Dec 262011
 

Hier zijn 10 simpele manieren waarop je kunt ondersteunen zonder in een tentje te slapen:

1. Blijf op de hoogte

Door op de hoogte te blijven van wat er echt gaande is en dit te onder je familie en vrienden, kun je helpen. Volg niet alleen de traditionele media over . Kijk de livestreams en volg ons op Facebook en Twitter, lees blogs, ​nieuwsartikelen en houd je ogen open voor de waarheid.

2. Steun Occupy met je hart

Waneer je Occupy een warm hart toedraagt, wees dan niet bang dat openlijk toe te geven. Praat met mensen over de ! Het is belangrijk dat je in staat bent om jouw idealen en die van de beweging te kunnen verdedigen vanuit je hart.

3. Geef een donatie

Elke euro wordt voor de volle 100% besteed aan het kamp op het Beursplein en alle evenementen. Bezoek het Beursplein en vraag naar de donatiebox. 

Je kunt ook een donatie storten op:
Triodos Bank: rekeningnummer 2546 63 656
t.n.v.: Occupy Amsterdam
Onder vermelding van: “Donatie Occupy Amsterdam”

4. Kom langs en toon je solidair

Niets is zo hartverwarmend als mensen die langs komen lopen en aangeven dat ze Occupy steunen. Neem foto’s terwijl je er bent en post ze op Facebook en Twitter om te laten zien aan je vrienden en familie dat je de beweging steunt.

5. Sluit je aan, en doe mee!

Als je Occupy bezoekt, wees dan niet alleen maar een voyeur. Wees een deelnemer. Maak contact, ga het gesprek aan. Breng eventueel een spandoek, manifest of een bord eten mee, of maak er een punt van om terwijl je er bent iets te . Als het kan, kom dan eens naar een !  http://www.occupyamsterdam.nl/2011/10/25/info-de-algemene-vergadering/

6. Tijd voor

Een van de beste manieren om te laten zien dat je Occupy steunt is door deel te nemen een actie. Ook in Amsterdam worden er regelmatig speciale activiteiten georganiseerd. Hoe meer mensen er dan zijn, des te meer de Occupy beweging voor elkaar kan krijgen!

7. Flyer

Start zelf een flyer actie. Dupliceer flyers en organiseer mensen om ze uit te delen. Hang posters op voor je raam, op kantoor of bij de school van je kinderen om de Occupy beweging te promoten.

8. Help het medianetwerk uitbreiden

Word Occupy vertaler, verslaggever of blogger. Verspreid je ideeën via alle media die je hebt en doe wat jij gelooft dat werkt! We hebben mensen nodig met kennis om het nieuwe medianetwerk te helpen uitbreiden. Als je media vaardigheden hebt, dan kun je altijd deelnemen aan deze oproep! Stuur een mailtje naar: info@occupyamsterdam.nl

9. Sta open voor verandering

Bedenk een aantal manieren waarop je zelf je leven kunt veranderen om jouw idealen en rechtvaardigheid voor iedereen te ondersteunen. Als er al één groter Occupy doel is, dan is het misschien de oproep tot verandering voor ons allemaal. Het is de hoogste tijd, om bewuster om te gaan met de waarde van de mens, dier en onze planeet!

10. En als laatste… er zijn vele manieren om je in te zetten voor een ​​betere wereld!

Doe wat jouw passie is en kijk hoe jij daar vorm aan wilt geven. De echte Occupy boodschap is naar mijn mening dat je zelf mag beslissen hoe jij een nieuwe wereld wilt creëren!

 

- Translation -

10 ways to support occupy

Here’s 10 simple ways you can support Occupy Amsterdam without having to sleep in a tent:


1. Stay Informed

You can help Occupy by staying informed about what’s really happening and sharing this information with friends and family, don’t just use traditional media, check the livestreams, follow us on Facebook and Twitter, read blogs and articles, be alert to the truth!

2. Support occupy with your heart

If you love Occupy don’t be afraid to say so. Talk to people about the movement, it’s important to show your beliefs and to be able to defend them from the heart.

3. Make a donation

Every euro goes for 100% to the encampment on the Beursplien and all their events. Visit the Berursplein and ask for the donations box. We are opening a bank account at a responsable bank for your donations.
It will be available for you here shortly. A moment of patience please.

4. Come along and show your solidarity

There is nothing as hartwarming as when people walk up and say that they support Occupy. take photo’s while you are there and post them on Facebook or Twitter to show friends and family that you support the movement.

5. Join in and participate

If you visit Occupy don’t just look… Participate! make a sign or banner and bring it along, or make a point of learning something new while you are there. If possible come to a general assembly!

6. Time for action

One of the best ways to show your support for Occupy is to take part in an action. Here in Amsterdam there are special events organised regularly, the more people who turn up the more we can achieve together

7. Flyer

Start your own flyer action. Duplicate flyers and organise together with people to hand them out Put posters in your windows, at the office or your kids schools to promote the Occupy movement.

8. Help the media network expand

Be a translator, reporter or blogger. Spread your ideas through all the media you have access to, and do what you believe in… It works! We need people with skills to help expand the new media network, if you have media skills you can always join in by mailing us at: info@occupyamsterdam.nl

9. Be open for change

Think of a few ways in which you can change your life to support your ideals of social justice for all. If there is a greater pupose to the Occupy movement then it is perhaps the call to change for us all. It’s high time for us to be more aware of the value of people, animals and our planet and to deal with them more responsibly!

10. And lastly… there are many ways to work towards a better world!

Follow your passions and look at how you can make them real. The real message of Occupy is in my opinion that you can decide for yourself how you want to create a new world.

 

TwitterFacebookShare

  10 Responses to “10 manieren om Occupy te steunen”

Comments (8) Pingbacks (2)
 1. Over de GA’s gesproken: die vinden allang niet meer elke weekdag plaats, zoals aangegeven wordt bij punt 5. De laatste heeft m.i. meer dan een week geleden plaatsgevonden. Overigens een vraag: hoe roep je een buitengewone vergadering op? Kan dat door een enkeling? Ik zou namelijk graag er een willlen oproepen om te peilen hoeveel toestemming er is voor mijn actie na de workshop Kerstmis Wereldvrede op 24 december jl., toen ik tijdens het Love&Light Feest het Beursplein omgedoopt heb (met informele toestemming van de toehoorders) tot Wereldvredeplein (zie verder mijn tekst op het Forum). Op 6 januari, Driekoningen, zal er in het kader van de werkgroep “Wereldeconomie en spiritualiteit” van Occupy Amsterdam een voortzetting van de workshop op het Beursplein plaatsvinden onder de titel “Wereldreligies, Wereldeconomie, Wereldvrede” om de nieuwe naam van het plein luister bij te zetten.

  • Kleine correctie: de aangekondigde workshop vindt niet op 6 maar op 7 januari op het Wereldvredeplein (Plein van de Aardse Vrede als aanvulling op het Plein van de Hemelse Vrede in China) plaats en wel van 14.30 tot 16.00 uur.

 2. ik heb ook wel een goed idee !!

  wat nou als je van die leuke armbandjes van rubber
  die je om je arm draagt in een leuk kleurtje voor 1 euro voor de 99 % een beweging voor de hele aarde

  en daar de boodschap: steun occupy of zo iets

  en dan elke euro die daardoor gewonnen word kan ingezet worden voor verdere uitbreiding van idealistische doelstellingen
  die de occupy beweging voorbrengt

  een beweging van bewoners van de aarde

 3. De keus voor een Rabobank-rekening lijkt mij een ongelukkige?

  http://www.eerlijkebankwijzer.nl/wat-kunt-u-doen/vergelijk-uw-bank/scoredetail/5124

  • Zelf heb ik gekozen voor de http://www.asnbank.nl maar ik kan mij voorstellen dat anderen voor de Triodosbank kiezen.

   Het openen van een bankrekening gaat bijbelse banken zeer eenvoudig, ook de overstapservice is erg goed.

   Occupy betekent anders bankieren.

   Vriendelijke groet

 4. Eindelijk beweging !! Heerlijk om te ervaren dat er meer mensen zijn met hetzelfde gedachtengoed. Zelf ben ik reeds lange tijd aan verandering toe, maar had het gevoel van de roepende in de woestijn. Bravo, ga zo door !! Kom zsm naar jullie toe !

 5. Eindelijk, hou vol !!!

 6. Eindelijk een ( wereldwijde ) beweging om de broodnodige verandering en bewustwording teweeg te brengen. Hopelijk op tijd, en laten we nu doorzetten met ageren tegen de huidige economische en bestuurlijke systemen. De huidige toestand is onhoudbaar en mag/kan simpelweg niet langer doorgaan !!! Geef niet op en blijf standvastig in de navolging van je idealen ! Mijn oprechte steun hebben jullie !! Groeten, Guus.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


two × 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>