Nov 082011
 

Algemene Vergadering Amsterdam – 7 november 2011

De General Assembly is begonnen met het persbericht over sinterklaas. Het persbericht van Dennis is voorgelezen en er is consensus over ontstaan dat we inderdaad met dit persbericht naar de burgermeester gaan.

Woensdag zijn er nieuwe flyers en posters.

Zouden mensen die printadressen hebben zich na de pauze bij jaap willen voegen?
Is het misschien een idee om de flyers en de posters als een bestand op de website kunnen plaatsen zodat we die zelf kunnen downloaden en zelf kunnen printen.
Naar mijn weten was dit de bedoeling, ik weet niet of het uitgevoerd is.
Ze staan op facebook.
Zijn erin middels ook posters met een Nederlandse tekst?
Ja die zijn er.

Op n-1.cc staan posters met nederlandse teksten. Schrijf die op, meld je aan en voeg je aan bij occupy amsterdam. Hier kun je heel veel informatie vinden en delen.

Hello I’m … I’m an artist and art educator. Tomorrow I’d like to run a art-workshop at two o’clock so that the community can create its own ….. I’ve got paint brushes and we’re going to use a door as canvas. Please join us.

Ik hoor bij het occupy museum plein gebeuren en sinds gisteravond laten we onze tenten staan. Tot gisteren moesten we die elke avond om elf uur afbreken. Vervolgens wachten tot zeven uur s’ochtens en dan mochten we het weer opbouwen. Dit is een uitputtingsslag gebleken en we zijn nog met twee man over. Dus wanneer de politie vanavond komt om te vertellen dat de tent naar beneden moet, gaan we dat niet doen. We zouden goed wat steun kunnen gebruiken van mensen die om elf uur naast ons kunnen staan.

Hoe is het gisteren gegaan toen jullie je tenten lieten staan?

Yesterday the police was in no mood to come visit us to look at the tent. We sent people to the police to ask them to come, they didn’t come.

Today we’re gonna take the same strategy and hopefully we’ll annoy them. And hopefully they will take me in (I’m looking forward for a warm place to sleep and coffee)

Why did you wait to tell us this just after the police left?

Omdat dit niet het museum plein is. De politie hier heeft niksk te maken met het museum plein.

Samenvatting: er is een oproep gedaan voor mensen die vanavond naar het Museumplein gaan. Voor alle mogelijke arrestaties: er zijn bij de infotenten papiertjes met informatie an onze advocaten en het juridisch team.

Het is dus eigenlijk de bedoeling dat ik volledige verantwoordelijkheid op me neem en als enige wordt gearresteerd: het gaat om de media aandacht. We hebben veelden gezien van de politie in Nederland waarin blijkt dat ze niet goed zijn in tenten afbreken. We willen dit live opnemen.

Heb je de pers ingelicht?

De pers is op de hoogte. They know about our intention to stay in the night. When we will be evicted the press will know about it.

Er is voor vanavond avond varietee gepland; een lezing om half 9, getiteld de slag van waterloo en wat verder volgde. Die is in de witte tent.

Naast het feit dat we flyers en posters nodig hebben hebben we twee momenten gepland deze week dat we weer met zijn alle willen flyeren. Dat is om  woensdag en donderdag om twaalf uur.

Ik heb een mededeling: vanavond om acht uur bij de heren van de Amstel op het Rembrandtplein is er een debat tussen Frank met de indianentooi en Daniel van de Ree. En het debat gaat over occupy Amsterdam

Klopt het dat Daniel van de ree van de VVD is? JA

Ik weet ook dat daarna een debat volgt met iemand van GroenLinks.

Het is dus niet op het Rembrandtplein maar op het Thorbeckeplein. En het gesprek gaat ook over de jongen Mauro.

Samenvatting: er is vanavond om half 9 een discussie in de heren van de Amstel op het Thorbeckeplein en het begint om 8 uur.

Die lezing die kan direct na deze GA beginnen.

Dan houden we nu pauze, en over vijf minuten komen we weer bij elkaar. Als jullie nog nieuwe punten ter discussie willen aanbrengen, kom dan naar mij.

 - PAUZE -

Het eerste discussiepunt wat geopperd is, is om de werkgroepen wat zelfstandiger te laten opereren. Het idee is hierbij dat wij bepaalde richtlijnen formuleren waarbinnen werkgroepen zelf besluiten kunnen vormen. Omdat we dan minder lang bezig zijn als GA om alle besluiten te evalueren.

Op zich lijkt me dat wel een goed idee, alleen vind ik wel dat er meer helderheid moet komen in waar we met elkaar naartoe willen. Het risico wordt volgens mij te groot als werkgroepen los van elkaar gaan functioneren, dat we misschien de richting van occupy verliezen (als die er tenminste al helder is).

Ik denk dat we het hier voornamelijk over ideologische en praktische richtlijnen moeten hebben. Ik kan me voorstellen dat we hier heel lang over kunnen discussiëren dus het lijkt me misschien beter om eerst vast te stellen of er consensus is of we werkgroepen op deze manier willen laten werken.

Als de activiteiten van de werkgroepen, stelt dat de activiteiten van de werkgroepen, tegen elkaar werken, zou ik dat wel jammer vinden.

Het lijk mij dat dit een praktisch punt is wat we kunnen formuleren binnen de richtlijnen. Ik stel voor dat we de richtlijnen bespreking morgen doen, maar dat we nu alvast besluiten dat we het daar over gaan hebben dat we werkgroepen op die manier te laten werken. Dan is er meer tijd om buiten de vergadering om het te hebben over de richtlijnen.

Het voorstel is mij niet concreet genoeg.

Het voorstel is dat wij richtlijnen vaststellen (ideologisch, praktisch etc) waarbij we de werkgroepen zelfstandiger besluiten laten nemen binnen die richtlijnen, zodat ze niet alles hier in de general assembly moeten bespreken.

Ik heb een opmerking daarover: Ik heb nu niet het idee dat er in werkgroepen een terughoudendheid is in hun werkwijze waarbij ze zich ter verantwoording schuldig voelen naar de general assembly. Dus ik weet niet waarvoor die richtlijnen een positief effect zouden hebben ter bevordering van zelfstandigheid.

Ik ben fel tegen; ik denk dat als werkgroepen bezig zijn er naartoe moeten werken om een concreet voorstel voor de general assembly te geven. Zonder dat er een besluit wordt genomen wanneer je een werkgroep mist.

Het gaat hier om kleine praktische besluiten en niet om grote besluiten. Het idee is dus dat we richtlijnen vaststellen waarbij we zelfstandigheid kunnen creëren en ook een  beperking kunnen leggen in hoever die gaat.

I just want to say that everyone should be consulted regarding the needs of the different groups because we live here, because as we see things we can make suggestions to the working groups to improve all the working systems. It is important to consult everyone that has something to contribute.

Ik heb een vraag of je een voorbeeld kunt geven, omdat ik voel dat wij als entertainment team het niet zo ervaren.

Ik moet eerlijk zijn, het voorstel komt niet van mij, ik presenteer het alleen.

Je vertelde net dat het meer vrijheid geeft, maar tegelijkertijd ook beperkingen oplegt. Dat laatste heb ik erg veel problemen mee.

Wat ik bedoelde met beperkingen, gaat om beperkingen, het zijn geen beperkingen, het zijn dingen waarvan wij vinden dat ze juist wel hier besproken moeten worden.

Ik vind het eerlijk gezegd heel vaag nu. Ik stel voor om deze discussie uit te stellen naar een andere dag zodat er concrete voorbeelden zijn.]

Akkoord.

Het volgende voorstel is een voorstel om iedereen op het plein te vragen of te dwingen, ik weet het niet, om in een werkgroep te gaan. Het gaat hier in elk geval om een voorstel waarbij we participatie willen verhogen en meer contact willen hebben met elkaar.

Je gebruikte het woord dwingen en daar heb ik een pertinent bezwaar tegen. Ik ook. Ik ook. Ik ook.

Het is ook niet mijn voorstel, ik presenteer het, maar ik denk dat het bedoelt was om van iedereen te verwachten deel te nemen in werkgroep als ze hier op het plein willen zijn.

Alleen ik denk dat je niks kan verwachten van mensen die op het plein zijn. Iedereen staat hier met zijn eigen reden. Ik ben bijvoorbeeld niet te dwingen om ergens deel aan te nemen.

Ik denk dat het best een goed idee is om mensen actief te benaderen; soms zullen ze zich wel willen aansluiten. Gewoon vragen ter informatie.

Kan ik vaststellen dat er geen consensus bereikt gaat worden over het eerste voorstel. Kan ik wel consensus krijgen over het voorstel van Naomi om mensen actiever te benaderen voor participatie. Is daar een pertinent bezwaar tegen?

Er is geen pertinent bezwaar.

Dan was er ook nog een voorstel om schoenen te gaan zitten met sinterklaas voor de beurs. Schoenen met een peen en een briefje met teksten over wat wij willen. Misschien kan degene die het voorstel deed nog iets meer toelichting geven.

Het leek mij een leuk idee om te doen voor sinterklaas,omdat je dan normaal gesproken je schoen zet en om het een beetje als een ludieke te brengen, het liefst als een facebook event, met een heleboel schoenen, en dan te kijken wat er gebeurd. Misschien krijgen we allemaal een zakje zout.

Is dat dan tijdens een dag, een week..?

Weet ik niet, hoe vaak mocht jij je schoen zetten?

Heel vaak.

Ik denk dat als we op dezelfde voet voortgaan als nu, dat wij de sinterklaas helemaal niet gaan redden.

Dit lijkt mij een andere discussie, die wil ik eventueel noteren zodat we het er zo over hebben.

Dit concept is heel goed omdat onafhankelijk is van de vraag of wij er nog zijn. Want iedereen kan daar zijn schoenen neerzetten, maakt niet uit of die op het plein is.

In plaats van om het alleen voor sinterklaas te gebruiken; waarom laten we niet iedereen die iets wenst zijn schoen zetten tot en met de kerst, zodat we de hele intentie van het geven en ontvangen tot en met het eind van het jaar kunnen laten horen.

Ik ben het daar op zich wel mee eens, maar ik vind sinterklaas juist leuk omdat je elkaar dan een beetje op de korrel kan nemen. Ik vind die hele sinterklaas gedachte leuk om daar mee te spelen.

Ik stel voor dat we in elk geval een duidelijke begindatum hebben en we dan verder zien.

Ik heb nog een vraag: hoe gaan we om met alle briefjes? Want het is leuk als heel veel mensen dat lezen. Kunnen we daar nog iets mee doen?

Is het een idee om in verband et de komende feestdagen daar ween werkgroep voor op te richten? Ik zou daar graag aan deelnemen.

Je kunt alle briefjes fotograferen en op facebook zetten.

I agree that this proposal should go to a working group until it is concrete.

Ik wil jullie vragen of jullie pertinent bezwaar hebben op de verdere uitwerking van het idee te verplaatsen naar een werkgroep. Ik stel voor, als hier consensus over is, dat jullie straks na de vergadering met alma gaan kletsen.

Er zijn geen pertinente bezwaren.

Hi my name is stefan, I’m in the media team. I was not much around the last three days, I was more behind the scene. Yesterday, the shell tower got occupied, Amsterdam is now the leading number one in occupation of the world. We hit the beurs, and now people hit the shell tower. The whole world is talking about Amsterdam and everybody says what will happen next? The palace? Now everybody is watching us; we have to do something. My idea was to set up an international working group; occupy the world, in the shell tower. To show the whole Holland that its not a squatting action but that its an occupy action.

Frank kwam net naar mij toe env erteld dat het gekraakte pand niet onder de kraakwet valt, waarschijnlijk, omdat het een is en het gebouw tekens bevat waar wij tegen demonstreren.

Zijn er verder nog opmerking of reacties op het voorstel om een internationale werkgroep optezetten in het shell gebouw.

Ik ben een fel tegensander omdat ik deze actie afkeur. Want ik vind het echt te gek dat deze krakersgroep onder het mom van occupy een eigen gerichte actie heeft uitgevoerd waar ik niet achter sta.

Ik ben een voorstander want het gebouw staat al acht jaar leeg. Dus ze hadden er al lang wat mee kunnen doen; leegstand is fout. Dus occupied gaat door.

Op het papier dat verzonden is naar de burgermeester etc. Stond dat een aantal individuen dat pand bezet heeft en daar occupy activiteiten gaat verrichten. Dat is wat mij betreft een correcte formulering.

How many occupied?

20, but there is a big group of people all over the world planning on coming. 2000 square meters.

The international notion is nice, but I think we should rely on local participation for direct actions.

Ik denk at we sowieso geen consensus gaan bereiken. Ik wil wel aangeven dat als dat pand occupy wil blijven het ongelofelijk belangrijk is dat zij heel politiek bezig blijven. Ik wil dus iedereen vragen die daarin geïnteresseerd is zich daar in te zetten dat absoluut met die focus te doen. Dus niet puur en alleen om te wonen maar vooral als actiepand. Ik stel voor dat we naar het volgend punt gaan. Dit is een discussie die gelinkt is aan deze discussie. Er was iemand, ik weet niet of idee er nu is, die zijn zorgen wil uitspreken over het ‘wij zij denken’ binnen onze .

Hallo allemaal. Hij zei het net al; ik maak mij zorgen als ik geluid hoor van ‘zij’ van de shell en van de museumplein. Wij leven in een wereld waarin wij opgezet zijn om in separatie te denken. Wij moeten dat nooit en te nimmer alsoccupy over nemen. Er zijn 2500 steden over de hele wereld waar mensen opgestaan zijn. Als hier mensen op plekken een occupy actie doen moeten we dat ondersteuenen; het is misschien niet onze manier, maar dat maakt niet uit. We zijn allemaal met dezelfde actie bezig met het zelfde idee.

Ik ben het met jullie eens in het geval van shell en van duizenden andere occupies. Maar, Museumplein was een initiatief van mensen en het was niet echt een occupy.

De kracht van occupy is juist het onbegrensde en onbenoemde; iedereen kan op zijn manier zijn actie nemen.

Ik ben met mevrouw eens; het maak niet uit of het 1, 2 of honderdduizend mensen zijn die iets doen. Het gaat om het zelfde achterliggende gevoel. Ook al ben je het niet eens met de manier, het is toch een deel van alles.

Het gaat om onbenoemd: als 1 persoon via de pers ons zwart maakt hebben we recht daar afstand van te nemen.

Wij moeten de wijzen zijn. Er wordt in de pers en op andere plekken zoveel gezegd. Dat moet je negeren. Als mensen vanuit een extreme mening iets zeggen, moeten we niet extreem terug reageren. Dan vallen we in hun valkuil. We hoeven onszelf niet te verdedigen.

Het was een specifiek persbericht en ik heb het opgeslagen in letterlijke woorden, wat hij zei over ons.

Sowieso vind ik het heel schadelijk als wij verschillende bewegingen van ons gaan distantiëren. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we ons distantiëren van bepaalde standpunten. Van uitingen van hen. Ik zie het als heel schadelijk dat wij als 99% zelf al verdeeld zijn.

Kijk; in dit kamp; wat ik tenminste voel; er is geen eenheid. Wat ik vraag twee weken geleden of dat we inzicht konden krijgen waar de donaties aan uitgegeven worden. Wie het beheerd, wat er per dag binnen komt aan donaties, waar het aan besteed wordt en of wij inspraak hebben in de uitgiften van die donaties. Ik sta hier drie weken en heb nog nooit wat gehoord.

Technisch punt: dit is een andere discussie

Reactie: dit wordt gedaan in het infopunt zijn er telefoonnummer beschikbaar van de mensen van het financiële team. Sinds kort maak ik elf deel uit van het financiële team. Over grote uitgaves hebben we inspraak. Kleine dingen (keuken potten pindakaas) worden met het financiële team direct geregeld. Normaal sproken is er bij de assemblee iemand die voor het financiële team. Die zijn nu naar de . Laten we zo meteen discussiëren over financiën.

Mijn vraag alleen: hou het helder.

Ik wilde je vragen: een beetje verheldering: ik vind eenheid heel belangrijk. Mijn gedachte is ook dat het altijd al zo geweest zijn dat we allemaal individuen zijn en dat we onze eigen acties mogen opzetten. Dat betekent nog niet dat ik alle acties moet ondersteunen; ik mag kiezen wat ik doe. Dus wat is er gebeurd dat jij niet wil hebben? Zijn er bepaalde uitlatingen gedaan?

Ik kan een voorbeeld geven: gister zijn er mensen van het shell gebouw hier geweest om koffie te vragen. Hun werd verteld: nee jullie zijn van shell, dat krijgen jullie niet. Persoonlijk vind ik dat belachelijk .Ook al ben je het niet eens met hoe mensen actievoeren, je moet ze niet op die manier gaan weigeren. Die mensen dragen dezeflde gedachte.

Ik vind het heel belachelijk dat ze geen hulp krijgen, want shell is bepaald geen lieveling in de wereld. Als jullie weten was ze doen in Nigeria, de oliepijpen die kapot gaan niet herstellen, grond kapot maken etc.

Volgens mij roep jij dus op tot eenheid in de zin dat wij allemaal de zeflde beweging zijn, maar als iemand niet als individu de zaak aanpakt; wat doe je daarmee?

Ik spreek voor mezelf, ik spreek voor niemand anders, dat verwacht ik van iedereen hier.

Ik ondersteun dat laatste commentaar; ik spreek voor mezelf en ik ondersteun geen actie waar ik niet achter sta. En ik vind een kraakactie geen ludieke actie en ook geen vredelievende actie.

Maar dat is het recht van het individu.

Vraag het mij niet te steunen.

Ik ben het eens met de laatste paar sprekers: iedereen heeft voor zichzelf het recht te doen wat hij goed dunkt. Het kan zijn dat ik daar niet persoonlijk achter sta in de vorm die die persoon kies, maar ik wil niet dat ik of anderen die openlijk geweigerd worden omdat zijn of haar manier anders is, omdat dat niet bijdraagt aan het idee waar we allemaal achter staan.

Vraag: stel nou het was occupy den haag die iets gedaan hadden waar wij niet achter staan. Gaan wij dan ook hier zeggen: nee jullie komen uit den haag, wij willen jullie niet hebben, wij doen het hier anders. Dit is waar het om gaat: wij denken hier in Amsterdam een monopolie te hebben op de gang van zaken. We moeten het hier wel over hebben, maar om dan te zeggen nee jij doet het anders jij komt er niet in, dan breek je iedere vorm van communicatie.

….

Kunnen we het punt laten vallen of zijne er nog punten?

Ik ben het ermee eens, maar ik denk dat waar mensen bang voor zijn dat als mensen iets tegen occupy in doen, tegen het ideaal van de beweging, dat ze dan bang zijn om daarmee geassocieerd worden met iets wat daar niet mee klopt.

Is er iemand die een praktisch voorstel heeft, als dat nodig is, of hebben we al een beetje een grond gevonden waar we ons in kunnen vinden?

Als occupy groter wordt en meerdere persoonlijke initiatieven gaan plaatsen geven en we willen de ruimte geven dat we bij elkaar kunnen komen halen, lijkt het met zeer essentieel dat er totale transparantie komt van wat er binnen komt en water wordt uitgegeven…….. Ander onderwerp.

Er zullen overal verschillende acties plaatsvinden en iedereen mag voor zichzelf bepalen waarmee hij het eens is en waarmee niet.

Ik denk dat je occupy misschien nog wel maanden de tijd moet geven om alle individuen die erachter staan in een nieuwe manier van denken te laten komen; los van leiderschap en los van begrensde idealen. We zijn allemaal opgevoed op de manier dat iemand de baas is end at je moet volgen. Ik ben hier vanavond voor het eerst, maar ik zie de valkuil waar occupy nu in valt. Ik denk dat het heel essentieel is om die zo vroeg mogelijk te onderkennen.

Voorstel: wij als occupy Amsterdam zullen proberen ons niet te distantiëren van andere occupies, echter, als we er echt behoefte aan hebben kunnen we ons distantiëren van bepaalde uitspraken en methodes en zullen we proberen mensen uit andere occupies niet persoonlijk te weren vanwege de manier daar.

Ik zou het dan niet benoemen als occupy Amsterdam, maar als occupy Amsterdam beursplein, want Amsterdam is van iedereen.

Wij zijn het algemene publiek. Er is geen verschil tussen mensen die hier zitten en mensen die daar lopen te shoppen.

Het gaat erom dat er gister mensen die bij shell betrokken zijn anders werden behandeld dan voorheen.  Voorstel: laten we ons nu presenteren als occupy beursplein zodat we ons niet hoeven te distantiëren van andere occupies en ons wel kunnen distantiëren van uitspreken. Is daar pertinent bezwaar tegen?

Bezwaar: het stukje waarin je zegt tenzij er bepaalde uitspraken zijn in manieren van doen..

Het gaat erom dat we ons niet distantiëren van occupy, maar van een bepaalde uitspraak. Stel occupy den haag zegt: alle joden aan het gas (extreme uitraakt) dan zou het handig zijn dat we ons van een specifieke uitspraak kunnen distantiëren.

Daar ben ik tegen, want je kan die uitspraak bij hun laten. Het is niet onze uitspraak, je hoeft er ook niet op te reageren, want daarmee maak je al een stemmingscreatie. Dan ga je een discussie aan die niet belangrijk is.

Blabla

Wat doen we als occupy iets namens occupy zegt? Wat mij betreft klopt dat niet met onze ideologie. Daarom wil ik dat we afspreken dat we on kunnen distantieren, maar ik denk niet dat het zo ver zal komen.

Indien het zo ver komt hoeven we alleen maar aan te wijzen dat het een uitspraak van een prive persoon is.

Voorstel: We gaan ons niet distantieren van andere occupies en we gaan mensen niet anders behandelen om hun uitspraken of methodes, tenzij ze zich lettelrijk misdragen. Pertinent bezwaar?

Nee er is geen bezwaar. Voorstel is aangenomen.

Ik denk dat je je op die 1% moet blijven richten, en niet nu binnen occupy weer andere procenten creeren.

Volgende punt.

Er was daarstraks een discussie over de kleur van de pieten. Ik stel voor dat we die ook in het sinterklaas werkgroepje doen. CONCENSUS

Volgende punt.

Feitelijk zouden we moeten stoppen over vijf minuten, maar we gaan eht nog even hebben over financien. De situatie op het plein verplaatsen we naar morgen.

Degene die het over financien wilde hebben is weg

Zijn er nog meer mensen die behoefte hebben aan een discussie over de transperatie van financien?

Ik denk dat we het redelijk kort kunnen houden; mijn gevoel is dat het al redelijk goed georganiseerd is, maar dat er wel wat verbeterpuntjes zijn en dat we dat nu kunnen bespreken.

Je gaf net zelf aan dat de personen die er eigenlijk over gaan nu met de burgermeester aan tafel zitten. Is het dan niet slimmer om tot morgen te wachten als het echt moet?

Ik zit ook in het financiele team, dat is echter maar een paar dagen. Ik weet wat er nu in kas zit, maar niet vele meer.

Er zit nu ongeveer 3000 in kas. 500 daarvan is gereserveerd om bijvoorbeeld de grote witte tent te restaureren na occupy amsterdam en andere schade op het plein.

Wat is er op tegen als je transparant wil zijn om echt transparant te zijn en alles openbaar te maken op het internet?

Daar was al consensus over.

Was er concensus over het online platsen van de gehele boekhouding of alleen over de bedrage die binnen komen, die eruit gaan en het bedrga in de pot?

Weet ik niet, maar ze zouden het ook fysiek op het plein publiceren.

Ik zal het hier vanavond over hebben binnen de groep financieen.

Volgens mij heeft de gorep financien ook een open groeop op n-1.cc dus jullie kunnen ook daar kijken naar de discussies of wat dan ook.

Heeft iedereen een bevredigd gevoel over financien?

Alleeb als die transparantie er ook echt op de manier komt zoals net werd voorgesteld, dat betkeent dat ik als burger moet kunnen checken wat er binnen komt, waar het aanb esteeds owrdt en hoe het besloten wordt.

Wat ik weet, is dat grote bedragen via de general assembly gaan. Kleine bedragen zoals pindakaas worden direct geregeld. Hier is een volledige boekhouding van bijgehouden.

Vind daar een controle op plaats? Om elke vorm van fraude tegen te gaan?

Er vind zoveel mogelijk controleop plaast, echter we zijn mensen, we kunnen niet ocntroleren of de genoemde potjes pindakaas ook daadwerkelijk in de keuken belanden. Echter, als we mensen neit goed kennen of geen gevoel van vertrouwen hebben, letten we beter op.

Daarom moeten ook de uitgaven van de pindakaas vermeld worden. Juist omdat het hier ook omgaat; 1%.

Is er een bepaald limiet bepaald over wat een ‘groot’ gedrag is?

Ik weet niet of dat bepaald is, maar ik weet wel dat abraham zijn hand heel goed op de knip heeft; het is heel moeilijk om van hem los te krijgen.

Zouden we misschien met de assembly kunnen bepalen dat alle dagelijkse uitgaven die uit de pot gaan en dat die wel vermeld zijn, mar dat alle andere uitgaven door de general assembly gaan.

Ik wil graag vertrouwen uitspreken over de werkgroep financien. Ook al moet er transparantie zijn, ik vind niet dat we over alles moeten neuzelen. Ik vind het belangrijk dat er transparantie moet zijn etc. In alle werkgroepen zijn we organisatorische problemen tegen gekomen, dat geldt ook voor werkgroep financien.

Het voorstel was dat we de gehele boekhouding openbaar gaan maken. Zijn hier mensen pertinent op tegen?

Ik vind dat jullie eerst met een concreet plan moeten maken binnen werkgroep financien en dan brengen we dit morgen naar voren in de general assembly.

Ik vind wel dat we nu dat we in de assembly met elkaar zitten en de werkgroep nu pas gaat beslissen dat we in de basis kunnen uitspreken hoe wij de boekhouding zouden willen. Dus als wij de werkgroep financien vanuit de assembly mee kunnen geven dat wij totale transparantie willen, wordt dat de basis van hun beleid.

Kan ik het voorstel zo formuleren dat de general assembly de wens heeft dat de werkgroep financien streeft naar volledige transparantie, en dat we dit regelmatig binnen de GA blijven evalueren.

Ik vind dit te vaag geformuleerd. Het is niet een wens in transparantie, het is een streven dat wij met elkaar een totale transparantie willen en ik vind dat we dat moeten kunnen ‘eisen’ (is misschien een raar woord; misschien verlangen).

Ik ben het hier volledig mee eens: het is een principiele kwestie om transparantie tev ragen. Dat betekent niet dat we de werkgroep financien willen belemmeren. In die zin vind ik bovenstaand commentaar contraproductief.

Betekent volledige transparantie transparantie in de cijfers en toelichting op de keuzes?

Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat de uitgaves die er geboekt zullen worden voortkomen uit de concensus van de assembly.

Ik wou me aansluiten op het uitspreken van vertrouwen. Ik wil eigenlijk ook transparantie van andere werkgroepen, ik voel me namelijk geinteresseerd daarin en als we zo enorm op de financien gaan zitten, dat snap ik wel, maar…

Misschien ben ik ook niet helemaal duidelijk geweest net: Ik weet wel dat over deze zaken al heel veel gesprekken binnen de GA geweest zijn. Deze jonge man zit sinds drie dagen bij financien, maar weet niet alle andere zaken die besproken zijn. Daarom was mijn voorstel om abraham in dit gesprek te betrekken. Die kunnen weer op hun manier duidelijk maken hoe ver ze nu zijn en waar ze mee bezig zijn. Als dan blijkt dat wij niet tevreden zijn, moeten zij daar weer aan verder werken.

Ten eerste moeten we niet vergeten dat we dit allemaal doen na ons werk, of een studie, helemaal voor niks. Dus alles moeten gan beschrijven waarom .djflaksdjfsd kost moeite voor die mensen. Ik verdere bureaucratiseren is nog meer werklast. Ten tweede; voor alle issues over transparantie tussen groepen, sorry dat ik jullie spam, maar het netwerk n-1.cc is daarvoor bedoelt. Als iedere werkgroep dat daadwerkelijk gebruikt, en iedereen is vrij om daar user van te worden; daar is meer informatie gedeeld. Er zijn al veel mensen binnen maar we iwllen er meer.

We lopen uit, als er nu een concreet voorstel komt wil ik dat nog wel voorleggen aan de GA, maar na twee reacties wil ik wil stoppen.

Concreet voorstel: de general assembly vraagt alle werkgroepen om principiele openheid en transparantie in lopende zaken en beslissingen. Op digitale manier en fysiek op het plein.

Is hier pertinent bezwaar tegen?

Wat is fysieke aanwezigheid op het plein?

Een a4tje op het plein.

Voorstel: in spanje op de kampen hadden ze kraampjes per werkgroep waar je de informatie kunt posten en ideebusje kunt zetten.

Er is een voorstel gedaan, de uitwerking laten we liever aan de werkgroepen zelf over. Zijn er pertinente bezwaren dat ons net is gedaan (zie concreet voorstel). Geen bezwaar: CONCENSUS

TwitterFacebookShare

  2 Responses to “Notulen General Assembly Occupy Amsterdam Beursplein – 7 november 2011”

     Leave a Reply

    (verplicht)

    (verplicht)


    + eight = 12

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>