Dec 122011
 


Met of zonder grote kampementen, de wereldwijde   beweging is nog maar net begonnen en zal doorgaan!

Alles wijst erop dat de beweging niet zal verdwijnen en niet meer kan worden gestopt. Al verdwijnen de bezetters van de pleinen, Occupy zal blijven groeien en bloeien ook buiten de zichtbare plaatsen. De verbindingen zijn gemaakt. Zowel in de fysieke als in de virtuele wereld, groeit het Occupy netwerk elke dag verder.

Duizenden werkgroepen over de hele wereld komen inmiddels bijeen in tenten, bibliotheken, buurthuizen, kerken, cafes en kantoren om hun capaciteiten en middelen te delen en zo te werken aan een humanere wereld. Ze creëren een nieuwe visie op de wereld en delen met vele andere de dromen en wensen van de 99 %.

Over de hele wereld worden momenteel de tentenkampen door overheden verdreven. Tegelijkertijd groeit het besef dat de bezetting met tenten slechts het begin is van iets wat niet kan worden verdreven: een echte verandering over de hele wereld!

 

- Translation-

Occupy continues to grow!

With or without big tent camps, the worldwide Occupy movement has just begun and will continue!

Everything indicates that the movement will not disappear and can not be stopped. Even if occupiers disappear from the squares, Occupy will continue to grow and develop, the connections have been made. Every day the Occupy network continues to grow both in the physical and the virtual world.

Thousands of working groups all over the world are meeting up weekly in tents, neighbourhood centres, churches, cafe’s and offices to share their skills and resources to work for a more humane world. They are creating a new vision of the world and share with many others the hopes and dreams of the 99 percent.

Tent camps worldwide are being destroyed by governments, at the same time the realization is growing that the occupation of tents is merely the beginning of something that can not be destroyed: A real change worldwide!

TwitterFacebookShare

  6 Responses to “Occupy groeit verder!”

Comments (4) Pingbacks (2)
 1. Jammer dat Occupy in Nederland wordt overgenomen door krakers en weekendprotesteerders :(

  • Beste Samuel,
   Occupy bezet met een doel. Persoonlijk ben ik zo’n weekend demonstrant waarschijnlijk, omdat ik de rest van de week moet werken/kinderen opvoeden/huishouden enz. Dat is onderdeel van het leven van veel 99%-ters. Daarvan zouden er steeds meer moeten komen in het weekend, en daarvoor is heel veel actie en communicatie nodig.
   De afgelopen weken heb ik het gevoel gekregen dat Occupy erg veel in zichzelf gekeerd was (ook door het “barricaderen” van het Beursplein) en minder met het mobiliseren van de rest van de bevolking. Wellicht gebeurde er virtueel veel, maar uiteindelijk moeten mensen toch de straat op om te laten zien dat ze wat anders willen.
   Afgelopen zaterdag was er een actie met media-aandacht en met een duidelijke boodschap. Daarbij zijn waarschijnlijk mensen opgepakt die ook wel eens kraken. Die horen ook tot de 99% en ik ben ze dankbaar dat ze het voortouw wilden nemen in deze actie.
   Eindelijk weer eens een actie van Occupy waarbij doel en middel duidelijk en transparant waren en mensen werden opgezocht in plaats van te wachten op het Beursplein (of de virtuele wereld te gebruiken) tot ze zelf komen.

   Occupy stelt de wereld te willen bestormen. Dat vergt veel van iedereen, maar vooral een lange adem en veel en harde acties. Door een paar tentjes neer te zetten, her en de in de wereld, zullen de rijken niet opeens de rekening van de crisis gaan betalen. Door louter en alleen uitwisseling van dromen en wensen, zal dat ook niet gebeuren. Dromen, wensen kunnen alleen omgezet worden in werkelijkheid door daadkracht, organisatie en – in dit geval gezien de belangen van de verdedigers van huidige maatschappij – keiharde actie, waarbij de bevolking in grote aantallen de straat op komt om haar eisen op tafel te leggen.
   Ik kan het niet mooier en niet makkelijker maken. Zo lang de miljonairs nog koket hun graaien etaleren tijdens een heuse “fair” hebben wij nog een hele lange en arbeidsintensieve strijd te gaan.
   Een strijd die ik bereid ben te voeren binnen mijn mogelijkheden, en naast iedereen die met mij van mening is dat deze maatschappij anders, menselijk, moet worden.

 2. Wonderful communication ideas…Bravo! Maybe, many of them are trying sometime to be more social, to test their social skills, to improve their attitude…So, it’s complicate from one country to an other one! These days with social media, networking and advertising…

 3. power to the people they can take youre rights !!!
  but never the will to talk !!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


+ 6 = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>