Oct 272011
 

Algemene Amsterdam 27 oktober 2011

Herinnerd wordt aan het feit dat er eerder al is besloten dat:

- per definitie geen woordvoerders heeft.
- alle besluiten genomen worden in de Algemene Vergadering.

Drie grotere onderwerpen:

1 Het peacekeeping team laat weten dat het de afgelopen nacht weer rustig is verlopen.

Algemene regels die het peacekeeping team hanteert:
- men is niet agressief: dit zowel verbaal, in lichaamstaal en fysiek.
- Men blijft altijd rustig en treedt de-escalerend op.
- Mocht het peacekeeping team in een specifiek geval niet in staat zijn de eigen veiligheid of die van de demonstranten te garanderen doordat het team geconfronteerd wordt met extreem geweld, dan wordt de hulp van de politie ingeroepen.

2. De heer Robert Ernst laat weten dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij daarvoor zijn excuses wil aanbieden. Hij heeft op eigen houtje, zonder dit eerst voor te leggen aan de Algemene Vergadering, een persbericht verstuurd met de boodschap dat er een tweede tentenkamp zal worden opgezet op het museumplein. Hij vraagt nu alsnog een mandaat van de Algemene Vergadering. In dat kamp zal er sprake zijn van een strengere controle en een registratie van alle deelnemers.

3. De heer Ernst kondigt een gesprek aan met op 28 oktober.

De Algemene Vergadering betreurt het feit dat er een verkeerde suggestie uitgegaan is van het persbericht over de sfeer op het en herkent zich hier niet in.

De Algemene Vergadering stelt vast dat het bovendien niet mogelijk is dat wie dan ook, dus ook R. Ernst niet, kan spreken met de burgemeester namens de ‘Occupy-beweging’. Als de burgemeester graag wil spreken met Occupy Amsterdam, dan zou dat slechts mogelijk zijn door deelname aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering betreurt het dat er in de media een suggestie is gewekt dat er sprake zou zijn van een scheuring in de Occupy-beweging.

Besluiten Algemene Vergadering

Iedereen mag bezetten wat hij of zij wil. Vervolgens kan er gekeken worden of samenwerking mogelijk en/ of wenselijk is.

Er is geen directe behoefte, noodzaak of intentie om het tentenkamp uit te breiden, dan wel te verhuizen. Mocht dat in de toekomst het geval zijn, dan wordt dat opnieuw besproken.

Als er iemand met de burgemeester (of een andere politieke instantie) praat, dan kan dat niet vanuit de naam van Occupy. Degenen die op 28 oktober gaan spreken met burgemeester Van der Laan doen dat niet met een mandaat van de Algemene Vergadering.

Burgemeester Van der Laan zal actief van deze besluiten op de hoogte gebracht worden.

TwitterFacebookShare

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


8 − three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>