Oct 252011
 
OccupyAmsterdam Assembly

Openbare

Iedereen kan aan deze openbare vergaderingen deelnemen. In deze vergaderingen worden de belangrijkste ontwikkelingen voor (Amsterdam) en in de wereld besproken.

Wil je meepraten, belangrijke punten op de krijgen, aanmoedigen, een vraag stellen of inspireren? Kom dan naar de openbare vergaderingen. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen!

Hier volgen de huidige gebruiken van de :

 • Beslissingen worden genomen middels het Consensusmodel.
 • Er zijn facilitators die de discussie leiden en zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Dit is een zware klus. Accepteer als je niet direct aan de beurt komt, of dat je wordt overgeslagen; het is alleen maar omdat ze je niet gezien hebben, niet omdat ze je stom vinden.
 • Voor elke vergadering wordt een notulist gezocht die voor de thuisblijvers op kan schrijven wat er besloten is. Je kan je hiervoor aanmelden.
 • Tijdens de wordt niet gerookt of alcohol gedronken.
 • Het is mogelijk om je op te geven om de General Assemblies te structureren. Dit kun je doen via de vergadering of via de mail: info@occupyamsterdam.nl. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling in gender en er wordt zo vaak mogelijk gewisseld van personen.
De gebaren: 

 • Steek één vinger op als je iets wilt zeggen (bijv. “ik heb nog een aggregaat”)
 • Steek twee wijsvingers op als je een directe reactie hebt op wat zojuist gezegd is. (bijv. “ik stel voor dat we die aggregaat gaan gebruiken”)
 • Wuif en draai met twee handen in de lucht als je het er mee eens bent. (bijv. ik wil ook dat we die aggregaat gaan gebruiken)
 • Maak een ‘T’ met je handen/armen als je een technisch punt hebt. Een technisch punt gaat over de vergadering zelf (bijv. “Kunnen mensen harder praten want de aggregaat is zo luidruchtig”) en niet over techniek (bijv. “de aggregaat is kapot”)
 • Draai je handen om elkaar heen als je wilt dat iemand tot een punt komt of als de informatie te gedetailleerd is of irrelevant is. (bijv. “M’n aggregaat heeft twee verschillende kleuren en die verhouden zich niet tot elkaar omdat geel en blauw complementair zijn, daarom wil ik… etc. etc. etc.”)
 • Maak een hanenkam op je hoofd met een vlakke hand als iemand macho- of ander haantjes gedrag vertoont (bijv. “Ik werk al jaren met aggregaten dus ik weet er het meeste van af!”)
 • Duw je hoofd met een vlakke hand opzij als iemand racistische, seksistisch of anderszins beledigend is. (bijv. “Vrouwen kunnen niet met aggregaten omgaan!”)

 

TwitterFacebookShare

  One Response to “Algemene vergadering / General Assembly”

  Sorry, the comment form is closed at this time.