Jan 192012
 

van de Algemene vergadering 07 januari 2012

Aankondigingen:
Zaterdag 14 januari zaler een ironische actie worden georganiseerd: ‘blijf winkelen / Occupy heeft het allemaal fout’ enzovoorts. Een organisatorische vergadering voor deze actie zal worden gehouden 08 januari om 18.00 uur op het plein.

08 januari een nationale zal worden gehouden in Den Haag. Dit is een maandelijkse vergadering. Het is om 14:00 in de Peer gebouw.

Beslissingen:

Algemene zal worden gehouden op een wekelijkse basis op zaterdag, vanaf 18.30 uur.
Het moderator team zal de voorbereiden, mensen kunnen een bijdrage blijven leveren verwijst naar het moderator-team of het info punt.

Het bankrekeningnummer op de website wordt verwijderd en vervangen door een dat er een nieuwe account binnenkort beschikbaar zal zijn. Dit is te wijten aan enkele problemen met de toegang tot het dat wordt overgebracht naar de bankrekening. Dennis is bezig met een nieuwe bankrekening van de Triodos Bank.

Het kamp heeft een facelift nodig. In de vergadering van volgende week zal dit punt besproken worden:
- Wat zullen we doen met het kamp?
- Hoe kunnen we de tenten verbeteren of ze vervangen door andere (nomadische en duurzame)structuren?
- Gaan we verder met het kamp (‘s nachts) aan het of liever een dag kamp met, infostand en ontmoetings/ actie / werkruimte?

- Translation –

Minutes of Occupy Amsterdam meeting January 7th 2012

Announcements:

Saturday the 14th of January a ironical action will be organized: ‘keep on shopping / Occupy’s got it all wrong’. A organizational meeting for this action will be held January 8 at 18:00 at the square.

January 8 a national GA will be held in The Hague. This is a monthly meeting. It’s at 14:00 in the Peer gebouw.

Decisions:

General Assemblies will be held on a weekly basis on Saturdays, starting at 18:30.
The moderator team will prepare the agenda, people can contibute points to the moderator team or at the info point.

The bank accountnumber now shown on the website will be removed and replaced by a message that a new account will be available soon. This is due to some issues with access to the money which is transferred to the bankaccount. Dennis is working on a new bank account from the Triodos Bank.

The camp needs a facelift. In the meeting of next week the following point will be discussed:
– What will we do with the encampment?
– How can we improve the tents or replace them with other (nomadic and sustainable) structures?
– Are we going to continue to camp (during the night) at the Beursplein or rather have a day camp, info stand and meeting/workingplace?

TwitterFacebookShare

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


five + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>