Jan 262012
 

algemene zaterdag 21 januari 2012

 

Mededelingen

 • Portacabins: Het gaat niet lukken om portacabins van NDSM te lenen.
 • Rooster: het gebruik van een rooster om te zorgen dat er altijd voldoende mensen zijn om de spullen te bewaken en het infopunt te bezetten loopt op sommige dagen goed, maar nog niet altijd goed genoeg. Inschrijven voor dit rooster is nog steeds heel welkom en kan bij het infopunt of op de website.
 • Discussieavonden: Er zijn tweewekelijkse avonden van Occupy met informatie en discussie op de donderdagen om 20:30 in Schijnheilig. Dit is een cultureel centrum in de ‘Vondelbunker’ onder de brug over het voldelpark. Locatie: Schijnheilig in de Vondelbunker (in het Vondelpark, onder de brug waar tram 3 overheen dendert, onder de bilderdijkstraat) Zie ook www. Schijnheilig.org
 • Landelijke uitwisseling: De landelijke contacten verlopen via verschillende kanalen in plaats van via een gecentraliseerde structuur.Er zijn tweewekelijkse bijeenkomsten. 21 januari is er een landelijke meeting in Eindhoven geweest. Ook is er in het weekend van 14-15 januari een landelijke bijeenkomst geweest in Zeeland, onder de titel ‘love and unity’. Op zondag 8 januari heeft ook een landelijke plaatsgevonden met als thema ‘bezet het hart van Nederland’, waarbij het geografische centrum van het land bezet is.
 • Bankrekening: Er is een rekening aangevraagd bij de Triodosbank; de laatste formaliteiten worden afgehandeld en de rekening moet in principe 5 werkdagen na de dag van de vergadering in gebruik kunnen worden genomen. De rekening heeft als titel ‘’ maar staat op naam van een persoon. Dit als praktische oplossing, omdat er geen stichting of iets dergelijks is. Er komen twee bankpassen, en er moeten goede afspraken komen over een werkbare en transparante manier om de rekening te beheren.
 • Financiën: Er komt de laatste tijd niet veel binnen, en meestal wordt dit al snel weer uitgegeven aan benzine, kaarsen en eten voor de mensen die op zijn. Hierover heeft een verder gesprek plaatsgevonden; zie onder ‘discussiepunten’ voor meer informatie hierover.
 • Spiertesten: Iemand geeft de suggestie om voor het maken van beslissingen gebruik te maken van een methode die ‘spiertesten’ heet en is gebaseerd op het aanboren van onderbewuste kennis.
 • Occupy het OV: er was niemand aanwezig die over deze actie een update kon geven.
 • Actie 11 februari: er wordt een actie gepland met een ludiek karakter, waarbij ook valentijn wordt betrokken. Op facebook is de actie al aangekondigd.
 • Richtlijnen infopunt: Er is een lijst met richtlijnen voor degenen die het infopunt bemensen. Dit hangt aan de achterkant van het infohuisje. Er wordt opgeroepen om deze richtlijnen goed door te nemen.
 • Actie fuck wapens: Deze actie is een tegen de op handen zijnde verkoop aan andere landen van overtollig Nederlands militair materieel. De actie vindt op dinsdag 24 januari om 15:00 plaats op het Plein in Den Haag. Verzamelen is om 13:00 op het Beursplein. Iedereen wordt gevraagd om een eigen bord mee te nemen en in het zwart gekleed te gaan; het thema is rouw.
 • Steunbetuiging: er is een open brief binnengekomen van de raad van kerken van Amsterdam, waarin zij steun betuigen aan Occupy. De brief is te vinden op de website van Occupy onder ‘steunbetuigingen’.
 • Controle door brandweer, politie, GGD: op vrijdag 20 januari zijn brandweer, politie en GGD langskomen om het kamp te bekijken, gezien de nieuwe situatie na de herinrichting van donderdag 19 januari. Zij hadden geen kritiek, behalve op het gebruik van losse kaarsen: open vuur betekent brandgevaar. Ook had de brandweer wat opmerkingen over de kleine tent die nu naast de mediatent staat.
 • Melding over verzetsstrijder: Iemand meldt dat een oud-verzetsstrijder problemen heeft vanwege zijn interpretaties van de politieke situatie in Nederland, met name rond de dood van Theo van Gogh.
 • Occupy dating: Als grapje is op Facebook de groep ‘Occupy Dating’ opgericht, met aardig wat reacties J
 • 100 dagen Occupy Beursplein: Maandag 23 januari is de 100ste dag van de bezetting van het Beursplein!

Discussiepunten

 • Cannabis: de algemene vergadering heeft het volgende punt in consensus aangenomen: ‘Occupy Amsterdam wil niet dat mensen blowen of onder invloed zijn van cannabis in tenten, in de infodesk of op het plein, in ieder geval tot 22:00 elke dag’.
 • Herinrichting kamp: er is gesproken over de vraag hoe we toe kunnen werken naar twee afsluitbare ruimtes voor het kamp. Dat we dit willen is op de algemene vergadering van 14 januari besloten. Verschillende ideeën worden geopperd, en Mjon, Steven en Romana werpen zich op om tijdens de volgende week (week 4) uit te zoeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het huren, lenen of gratis krijgen (via bijvoorbeeld gratisaftehalen.nl) van portacabins. Ook zullen zij kijken wat de verschillen zijn tussen portacabins en containers, en hoe een portacabin geplaatst zou kunnen worden.

Daarnaast merkt iemand op dat ook de juridische kant moet worden uitgezocht; wat zou het gebruik van een portacabin betekenen, en maakt het bijvoorbeeld uit of de portacabin op wieltjes staat of niet? De notulist zal deze vraag uitzetten bij een paar mensen.

Financiën: er is gesproken over het feit dat op dit moment geen precies overzicht is over het geld dat binnenkomt en wordt uitgegeven. Aan de ene kant wordt gezegd dat dit ook niet van belang is omdat het om kleine bedragen gaat, slechts bij uitzondering is het meer dan enkele tientjes per dag. Anderen zeggen dat transparantie een principieel punt is en daarmee juist wel erg belangrijk, los van de hoogte van de bedragen. Ook bestaan verschillende meningen over de vraag of het gedoneerde geld uitgegeven zou moeten worden aan eten voor de mensen die zich inzetten voor het bemannen van het infopunt en het bewaken van de spullen. De conclusie is dat in een volgende vergadering verder hierover gesproken moet worden. Voor de tussentijd biedt Pepijn aan om nog hetzelfde weekend een digitaal overzicht te maken waarop elke dag inkomsten en uitgaven kunnen worden genoteerd. Hij zal een instructie hiervoor in het infopunt hangen. Dan kan bijgehouden worden wat de inkomsten en uitgaven precies zijn; deze informatie kan ook nuttig zijn in het verdere gesprek hierover in een volgende algemene vergadering.

 • Oproep om te klussen: Er wordt een oproep gedaan om zondag 22 januari om 14:00 op het Beursplein te helpen met het verder afmaken van de nieuwe tentenstructuur die op donderdag de 19e is opgezet.

 

TwitterFacebookShare

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


+ 4 = eleven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>