Jan 222012
 

,
Als Raad van Kerken Amsterdam – een open overleg- en communicatieplatform van Christelijke kerken in Amsterdam – willen wij bij deze nadrukkelijk blijk geven van onze waardering voor de in Amsterdam. Wij weten dat ook leden van onze kerken heel bewust deel uitmaken van deze beweging van individuen, die op het zichtbaar maken, dat er diepgaande veranderingen nodig zijn in de manier hoe wij mensen met elkaar en met de wereld omgaan. Wij zijn hier dankbaar voor, omdat het gesprek over die noodzakelijke veranderingen mede door de aanwezigheid van op het nieuw leven is ingeblazen.

Door de zichtbare en ruimnemende aanwezigheid van OCCUPY, die de ‘normale gang van zaken’ verstoort, wordt dit gesprek gaande gehouden. Doordat OCCUPY vraagtekens plaatst achter deze zogenaamde ‘normaliteit’, en het over andere dan de tegenwoordige heersende modellen van leven en zaken doen durft te hebben komen ook andere modellen van het omgaan met mensen, met ressources en met aan de orde. Daarin weten wij ons als christelijke kerken met OCCUPY verbonden, en begrijpen ons ook zelf als deel van de “99%”.

Wij zien, dat OCCUPY als beweging in een perspectief staat, dat al eerder, en ook door onze kerken wereldwijd mee gedragen, op het World Social Forum werd verwoord: dat “een andere wereld mogelijk is”.

Denken wat ondenkbaar lijkt, zeggen wat machtigen niet willen horen, dromen van een andere werkelijkheid, van een wereld waar gerechtigheid en vrede elkaar kussen, en zich darvoor in te zetten en mensen daarvoor wakker schudden… – in de taal van onze Christelijke traditie noemen wij dat profetisch handelen. In de OCCUPY beweging zien wij elementen van een dergelijk handelen terug.

Wij wensen de beweging zegen toe, en willen ook zelf als kerken graag mee blijven zoeken naar vormen om de hoop wakker te houden dat “een andere wereld mogelijk is”. Daarin zien wij ons als bondgenoten onderweg.

Namens de Raad van Kerken in Amsterdam

Ruud Huismans, voorzitter

TwitterFacebookShare

  8 Responses to “Open brief aan OCCUPY Amsterdam”

Comments (8)
 1. Hoewel geen lid van een kerk kan ik de sympathieke en uitnodigende brief van de Raad van Kerken wel waarderen. Zeker wanneer het gaat om de erkenning dat diepgaande veranderingen nodig zijn over de manier hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan en het besef dat een andere wereld mogelijk moet zijn.
  Bewust worden en bewust maken wat er aan de hand is is de eerste stap. Dat geldt voor onszelf maar ook voor anderen en zeker ook voor verantwoordelijke organisaties.
  Uitgaande van het uitgangspunt dat er binnen Occupy geen plaats is voor vooroordelen, organisaties en ideologieën kan iedereen deelnemen aan de beweging ook kerkelijke mensen.
  Wat ik begrijp zijn die er (gelukkig) ook.

  De manier van aanpak kan verschillen.
  Power-helper is teleurgesteld en wil graag de beuk er in; de VVD te lijf maar ja wat daarna?

  Volgens de Griekse wijsgeer Plato eindigt democratie in chaos en daarna in dictatuur. Dat moeten we niet willen maar……misschien leven we al jaren in een dictatuur.
  Een dictatuur niet door één persoon en niet door een partij of staat. Maar een dictatuur die met sirenengezang ons voortdurend verleidt tot steeds meer, steeds groter en steeds verder maar ongemerkt een net om ons heen spant zodat we niets meer zien.
  De dictatuur van een religie waarvan de priesters en priesteressen met hun gouden kalf door de wereld trekken, een spoor achterlatend van uitputting en vervuiling.
  De religie van de “Enige Ware Heilige Vrije Markt”

  Ondertussen denk ik aan het arme Griekse volk om wiens lot thans gedobbeld wordt rond een zak zilverlingen.

  Solidariteit, wat was dat ook al weer!

 2. Hoe kan het toch dat alle studenten die afgestudeerd zijn zich onze lieve heer voelen ?
  Het antwoord is ze zijn door de leerboek producers zwaar geindoctrineerd, tussen de leerstof door zit een en al
  indoctrinatie.
  Hierdoor ontstaat er een diepe tweedeling in de maatschappij.
  In een bekend Nederlands dagblad stond de navolgende uitspraak over russische demonstranten in Moskou :
  Het is helaas een verzameling van ijdele individuen ipv geestverwanten met een duidelijke agenda .
  Dit lijkt in mijn ogen ook soortgelijk in amsterdam het geval te zijn .
  Als we ons afvragen hoe het kan dat het onderhavige geldsysteem een kans heeft in Nederland kunnen we niets anders concluderen dan dat dit door de rijken en belangrijker door hun politieke partij komt de VVD
  Als ik dan oproep om ons zo te organiseren dat we een massaal block vormen tegen deze krachten dan krijg ik niets anders te horen dan dat dat niet de weg is.
  Nee het is slim om allemaal nietige acties te houden dat snijdt hout , ha ha ha
  Ik weet een ding zeker , zolang we blijven zweven zal dat machtsblock niets prijs geven en aan de macht blijven .
  Er is maar 1 weg naar een normale maatschappij en dat is massaal actie voeren op een mogelijk egyptische manier .
  Iemand zei nederland is egypte niet wat een domme gedachte .
  Dit terwijl er honderden keren vergelijkingen worden getrokken met buitenlandse situaties en dat wordt dan als voorbeeld gesteld om het hier ook zo te doen.
  De VVD is de moebarak van Nederland , als die blijft , blijft het huidige uitbuitgeldsysteem ook.
  Huurhuizen behoren dan tot het verleden , studie schuld is dan de gewoonste zaak van de wereld , hypotheken om schuld te maken blijft aan de orde van de dag.
  Ziekenfonds is dan voorgoed verledentijd en zorgverzekerings-uitbuiting wordt dan steeds erger
  Zorg wordt dan alleen voor de rijken .
  De armen moeten dan net als in Amerika leningen afsluiten
  om een gebroken been mee te betalen .
  Als julie in zo’n wereld willen leven moet je vooral geen massale actie gaan regelen en blijven zweven … zoals we are the …bla bla .
  Afzender een moe gestreden occupier die andere
  (massale )acties wil zien.

 3. Hoekan ‘t toch dat alle student die afgestudeert is zich onze lieve heer voelt ?
  Antwoord ze zijn door de leerboek procucers zwaar geindoctrineerd tussen de leerstof door zit een en al
  indoctrination.
  Hierdoor ontstaat er een ernstige zware tweedeling in de maatschappij.
  In een bekend Nederlands dagblad stond de navolgende uitspraak over russische demonstranten in Moskou :
  Het is helaas een verzameling van ijdele individuen ipv geestverwanten met een duidelijke agenda .
  Dit lijkt in mijn ogen ook soortgelijk in amsterdam het geval te zijn .
  Als we ons afvragen hoe het kan dat het onderhavige geldsysteem een kans heeft in Nederland kunnen we niets anders concluderen dan dat dit door de rijken en belangrijker door hun politieke partij komt de VVD
  Als ik dan oproep om ons zo te organiseren dat we een massaal block vormen tegen deze krachten dan krijg ik niets anders te horen dan dat dat niet de weg is.
  Nee het is slim om allemaal nietige acties te houden dat snijdt hout , ha ha ha
  Ik weet een ding zeker , zolang we blijven zweven zal dat machtsblock niets prijs geven en aan de macht blijven .
  Er is maar 1 weg naar een normale maatschappij en dat is massaal actie voeren op een mogelijk egyptische manier .
  Iemand zei nederland is egypte niet wat een domme gedachte .
  Dit terwijl er honderden keren vergelijkingen worden getrokken met buitenlandse situaties en dat wordt dan als voorbeeld gesteld om het hier ook zo te doen.
  De VVD is de moebarak van Nederland , als die blijft , blijft het huidige uitbuitgeldsysteem ook.
  Huurhuizen behoren dan tot het verleden , studie schuld is dan de gewoonste zaak van de wereld , hypotheken om schuld te maken blijft aan de orde van de dag.
  Ziekenfonds is dan voorgoed verledentijd en zorgverzekerings-uitbuiting wordt dan steeds erger
  Zorg wordt dan alleen voor de rijken .
  De armen moeten dan net als in Amerika leningen afsluiten
  om een gebroken been mee te betalen .
  Als julie in zo’n wereld willen leven moet je vooral geen massale actie gaan regelen en blijven zweven … zoals we are the …bla bla .
  Een moegestreden occupier die andere (massale )acties wil zien.

 4. Even wat rechtzetten : daarmme wens ik geen aangereikte hand af te wijzen , maar wel graag even schoonwassen voordat…..
  En op de gemaakte punten van POWER-HELPER wens ik graag te wijzen op een mogelijkheid voor Occupy om in het openbaar vervoer wat mensen aan te roepen/ spreken wakker te worden.
  Alles maakt deel uit van het geheel :

 5. Het zou mooi zijn als we die voorgestelde wereld zouden kunnen creeeren samen en van de 99% uitendelijk de 100%
  kunnen maken.Maar voordat het zover is laten ze van binnenuit eens even de bezem door de kast halen alvorens
  er serieus plannen gemaakt zouden kunnen worden.
  http://www.vaticancrimes.us/
  Maar het voorstel op zich is mooi te noemen.
  Elke verandering begint bij de eerste stap en dat lijkt me erkenning , mooi dat die stap bij deze gemaakt word nu de verandering nog.

 6. Actie zonder bewustwording is blind,
  Bewustwording zonder actie is impotent.

  De steunbetuiging van de Raad der Kerken Amsterdam is mooi, maar ziet over het hoofd dat, wat mij betreft, de zoektocht naar nieuwe vormen voor een andere, betere wereld, waarvan de tekst spreekt, eigenlijk en eindelijk kan ophouden, want zoals o.m. in mijn beschouwing “Wat is een ideale maatschappij?” en andere teksten op het Forum van de Occupy Amsterdam website en mijn blog wordt aangeduid, bestaat er al lang een praktische toekomstvisie van een ideale maatschappij, die mits het opgenomen zou worden al morgen kan worden gerealiseerd, om te beginnen in “Oasen der menselijkheid”. Helaas heb ik de ervaring gemaakt, dat de leidende figuren bij Occupy over ‘t algemeen en met enkele uitzonderingen daar tot nu toe niet al te veel belangstelling aan gehecht hebben, maar vooral het op acties gemunt hebben. Ook mijn twee workshops tussen Kerst en Driekoningen op het Beursplein (dat ik voor die tijd had omgedoopt in Wereldvredeplein) met de stelling “Vrede op aarde blijft zonder de bevrijding van de wereldeconomie een vrome wens”, waarin de religieuze leiders van de mensheid in het belang van wereldvrede opgeroepen werden zich te verdiepen in de cursus “Wereldeconomie” van Rudolf Steiner en in het nieuwe beschavingsprincipe de sociale organica, werd in ‘t begin bot afgewezen met het argument dat Occupy niets met religie te maken heeft…
  Mijn streven om via de uitgaven in mijn ideële Willehalm stichting, met name de boeken van klokkenluider and noodlijdende verzetsstrijder Dr. Slobodan Mitric (bekend cq. miskend als Karate Bob), om bij Occupy de bijna onvoorstelbare omgang en diepte van de beerput, de ongelooflijke verstrengeling van onder- en bovenwereld in ons land en daarbuiten aan de kaak te stellen, werd zelfs door de persoon die de bovengenoemde steunbetuiging op deze site heeft geplaatst als kwalijke zelfpromotie afgedaan, iets wat mij nu ook niet echt bemoedigt om als docent van Occupy College Amsterdam op deze weg verder door te gaan.

 7. Ik zou graag de originele brief zien, met datum, om verder te verspreiden. Wie kan mij helpen daaraan?

 8. Hoe komt het toch dat elke student die afgestudeert is zich onze lieve heer voelt ?
  Antwoord ze zijn door de leerboek procucers zwaar geindoctrineerd tussen de leerstof door zit een en al
  indoctrinatie.
  Hierdoor ontstaat er een ernstige tweedeling in de maatschappij.
  In een bekend Nederlands dagblad stond de navolgende uitspraak over russische demonstranten in Moskou :
  Het is helaas een verzameling van ijdele individuen ipv geestverwanten met een duidelijke agenda .
  Dit lijkt in mijn ogen ook soortgelijk in amsterdam het geval te zijn .
  Als we ons afvragen hoe het kan dat het onderhavige geldsysteem een kans heeft in Nederland kunnen we niets anders concluderen dan dat dit door de rijken en belangrijker door hun politieke partij komt de VVD
  Als ik dan oproep om ons zo te organiseren dat we een massaal block vormen tegen deze krachten dan krijg ik niets anders te horen dan dat dat niet de weg is.
  Nee het is slim om allemaal nietige acties te houden dat snijdt hout , ha ha ha
  Ik weet een ding zeker , zolang we blijven zweven zal dat machtsblock niets prijs geven en aan de macht blijven .
  Er is maar 1 weg naar een normale maatschappij en dat is massaal actie voeren op een mogelijk egyptische manier .
  Iemand zei nederland is egypte niet wat een domme gedachte .
  Dit terwijl er honderden keren vergelijkingen worden getrokken met buitenlandse situaties en dat wordt dan als voorbeeld gesteld om het hier ook zo te doen.
  De VVD is de moebarak van Nederland , als die blijft , blijft het huidige uitbuitgeldsysteem ook.
  Huurhuizen behoren dan tot het verleden , studie schuld is dan de gewoonste zaak van de wereld , hypotheken om schuld te maken blijft aan de orde van de dag.
  Ziekenfonds is dan voorgoed verledentijd en zorgverzekerings-uitbuiting wordt dan steeds erger
  Zorg wordt dan alleen voor de rijken .
  De armen moeten dan net als in Amerika leningen afsluiten
  om een gebroken been mee te betalen .
  Als julie in zo’n wereld willen leven moet je vooral geen massale actie gaan regelen en blijven zweven … zoals we are the …bla bla .
  Een moegestreden occupier die andere (massale )acties wil zien.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


− four = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>