Nov 302011
 

zat dinsdagavond met een delegatie van betrokken Occupiers om de tafel.

heeft de Occupiers in dit overleg geen harde deadline gegeven. Wel sprak de burgemeester zijn bezorgdheid uit over een aantal punten zoals veel stank, drank en rook overlast. Het gaat hierbij om zaken, die niet direct een gevaar opleveren, maar met name voor de ondernemers op en rond het overlast veroorzaken.

De cijfers laten zien dat er rondom het Beursplein steeds meer incidenten, arrestaties en problemen met de handhaving zijn, ook dit is een punt van bezorgdheid. De Occupiers lieten Van der Laan weten, de overlast van het kamp steeds zoveel mogelijk te beperken. Zo is de rookoverlast inmiddels al verdwenen en zal er de komende dagen hard worden gewerkt aan zichtbare verbeteringen.

De Occupiers zijn deze week begonnen met ‘fase twee’. Hierin zal een einde gemaakt worden aan de grote camping en begonnen worden met het bezetten van het plein met activiteiten voor de 99%. Hierbij ligt het accent van op dagactiviteiten met als doel om de visie van meer uit te kunnen gaan dragen. Het Beursplein kan dan leuker gemaakt worden en er zal minder nachtelijke onrust zijn.

Van der Laan liet weten dat deze veranderingen de goede kant op gaan. ‘s Nachts slapen op het Beursplein zorgt echter voor blijvende problemen met de handhaving; “Als iedereen gaat slapen in één grote tent op het Beursplein zijn we van de regen in de drup”. Voor mensen die willen slapen zijn er daarom door de gemeente vier zuidas lokaties beschikbaar gesteld.

Tijdens het gesprek werd het gezamenlijke doel uitgesproken dat een opknapbeurt van het Beursplein in ieders belang is. De Occupiers hebben als gebaar van goede wil en uit eigenbelang, de intentie uitgesproken om elk dag verbeteringen op het plein te laten zien.

Concrete afspraken, binnen de , worden gemaakt tijdens de algemene (elke dag om 18:30 uur) op het Beursplein. De aanwezige Occupiers hebben daarom van der Laan uitgenodigd om naar het Beursplein te komen. De burgemeester is, als de dit toelaat, bereid gevonden om dit weekend naar het Beursplein te komen!

Wordt vervolgd…

 

-Translation-

Mayor Eberhard van der Laan met with a delegation of concerned Occupiers on Tuesday.

Van der Laan didn’t give the the Occupiers a hard deadline for leaving Beursplein but he did raise his concern over a number of points including smell, drinking and smoke. These are things that pose no immediate danger, but are a nuisance for those in and around Beurpslein, especially business owners.

The figures show that around the Beursplein there have been an increase in incidents, arrests and problems with enforcement, which is also a point of concern. The Occupiers, Van der Laan know the inconvenience of the camp ever to minimize. The nuisance around smoking has already disappeared, and in the coming days, there will be visible improvements to the camp.

This week, the Occupiers have begun with “Phase Two”. This will put an end to the large campsite at Beursplein, and the square will, instead be occupied by activities for the 99%. The focus of daily activities in order to occupy more of the vision to be able to wear. Beursplein will be more fun and there will be less nightly turmoil.

Van der Laan said that these changes are in the right direction. Sleeping on the Beursplein, however, provides for continued difficulties with police enforcement. “If everyone is sleeping in a tent on the Beursplein we go from bad to worse,” he said. He offered four alternative locations for the people who want to sleep on the Beursplein.

A refurbishment of the Beursplein emerged as a common goal in the conversation, and as a gesture of good will and as is in their own interests, the Occupiers intend to make improvements every day.

Within the Occupy movement, concrete agreements are always made during the on Beursplein (everyday at 18:30). The current Occupiers, therefore, invited Van Der Laan to come to the Beursplein. If the agenda permits, the mayor is willing to come this weekend!

To be continued …

TwitterFacebookShare

  4 Responses to “Verslag Overleg Occupy met Burgemeester”

Comments (4)
 1. Twee voorstellen:
  1. Geef het Occupy College, dat een grote vlucht in Amerika heeft genomen met duizenden studenten en docenten, de rol van het houden van activiteiten op het Beursplein, zoals lezingen, cursussen over o.m. de oplossingen van zowel de crisis in het Occupy-kamp alsook die in de grote buitenwereld (waartoe ik een poging heb gedaan in mijn lezing in de Witte Tent van woensdag 23 november “Crisis en alternatief – Sociale organica als kandidaat voor hervorming de economie” en mijn discussiestuk voor de GA van 25 november “Oases der menselijkheid – Beschouwing over de toekomst van de Occupy beweging” (te lezen op het Forum van de website Occupy The Netherlands en http://willehalminstituut.blogspot.com)
  2. Beperk dan het aantal slaapplaatsen tot een kleine kerngroep en bewakers om de boel ‘s nachts in de gaten te houden, degenen die dan geen slaapplaatsen meer hebben kunnen dan uitwijken naar de door de Burgermeester voorgestelde plekken. Meer hierover in mijn volgende beschouwing: “Oases der menselijkheid II – Volgens Josef Beuys vinden de nieuw mysteriën op het treinstation plaats – dus waarom ook niet op het Beursplein?”

 2. Ja Frank, we zijn net mensen;-)
  Maar ik elk geval; In Amsterdam We Talk!

  • Ik weet het ben zo weer op BP heb je de kaartjes al?
   heb vond de gelijkenis wel treffend :)

 3. Niet realistich we klinken eigenlijk als de europese leiders.
  want de burgemeester heeft duidelijk eenn ultimatumb gesteld waar slapen aleen in uiterste gevallen een mogelijkheid is.
  Verder verwacht hij van ons binnen een week dat we met iets concreets komen.
  Dit is allemaal te beluisteren als je even meer dan een uur de tijd neemt.
  Ik zie in de slag kracht van occupy amsterdam grote glijkenissen met de ueropese ministers.
  ze zijn hopeloos verdeeld , en concensus over een geteeltelijke verplaatsing van het kamp lijkt ver te zoeken.
  Toch zal dit moeten doen we het niet dan doen we PRECIES wat europa doet het over laten aan het IMF….
  Wij laten het dan over aan de burgemeester en de politie met als gevolg ONTRUIMING…
  hier het stukje over de crisis die ons over een peer weken staat te wachten want het laaste stukje is misschien nog het meest intresant!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


three + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>