Jan 212012
 

Dit artikel is overgenomen van:
http://pieterstuurman.blogspot.com/2011_12_01_archive.html


Zo’n twee jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het geldsysteem. Het bestond uit twee delen: het pokerspel van de centrale banken, deel 1 en deel 2. Hierin gebruikte ik een pokerspel als metafoor voor het huidige monetaire systeem. De laatste tijd is deze materie natuurlijk actueler dan ooit. Ik merk dan ook dat die oude stukjes nu weer veel gelezen worden. Daarom heb ik besloten om de twee delen samen te voegen, een klein beetje aan te passen, en het hier nog eens onder de aandacht te brengen.

In het systeem van de centrale banken zit een gemene valkuil die maar bij weinig mensen bekend is. Zelfs vrienden die gestudeerd hebben, weten er vaak niet van. Het wordt dan ook uit de opleiding gehouden. Dat heeft een reden.

De crux is dit:
is in principe een heel handige en nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat de verschillende vaardigheden en inspanningen (vaardigheid + inspanning = arbeid) van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een inspanning een universeel ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen inspanning ruilen tegen de inspanning van een ander, en iedereen kan zelf kiezen welke inspanning hij wil ruilen tegen de zijne. zou, in die zin, dus keuze en vrijheid moeten brengen.

De Nederlandse Centrale Bank gevestigd in

 

De centrale banken hebben het monopolie op het in omloop brengen van geld. Dat monopolie hebben ze al heel lang (de Amerikaanse Federal Reserve (centrale bank) bijv. vanaf 1913), en dus is elke dollar en elke die er bestaat, ooit in omloop gebracht door die centrale banken.

Nou brengen die centrale banken dat geld niet zomaar in omloop, maar ze lenen het uit. Ze creëren het uit niets (ze drukken het gewoon, of wijzigen een getal in een computer) en er staat dus geen enkele inspanning tegenover, maar het moet desondanks worden terugbetaald. EN (!) er moet over betaald worden.

Daarmee BESTAAT iedere dollar of euro die er in omloop is dus uit . Met het toenemen van de hoeveelheid geld in omloop, neemt dus ook de (collectieve) toe. Bovendien (omdat de centrale bank rente vraagt) is die altijd groter dan de totale hoeveelheid geld die in omloop is. Dit is in feite een piramidespel. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de wordt, vanwege de rente die nou eenmaal per jaar gevraagd wordt. Omdat de alsmaar groeit, neemt de afhankelijkheid van de wereld aan de banken steeds verder toe.

Het werkt hetzelfde met iedere centrale bank. Dus de Federal Reserve, of de Europese Centrale bank, het maakt niet uit. Wel maakt het duidelijk waarom we de euro per se moesten krijgen. Het is nou eenmaal makkelijker om de macht die dit systeem genereert, te centraliseren, dan de controle te houden over een groot aantal verschillende nationale centrale banken (zoals De Nederlandse Bank in de tijd van de gulden, de Deutsche Bank in de tijd van de Mark etc.).

Zie het zo:
Jij (de centrale bank) nodigt op een avond 5 mensen uit om te komen pokeren. Er wordt gespeeld om fiches die jij gemaakt hebt. Je speelt zelf niet mee.

Je LEENT iedere speler 10 fiches, in totaal dus 50, die je aan het eind van het spel terug moet hebben. En je vraagt 10% rente. Je moet aan het eind van het spel dus 55 fiches terugkrijgen……

Het spel begint. De één wint wat, de ander verliest wat. Degene die wint, mag zijn winst behouden, zolang hij zijn schuld (11 fiches) maar terugbetaalt aan het eind van het spel. Dat houdt dus in dat een ander (die verloren heeft) zijn schuld niet kan aflossen. Als je één hele goeie speler hebt, die alles wint, dan is hij de enige die aan het eind van het spel de fiches kan terugbetalen.

Jij blijft de eigenaar van de 50 fiches + de rente. In totaal dus 55 fiches. Meer dus dan er überhaupt bestaan.

Vier van de vijf spelers kunnen dus niet betalen. Maar jij laat ze niet gaan voordat ze hun schuld ingelost hebben.

Je kunt 2 dingen doen:
Je maakt meer fiches die je uitleent (ook weer met rente) aan de verliezers, waarmee ze de kans krijgen om verder te spelen en hun verlies terug te winnen. Zo komen er meer fiches in het spel, en ontstaat er dus ook meer schuld. Schuld waarvan jij weet dat die nooit kan worden terugbetaald.

Je kunt het spel net zolang laten duren als jij wilt. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de schuld en hoe feller de spelers zullen proberen de fiches van elkaar terug te winnen om daarmee het hoofd boven water houden. Vals spel ontstaat dan vanzelf.

En dan komt mogelijkheid 2: je maakt geen nieuwe fiches (krediet) meer en eist je fiches en de rente terug. Je weet dat dit onmogelijk is. Er ontstaat dus een (kredietcrisis). Dus je zegt tegen de spelers dat ze het op een andere manier moeten betalen. Je laat ze je huis poetsen, je muren schilderen, de afwas doen etc. Je hebt nu slaven in plaats van spelers.

Zo zie je ook meteen waarom men wil dat de rijkdom bij een zo klein mogelijke groep terecht komt. Als alle spelers quitte zouden spelen, dan zou iedere speler aan het eind van het spel nog steeds 10 fiches hebben en dan bestaat de schuld van iedere speler slechts uit de rente (1 fiche) en dan zouden ze met een klein karweitje klaar zijn. Maar als één speler alles wint, is hij de enige die niet hoeft te werken. De andere 4 spelers hebben dan een grote schuld en daarover heb je dus een grote macht om ze te laten doen wat jij wil.

Je geeft één van de spelers de taak om te controleren of iedereen voldoende werkt en zijn schuld aflost. Je geeft hem daarvoor 1 fiche. Je hebt dan politie.

Je geeft een ander een fiche om hem tegen de spelers te laten zeggen dat fiches waarde hebben. Je hebt dan media.

Je geeft de speler die zich opwerpt als woordvoerder van de andere spelers een fiche om hem te laten doen wat jij wil. Je hebt dan politiek.

Je hebt gemerkt dat je een gouden formule in handen hebt. Maar je hebt maar vier spelers die voor jou werken. En als het met vier kan, waarom dan niet met veel meer? Nu doen ze de afwas en poetsen ze je huis, maar als je veel meer spelers voor je zou kunnen laten werken, dan zouden ze een heel huis voor je kunnen bouwen. Of een paleis! En nog veel meer!

De Europese Centrale Bank gevestigd in Frankfurt

Dus, je verzint een plan.
Je laat meer mensen meespelen. Je laat via je media zien wat een leven vol glamour de winnaars leven. Zo krijg je nog meer spelers. Iedereen wil wel zo’n leven. Mensen staan in de rij om mee te doen.

Je zorgt ervoor dat de je de winnaars bang maakt dat hun fiches gestolen zullen worden. Je geeft de oplossing door ze aan te moedigen hun fiches in bewaring te geven. In bewaring bij bewaarders die jij aanstelt. Dat is lekker veilig.

Vervolgens geef je die bewaarders de mogelijkheid om de in bewaring gegeven fiches uit te lenen aan nieuwe spelers, of aan spelers die hun fiches verloren hebben. Je laat ze zelfs tien keer zoveel fiches uitlenen dan ze in bewaring hebben. Fiches die jij dan maakt, en aan de bewaarders uitleent tegen een lage rente. De bewaarders lenen ze dan weer uit aan de spelers tegen een hogere rente, en zo verdienen die bewaarders ook wat.

Steeds grotere groepen mensen gaan deelnemen aan het spel. Tot zowat iedereen meedoet. En omdat alleen de winnaars aan hun verplichtingen kunnen voldoen, wordt de groep die dat niet kan steeds groter. Die groep moet dan weer naar de bewaarders om nieuwe fiches te lenen, om zo aan het spel te kunnen blijven deelnemen, in de hoop hun verloren fiches terug te winnen.

Nu is ongeveer tweederde van de spelers zoveel tijd kwijt met het genereren van fiches om de schuld te voldoen, dat ze nauwelijks tijd meer hebben om een boterham te verdienen en op te eten.

Je bent nu al aardig op weg, maar het doel is om bijna iedereen voor jou te laten werken. Tijd voor de beslissende zet dus.

Je moedigt de bewaarders aan om zelf te gaan spelen. Je spiegelt ze voor dat ze, als ze met de bewaarde fiches gaan spelen, veel rijker kunnen worden dan met alleen de rente die ze krijgen. Je moedigt ze aan om grote risico’s te nemen door ze grote winsten in het vooruitzicht te stellen.

Maar wat er met de spelers gebeurde, gebeurt er nu ook met de bewaarders. Vier van de vijf bewaarders verliezen, en één wint. Stuk voor stuk kunnen de verliezende bewaarders niet meer aan de verplichtingen voldoen, en de spelers die hun fiches daar in bewaring gaven, dreigen naar die fiches te kunnen fluiten.

Je roept vervolgens dat dit het hele spel in gevaar brengt, en vraagt van alle spelers een bijdrage om de bewaarders in nood te redden. Anders raken heel veel winnaars hun gewonnen fiches kwijt. Iedereen, dus ook de verliezers die al schuld hebben, moet een aantal fiches afstaan om de wankele bewaarders, en daarmee het spel, te redden.

Je blijft de bewaarders aanmoedigen om zelf te spelen en risico’s te nemen. Zo kun je dit een paar keer herhalen totdat vrijwel alle fiches bij één bewaarder terecht komen. En steeds haal je fiches uit het spel door de spelers te laten betalen om de omvallende bewaarders te ‘redden’. Tenslotte laat je de verliezende bewaarders alsnog omvallen. Vier van de vijf winnaars (die hun fiches bij de omgevallen bewaarders in bewaring hadden) zijn hun fiches kwijt.

Als er dan nog maar een paar winnaars zijn die meer fiches hebben dan ze schuldig zijn, wordt het tijd voor de volgende stap.

Je roept die winnaars bij elkaar voor overleg. Je legt ze uit dat het spel leuk en aardig is, en dat ze er veel aan te danken hebben, maar dat het veel leuker is als alle verliezers voor je werken. Dat je nooit meer hoeft te spelen, en dat de verliezers alles voor je maken wat je maar wil. Villa’s, jachten, limousines, sportwagens, wat je maar wil. En jij, als winner, hoeft nooit meer iets te doen. Daar hebben de winnaars wel oren naar. Je noemt de winnaars: de elite.

De Centrale Bank van de VS, The Federal Reserve gevestigd in Washington D.C.

Nu het einddoel in zicht is, wordt het tijd om het spel te stoppen. De spelers die niet tot de elite behoren zijn vrijwel fulltime bezig met het terugwinnen van hun schulden, en voor veel spelers wordt het onmogelijk om voor de meest primaire levensbehoeften zoals eten en onderdak te zorgen. Zeker nadat ze ook nog verplicht waren om fiches af te staan om de bewaarders te redden.

De enige overgebleven bewaarder en de elite bezitten nu vrijwel alle fiches. Je laat die bewaarder geen nieuwe fiches meer uitlenen. Zo krijgen de verliezers geen kans meer om terug te winnen. Er ontstaat een enorme wereldwijde crisis.

Het is tijd om de stekker uit het spel te trekken. Je roept dat het spel uit de hand gelopen is, dat de honger en armoede mensonwaardig is, en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Je roept dat het anders moet. In het belang van de mensheid.

Van de ene dag op de andere zeg je dat er met de fiches niet meer gespeeld kan worden. Ze zijn niets meer waard. Uiteraard moet alle schuld nog wel worden afgelost. En dat kan alleen door te werken. Dus niet meer door te spelen.

Iedereen die schuld blijkt te hebben (en dat is bijna iedereen omdat hele landen fiches geleend hebben om het spel te kunnen spelen) moet werken om zijn schuld in te lossen. Iedereen op de door jou aangewezen elite na.

En met dat werken gaat iedereen punten verdienen, in plaats van fiches. Waar vroeger mensen fiches konden verkrijgen door slim spel of geluk, kunnen ze nu alleen nog maar punten verdienen met werken. Punten waarmee ze hun schuld kunnen aflossen en waarvan ze brood kunnen kopen.

Omdat de schuld groter is dan ze ooit kunnen aflossen, neem je ze vrijwel alle punten weer af in de vorm van aflossing en rente. Je laat ze precies zoveel houden dat ze net wat te eten kunnen kopen. Bovendien neem je ze extra punten af als ze niet hard genoeg werken of als ze zich niet precies zo gedragen als jij wil. Zo voorkom je ongewenst gedrag en opstandigheid.

Nou is je plan rond, en kun je samen met je elitevrienden gaan genieten van al het werk dat alle oud-spelers voor jou doen. Van alle mooie dingen die ze voor je maken. En zijn ze lastig, of overbodig, dan neem je ze hun punten af en dan gaan ze dood. Zo hou je vanzelf die werkers over waar je wel iets aan hebt.

Meer interessante artikelen over geld en onze economie van Pieter Stuurman op: http://pieterstuurman.blogspot.com/

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!) 

TwitterFacebookShare

  25 Responses to “Het pokerspel van de centrale banken”

Comments (18) Pingbacks (7)
 1. Met Duckduckgo kom ik voor het eerst op een site van Occupy. Google goochelt het kennelijk allemaal weg. Ik neem aan, dat jullie ook op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van Google.

 2. Ben bang dat geen enkele NL politicus de kracht c.q. het inzicht heeft om zich niet te laten verleiden tot het primair bezig zijn met het van de ijsschots afduwen van vermeende politieke rivalen…
  Ondertussen in de grotemensenwereld wordt NL en de rest van Europa ingesponnen in het web van de larger greedy bastards.
  Ik begin dus maar bij mijzelf, koppel waar mogelijk los wat zichtbaar of waarschijnlijk in het web vekleefd zit. Als ‘mens’ zijn we vrijwel machteloos, maar als ‘consument’ kunnen we omwentelingen teweeg brengen. Laten we klein beginnen; einde bioindustrie en promotie biologische landbouw. Koop alleen nog maar van de bioboer, de hard werkende eerlijke producent die echt iets maakt. Beter iets kleins ‘doen’ dan alleen maar theoretische oplossingen. Tegelijkertijd informatie rondpompen en de geesten emanciperen.

 3. Occupy = bezetting. Dus dat betekent strijd. Nog meer strijd, waarvan we in de wereldgeschiedenis al genoeg hebben gezien.

  Hoe komt het dat we juist nu de strijdbijl weer opgraven en niet in het geweer komen als er verontrustende berichten uit de derde wereld komen? Heel simpel: de derde wereld is de ver van MIJN bed show en de toestand in de westerse wereld heeft direct zijn weerslag op MIJN welzijn. Omdat dat zo is, moet ik weerstand bieden, anders gaat MIJN ‘verworven’ recht verloren en dat mag onder geen beding gebeuren!
  “IK heb daar geen schuld aan, het is het verrotte banksysteem dat de chaos creëert! Maar…. ehh, heb ik zelf niet deelgenomen aan het pokerspel? Ehh, ja, maar ik had immers geen keuze, ik moest het spel wel meespelen om niet buiten de maatschappij gezet te worden……”
  Argumenten, tegenargumenten, het gaat ons niet de oplossing brengen.
  We hebben er met z’n allen voor gezorgd dat dit stomme piramidespel zolang kon bestaan, omdat we lang daarvan ZELF de ‘vruchten’ konden plukken!
  Nu is dan eindelijk het verhaal uit en moeten we opnieuw beginnen. Ik hoop dat de mensheid nu eindelijk eens een flinke stap voorwaarts gaat maken, zonder daarbij eerst aan het eigenbelang te denken. De hebzucht van de mens is haast grenzeloos. En daar komt in essentie ALLE rotzooi vandaan!!!
  Als je streeft naar een gelijkmatige, stabiele samenleving, moet je willen delen. Het belang van de ander is in feite JOUW belang. De grillige golfbewegingen in de conjunctuur bestaan bij de gratie van de hebzucht van de mensheid. Een harmonieuze samenleving ontstaat wanneer er belang wordt gehecht aan het welzijn van een ieder.
  Het geluk van de ander moet, net zo goed als het geluk van jezelf, zeer belangrijk worden gevonden!
  heb je geen oog voor het welzijn van de ander, dan staat de uitkomst vast: oorlog en chaos.
  “Daar alleen is het leven zoet
  Waar men stil en ongedwongen
  Alles voor elkander doet.”
  En de macht van de banken, dan? Ach, als we er met z’n allen voor kiezen een andere koers te varen, zeggen we toch eenvoudig tegen die vetgemeste bankier dat we met z’n allen hebben besloten dat die stapel bankpapier waar hij met zijn dikke reet opzit, geen enkele waarde meer heeft. Punt uit.

 4. Toch mijn inziens een paar puntjes.

  Het is inderdaad zo dat banken geld maken vanuit niets, maar het is niet zo dat zij geld drukken. Alleen de Europees Centrale Bank kan Eurobiljetten drukken.

  Het is ook niet helemaal zo dat iedere Dollar of Euro uit schuld bestaat. Het is iets ingewikkelder dan dat. Op zich is bijvoorbeeld een 10 eurobiljet geen schuld want je kan er iets voor kopen. Het is niet zo dat als je 10 euro in je portommonais hebt, je dan ook 10 euro schuld hebt.
  Ook worden er veel schulden terug betaald, mensen worden ook weer betaald met geld (loon = verdiensten en geen schuld) dus het is een beetje lastig zeggen dat de schuldenberg groter is dan de totale hoeveelheid geld op de wereld.
  De bank maakt weliswaar geld uit niets, maar wanneer dat geleende geld weer terug wordt betaald, verdwijnt dat geld ook weer terug in het niets. Dus het aan te lenen geld wordt gemaakt vanuit het niets en wanneer deze betaald wordt, verdwijnt deze ook weer terug in het niets. Wat de bank wel overhoudt is de winst (winst vanuit rente). En ja… het is makkelijk geld verdienen zo.
  We hebben een economie wat gebaseerd is op lenen en het maken van schulden, maar dat wil nog niet helemaal zeggen dat iedere Dollar of Euro dan ook uit schuld bestaat.

  • “Op zich is bijvoorbeeld een 10 eurobiljet geen schuld want je kan er iets voor kopen.”
   - daar draait het niet om, op een dollar stond ooit “uit te betalen aan toonder”, papiergeld is een schuldbewijs van, ooit, een onderliggende of achterliggende waarde. Papiergeld werd vroeger ‘wissel’ genoemd zodat je de onderliggende ‘echte’ waarde niet hoefde rond te sjouwen. De bank is een tussenpersoon die ‘geld’ uitgevonden heeft, en als ‘schuldenaar’ voor de waarde dient

   “Het is niet zo dat als je 10 euro in je portommonais hebt, je dan ook 10 euro schuld hebt.”
   - jij niet, de bank, ter een waarde van 10 euro, aan jouw

   “het is een beetje lastig zeggen dat de schuldenberg groter is dan de totale hoeveelheid geld op de wereld.”
   - waar het om draait is dat de hoeveelheid Rente nooit in omloop gebracht wordt. Dat is wat de geldomloop een piramidespel maakt en is het grote geheim van het bankiers gilde (de illuminati zionisten e.d.), het geheim achter ‘pump & dump’, achter ‘bubble & burst’, achter ‘rente & inflatie’, alles nep, alles oplichterij.

   Je moet er wel even op studeren.
   Als je het eenmaal door hebt, als een Rubik’s Cube, dan ..

 5. Punt 1. De rentestanden staan op dit moment (gemanipuleerd) laag en alls wat te laag staat heeft sterk de neiging te stijgen naar normale waarden.
  Punt 2. Banken zijn het moeilijker aan het maken om een lening te krijgen.
  Punt 3. Banken zijn vele milljarden op rekeningen van centrale banken aan het zetten (duizend miljard inmiddels). Daarmee halen ze grote hoeveelheden geld uit de economische markt.

  Punt 1 en 2 zorgen ervoor dat er minder geld in omloop is. Dat zorgt er dus voor dat de vraag naar geld groter gaat worden dan het aanbod van geld. Het verkrijgen van geld gaat daardoor duurder worden (=deflatie), maw de rentsestanden gaan omhoog komende tijd.
  Punt 1 kan een turboboost geven op de oplopende rentestanden. Houd in je achterhoofd dat in de jaren 80 een lening voor een huis op 10 % stond !!!

  Het verlies van de dalende huizenprijzen compenseren banken voor een deel door oplopende rentestanden. En als alles is uitgekelderd hebben banken genoeg geld om weer goedkoop in te kopen.

  Bbanken zeggen dat ze het geld op rekeningen van centrale banken zetten, omdat ze elkaar niet meer vertrouwen. maar dat is natuurlijk onzin. Banken kennen elkaar erg goed. Bovendien verkopen ze elkaar weer de verpakte hypotheekjes alsof er niets gebeurd is.

  Het lijkt er voorzichtig een beetje op alsof banken uit zijn op deflatie.

  Bekijk ook eens de historische documantaire “The money masters”. Of kijk het een paar keer om het goed te begrijpen. Misschien een idee voor occupy deze documantaire een Nederlandse ondertiteling te geven. Is het voor veel Nederlanders iets makkelijker te volgen (het is in het Engels).
  De link staat al elders op de site, maar toch maar weer:
  http://www.youtube.com/watch?v=JXt1cayx0hs

  Nog mijn complimenten aan Douwe Beerda voor zijn energie andere mensen wakker te schudden en mensen van informatie te voorzien.

  • Klein schrijffoutje. Ik schreef dat de punten 1 en 2 ervoor zorgen dat er minder geld in omloop is. Dat moet natuurlijk zijn: punten 2 en 3.

   De punten 2 en 3 zorgen ervoor dat geld moeilijker voorhanden is. De vraag naar geld groter gaat worden dan het aanbod, wat uiteindelijk stijgende rentestanden tot gevolg heeft.
   Punt 1 is een extra katalisator voor stijgende rentestanden. Het geeft een turboboost op stijgende rentestanden.

 6. Hehe! Gelukkig worden er nu goede inhoudelijke stukken geplaatst! Dat was eerder anders, gemiste kansen. Nu met goed gemoed verder.

  Was gister nog ff @ Occupy.
  Ik was wat aan het zeuren over deze site, dat er zo weinig kennis op staat en ook geen links naar waar het wel te vinden is, zoals bvb http://www.NieuweMediaNieuws.nl
  Daar werd me verteld dat kennis verspreiden geen doel van Occupy is… Wat dan wel? Ik denk dat kennis verspreiden heel belangrijk is aangezien mensen keuzes maken op basis van kennis.

  • Kennis verspreiden is in mijn ogen een van de belangrijkste doelen van de occupy movement. Zolang mensen niet doorhebben via welke systemen ze volledig worden uitgekleed gaan ze niet meedoen.

   En eenieder die het huidige financiele systeem begrijpt ziet direct hoe bizar oneerlijk dit werkt en is bijna per definitie een occupy voorstanden. Dus ik zou vooral ook aan iedereen individueel willen vragen. Stuur dit soort berichten door naar familie, vrienden en collega`s. Zo leren ze de materie kennen en de occupy website en dus de organisatie. Twee vliegen in een klap. :-)

 7. Hoe komt het toch dat elke student die afgestudeert is zich onze lieve heer voelt ?
  Antwoord ze zijn door de leerboek procucers zwaar geindoctrineerd tussen de leerstof door zit een en al
  indoctrinatie.
  Hierdoor ontstaat er een ernstige tweedeling in de maatschappij.
  In een bekend Nederlands dagblad stond de navolgende uitspraak over russische demonstranten in Moskou :
  Het is helaas een verzameling van ijdele individuen ipv geestverwanten met een duidelijke agenda .
  Dit lijkt in mijn ogen ook soortgelijk in amsterdam het geval te zijn .
  Als we ons afvragen hoe het kan dat het onderhavige geldsysteem een kans heeft in Nederland kunnen we niets anders concluderen dan dat dit door de rijken en belangrijker door hun politieke partij komt de VVD
  Als ik dan oproep om ons zo te organiseren dat we een massaal block vormen tegen deze krachten dan krijg ik niets anders te horen dan dat dat niet de weg is.
  Nee het is slim om allemaal nietige acties te houden dat snijdt hout , ha ha ha
  Ik weet een ding zeker , zolang we blijven zweven zal dat machtsblock niets prijs geven en aan de macht blijven .
  Er is maar 1 weg naar een normale maatschappij en dat is massaal actie voeren op een mogelijk egyptische manier .
  Iemand zei nederland is egypte niet wat een domme gedachte .
  Dit terwijl er honderden keren vergelijkingen worden getrokken met buitenlandse situaties en dat wordt dan als voorbeeld gesteld om het hier ook zo te doen.
  De VVD is de moebarak van Nederland , als die blijft , blijft het huidige uitbuitgeldsysteem ook.
  Huurhuizen behoren dan tot het verleden , studie schuld is dan de gewoonste zaak van de wereld , hypotheken om schuld te maken blijft aan de orde van de dag.
  Ziekenfonds is dan voorgoed verledentijd en zorgverzekerings-uitbuiting wordt dan steeds erger
  Zorg wordt dan alleen voor de rijken .
  De armen moeten dan net als in Amerika leningen afsluiten
  om een gebroken been mee te betalen .
  Als julie in zo’n wereld willen leven moet je vooral geen massale actie gaan regelen en blijven zweven … zoals we are the …bla bla .
  Een moegestreden occupier die andere (massale )acties wil zien.

  • Als eerste is de hele politiek in handen van de bancaire sector, ongeacht partij. Ten tweede lijkt het me verstandig vooral de informatie door te sturen. Maak mensen bewust om je heen, stuur het naar je vrienden, familie en collega`s etc.

   En als je acties wilt, wat voor acties lijken je dan nuttig om dit spel van centrale banken te beëindigen?

   • sorry voor late reactie,

    De regering( regiem VVD) maakt dit systeem mogelijk.
    Acties die er voor zorgen dat dit ondemocratische regiem weggaat (egyptische methode van de massa)
    Elke vrijdag of zaterdag acties , waarbij de massa moet worden aangetrokken door punten te noemen die de massa aanspreek om te komen:
    Huurhuissysteem terug ziekenfonds terug marktwerking in bepaalde sectoren weg betaalbare woningen inplaats van een belachelijk hypotheeksysteem etc dat spreekt aan om te komen demonstreren niet het gezweef van wij zijn de ….bla bla daar komen ze niet voor meedoen!!!!
    Leraren zeggen dat we het met hen eens zijn schoonmakers uitleggen dat ze samen met ons een vuist moeten maken.
    En dan 1 vaste dag per week of per twee weken een demonstratie !!!!!!
    Opbouwen dat gebeurde in cairo ook eerst waren er weinig daarna kwam de massa op gang .
    Ik heb dat via CNN van dag tot dag gevolgd .
    Het volk , de massa reageert op dingen die ze aanspreken en niet op gezweef , hoe goed ook bedoeld .
    Occupier in hart en gevoel

   • Er is 1 partij die door een verstandige persoon is opgericht (Jan Marijnnissen ) die zal er voor zorgen dat die ideotie
    eindigd maar alleen als zij de totale meerderheid hebben, krijgen.
    Dat is mogelijk als wij slimme nederlanders ons vanaf vandaag niet meer laten verdelen en op 1 partij stemmen
    de SP .
    De VVD laat zich ook niet verdelen.
    En die PVV dat is een truc van diezelfde VVD .
    Ze hebben zo zetels bij links weggehaald en daardoor zit de VVD weer 4 jaar stevig in het zadel , mijn rug op met de term gedoog bla bla dat is ongrondwettig en vernietigd iedere democratische zin .
    Pvv heeft dag 1 na de verkiezingen zo de zetels aan de VVD geschonken dat is wat er werkelijk is gebeurd

    • sorry vernietigt moste met een t slip of the..

    • Nou, ik hoor de SP niks noemen over gefractioneerd bankieren, computer trading, onze economie gebaseerd op schulden (wel mensen met schulden helpen, maar niets over verandering van het systeem en mentaliteit). Ze willen de hypotheekrenteaftrek garanderen, maar huizenprijzen zijn juist gestegen tgv die hypotheekrenteaftrek.
     SP, beetje oppervlakking neuzelen over bonussen, nationaliseringswetten, bankenheffing, flitskapitaal, maar weinig echte veranderingen van het economisch systeem. Niks aanpak van het IMF die eigenlijk landen meer de afgrond induwt dan dat ze goed doen. Ook bij de SP blijft het economisch systeem eigenlijk zoals het is. Ook het economisch model van de SP is, net als bij alle andere politieke partijen, onhoudbaar.

 8. perfecteconomy.com

  dit is degene die deze ‘eigenschap’ publiceerde op Internet, als eerste schijnt het

  .. en is degene die de IJslandse regering heeft ‘geadviseerd’ betreffende hun tegenspel tegen de City & IMF
  (wat ze min of meer gewonnen hebben, hoewel het landsverraad – net als in NL – ook in IJsland permanent schijnt)

 9. Goede weergave der dingen, je kan je dus afvragen wil je wel op deze manier met dit spel meespelen? of moeten we ons afvragen of we handelen in het algemeen belang zouden moeten doen zonder dat daar een ‘fiche’ tegen over staat. Want bezig zijn voor de gemeenschap is ook eigen belang omdat je daar zelf ook van profiteert echter, als je alleen profiteert maar niet meer bijdraagt kun je jezelf wel winnaar noemen maar je kan de rest ook verliezers noemen. Om het voorbeeld aan te hoeden je zou er ook voor kunnen kiezen om door wat gemeenschappelijke inzet er een leuke avond voor alle deelnemers van te maken. Kortom een goed en relevant artikel gevonden en ge-herplaatst.

 10. Ja je kunt dit inderdaad zo uitleggen en het klopt als een zwerende vinger. Voor een omwenteling zijn er echter te weing mensen te vinden

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


9 − two =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>