Oct 282011
 

Notulen Algemene 28 oktober 2011

 

Besproken werd dat het Peacekeeping team vaak nog steeds onderbezet is en dat er meer mankracht nodig is.

Het financiele team meldde dat, in het kader van transparantie, vanaf heden de boekhouding zowel online als fysiek op het plein gepubliceerd wordt.

Er is verslag gedaan van het gesprek met .  Dennis heeft met hem gesproken, verklaarde geen problemen te zien wat betreft het voorlopig voortbestaan van Beursplein.
Dennis heeft tijdens het gesprek onder andere verklaard dat hij niet namens de beweging sprak, en dat als Van der Laan de beweging wilde spreken, hij het beste de deelnemers op het plein kon komen bezoeken.  De verklaring die aan de burgemeester is gedaan, is op 28 oktober uitgedeeld tijdens de Algemene Vergadering en is ook online te vinden op de Occupy groep op facebook.

Een bezetter van het museumplein sprak de assembly toe. Mensen kunnen, zoals past in de , als individu beslissen of ze zich willen bemoeien met de gebeurtenissen daar. Hij heeft nummers uitgewisseld met het juridische team zodat hij daar als nodig is beroep op kan doen.
Er is benadrukt dat grote uitgaven door overlegd moeten worden met het financiele team.

 

Er wordt momenteel gewerkt aan een Occupy krantje.

Een bezoeker gaf aan behoefte te hebben aan een soort ontvangstgroep, aan wie je vragen kon stellen en een gesprek mee kon voeren. Bij verwijzing naar het infopunt bleek dat hij dit niet gevonden had. Voorstel is om bij de ingang duidelijk een bord neer te zetten met pijlen naar het infopunt.

 

Een aantal mensen gaat zich bezig houden met de knipseldienst – een up to date overzicht van wat kranten over Occupy schrijven.

 

Een voormalig maagdenhuisbezetter hield een toespraak en noemde ons ‘de tweede revolutie!’ Hij stelde voor dat we het beursgebouw bezetten.

 

Consensuale beslissingen
De Assembly is het er over eens dat mensen, die zich naar inzicht van onze peacekeepers misdragen en de wet overtreden, door bemiddeling van onze peacekeepers van het terrein verwijderd mogen worden. De Assembly heeft voortgesloten zich als -en bezettingsgroep te distantiëren van mensen die dergelijk gedrag vertonen.

 

De Assembly heeft zich uitgesproken vóór participatie van alle mensen die op het kamp verblijven.  Iedereen kan als individu bijdragen, er wordt opgeroepen tot een focus op wat er nog nodig is en een actieve bijdrage hieraan.

Er werd gesproken over het instellen van 1 dag in de week waarop we besluiten/voorstellen ten aanzien van inhoudelijke zaken en visie bespreken of opnieuw toetsen. Dit zou bekend gemaakt kunnen worden aan het bredere publiek, zodat ze speciaal voor deze zaken kunnen komen.
Voorstel was zondag. Of dit voorstel wordt aangenomen, zou zondag besproken kunnen worden.

 

TwitterFacebookShare

  One Response to “Notulen General Assembly Occupy Amsterdam Beursplein – 28 oktober 2011”

Comments (1)
  1. Power

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


three + 7 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>