde zal geloven dat de hemeente amsterdam zijn macht heeft misbruikt…
  maw jullie die blind zijn zijn verworden tot de gene die jullie hetymeest verafschuwen de 1% …
  Maw spiegeltje spiegeltje aan de want wie is de mooste van het land???? :)

 3. Een te groot idealisme kan een obstakel zijn.

  Een van de heerlijkheden van een activist zijn is, dat we veel doorzien van de veel mythen van het beleid van de machthebbers. We brengen een eerlijke en kritische blik en we doen ons best onszelf te onderscheiden van de mainstream door slimmer de hypocrisie en de spelletjes te laten zien die de machthebbers presenteren.

  Er is echter ook een keerzijde aan deze kritische houding. We hechten ons aan het geven van commentaar en verliezen het vermogen om met onze kritische houding naar de werkelijkheid te kijken. Commentaar leveren op de beleidsmakers word dan iets wat we dwangmatig doen.

  Als meedoen ‘tegen’ een gewoonte wordt, ongeacht de resultaten, bezit de groep niet genoeg creativiteit om nog te gedijen. Wanneer het een gewoonte is om tegen te zijn dan, is de groep niet in staat om iets belangrijks te bereiken.

  Het goede nieuws is dat deze gewoonten kan veranderen. Occupy activisten die de maatschappij uitdagen te veranderen, kunnen dat ook zelf! Wanneer we verbinden en de zaken in evenwicht brengen, zal het veel gemakkelijker zijn om de vernieuwers in onze eigen groepen te ondersteunen!

  Mjon

 4. Nou, dat was even een les: we hadden geen “Plan B”.
  Ik stel voor om voorstellen te gaan bespreken in de komende GA voor een “Plan B”.
  Zo moeten wij dus voorbereid zijn op de capriolen van de lokale politici.
  De paniek van de afgelopen 3 dagen heeft zeker niet geholpen.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


six × = 36

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>