Oct 312011
 

WAAROM EEN

Om de verder te krijgen is het onder meer nodig de

onder ons aanwezige kennis wat betreft alternatieven, te volgen

strategieën, wijze van organisatie en algemene kennis over specifieke

onderwerpen verder te en uit te diepen.

 

WIE ZIJN DE INITIATIEFNEMERS

 

De initiatiefnemers zijn mensen die tot nu toe verschillende malen op

het zijn geweest en de behoefte voelen om inhoudelijk iets

bij te dragen. De meeste van ons hebben een historie in actiebewegingen

in Nederland en zijn op dit moment binnen diverse organisaties of

initiatieven actief. De Occupy beweging is niet uit de lucht komen

vallen, maar het is een nieuwe vorm in een lange lijn van verzet en

zoeken naar een wereld die op ander wijze georganiseerd is als de

huidige. Ook het zoeken naar basisdemocratie en niet-hiërarchische

structuren heeft zijn historie. Veel van de wijzen van organiseren en

vergaderen zagen we al in de Globaliseringsbeweging en de beweging voor

open grenzen opkomen. Wij maken deel uit van die lijn en voelen ons nu

verbonden met Occupy.

 

WAT WILLEN WIJ

 

Ieder van ons wil actief deelnemen in de Occupy beweging. Wat we voor

het gemak maar even het systeem noemen bevindt zich in een

(financieel/economisch democratisch, cultureel, klimaat en milieu,

grondstoffen) die alleen op te lossen is door een transitie naar iets

anders. De Occupy beweging is een positieve invulling in tegenstelling

tot de negatieve benadering zoals die van de Teaparty in de VS of

vanWilders in Nederland. Het is goed om kennis en ervaring te delen met

anderen zonder te pretenderen dat we het allemaal weten of DE oplossing

zouden hebben.

 

VORM EN TIJD

 

Een dagelijks Occupy College startend van 16.30 uur tot 17.45 uur in de

grote tent. Een voordracht door een uitgenodigde spreker of spreekster

van 45 minuten, die we het liefst niet laten onderbreken en daarna 30

minuten voor vragen en discussie. We willen het deze week tweemaal

uitproberen en  voor als er genoeg animo is  hebben we al anderen

gepolst voor volgende week met oa onderwerpen als: Sociale Forum en de

wortels van mondiale democratie van onderop, de EU, situatie in Chili en

‘organizing’.

TwitterFacebookShare

  9 Responses to “OCCUPY COLLEGE”

Comments (8) Pingbacks (1)
 1. De vraag aan 99% van de bevolking hoe we het heft weer in eigen handen kunnen krijgen? Democratie versus Corpocratie (waar grote ondernemingen/financiele instellingen het voor het zeggen hebben). Ofwel hoe kunnen we onszelf decorpocratiseren? Van oorsprong kom ik uit de fruitteelt. Wij teelden appels. Met een appelboom is er een fantastische parallel te trekken met de economie waarin wij leven.

  Groei en bloei moet in evenwicht zijn. Besef dat dit twee totaal verschillende begrippen zijn. De energieaanvoer gaat of voor groei of voor bloei, dus niet naar beide. Wil op bloei ook productie volgen dan is vitaal evenwicht van belang. Is men uitsluitend gericht op groei dan zal de productie steeds verder afnemen.

  De parallel. Van het ontstaan van een bedrijfstak door een groep van vakprofessionals zijn er enkele die naast vakprofessional ook ondernemer is. Het is de bloeiperiode waarin de vakprofessional zijn weg / energieroute (tevergeefs) zoekt. Wat is die weg of energieroute? Dat zijn natuurlijk de klanten. Die zorgt voor inkomsten, levensonderhoud en dus energie. De ondernemende vakprofessionals weet wel hoe die aan klanten moet komen en krijgt meer vraag dan die aankan. Die groeit en groeit, totdat die het niet meer kan overzien en word overgenomen door een grotere onderneming. Dit is het begin van het einde van de bloei periode. Vanaf nu is de organisatie puur gericht op groei, de weg omhoog. Dat betekent efficient werken tegen een zo laag mogelijke kostprijs.
  Meer dienstverlening voor lagere prijs voor de klant. In deze rat-race zal het inkomen voor de medewerker minder stijgen dan de inflatie waardoor de koopkracht daalt. Hoe meer bedrijven deze efficiency toepassen des te meer mensen steeds minder te besteden hebben. Je ziet dan wel dat de onderneming groeit – verticale groei – en de mensen die hieraan hebben gewerkt het steeds minder goed hebben. De top groeit naar de hemel, dat geld zowel voor een appelboom als de bedrijftop. Hoe meer bedrijven dit toepassen des te kleiner de groep is die een decadente levenstijl op mag aanhouden maar ook des te groter de groep is die het met een verminderende koopkracht moet rondkomen. Uiteindelijk betekent dit dat er steeds minder geproduceerd hoeft te worden omdat de groep die het zich kan veroorloven steeds kleiner word. Ofwel de 1% the superrich versus 99% de gewone man.

  Ieder soort onderneming bestaat uit vele werknemers, professionals. Hoe hoger je in de top zit des te meer je verdien en uitgroei tot een machtsfactor. Wie doet in de kern het elementaire werk om tot productie te komen? Dat is in ieder geval niet het management. Dat zijn de professionals en andere werknemers.
  Zou je het systeem ook binnenste buiten kunnen keren? Daarmee bedoel ik dat er niemand meer is die de machtsfactor in handen heeft. Of anders gezegd, dat iedere werknemer professionals ook eigen ondernemer is. Dit kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt.
  1. door cooperatievorming waarin iedere deelnemer (werknemer/professional) zelf investeert en daarmee ook onderdeel van de onderneming is.
  2. Kleine organisaties die de afzetstructuur bieden waar vakprofessionals zich aan kunnen commiteren en hetzelfde vak kunnen uitoefen, maar dan als ondernemer ipv werknemer.

 2. I would like to present a Wildpainting art workshop of 2 to 3 hours. You can get a sense of the basic idea here:
  http://www.naturearteducation.org/PastActivitiesArchive.htm

  This is what I suggest: if we can get 10 painting easels (currently in discount at Van Beek for 16,50), and a stack of prepared canvases (50 x 70 cm), at 4.80 each, participants can participate through paying the canvas and say 2 or 3 euros for the acrylic paint they use. I can bring along paints and painting brushes.
  Optional is to have the paintings on exhibition as part of Occupy, but otherwise participants can take theirs to their tent or home.
  Sessions could be on afternoons from 13.00 to 16.00 pm.

 3. Hoi Occupy College,

  Hoe ik kan ik in contact met jullie komen :) Wil graag een workshop/presentatie geven rondom de ideeen van permacultuur, transitie towns, de eetbare stad, guerilla gardening.. getting the green en selfsubstainablity back in our cities ;) hoor graag naar wie ik kan bellen of mail kan sturen met het idee :)

  thanks Suzanne

  • Hoi Suzanne,
   Waarschijnlijk hebben we volgende week al een Occupy College over permacultuur. Misschien kun je daar ook nog iets voor betekenen. Stuur maar even een email d4net (at) xs4all (dot) nl

 4. Ik heb een boek geschreven De nieuwe WereldOrde. Het is een roman die doorloopt in een manifest voor een nieuwe ultieme democratie. Alles is zo’n 13.000 jaar geleden begonnen.
  De goden, waarvan de Grieken later de mythologie claimden, landden eerst op Atlantis. Ze gebruikten 100% van hun hersenen en dienden te vluchten voor het opkomende water. Ze zeilden vanaf de Azoren via de Middellandse Zee naar het huidige Griekenland en Egypte.
  Toen is alle ellende begonnen. Door voortdurende vertroebeling van hun bloedlijnen gebruikte aardbewoners hun hersenen steeds minder. Ergens in het boek zegt Apollon verontrust: ‘Als het zo doorgaat hebben we straks alleen nog maar debielen op deze planeet rondlopen.’ Inmiddels gebruiken we nu gemiddeld nog maar 15%. Wijsheid is vervangen door domheid en hebzucht. Met die problemen hebben we nu te kampen.
  De hoofdpersoon (Emile van Straten) ontrafelt de geschiedenis van Atlantis en de werkelijke oorsprong van onze beschaving. Ook de mystiek van de piramiden, Paaseiland, de Nasca-vlakte in Peru en het stratenplan van Washington D.C. worden door hem verklaard. Op overtuigende wijze brengt hij zijn bevindingen over aan de wereld en hoe het komt dat we zo in de problemen zijn geraakt. ‘We zitten gevangen in een systeem dat drijft op domheid en hebzucht.’
  Emile wordt gezien als de nieuwe verlosser, maar hij bedankt daarvoor: ‘Als de mensheid moet worden gered, dan moet ze dat zelf doen. Die macht heb ik niet.’ De opkomst van Emile wordt al eeuwen voorspeld door alle religies / vrijmetselarij en het past in de veronderstellingen die er zijn met betrekking tot de eindtijd waar we ons volgens velen in bevinden. Emile wordt ernstig bedreigd door tegenstanders, onder andere de sojamaffia.
  Voor zijn eigen veiligheid is hij gedoemd de hem toebedachte rol toch op te pakken.
  Hij schrijft een manifest dat gebaseerd is op gelijkheid ongeacht afkomst, sexe, status en religie en richt het OgenOOtschap op. Een beweging die door miljoenen aardbewoners wordt gesteund en geen hiërarchie kent. Alles wordt door de leden van het OgenOOtschap op echt democratische wijze bepaald in de Oleer.
  Ieder lid krijgt een phOne tot zijn of haar beschikking. Het is een apparaatje dat alles in zich heeft zoals mobieltjes dat nu ook hebben, aangevuld met een elektronisch paspoort en de mogelijkheid om er betalingen mee te doen. De belangrijkste functie echter is dat de phOne tevens een stemkastje is waarmee in doorlopende referenda door de leden wordt gestemd. Dat gaat van referenda van regionale aard tot het geven van meningen over grote energievraagstukken. Er geldt een stemplicht zodat leden zich niet kunnen onttrekken aan de nieuwe democratie. Door deze betrokkenheid gaat de maatschappij van het ik-tijdperk naar het ons-tijdperk. Politici en zelfs rechters worden overbodig. Landsgrenzen vervagen.
  Het OgenOOtschap, waarvan het ledental snel oploopt tot honderden miljoenen leden wereldwijd, komt met een eigen munt gemaand de O. Deze munt is keihard, ontdaan van speculatie en het heffen van rente is uit den boze. Hiermee komt een eind aan de graaiende hebzucht. Oude valuta worden omgetrokken als curiosa uit een vervlogen tijd. Er komt één wereldbank, de Obank, en bezit wordt geglobaliseerd. Baar geld wordt opgeheven en daarmee wordt zand gestrooid in de motor van de criminaliteit. Op termijn zullen er ook geen oorlogen meer zijn. De nieuwe wereldorde wordt opgebouwd als een wereldwijde rechtvaardige herschikking van de schijnbare welvaart uit de oude wereld. Overdadige consumptie wordt aan banden gelegd met de absolute nadruk op duurzaamheid.
  De wereld is in chaos van de oude wereld naar De nieuwe WereldOrde.
  De enige functie die het OgenOOtschap had is het ontwerpen van een nieuw systeem en de leidraad vormen voor de zelfreinigende democratie.
  Mijn boek heb ik een jaar geleden geschreven en sindsdien ben ik op zoek naar een uitgever.
  Indien voor 31-12-2011 geen uitgever bereid is om het op de markt te brengen zal ik het in eigen beheer uitgeven. Kom ik naar Amsterdam om mijn boek te verklaren? Nee, want dat past niet binnen het gedachtegoed van mijn boek. Power to the people en ik laat mijn boek voor zichzelf spreken.
  NB: Het boek is opgedragen aan Occupy.

 5. Ik bied een college aan over neoliberalisme en globalisering.

  Een grove schets van de lezing ziet er ongeveer zo uit:

  - de oorsprong van neoliberalisme
  - de definitie van neoliberalisme
  - de definitie van globalisering
  - de samenhang tussen de twee
  - conclusie: wat er goed en wat er verkeerd aan neoliberalisme is.

  Ik ben een student aan de Roosevelt Academy en ik doe mijn major in Human Geography, een wetenschapsveld dat zich grotendeels bezighoudt met globalisering. Ik denk dat het heel belangrijk is dat occupiers weten wat dat ongeveer inhoudt en ik denk dat ik best wel wat te bieden heb op dat gebied.

  Neem svp contact met me op over een datum, ik moet er namelijk wel helemaal voor uit Middelburg komen, maar dat heb ik er graag voor over.

 6. Ik bied een college aan waarin ik beschrijf hoe we historisch gezien gegroeid zijn naar dit punt in de tijd;
  Waar we nu staan, nl op een scharniermoment;
  En wat er van ons mensen nu wordt verlangd kortom, waar we naar toegaan, globaal gezien.

  Dit is het EiNDE, precies zoals oude culturen zoals de Maya’s dit zeiden. Niet van de wereld, maar van de MATERIËLE wereld.

  We gaan over naar een tijdperk waarin we opnieuw leren “samen te leven”, primair te leven “vanuit ons hart”

  Ronald Jan Heijn noemt deze tijd een “spirituele aangelegenheid”.

  Pragmaticus Robert Jan Simons geeft hier handen en voeten aan, geeft zijn visie op de stand van zaken en brengt unieke kennis mee, kennis die eeuwenlang bewaard is gebleven bij stammen in het regenwoud.

  Graag spreek ik hiervoor 1 of meerdere data af.
  Locatie: Beursplein
  Toegang gratis
  Tijdstip: 16:30 uur op nader te bepalen dag, in overleg met de planning

  • Programma zit aardig vol wat betreft Occupy College. Past ook niet helemaal in wat wij zelf willen. Misschien kun je wel iets organiseren bij Occupy Amsterdam maar niet via ons.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


6 × = thirty six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>