Feb 082012
 

Dinsdag 7 Februari,

Vandaag heeft de voorwaarden ontvangen voor de vergunning die behoort tot de Portocabin, in die voorwaarden wordt vermeld dat binnen 48 uur na dato de laatste tenten van het plein ontruimd dienen te zijn, anders wordt bestuursdwang toegepast.
In reactie hierop heeft er tussen 10 man een spoed overleg plaatsgevonden, waar een onoverkomelijk bezwaar werd uitgesproken deze tenten te verwijderen middels deze gang van zaken. laat zich niet vrijwillig verwijderen. En zonder een consensus beslissing van de (algemene ) kan een vergunning met dergelijke voorwaarden niet geaccepteerd nog als rechtsgeldig beschouwd worden.

Consensus,

Occupy Amsterdam werkt met een consensus model, waarbij iedere ingrijpende beslissing door iedere deelnemer goedgekeurd moet worden. Mensen die onoverkomelijke bezwaren hebben met bepaalde voorstellen of maatregelen kunnen deze uiten en kunnen zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming.
In dit geval komt de gemeente achteraf, zonder mogelijkheid tot dialoog, met een stapel eisen waarvoor nooit een consensus gevraagd is. Occupy Amsterdam kan dan ook niet deze gang van zaken accepteren en hier aan mee werken zonder dit binnen de algemene vergadering te bespreken. De eerstvolgende GA vind plaats op Zaterdag 11 februari, op het in Amsterdam. Tot die tijd kan er geen akkoord worden gegeven voor de vergunning zoals die ligt.

 De vergunning,

afgegeven is een vergunning voor een object met een duur van 4 februari tot 4 maart, in de vergunning zijn geen clausules terug te vinden over hoe en of verlenging plaats kan vinden. De vergunning kan dus ook het einde betekenen van Occupy Amsterdam indien hier niet verstandig mee wordt omgegaan.

Iedereen wordt opgeroepen om Donderdag aanwezig te zijn zodra de deadline afloopt om 6 uur ‘s avonds en om aanstaande zaterdag de komende assembly bij te wonen

TwitterFacebookShare

  15 Responses to “Occupy Amsterdam bedreigd!”

Comments (14) Pingbacks (1)
 1. Individuen die OCCUPY op welke manier dan ook steunen en of meedoen hebben macht. Dit is de enige werkelijke macht en waarheid. U bewust worden dat u als mens gevangen zit en moet strijden voor de bevrijding. Theoretisch zou je kunnen zeggen dat zelfs 1 persoon van OCCUPY al de 99% is. Alleen is de rest van de 99% er nog niet van bewust dat ze werkelijkheid een gevangene en slaaf is.

  Wanneer men werkelijk in vrijheid zou leven zou men nimmer hoeven te strijden voor een bestaansrecht. Want alleen een slaafse gevangene in de gevangenis voert een strijd om te kunnen overleven. U zit in de gevangenis maar U denkt dat U in vrijheid leeft. Wanneer U er niet van bewust bent dat U in de gevangenis zit zal U ook nimmer uit de gevangenis kunnen ontsnappen, maar U blijft voor altijd tot de dood een domme gevangene en slaaf.

  U moet U heel goed realiseren dat U de gevangene bent in de maatschappij anders blijft U voortdurend ontsnappen in ideologie; ontsnappen in cultuur, ontsnappen in religie, ontsnappen in traditie, ontsnappen in nationalisme; ontsnappen in amusement, genot, sensatie en zo meer om bijgevolg Uw geest te vertroosten.

  De ideologieën democratie en kapitalisme met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke controle middels machtsuitoefening of machtsmisbruik door middel van talloze wetten en de daarbij behorende opeenstapeling van controlemechanismen gebaseerd op autoriteiten, defensie, rechterlijke macht, justitieapparaat, belastingdiensten, financiële instellingen, grote concerns en multinationals zorgen er voor dat U een slaafse gevangene blijft.

  Met andere woorden: wanneer het individu zich vereenzelvigt aan cultuur, aan religie, aan traditie en nationalisme met de daarbij behorende rituelen, slogans, fictieve versjes en mantra’s bevordert deze denktrant oftewel collectieve misvatting juist dat U een eeuwige gevangene blijft van Uzelf. Op deze manier wordt U doof gemaakt door de harde muziek in Uzelf of de harde stem in Uw geest die de gevangenis almaar verfraait in plaats van dat U naar de zachte stem van Uw geest luistert.

  De zachte stem is de liefde en harmonie van Uw geest; de zachte stem is Uw kameraad en de natuur van de mens die U van het eeuwige onrecht, leed en onheil wenst te bevrijden, maar hij is eenzaam en alleen, en wordt altijd verslagen door de machtige overheersende wereld van hebzucht, ambitie en eigenbelang. Het leven in de maatschappij zoals we die nu kennen is onderdrukkend, uitbuitend en immoreel.

  Hierdoor worden we voortdurend gedirigeerd en geforceerd mee te doen met de schadelijke maatschappelijke activiteiten. U mag ontsnappen in macht, in positie, in cultuur, in religie, in seks, drugs, alcohol en in allerlei soorten amusement en genot, maar U bent er nog steeds in de gevangenis. U bent nog steeds een gevangene en slaaf, en U maakt het zelfs erger door Uw geest voortdurend bezig te houden of propvol te gooien met allerlei soorten zaken van de overheersende en heersende gevestigde belangen van de maatschappij die helemaal niet van belang zijn.

  Hierdoor wordt U ongevoelig, laks en dom gemaakt. U bent zo overheerst en beheerst door kortzichtige gevestigde belangen dat de zachte stem hetgeen liefde en harmonie impliceert verdoofd en verblind worden. Elke mens wenst liefde en harmonie te verwerkelijken omdat ze noodzakelijk zijn en deze kunnen zonder moeite helderheid, rechtvaardigheid en welzijn teweegbrengen.

  De meesten onder ons zijn zwaar geconditioneerd en veroordeeld door leiders met hun psychologische specialisten waar zijzelf ook verstrikt zijn geraakt in hun eigen optreden oftewel er onder deze zware conditionering en veroordeling lijden.

  Laat U daarom door niemand wijsmaken want de gevangene of slaaf die zich bewust geworden is van zijn gevangenschap en slavernij, en opgestaan is voor de strijd voor zijn bevrijding, houdt al voor de helft op een slaaf te zijn. Daarna komt de kracht en energie vrij om bijgevolg naar eigen talenten en vermogens te strijden voor de overwinning, in het belang van de wereldmaatschappij voor elk individu en geen één uitgezonderd.

  De strijd tegen autoritaire en onkundige regeringen met hun belastingdiensten, financiële instellingen, grote concerns en multinationals kan men het beste verwerkelijken door naar eigen talenten en vermogens wereldwijd “volksbewustzijn” te verspreiden en zich aan te sluiten bij Occupy en Zeitgeist die geen politieke beweging zijn. Men was altijd alleen in staat symptomen te bestrijden binnen de gevangenismuren zoals het teweegbrengen van (brede) aanpassingen aan de maatschappijstructuur.

  Maar nu moet men in staat zijn de gevangenismuren te breken, een volledige omwenteling teweegbrengen, ons bevrijden van het beperkte en onbetrouwbare denken, dat slavernij impliceert? Je moet vrij worden, niet omdat ik het je vraag maar omdat je het zelf wilt. Ikzelf heb er voor gestreden om vrij te zijn; vrij van mijn vrienden, mijn gezin, mijn familie, mijn boeken, vrij van mijn cultuur, mijn religie, mijn ideologie, mijn herinneringen. Je moet ook streven naar dezelfde vrijheid. Je dient constant in beweging te blijven.

  Houdt voortdurend een spiegel voor je, en grijp, indien je daarin iets ziet dat afbreuk doet aan het ideaal dat je jezelf gesteld hebt. Je moet mij niet als een autoriteit en expert beschouwen. Wat zal er, indien je van mij afhankelijk bent, van je worden, als ik er niet ben?. Sommigen onder jullie denken dat ik een drank bereiden kan, die bevrijding schenkt, dat ik een formule kan geven, die verlossing brengt; dit is niet waar. Ik zou hoogstens een deur kunnen zijn, maar je moet er zelf doorheen gaan om de vrijheid te vinden die erachter ligt.

  De waarheid komt als een inbreker, op een moment waarop je haar het minst verwacht. Ik zou willen dat ik een nieuwe taal kon scheppen, maar omdat ik dat niet kan, wil ik je
  oude uitdrukkingswijzen en ideeën vernietigen. Niemand kan je bevrijding schenken, je
  dient deze zelf innerlijk te veroveren. Omdat ik de bevrijding gevonden heb, kan ik je de
  weg wijzen. Hij die zichzelf bevrijd heeft, zal zich, net als ik, leraar kunnen noemen.

  Het ligt in ieders vermogen in de vlam op te gaan, zelf de vlam te worden. Ik zal je, indien je je met heel je hart tot mij wendt, de kracht geven dit doel te bereiken. Bevrijding is niet voor enkelen, voor uitverkorenen weggelegd, maar voor iedereen die ophoudt met het scheppen van doelen (ambitie en eigenbelang).

  Je bent het zelf die het rad van dood en wedergeboorte, wiens spaken gevormd worden door lijden en pijn, in beweging hebt gebracht en alleen jij kan ervoor zorgen dat het wiel tot stilstand komt. Dan zal je vrij zijn. De meeste mensen klampen zich aan hun ego, hun ik-gevoel vast.

  Zo wordt doelen geschapen. Bevrijding is het leven en de opheffing van het leven. Het is als een groot vuur en indien je daarin opgaat, word je de vlam; daarna een vonk die onverbrekelijk met de vlam verbonden is.

 2. om discussie over de vergunning en mogelijke balangeverstrenegling te voorkomen heb ik Besloten vandaag afstand te doen van occupy , mensen staan vrij mijn taken op te pakken , en als ze het nodig achter voor maandag een porto cabine te regelen met vergunning, ik zelf heb besloten de eer aan me zelf te houden , de voorwaarden van de vergunning waren duidelijk en m.i de enige manier het kamp overeind te houdem http://213.155.3.25/occupy/vergunningsvoorwaarden/ maar als mensen een andere mening is toe gedaan ga ik mensen niet in de weg staan.
  Soms is het beter weg te stappen , en te aanschouwen.

 3. Occupy waar je ook bent staat naast jullie..

  Never give up!

  jap

 4. Ga een baan zoeken en naar huis, hoe belachelijk is het dan ook om te zeggen dat je de 99% bent terwijl waarschijnlijk 90% van de mensen in Nederland vinden dat jullie moeten weg gaan. En ik ben dan nog niet eens de 1%.

  Ga naar huis en val niemand meer lastig

  • Ga een baan zoeken en naar huis, hoe belachelijk is het dan ook om te zeggen dat je de 99%

   ik werk, heb 2 woningen, een dikke auto en 2 keer modaal inkomen minimum lijer. Wat wil je nu…

   doe je huiswerk.. er is een groot onderzoek geweest waaruit bleek dat 79 procent het eens is met de doelstellingen van occupy en slechts 21 procent zulke stomme reacties geven als dat jij doet.

   Als jij oprecht vind dat het normaal is dat afrikaanse kinderen doodgaan van de honger… mensen gedood worden met wapens die door onze pensioensfondsen betaald worden en dat er in nederland 4 op de tien kinderen met honger in hun buik naar bed moet.

   Dan ben je gewoon een lapswans…

   Maar goed daar getuigd de inhoud van je reactie al van.

   Ga zelf een baan zoeken…. en zorg dat je rijk wordt! Je hebt er alle kenmerken voor!

   Jap

   • Beste Jap,

    Je bedoelt zeker dit onderzoek?

    Er staat in dat 28% (niet 79%) van de Nederlanders positief tegenover Occupy staan. Er staat ook in dat van de ruim duizend ondervraagden er slechts 1 iemand te vinden was daadwerkelijk in een kamp te gaan zitten. Slechts 25% geeft aan niet te demonstreren vanwege praktische problemen (baan, kinderen enz.) Mijn gevoel zegt dat een deel hiervan dit meld om een sociaal wenselijk antwoord te geven.

    Het lijkt me duidelijk dat de vorm van demonstreren die Occupy gekozen heeft (in Nederland) niet aansluit bij datgene wat de beweging wil bereiken.

    Dus, aanbeveling: klap die tentjes op en kom met een beter plan!

    • Jouw plan: naar huis gaan, televisie kijken? Wat zullen je (toekomstige) kleinkinderen trots op je zijn: dat je op internet zo dapper bent opgekomen voor de mensen die door Occupiers werden lastig gevallen. Hulde! Een groot denker, die Pieter, ergerde zich aan niets meer dan aan een paar tenten op een plein waar hij alleen langsloopt op Koninginnedag, tenzij de politie hem opdraagt langs de andere kant van het dranghek te lopen.
     Hij loste alle wereldproblemen op door mensen te adviseren naar huis te gaan – dan kunnen ze eventueel daar een revolutie beginnen vanuit hun bed. Petities digitaal ondertekenen, en dat soort dingen, zo begin je een revolutie, is het niet? Wat ben je toch lekker tegendraads, Pieter, scherp en eigenzinnig. Ik houd van je, zoals ik van al je hedonistische vrienden houd die ook Geen Stijl en De Telegraaf als voornaamste kennisbronnen hebben. Revolutionairen, helden.

     • Beste Jur,

      Ik ben Frank, maar niet dezelfde als die van de vergunningen, en ook geen Pieter. Vreemd genoeg heb ik wel een aantal occupy vergunningen op mijn naam staan, maar niet in Amsterdam. Verwarring alom!

      Naar mijn smaak trek je wel heel erg snel conclusies. Ik schreef een ‘beter’ plan, dat houd dus in dat ik wel vind dat er concreet zaken veranderen moeten.

      Waar ik meer in zie is namelijk in plaats van te ‘occuperen’ samen te gaan werken met bedrijven en instellingen. Zo zijn de WTO, de Wereldbank en de the Earth Charter partijen met ongeveer dezelfde doelstellingen.

      Wat ik gemerkt heb in de occupy kampen is een aversie om samen te werken, of zelfs complot theorieën te zoeken achter mogelijke partners. Ik vind dat heel jammer en daarom ben ik gestopt met het steunen van de occupy beweging (op contractuele verplichtingen na).

      Van mij hoeft er ook geen luide, duidelijke revolutie plaats te vinden. Ik spreek liever van het verschuiven van paradigma’s. Dat is ingrijpend en fundamenteel, maar niet zo spectaculair.

     • Misschien is het handig om deze discussie verder via de e-mail te laten verlopen. frankl85@hotmail.com

   • Het je boodschap uitdragen wordt nou eenmaal door degene die er niet open voor staat regelmatig omwille van psychische zelfbescherming afgeserveerd. Voor deze personen is het veranderen van je wereldbeeld taboe. Ze geloven dat ze hun ego dan niet meer overeind kunnen houden. (geloof : ego=mening) bovendien kan het mede/ook door luiheid om te denken of alles hetzelfde willen houden veroorzaakt. Verspil er je aandacht niet teveel aan maar verwijs ze naar deze site waar ze van alles te weten kunnen komen. We zijn niet een groep vrienden waar zoveel mogelijk mensen aan mee moeten doen, maar een select groepje (van de 99%) die misschien al half geen slaaf meer zijn… Niet elke halve zool met afreageerneigingen van zijn kutbestaan kan een inhoudelijke dialoog mee gevoerd.Verspreid daarom infosites die jouw idee uitleggen of geef zo’n iemand gewoon feedback(niet jezelf terug afreageren, maar respectvol en vooral liefdevol zodat ie weet dat je inhoudelijk niks met hem aangaat, hem niet serieus neemt, maar wel medemenselijkheid leeft). Zo hou je het leuk voor jezelf en de ander.
    Zon op jullie pad!

  • Beste Peter,

   Weet je welke de beste gevangenis is?
   DE ONZICHTBARE.

   Weet je welke de beste slaven zijn?
   DIE DIE HUN STATUS NIET BESEFFEN.

   Wij bedanken je voor je goed bedoeld advies.
   Wij zullen blijven zolang de oorzaak die ons op straat gebracht heeft zal blijven.
   Wij zijn echt de 99%.

   Hier is een link aangaande het Europese Stabiliteit Mechanisme (ESM), een van de tralies van de Gevangenis E.U.:
   http://www.youtube.com/watch?v=Lf0O0sm664M

   Als je na het bekijken hiervan achter het ESM staat dan hoor je niet bij de 99%.
   De 99% zijn wij allemaal die door dit soort “oplossingen” moeten boeten in onze vrijheden en welzijn. Maar misschien ben je toch een van de slaven die de tralies van de onzichtbare gevangenis nog niet heeft waargenomen. Eerder of later ontdek je het zelf. Je weet het wel: de realiteit die je weg uit je aandacht duwt komt achter je aan!

   Hieronder is nog een van deze (voor veel van de 99% onzichtbare) tralies waartegen wij de Occupyers actie voeren: monetarisme, het huidige geldsysteem.

   = = =

   MONETARISME

   De bestaande schulden zullen nooit volledig afbetaald kunnen worden zolang het monetarisme aan blijft.
   Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.
   Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.

   HET PROBLEEM IS HET SYSTEEM.

   Dit geldsysteem wurgt de fysieke economie tot de dood zoals een tumor een levende lichaam doodt. De economie stort in en daarmee ook het geldsysteem. Als er niets aan gedaan wordt, dan zal net als met een terminale kankerpatiënt gaan: economie dood, monetarisme dood. De oplossing wordt op deze manier een begrafenis van lichaam en ziekte.
   Een andere oplossing is: SOEVEREINE MUNT.
   De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
   • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
   • Vaste wisselkoersen ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.
   In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
   Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.

   We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.

   Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”, etc.

   = = =

 5. De kracht en weg van oprechtheid en eerlijkheid zal de kracht leveren en de connectie met de waarheid zal zichtbaar worden in het gedrag van de verborgen hypocritie ,
  waarachter de geindoctrineerde machtshebbers zich verschuilen .
  De weg is lang ,de adem van het goede is met ons ,de lente zal niet alleen de jonge zaden
  in de grond laten ontkiemen en groeien de 99% zal met volle kracht in golven op staan
  en zoals de seizoenen bij de evolutie horen.
  Onze kracht gaat nooit verloren……….alleen maar groeien !
  One Love!

 6. Beste mede occupyers,

  De kou, de demotiverende scheldpartijen en vernielingen van langslopende mensen, de negatieve nieuwsverslagen van met name powned, de interne ‘strubbelingen’ van occupyers die ‘het’ niet met andere occupyers kunnen vinden en de gemeentes die uiteindelijk beslissen hoe verder, zijn voor velen een aanleideing om er de brui aan te geven danwel niet eens aan occupy “te beginnen”…….

  Al deze gebeurtenissen is in mijn ogen een onderdeel waar occupy doorheen moet gaan en de beweging uiteindelijk blijft vormen…..

  Veel liefde en Licht voor jullie de komende tijd, en veel liefde en licht voor degene die jullie liefhebben! (en ik neem de vrijheid dat hierbij ook vanuit occupy Utrecht te doen.)

 7. Heel veel sterkte en solidariteit van Occupy Rotterdam toegewenst!

  One Love!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


+ four = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>