Jan 182012
 

Dit artikel is overgenomen van:
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/

Met behulp van de -geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt- strategie ben ik de afgelopen weken druk bezig geweest om verschillende zaken van het economische systeem uit te pluizen. Dit was leerzaam, avontuurlijk en soms begreep ik opeens wat ze bedoelen met de doos van pandora. Ik deel hier graag mijn reis- en leerverslag in de hoop dat het andere mensen kan helpen om een beter begrip van het systeem te krijgen.

Hoe werkt ons huidige economische systeem?
De belangrijkste reden dat “de 99%” protesteert is waarschijnlijk omdat 99% van de mensen geen enkel idee hebben hoe het huidige economische systeem ingericht is. Bijna niemand kent de precieze mechanismen van hoe gemaakt wordt, door wie dit wordt gedaan, wie aan de touwtjes trekt van het geldsysteem, wat voor invloed heeft in een systeem, etc. “De 1%” lijkt goed van deze onwetendheid te profiteren.

Maar weinig mensen weten hoe ons huidige geldsysteem werkt. Het wordt de hoogste tijd daar verandering in te brengen.

Geld is
Geld wordt tegenwoordig gemaakt uit schuld, geld is schuld. Hiermee zijn de mensen die het recht hebben om leningen uit te geven in de vorm van schulden de mensen die het recht hebben om geld te maken. Overheden produceren slechts het tastbare geld zoals de munten en briefjes. Private banken zijn in het huidige economische systeem verreweg de grootste geldscheppers. Ook de Nederlandse Centrale Bank is vanaf 1998 volledig afhankelijk van private banken om aan geld te komen.
Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen denken dat als ze geld lenen bij een bank dat dit het spaargeld is van andere mensen. Dit klopt niet en is dus niet waar. Banken scheppen de schulden die mensen aangaan uit het niets, maar gebonden aan bepaalde regels. Zo is het mogelijk dat zowel personen, bedrijven en overheden allemaal schulden kunnen hebben bij de bank. Nederland heeft een schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de totale schuld van overheid, bedrijfsleven en huishoudens bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard . Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 per Nederlander.

Rente, de grote veroorzaker van verdeeldheid in rijkdom.
Dat banken geld mogen creëren is voor velen waarschijnlijk nieuw, wat dit recht echter interessant maakt is het feit dat banken rente over dat gecreëerde geld mogen vragen. Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 euro. Oftewel de gemiddelde Nederlander is 22% van de inkomsten kwijt aan rentelasten wat naar private banken gaat. Deze rentelasten zitten in persoonlijke rentelasten over leningen, ze zitten berekend in producten van bedrijven die rente aan private banken moeten betalen, en het zit in de belastingen om de rente op de te kunnen betalen. Als je dit in tijd om zou zetten, werkt de gemiddelde Nederlander jaarlijks 81 dagen “gratis” voor de mensen die deze rente opstrijken. Zo wordt duidelijk dat private banken veel geld verdienen doordat ze rente vragen over geld wat ze in de vorm van schulden zelf uit het niets hebben gecreëerd. Dit verklaart hun luxe bedrijfspanden op de mooiste locaties, de goede salarissen en bizar hoge bonussen voor “topbestuurders”.

De rente die bankiers mogen vragen over het gecreëerde geld zorgt ook voor een systematisch probleem. Om dit te begrijpen moeten we terug naar het principe dat geld schuld is. Banken creëren schulden voor mensen, maar mensen moeten naast het terugbetalen van de schuld ook rente betalen over die schuld, en dat geld is nooit gecreëerd. Er is altijd meer schuld (schuld plus rente) dan dat er geld (eerder gecreëerde schuld) in het systeem is. Dit mechanisme zorgt ervoor dat er altijd een schaarste aan geld is. En hierdoor wordt competitie tussen personen en bedrijven geforceerd door het systeem want ze moeten proberen het geld van elkaar binnen te krijgen omdat er niet genoeg geld is in het hele systeem. Degene die niet op tijd genoeg geld van anderen weet te pakken te krijgen zal failliet gaan. En als bedrijven failliet gaan of personen niet meer hun hypotheek betalen, wie krijgt dan de daadwerkelijke waardevolle zaken in handen zoals het bedrijf of de woning? Inderdaad de banken.

Een andere fundamentele systeemfout van dit mechanisme is  dat het uitgaat van de mogelijkheid om oneindig te kunnen groeien. Het systeem moet telkens meer schulden maken, (waar telkens meer rente over moet worden betaald aan private bankiers) om de telkens groter wordende schuldenberg te kunnen voldoen want anders implodeert het systeem. Het is echter niet mogelijk om oneindig te groeien op een aarde met natuurlijke grenzen waar de werkelijke waardevolle producten vandaan moeten komen. Doordat er telkens meer geld nodig is dwingt het systeem de gebruikers ervan om telkens meer zaken van de aarde op een of andere manier in het geldsysteem te drukken. Oftewel langzaam maar zeker wordt op alles en iedereen een prijskaartje geplakt. En alles wat in het geldsysteem wordt uitgedrukt is mooi voor bankiers want die beginnen vanaf dat moment de rente ervan af te romen.
Faillissementen, competitie tussen mensen en uitbuiting van de aarde zitten allemaal in het systeem ingebouwd. Net als de uiteindelijke implosie van het systeem.

De lusten, risico`s en lasten van het systeem zijn daarbij ook nog eens buitengewoon oneerlijk verdeeld. Als de mensen niet langer hun schulden kunnen voldoen komt het bezit in handen van de banken. Als de banken failliet gaan red de politiek ze met publiek geld. Voor banken is dit dubbel cashen omdat de overheid en daarmee dus het hele volk dan nog verder in de schulden bij banken komen te staan en ze zo dus nog meer aan jaarlijkse rentelasten naar de banken moeten overdragen. In Nederland is de staatsschuld door alle reddingsacties met bijna 100 miljard omhoog gegaan. Ook hierover zal rente moeten worden betaald in de komende generaties aan private banken die onze overheden wisten te overtuigen dat dit noodzakelijk was.

En het kan nog gekker. Bizar genoeg is het voor internationale private banken buitengewoon interessant om oorlogen te financieren. Het liefste zelfs aan zo veel mogelijk kanten tegelijk, want hoe verder nationale overheden in de schuld staan hoe meer geld zij aan rente op de uitstaande schulden verdienen. En laat oorlog nou een ideaal instrument zijn om meerdere overheden tegelijkertijd in de schulden te krijgen. Er is hierbij eigenlijk geen risico voor de banken want de bevolking van het land  moet de leningen terugbetalen die door de oorlogvoerende overheden worden aangegaan,  in de vorm van belastingen.

Rente zorgt voor een continue welvaartsverschuiving van 80% van de armsten naar de 10% rijksten van het systeem.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het systeem van rente continue voor een verschuiving van rijkdom zorgt van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. We zagen net dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks in totaal 7125 euro aan rentelasten betaald. Dit komt neer op rond de 20 euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 euro per dag verdienen. Als iemand wil profiteren van dit systeem moet die persoon minimaal 7125 euro aan rente weten te vangen over het eigen vermogen. Als dit wordt berekend uitgaande van een positief rentepercentage van 3%, dan is er een eigen vermogen nodig van rond de 240.000 euro, zonder enige eigen schulden uiteraard,  voordat mensen gaan profiteren van dit systeem. Als schrijver van dit stuk moest ikzelf constateren dat ik bij de 80% hoor. Wat wederom interessant is om te bedenken is dat hoe verder dit mechanisme schuift hoe sterker deze effecten worden. Uiteindelijk zullen er telkens meer mensen van de 80% zijn die niet meer hun leningen kunnen betalen waardoor ze hun bezittingen gedwongen moeten verkopen. Deze bezittingen die in tegenstelling tot het door banken gecreëerde geld een echte waarde hebben voor het voortbestaan kunnen dan vervolgens goedkoop worden opgekocht door de rijkste 10%.
Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig maar zo werkt het systeem in opzet en dit verklaart ook dat 147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in handen kunnen krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren.

Bronnen voor meer informatie:
Eerdere artikelen (deel 123) op visionair over geldcreatie en over rente.
Money as Debt I (NL ondertiteling)
Money as Debt II, Promises Unleashed
Zeitgeist Addendum (NL ondertiteling)
Zeitgeist III, Moving Forward (NL ondertiteling)
The Money Fix (NL ondertiteling)
90 minuten Willem Middelkoop over het huidige bankensysteem. (Nederlands)
The American Dream (NL Ondertiteling)
Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)
Why we Fight (received the Grand Jury Prize at the 2005 Sundance Film Festival) (Engels)  

Wie heeft het recht op geldcreatie en waarom?
Het recht op geldcreatie en daar rente over mogen vragen is wellicht het grootste voorrecht dat iemand kan hebben. Voor wie wil weten hoe er in het verleden gevochten is tussen overheden en private bankiers om dit recht op geldcreatie in handen te krijgen is de documentaire The Money Masters een absolute aanrader. Zij laten zien dat er meer dan een paar Amerikaanse presidenten voor om het leven zijn gebracht en dat er verschillende oorlogen om zijn gevoerd zowel in als Amerika in de afgelopen 500 jaar. Het feit is dat de private bankiers op dit moment in de geschiedenis gewonnen hebben. En dat hadden we net al gezien aangezien het zo mogelijk is voor slechts 147 bedrijven om 40% van de wereldrijkdom in bezit hebben. Het lijkt de strijd dus waard geweest te zijn.

Hoe dieper personen, bedrijven en overheden in de schuld staan hoe meer geld de internationale banken eraan verdienen. En mochten mensen, bedrijven of overheden de lening niet meer kunnen betalen dan gaan de goederen die echte waarde hebben automatisch over naar bankiers die dit dan voor spotprijzen op kunnen kopen. Zo kun je zelfs landen motiveren om staatsbedrijven, oude cultuurschatten of eilanden te verkopen...

In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Wat daarbij interessant is om te vermelden is dat Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43) ervoor zorgde dat de contole over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.

Na de invoering van de Euro, zijn alle centrale banken van deelnemende landen weer geconcentreerd in de Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat dit onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
“Members of the Executive Board are appointed from private banking circles, by agreement of heads of government of member states after “consultation” with the Council of Ministers and the European Parliament.  This is the most powerful institution in the E.U. It has total and independent control over the amount of money and credit in circulation, and thus the general level of economic activity, at a given time throughout those member states who sign up for monetary union.” Lees hier het hele stuk.

Alle centrale banken zowel nationaal als Europees  en ook de Amerikaanse FED, staan onder controle van de rijkste 1%  en enige mogelijkheid tot democratische invloed hierop vanuit nationale overheden en vanuit Europa is hierbij  afwezig. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is of dit iets is waar we ons zorgen over zou moeten maken of niet. Tot zover is het redelijk goed gegaan met de in Europa maar het is op zijn minst opmerkelijk dat het geldcreatie proces en de banken die hier de rechten van hebben volledig in handen lijken te liggen van de rijkste 1%.

Bronnen voor meer informatie:
Inside Job (oscaarwinnaar beste documentaire 2010)
The Money Masters
The Secret of Oz
Ring of Power: Empire of the City

Tot slot
Tot zover een verslag van mijn zoektocht in begrip over het huidige economische systeem. Ik begrijp dat mijn begrip verre van perfect kan zijn dus constructieve opmerkingen en aanvullende informatie is zeer welkom. Ik zou echter iedereen willen aanraden om zichzelf hier echt in te gaan verdiepen. Gemiddeld betaalt iedere Nederlander jaarlijks meer dan 7000 Euro (22% van het gemiddelde inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet minsten net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van dit systeem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons systeem. Door samen dit systeem zo goed en scherp mogelijk in beeld te krijgen kunnen we het systeem verbeteren en ervoor zorgen dat geld optimaal zijn oorspronkelijke doel vervult. Het uitwisselen van waardevolle zaken tussen mensen op een eerlijke manier waarbij het geldsysteem een middel is voor het voortbestaan van alle mensen en niet waar mensen een middel zijn van een geldsysteem wat een kleine groep rijke mensen aan de top enorm lijkt te bevoordelen.

In de toekomst van onze economie (deel 12 en 3) kunnen mensen alvast een aantal oplossingen vinden om zelf lokaal systemen van uitwisseling op te zetten. Dit soort complimentaire systemen zijn ideaal om jezelf minder afhankelijker te maken en jezelf gedeeltelijk te onttrekken aan dit soort supersystemen. Daarnaast is het wellicht verstandig om te discussiëren over of het recht van geldcreatie wel in handen van private banken zou moeten blijven. Het lijkt eerlijker om dit recht terug te brengen in handen van de overheden zelf zodat de enorme voordelen van dit systeem naar de hele bevolking terug kunnen vloeien. Maar zoals ik eerder al zei is mij niet duidelijk wat het handigst zou zijn dus als mensen hier informatie en ideeën bij hebben…

Meer informatie over de oplossingen op: 
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Ex-investeringsbankier legt bizarre werking banksysteem uit.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!)

TwitterFacebookShare

  23 Responses to “Hoe werkt ons economische systeem eigenlijk?”

Comments (18) Pingbacks (5)
 1. lening tussen private serieus bod

  Ik ben een persoon die voorziet in leningen vanaf 1000 €
  € 150 999 000, zal u een lening te vinden
  doorgaan met hun activiteiten, of het nu een project of
  Koop een appartement. Echter, de voorwaarden die door de bank. Alle mensen in staat om te reageren op hun toestand zal zijn, de rente bedraagt ​​3.% Per jaar. of als je het geld nodig om andere redenen, neem dan contact met mij op voor meer informatie, gelieve ons te contacteren met dit Email: kenlexloancompany1@gmail.com

 2. Heel goed stuk hoor.

  Ik denk dat we zelf ook heel makkelijk een systeem zouden kunnen creeren.
  We zouden elkaars diensten al kunnen betalen met soort uren bonnen.
  Uren voor uren dus. Alleen blijven we geld nodig hebben omdat we allemaal schulden hebben.
  Je zou op deze manier ook producten kunnen verkopen. Tel het aantal uren uit dat het jouw kost om het product te maken en verkoop het voor die aantal uren.

  Geen Euro’s maar Uro’s dus

  Gr Huib

 3. Kijk deze site:
  CONFIRMED: The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny
  http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny

  bekijk het eerste filmpje en scroll naar beneden voor het interview met David Wilcock (hierin worden ook meerdere conspiracy’s meegenomen!), waar je een hoop uit zult begrijpen. Mind bogling!

  dit is het moeder-artikel:
  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny

 4. Wereldklasse. Goed huiswerk gedaan!

  Ik schreef vandaag een mailtje naar het Parool (willens en wetens):

  Goeiedag,

  ‘n Korte reactie op uw column van vrijdag 20/1. Magnieters en Gossiedwepers: ik genoot ervan. Het was grappig, ik kon me erin verplaatsen, ik ging het vergelijken met mezelf en anderen dus werd er creatief van en had er een mening over.

  Mijn enige aanmerking erop is, dat ik uw column bijna het enige positieve in de hele krant vind.

  Das nie waar natuurlijk – dus waar het om gaat is dat ik een te klein percentage van alle berichtgeving positief vind; in Roemenië was bijvoorbeeld een paar jaar geleden bepaald dat 55% van het ‘nieuws’ positief moet zijn. Vind ik al veel beter.

  Sterker, ik vind een veel te groot percentage “toxisch nieuws”. Wasda?

  “De meeste media voeren ons “kleine stukjes onbelangrijke informatie waarbij we niet hoeven na te denken en die ons leven niet direct beïnvloeden”. Teveel aan voedsel leidt tot zwaarlijvigheid en diabetes. Op dezelfde manier leidt de inname van eindeloze hoeveelheden korte nietszeggende nieuwsberichten tot een “overvloed aan informatie”, las ik op teaparty

  Samengevat: “Ons nieuws is toxisch, maakt mensen passief, misleidt ons systematisch; creëert aangeleerde hulpeloosheid; Nieuws geeft ons de illusie betrokken te zijn;

  De samenleving heeft journalistiek nodig, maar op een andere manier. Meer journalisten zijn nodig die graven naar onthullingen die relevant zijn. En nu je steeds minder naar het reguliere nieuws kijkt en luistert heb je de tijd om kennis te nemen van deze onthullingen.” Google maar eens op “toxisch nieuws” ;)

  Zet dat maar eens op de achterpagina van uw klant onder “het laatste woord” ;)

  Hartelijke groet,

  Robert Jan

 5. Kijk eens op http://www.huisengezin.nl/geld-geld-geld Ik heb een verhelderende tekenfilm gepost met NL ondertitiling

 6. VERTEL HET VERDER!

  Observatie. Hier nog een heel helder artikel geschreven over wat geld is en hoe het werkt:

  “Geld is in principe een heel handige en nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat de verschillende vaardigheden en inspanningen (vaardigheid + inspanning = arbeid) van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een inspanning een universeel ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen inspanning ruilen tegen de inspanning van een ander, naar keuze. Geld zou, in die zin, dus keuze en vrijheid moeten brengen.

  Waarde
  In deze tijd denken de meeste mensen dat geld waarde heeft. Dat is een vergissing. Geld heeft geen waarde, maar het biedt toegang tot waarde. Tenminste, als het goed is. Maar het is niet goed. In ieder geval, niet meer.

  Het enige van waarde waartoe iedereen toegang wil hebben, is elkaars arbeid. Alle producten en alle diensten waarover we maar zouden willen beschikken, bestaan nergens anders uit dan uit arbeid van mensen. Arbeid is het enige dat dingen of diensten ruilwaarde geeft. Grondstoffen zijn immers door de natuur gegeven en dus gratis. Pas als er arbeid aan wordt toegevoegd (door ze bijvoorbeeld op te graven) krijgen ze ruilwaarde.

  De prijs van ieder product en iedere dienst bestaat nergens anders uit dan uit arbeid (plus winst – zie voetnoot*). Geld moet dus (als het goed is) toegang bieden tot arbeid van anderen. En arbeid is niets meer dan vaardigheid + inspanning = (ruil)waarde.

  Geld is een tegoedbon voor arbeid van anderen, en die tegoedbon verkrijg je door zelf arbeid te leveren. Je levert arbeid, krijgt een tegoedbon, en daarmee kun je arbeid van anderen kopen. Eigenlijk is het een heel eenvoudig administratiesysteem. Dat is het idee, en dat is eigenlijk alles. Als het goed is. Of eigenlijk moet ik zeggen: als het goed zou zijn.”
  Lees verder @
  http://www.argusoog.org/wat-is-geld/

  OPLOSSINGEN:
  * Afzien van het gebruik van het geld zelf als koopwaar.
  Geld dient uitsluitend te fungeren als tegenwaarde van
  koopwaar;
  * Erkennen dat ook geld moet verouderen, net zoals de producten die we er voor kopen;
  * Afzien van de mogelijkheid dat landen geld lenen. Alleen
  individuen en bedrijven die geld lenen kunnen dit productief
  maken. Een land is geen bedrijf;
  * Duurzame, milieuvriendelijke, productie belonen en vervuilende wegwerpproductie onaantrekkelijk maken;
  * Erkennen dat het schenken van geld een noodzakelijk economisch proces is;
  * Voorkomen dat kapitaal vast blijft zitten. Geld moet rollen;
  * Het inperken van prestatieloze inkomensverwerving, die
  veroorzaakt dat anderen meer moeten presteren dan ze
  kunnen.

  Uit “Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Verbondenheid”
  http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=26343
  Een boek met VISIE wat dus ECHT met doordachte alternatieven komt! Regelrechte aanrader.

  Daarin staat nog veel meer. Ook bvb dat belasting ALLEEN geheven zou moeten worden over wat we kopen. ZO krijg je namelijk wel een eerlijker systeem.

  • Hele goede aanvulling van Julius Jooker! Laten we ons niet blind staren op geld maar onze ogen openen voor wat er echt gebeurd!
   En een kleine aanvulling: grond(stof) + arbeid = producten+diensten met waarde. Het is waar dat grond(stof) een gift van de natuur is maar vreemd genoeg zijn ze niet meer gratis. Er is altijd wel iemand die zegt, die grond is van mij en wil je de grondstof gebruiken, dan moet je er voor betalen…. Vreemd eigenlijk toch? Het was toch gratis van de natuur dus waarom iemand betalen? Wat heeft die dan gedaan?
   En nu zal je denken, ik betaal niet voor de grond maar voor een huis. Maar in alles wat je koopt of waar je voor betaald gaat een deel naar de grond/grondeigenaar. Het is mijn werk om de waarde van grond uit te rekenen en ik schat dat ongeveer 20% van de waarde van wat we kopen naar de grond(eigenaar) gaat. En hij levert hier geen productieve arbeid voor….
   meer weten? http://bit.ly/bDGsIz

   • Inderdaad! Ook dat onderdeel wordt sterk verwerkt in de VISIE van Martijn Brasem. Jammer dat dat niet gewoon gratis online staat, maar 5 pleuro voor een e-boek is niet al te veel.

    Samenvattend: RECHT op grond. Dus uit de speculatiesfeer.

 7. En nog een pareltje uit de Nujij reacties:

  4 minuten geleden door Prof-knot
  De oplossing is eigenlijk heel simpel, maar helaas zien we door alle bijzaken het bos niet meer..

  Eigenlijk zouden we met z’n allen gewoon even goed moeten kijken hoe in het verleden landen met grote schuldproblemen die hebben weten op te lossen, denk bijvoorbeeld aan Argentinië. Wat heeft Argentinië gedaan en WAAROM? Wat kunnen we van de crisis in Argentinië leren?

  Stap 1. : Nationaliseer de centrale bank van het land en zorg dat de regering de controle krijgt over de geldhoeveelheid/geldcreatie

  Stap 2. : Neem stap 1 op in de grondwet en start een voorlichtingscampagne voor het volk waarom dit zo belangrijk is

  Stap 3. : Maak de media onafhankelijk van bankiers, hoe moeilijk dit ook zal zijn. Stop de propaganda en de leugens

  Stap 4. : Zorg eerst goed voor het volk en een gezonde economie en bekijk daarna pas welke schulden je eventueel gaat terugbetalen

  Stap 5. : Veroordeel alle partijen inclusief politici die willens en wetens de boel hebben bedonderd, dus ook Rutte, Bos, de Jager en alle andere huichelaars. Als je weet dat je eigen centrale bank de boel loopt te flessen, dan heb je naar mijn idee de plicht als politici hier wat aan te doen. Doe je dit niet, dan ben je gewoon medeplichtig aan die strafbare feiten en moet je maar op de blaren gaan zitten

  Stap 6. : Zorg voor een echte democratie, het volk bepaalt

  Kijk nu ook bijvoorbeeld even naar Hongarije.
  Hongarije wil eigenlijk een truc á la Argentinië uithalen, want Hongarije wil:
  - een nieuwe centrale bank oprichten die onder controle staat van de regering
  - corrupte media die onder controle staan van de bankiers verbieden/beperken
  - zelf bepalen welk beleid goed is voor het Hongaarse volk

  Wat horen wij? Wij krijgen te horen dat premier Orban trekjes van een dictator begint te vertonen! Waarom? Omdat premier Orban niet doet wat de bankiers willen en het “verdeel & heers” spelletje van de bankiers in gevaar brengt!

  Zoek voor de grap eens op hoeveel centrale banken er nog in de wereld zijn die niet onder controle staan van een heel klein clubje huichelaars, één van de laatste was de centrale bank in Libië.. Direct na de eerste bombardementen is deze centrale bank opgedoekt en vervangen voor een “ECHTE” centrale bank!

  Waarom betalen wij in godsnaam nog steeds rente aan commerciële banken over elke euro die banken d.m.v. 1 druk op een knop kunnen creëren?

  Centrale banken zijn de “baas” over de “normale” banken, de centrale bank bepaalt dus het beleid van de bank. Wat mag de bank wel en wat mag de bank niet?

  Waarom laten wij commerciële partijen het beleid van een centrale bank bepalen, zelfs nadat ze er keer op keer een zooitje van maken en de boel bedonderen?

  Lees meer: http://www.nujij.nl/economie/positie-hongaarse-centrale-bank-garanderen.15359609.lynkx#ixzz1k0IoekcN

 8. Om te begrijpen hoe je dit moet oplossen ga je op onderzoek uit hoe dit heeft kunnen gebeuren:

  De Khazaren

  De protocollen van de wijzen van Zion

  Goede oplossingen worden aangedragen door

  Story of stuff

  Wetgeving die multinationals als een rechtspersoon beschouwd moet ongedaan gemaakt worden. Daardoor kunnen de veroorzakers van de grootste problemen in de wereld aangepakt worden voor hun daden.

 9. Grappig artikel.
  Probleem zit alleen niet in geld, maar in de mens zelf, hebzucht., en controle drift.
  Democratie was tot heden een redelijk middel om de hebzucht middels regelgeving in te dammen, helaas faalt dit inmiddels ook. de minderheid dramt zogenaamd uit monde van de minerheid inmiddels van alles door, met als enige leidraad economie(dus geld)

  grappig detail, zelfs in de occupy bewegingen zie je de basiselementen van hebzucht, en controle drift weer terug.

  Zolang basis voorzieningen aan de vrije markt (whatever that may be) wordt gegeven zullen er mensen gewoon doodgaan van de honger.

  Waarom ligt er wel een olie leiding naar zuid afrika, maar is er geen druppel fatsoenlijk water te bekennen?

  de mens ansich is het meest destructieve dier op aarde!

 10. Ik heb deze constructieve reactie van nujij.nl geplukt en hier geplaatst:

  32 1 uur 34 minuten geleden door vengeance4all
  #20 Ook al weer zo iets wat steeds iedereen naroept doordat de media ze dat probeert wijs te maken.

  Natuurlijk worden er wel oplossingen aangereikt, alleen er wordt niet naar geluisterd. Als je het artikel goed gelezen hebt zou je die zelf ook zelfs kunnen bedenken.

  Wat betreft Europa als eerste, trap heel Goldman Sachs uit Europa inclusief alle politici die aan Goldman Sachs zijn gelieerd.

  Schaf de Centrale banken (of zorg er voor dat ze niet meer “zogenaamd onafhankelijk” in private handen verkeren). Dit hebben al eerder enkele presidenten in de VS geprobeerd, die het helaas met hun leven hebben moeten bekopen. Het is er maar ooit 1 president gelukt daar maar helaas hebben enele bankiersfamilies in 1913 het op slinkse wijze weer voor elkaar gekregen dat er weer een centrale bank opgericht werd (de FED) die zij controleerden. Zij controleren de geldpersen en krijgen rente over geld dat zij uit niets creëren.

  Schaf het fractional reserve bankingsystem af. Zorg dat geld niet meer uit het niets gecreëerd kan worden en dat er een echte waarde tegenover staat (zoals ten tijde van de goudstandaard). Hiermee komt ook een einde aan inflatie en geldafwaardering. Inflatie is roof, het is als het ware een extra belasting op jouw spaargeld. Je spaargeld en pensioen verliezen hun waarde door inflatie. Voor de overheid is inflatie juist voordelig, gezien de staatsschuld daardoor minder wordt, daarom zal de overheid hier dus niet zo snel wat aan doen.

  Het is van den zotte dat de overheid de geldcreatie aan private banken overlaat en rente betaald aan bankiersfamilies die geld uit niets creëren, zelf verzinnen.

  De invloed van lobbies van banken en multinationals op de politiek moet een halt toe geroepen worden. Tegenwoordig regeert de stem van het volk niet meer, maar de stem van het geld van de banken en corporaties. Het volk wordt genegeert en van vele van haar burgerrechten beroofd via velerlei nieuwe vrijheidbeperkende wetsvoorstellen die in het voordeel van de machtige corporaties wegen. Politici over de gehele wereld zouden derhalve ok niet meer gesponsord mogen worden bij hun verkiezingscampagnes door genereuze giften van dit soort corporate/banken lobbies. (Ook een toeval dat de politie van New York heel toevallig een miljoenen gift kreeg van JP. Morgan ten tjjde de opkomende Occupy Wallstreet protesten)

  De macht van de banken en corporaties op de politiek moet koste wat kost aan banden gelegt worden.

  Privatiseringen dienen teruggedraaid te worden voor zorg, openbaar vervoer, energie, post, telefonie. De zogenaamde marktwerking en privatisering staat synoniem voor: staateigendommen in handen brengen van een kleine groep rijken. De VVD heeft onder het mom van vrije marktwerking en privatisering alle staateigendommen weggegeven aan een kleine groep die er ultrarijk van worden en het volk besodemieteren. Duidelijke voorbeelden zie je in alle sectoren die geprivatiseerd zijn en we ondervinden de gevolgen aan den lijve met uit de pan gerezen zorgpremies, geheime prijsafspraken in de (mobiele) telefonie, ver ondermaats en duur openbaar vervoer en een postbezorging die uitgekleed gaat worden (geen post meer op maandag).

  Ik kan nog wel een nog uitgebreider epistel gaan schrijven maar voorlopig vind ik het wel weer genoeg geweest en raad ik een ieder aan om zelf ook eens na te denken over oplossingen, want die heb ik juist nooit van anti-occupy mensen gehoord, maar wel zo goed ongegrond weten te vertellen dat Occupy mensen geen oplossingen aandragen. Ik wordt er zo moe van om keer op keer dat te moeten aanhoren van mensen die geen zak doen om de vele misstanden die worden begaan door banken en machtige corporaties een halt toe te roepen.

  Lees meer: http://www.nujij.nl/economie/zo-idioot-werkt-ons-huidige-economische-systeem.15348443.lynkx#ixzz1jwuD0yQ3

 11. Dit is de link waar de rol van land in ons economisch systeem in een half uur wordt uitgelegd:
  http://bit.ly/bDGsIz

 12. Je titel geeft aan dat je schrijft over ons “economisch systeem” maar je hebt het slechts over ons “geldsysteem”. Geld is een ruilmiddel, en inderdaad een schuldbewijs. Het zegt in feite, ik produceer nu iets en jij produceert (later) voor mij iets. Het handige is dat door geld de mensen die met elkaar ruilen, elkaar niet meer hoeven te kennen of te ontmoeten. Dat is gewoon reuze handig!
  De conclusie dat een steeds kleinere groep steeds rijker wordt en een steeds grotere groep direct of indirect voor deze groep werkt, is juist. Het geldsysteem vergemakkelijkt dit maar is daarmee nog niet de veroorzaker. Ook eeuwen terug, toen geld een veel kleinere rol speelde, was dit namelijk al zo. Al meer dan 130 jaar geleden heeft Henry George exact uitgezocht wat jou titel ook pretendeert.
  Hij heeft zeer systematisch beredeneerd dat mensen alleen in staat zijn productief te zijn (en dus werk te hebben, en dus in hun eigen behoeftes te kunnen voorzien) als zij ook minimaal toegang krijgen tot land (en voor alle productieve beroepen heb je op zijn mist een plekje op aarde nodig) en in ons huidige systeem krijg je alleen toegang tot land als je daarvoor betaald (en dus beloofd een deel van je productie af te staan aan de landeigenaar!), terwijl land door niemand is gemaakt! Als die betaling voor het gebruik van land over iedereen verdeeld zou worden, dan zal niemand rijk kunnen worden door het bezit van land alleen en kunnen de belastingen omlaag (dus koopkrachtverbetering!). Het klinkt misschien abstract en utopisch, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. In de link hierboven wordt in half uur uitgelegd hoe het werkt. Het is de sleutel om van ons economisch (!) systeem een systeem te maken met eerlijke kansen voor iedereen.
  Het monopoly spel ( http://bit.ly/q3xph8 ) was overigens oorspronkelijk bedoeld om uit te leggen dat ons huidige systeem uiteindelijk leidt tot 1 oppermachtige en voor de rest allemaal slaven. We lijken nu aan de laatste paar rondes te zijn toegekomen….

 13. Neem deze ook even tot u. Ter lering ende vermaeck!

 14. Great work brother

 15. IJzersterk stukje! RT!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


8 × four =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>