Feb 082012
 
occupyheader3.1

Zaterdag 04-02-2012 zijn de volgende punten besproken:

-Over de manier van vergaderen:
Daniel: In Groningen is het de bedoeling bij de ’s om alleen een idee in te brengen als je het zelf gaat uitvoeren, zo voorkom je dat er onhaalbare of onuitvoerbare dingen besproken gaan worden of dat iedereen denkt dat iemand anders het wel op pakt. Beslissingen over acties worden genomen met een stem systeem. als er bijvoorbeeld 3 ideeën zijn die niet samen kunnen gaan word er gestemd over hoeveel mensen er aan welke willen deelnemen/helpen plannen. de meeste stemmen gelden dan. Kunnen we dit ook in Amsterdam overnemen?
Dit is aangenomen als nieuwe werkmethode, niet als consensusbesluit maar om uit te testen

-Container en de Financiën daarvan:
Frank: Ik heb de container neergezet, de vergunning komt er aan en die zal tot 19 februari geldig zijn. na 19 februari word die als het goed gaat automatisch verlengd. Dit hangt af van of wel of niet een verrijking van het Beursplein is. De vergunning kost 87 euro en dat heb ik zelf betaald
-Heeft de gemeente uitgelegd wat er met “verrijking” bedoeld wordt?
-Als het op een leuke positieve manier gaat
-Over de kosten van de container, we hebben 3 kosten: vergunning, kosten per week en vervoer
Dit punt verhuisd naar discussiepunten, nu verder met de mededelingen

-Plannen voor zaterdag 11 februari om 12:00
Gijs: Er waren 3 acties gepland op die zaterdag, namelijk: tegen ACTA, Valentijn en Treurmars
Het ACTA protest word door individuen georganiseerd en die willen ook liever geen vlaggen van politieke kleur, vereniging of andere bewegingen. Het protest moet zich echt richten op de ACTA
-Wat is de ACTA precies?
-De ACTA is een censuurwet waarbij het idee is om tot een wereldwijde standaard te komen tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Hierdoor zou er onder andere geen internetvrijheid meer zijn. Uit Europees oogpunt ontstaat in Brussel steeds meer rumoer over de ACTA omdat het ook vergaande maatregelen betreft voor de bestrijding van digitale piraterij. Het zogenaamde ‘three strikes policy’ stuit op weerstand (drie keer betrapt worden op illegaal downloaden resulteerd in afsluiting van het internet). Daarnaast ligt er grotere verantwoordelijkheid bij internet providers en zou er content actief gefilterd moeten gaan worden.
-Hoe zit het dan met de andere acties die gepland waren?
-Valentijn valt af en de treurmars word morgen om 2 uur op beursplein besproken in een . In deze gaan we bespreken of het mogelijk is om met de treurmars aan te sluiten bij het ACTA protest en zo ja, hoe we dat gaan doen
-Laten we op 11 februari een uur eerder op Beursplein verzamelen, dus om 11:00

Mededelingen
-Dan was er nog een Mededeling uit onze twin Occupy: Occupy Norwich. Ze zijn erg blij met de consensus over samenwerking met ons. Helaas hebben ze deze week te horen gekregen dat ze ontruimd zullen worden en daarom word de samenwerking even in de koelkast gezet. Als ze een nieuwe vorm voor zichzelf hebben gevonden zullen ze de samenwerking weer oppakken.
-Ze zijn welkom in Amsterdam:)

-De heeft deze week een vreemde opmerking in de natte krant de telegraaf gezet onder de titel: “van der laan gaat tactvol om met Occupy”. In dat stuk stond dat de heeft gezegd dat er “sprake is van een eindige situatie”.
-Daar gaat van der laan helemaal niet over, de rechtszaak van Occupy Den Haag zet een precedent voor alle occupies in Nederland, onder het demonstratierecht beslissen wij zelf hoe lang het protest moet duren, daar mag de burgemeester geen uitspraken over doen. De enige gegronde rede voor ontruiming zou hygiëne of veiligheid zijn. We hebben geen keuken en geen wc’s en we houden het hier schoon en gezellig dus wat betreft hygiene kan er geen probleem zijn. Wat betreft veiligheid, het Beursplein is sinds occupy een stuk veiliger.
-Rob die lang voor Occupy al op Beursplein woonde: Er zijn helemaal geen drugsdealers meer en de sfeer is er stukken beter op geworden
-Er is een groepje opgericht die gaat inspreken bij de gemeente om deze uitspraken aan te kaarten, wil je je aanmelden bij dit groepje stuur dan een mail naar heleen.

-Het op n-1 om stappen te ondernemen om meer zelfvoorzienend te worden, hoe kunnen we hier het beste in bijdragen?
-Peacekeeper Rick (kamilla heeft zijn nummer) heeft eigen waterstofmotoren. Hij is hier een tijdje niet geweest maar hij wilde weer terugkomen na een tijdje.
-Suzanne: Er bestaat al een transitiegroep op facebook. Sluit je Hier bij aan als je wil, daar zijn we bezig met en transitiontowns.

-Een oproep: Hoe gaan we om met social media? Facebook wordt om verschillende redenen steeds vervelender om te gebruiken en het is ideologisch niet passend.
-Suzanne: Als we op een ander netwerk over gaan, waar willen we ons dan op focussen? Toegankelijkheid en openheid of willen we juist meer privacy en achter de schermen? Het moet sowieso ideologisch beter dan facebook zijn.
-Daniel: We hebben al verschillende dingen geprobeerd (Facebook, Twitter, N-1, Occupii, Diaspora) maar het is niet mogelijk om mensen opeens van social media te laten switchen, het moet natuurlijk gebeuren. Op onze website ben ik het forum aan het ombouwen zodat er zich een netwerk, social media kan vormen. Hopelijk ontstaat daar, als het goed werkt een goede alternatieve social media waar we op een natuurlijke manier naar kunnen overschakelen. een ander punt over de website, ik heb het domein overgenomen en de vorige eigenaar moest nog 50 euro betalen voor de domeinnaam. er is nu een laatste rekening gekomen die ik uit mijn eigen zak zal voorschieten, of dit wel zo snel mogelijk uit de donatiepot terugbetaald kan worden.

-A.s. Donderdag is er weer Occupy om 8 uur in de Vondelbunker, Schijnheilig. Er worden dan films vertoond en het thema is Wall Street.

-Mededeling Mario: De crisis is niet toevallig of per ongeluk ontstaan. Het systeem is zo gebouwd. De Glass-Steagall wet en de Security exchange act in 1933 hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van Wall Street lobbys zijn deze wetten sinds de jaren 80 afgebouwd. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft. De Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Na 1999 mochten de speculanten verzekeraars, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst zonder daarbij maar iets goeds te doen voor de fysieke .
De laatste week lees ik veel in de kranten over topbankiers die zich uitspreken tegen het splitsen van de banken. Ze willen de crisis in stand houden! Oproep aan iedereen: Volg het debat over de splitsing van de banken en vecht voor die splitsing! Ons spaargeld mag niet in handen van speculanten vallen!
-Daniel: die wet waar hij het over heeft is nog bijna een grotere naaistreek dan de ACTA!!
-Hoe kunnen we dit praktisch naar voren brengen zodat het duidelijk overkomt? hebben we een pakkende leus nodig?
-Helaas in onze cultuur moet het met 5 woorden duidelijk zijn, anders verliest men de aandacht
-Iets als “laat de banken vallen, red de mensen”, en trouwens hallo iedereen, lang niet gezien:)
-We houden het in de gaten en we kunnen na het ACTA protest een actie in elkaar gaan zetten

-Mededeling Paul Dijkstra: Ik heb kortgeleden Occupy Hilversum van facilitaire dienst voorzien, tenten, podia etc. Dat wil ik graag delen met alle occupiers. Ik bied dus aan ter beschikking: Podium, Geluid, Aggregaat, voor een keuken heb ik alles, tafels en banken.
mail hierover naar occupyhilversum@gmail.com
Het lijkt me leuk om hier regelmatig toneel en muziek optredens te organiseren

-Mededeling Chantal: op 6 Maart ga ik Occupy te Paard doen. Ik ga dan te paard langs alle occupy kampen. Ik start in Belgie en ik eindig in Amsterdam. Ik wil hierbij mensen met elkaar in verbinding brengen, interviews afnemen en ook de tv hier bij betrekken. Het lijkt me leuk om steeds aan het begin van de dag een paar vragen door te krijgen die ik dan aan het volgende kamp kan vragen. Als jullie ideeën hebben hierover hoor ik het graag.
-Ja noem het Occupaard

Discussiepunten

De container: de financiën en over het gebruik:
-Rob: theatervoorstellingen en muziek organiseren om geld op te halen voor de huur!
-Gijs: we zouden geld van de donaties aan de container besteden maar er is geen geld gekomen, mocht er een heel sterk plan komen wil ik wel 55 euro willen betalen.
-Caroline: Ik kan misschien een gratis container regelen via Den Haag, Frank gaat mij de voorwaarden mailen van de container die er nu staat, mocht een gratis container aan die voorwaarden voldoen, wat doen we dan? Ruilen we deze dan in?
-Frank: De voorwaarden voor de container krijg ik iets voor 19 februari pas
-Gijs: Als we de gratis container kunnen krijgen -> Doen!
-Via internet kunnen we mensen om een kleine bijdrage vragen voor de container, als heel veel mensen een euro doneren scheelt dat toch best veel.
-Frank: de container is gebonden aan mijn naam en aan het nummer op de container, als we een andere container neerzetten dan vervallen de voorwaarden. Ze zijn namelijk coulant geweest omdat mijn vader burgemeester is en daarom gaat het nooit lukken met een andere container. Maar het is niet via mijn vader geregeld.
-Gijs voorstel: laten we voor die gratis container gaan, hebben we geen gezeur met rekeningen en kennelijk krijgen we zomaar een vergunning.
-De kans is klein dat we 200 euro per maand kunnen ophoesten
-We kunnen dit sowieso niet betalen, Frank heeft dit initiatief genomen dus hij heeft ook de verantwoordelijkheid voor enig verlies.
-Als Frank per se deze container wil houden op beursplein dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Het is niet reëel om te verwachten dat Occupy zoveel geld maandelijks kan betalen, dus ga er van uit dat we niet rond komen.
-Frank gaat achter de rekeninghouder van occupy aan om te kijken hoeveel geld er beschikbaar is, als het op een gegeven moment niet meer betaald kan worden word de container gewoon weggehaald

Consensus aangenomen: De vergadering mandateert aan Caroline om die gratis container als stand-by te regelen voor het geval de huidige container weg moet. Voor die nieuwe gratis container zal nog geen vergunning worden aangevraagd.
-Aanvulling Gijs: Het zal vast wel eens gebeuren dat een container met vergunning ingewisseld word voor een nieuwe, als op een bouwplaats bijvoorbeeld de container kapot blijkt te zijn, waarschijnlijk moet er wel iets te regelen zijn om de vergunning over te zetten op een ander container nummer, zeker als de container aan de zelfde eisen voldoet
-Frank zal de voorwaarden en de vergunning kopiëren en aan Caroline mailen zodat ze die kan vergelijken met de gratis container.

-Hoe gaan we om met de container?
-Gijs: er zijn een aantal sleutels, we kunnen er eventueel meer bijmaken.
-Erg belangrijk: de verwarming moet ALTIJD op de spaarstand.
-Daniel: sleutelbeleid is super belangrijk, kijk maar wat er in de Shell is gebeurd.
-Mario: Ik kan een brandblusser voor de container regelen
-Die is er al
-Wie hebben nu de sleutel?
-Gijs, Henk, Dirk en Frank hebben een sleutel, die dragen ze zelf bij ze en mogen ze niet op het kamp laten liggen
-De mensen die sleutels dragen bedenken zelf een plan om te zorgen dat er altijd iemand is met de sleutel of dat er een lijst komt met telefoon nummers van sleuteldragers, ook voor de sleutel van het aggregaat.
-Of dit goed gaat evalueren we volgende week

-Amber: Als de container verplaatst kan worden wat meer naar achter, mag ik dat dan doen?
-Frank: Dit kan veel problemen opleveren omdat de vergunning die is aangevraagd ook over de positie op het plein van de container gaat
-Wil je dit dan navragen frank, en dan aan Amber melden of het kan of niet?
-Als de container niet verplaatst mag worden zullen we een werkgroep “pimp de container” oprichten om hem er wat gezelliger uit te laten zien. we kunnen de container zelf niet verven maar we kunnen wel alles doen wat er weer van afgehaald kan worden. we kunnen er papier op plakken om te beschilderen.

-Daniel: wat gaan we doen met de tenten? we hebben drie opties: we breken hem af, we laten hem staan of we laten alleen het frame staan
-Gijs: Behouden van de tent in de huidige vorm vind ik erg belangrijk. Het is een ontmoetingsplek, en we kunnen hem best goed warm houden dus het is een perfecte plek voor de Colleges die weer beginnen.
-Laten we de waardevolle spullen hier in ieder geval weghalen en deze week aankijken hoe het gaat.
-We moeten ook zorgen dat we de tent opener kunnen maken als er mensen zijn. Toegankelijker en verwelkomend. Als er niemand is moet hij wel goed dicht zijn.
-We kunnen het doorzichtige zeil houden, maar dan alles wat er voor hangt weghalen als we er zijn
-Misschien ook een welkomst bordje?
-David: en een bordje met “wij zijn niet zoals u in de media ziet”
-Kunnen we vaststellen dat we deze week gaan proberen om het op die manier te laten werken?
-Als we het wel wat gezelliger maken

TwitterFacebookShare

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× 8 = sixteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>