Nov 142011
 

De afrekening!
Je kent het wel, alle rekeningen betaald, je checkt je saldo en… het is alweer bijna op. Toen ik net uit huis ging was dat anders, je betaalde je rekeningen en had nog 60-80 % over, tegenwoordig mag je blij zijn als je 20-30% overhoudt om eten & kleren van te kopen. Ons wordt dan wel verteld dat er echt geen inflatie is maar dit is toch echt allemaal heel meetbaar. Ik vraag me ondertussen af hoe de overheden dan rekenen. Een huis was bijvoorbeeld toen 3 keer een jaarsalaris, nu 7 keer.

Zelfontplooing is alleen mogelijk bij voldoende beloning in tijd en middelen.
Toegang tot goedkoop onderwijs, juiste informatievoorziening en minder regelgeving.
Ondanks de , draaien de banken en bedrijven steeds dikkere winsten over de rug van ons belastinggeld. Dat ‘moet’ ook wel want er is bizar veel welvaart in omloop en als je dat eerlijk verdeelt over de hele wereld zijn we morgen allemaal miljonair. Wie gaat er dan nog naar zijn baan morgen? Het is de bekende wortel voor de ezel, pak de mens al zijn af en hij moet wel van 8 tot 5 blijven opdraven om zijn hypotheek & benzine te betalen
.
De wereld economisch stabiliseren en schoonhouden kan alleen door een eerlijker verdeling van welvaart en macht.

Te grote welvaart verschillen leiden altijd tot conflict. Wanneer jij de enige in de straat bent met een villa en de rest woont in een krot komen ze het eten vanzelf een keer halen bij je. Dat is denk ik niet de wereld die je wenst voor je kinderen later.
De hebzucht zal uiteindelijk naar zelfvernietiging leiden wanneer de laatste mensen, al vergiftigend en onderdrukkend, strijden om de laatste restjes welvaart. Dit systeem is hard aan t falen. Onze pyramidespel wordt topzwaar en de aanvoer van nieuwe arme arbeiders te kort schiet. Daarom wordt er kunstmatig een grotere armoede gecreëerd.

Echte democratie kan alleen in een vrije informatie samenleving.
In dit informatie tijdperk staat kennis, kunde en empathisch vermogen centraal. Voor alle andere dingen hebben we tegenwoordig robots and micro-chips. Dus de kennis economie moet in centraal staan wil je kunnen concurreren met giganten als China of de U.S.A. of met lage loongebieden.
Democratie moet ook toegankelijk worden door eerlijke informatie deling. Zoals in Ijsland bijvoorbeeld, met goede voorlichting, internet referenda en fora waarop je direct met je parlementsleden kan spreken en kan aansturen in de politiek als burger. Elke Europese staat zou dit verlichte voorbeeld moeten volgen, daar hebben wij recht op volgens onze grondwetten. En als we het niet krijgen wordt het tijd om het te halen.

TwitterFacebookShare

  One Response to “Mijn Visie: Daniel”

Comments (1)
 1. De hebzucht is als je het aan mij vraagt een verslaving die een poging tot compensatie vormt voor gebrek aan aandacht voor de mens zelf. Voor de eigenheid.

  “We stemmen op partijen, niet direct op voorstel”
  Dat is achterhaald want dat kan nu wel.”
  Om een betere demoncratie te krijgen.
  Over de aard van democratie dit achtergrondartikel:
  http://henrysturman.com/dutch/artikelen/democratie.html

  Maar echte democratie werkt met diktatuur van de meerderheid, de macht van de massa. Dit is niet hetzelfde als vrijheid voor het individu als centrale principe:
  “1. De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit.”
  http://users.skynet.be/historia/verklaring.html

  In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat slim geformuleerd dat je vrij geboren wordt, niet dat je vrij bent.
  http://rothbard.be/artikels/74-de-utopie-van-de-mensenrechten

  Het zijn onze gewoontes die ons terugdrijven in de armen van de overheid die verantwoordelijkheid zou moeten tonen. Maar die verantwoordelukheid hoort thuis bij de mens zelf. Dat is even wennen!!!

  AUTONOMIE. Zelfstandige individuen die op basis van vrijwilligheid samenwerken. Dan wordt het toch nog spiritueel! Voor velen lijkt dit teveel gevraagd…

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


seven × = 21

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>